Wat is stress en hoe kan je het beheersen? – Advies

U bent hier : Home > Gezondheid > Wat is stress

yoga en meditatie TIPS 01

Hoe ga je om met stress op het werk of thuis hoe kan je het verminderen en waarop moet je letten. Hier vind je praktische TIPS. Elke week worden nieuwe tips, artikelen, studies, filmpjes en video’s toegevoegd. Sla deze website dus zeker op bij uw favorieten.

Vele mensen worden geteisterd door stress. Stress is er in allerlei vormen en groottes. Een gevoel of beleving dat vandaag een hoge stressfactor creëert kan je morgen aanzien als een akkefietje. Maar ook omgekeerd geld de regel. Iets wat vandaag iets onbenullig lijkt, kan morgen plots veel stress veroorzaken. De vraag is dan ook hoe stress ontstaat of gecreëerd wordt. Als we dit weten dan kunnen we stress beter begrijpen en afzwakken in sterkte.

Je zou het misschien niet meteen denken maar stress is een gevoel dat ontstaat in je onbewuste en als een response gecreëerd wordt bij een bepaalde impuls die je bewuste ervaart. Stress is dus niet iets wat je zelf kan opwekken, op voorwaarde dat er al geen mentale gewoontekoppeling aanwezig is. Zet je maar eens terug aan een tafel, kijk gewoon naar de tafel, denk aan niets en je hoort niets, krijg nu eens stress. Dit lukt niet. Je kan zelf niet zomaar stress creëren of opwekken. Er zal steeds een bepaalde oorzaak ofwel een impuls moeten zijn die stress opwekt. Zo zijn er duizenden oorzaken of impulsen die stress kunnen opwekken.

  • Je zit in de auto en een vrachtwagen doet een inhaalbeweging = stress
  • Je kinderen zijn te laat thuis = ongerust = stress
  • Je moet je werk op tijd afkrijgen = tijdnood = stress
  • Je denkt dat je ziek bent of gaat worden = stress
  • Je komt thuis en de partner kijkt wat vies = stress
  • De hond van de buren zit onophoudelijk te blaffen = frustratie = stress
  • Je denkt aan een onaangename situatie gisteren op het werk = stress
  • Enz...

Resultaat, wat is stress?

Stress is een emotie of gevoel (frustratie) dat opgewekt wordt bij een impuls (blaffende hond). Zonder impuls = geen stress

Hoe kan je stress aanpakken?

(1). De impuls verwijderen
(2). Het gevoel dat je bij de impuls ervaart onderdrukken

De mentale koppeling van stress. Een gevaarlijk automatisme

We zijn in onze westerse wereld zodanig druk in de weer dat er geen dag voorbij gaat zonder dat er zich wel een stressmoment voordoet. De vraag is dan ook wat al deze stress met ons doet. Gezond is het alleszins niet. Niet mentaal en niet lichamelijk. Dat hebben al vele onderzoeken aangetoond.  Een eerste vraag hierbij is nu: hoe sterk of hoe groot is het stressgevoel en hoe lang blijft het duren. Vraag twee is: heeft de stress een mentale gewoontekoppeling gemaakt in de hersenen waardoor de stress geen momentopname is maar een automatisme, een gewoonte waardoor ons dagdagelijks leven erdoor beïnvloed wordt.

Iemand die altijd opgejaagd is bijvoorbeeld kan dit opgejaagd zijn plots van nature gaan ervaren zonder dat er enige reden is om opgejaagd te zijn. Dat is al een eerste teken dat de gejaagdheid een mentale gewoontekoppeling is geworden voor heel wat impulsen waardoor het een automatisme is geworden. Dit gevoel zal dan ook het normale leven sterk gaan beïnvloeden en is de enige oplossing de gemaakte mentale koppeling hetzij te wijzigen, bestuurbaar of controleerbaar te maken ofwel een nieuwe, sterkere koppeling maken die de gejaagdheid vervangt door een aangenamer gevoel ook als de impulsen die de mentale koppeling van gejaagdheid in eerste instantie hebben gemaakt terug worden ervaren.

Een goed voorbeeld van geautomatiseerde stress is de auto en het verkeer. Velen hebben al stress van zodra ze in de auto stappen. Is dit niet raar? Ze rijden de eerste meters op de straat en de stress slaat al om de oren ofschoon er geen enkele reden toe is. En zo hebben wij mensen ontelbare mentale gewoontekoppelingen die we automatisch doen met de daaraan gekoppelde gevoelens. Deze koppelingen worden pas echt een probleem als ze ons natuurlijk functioneren beïnvloeden. Dan kunnen ze zelfs een stuk van ons karakter bepalen. Je wordt een snel geprikkeld iemand, je wordt een nerveus iemand, enz... Kortom, mentale gewoontekoppelingen worden sneller gemaakt dan we denken en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. We moeten dan ook tijdig ingrijpen, nog voor we te horen krijgen: "Daar zal je mee moeten leren leven".

Als we de impulsen even nader bekijken die stress veroorzaken dan kunnen we ook nu een onderscheid maken tussen werkelijke impulsen, bijvoorbeeld je partner die weer eens in de luie zetel ligt terwijl jij nog zoveel te doen hebt, en denkbeeldige impulsen zoals de gedachte dat je partner wellicht weer in de luie zetel zal liggen als je thuis komt, die je op de weg naar huis al door je hoofd gaan ofschoon voor dit laatste geen enkel bewijs aanwezig is.

Beide impulsen hetzij werkelijk, hetzij ingebeeld zijn impulsen die stress kunnen opwekken. Als je ingebeelde stress dan ook nog eens werkelijkheid wordt dan kan de opgehoopte stress je in een plotse woedebui doen belanden waarbij je partner denkt: "Wat krijgt die nu?" Daarnaast kan je nog geconfronteerd worden met gecumuleerde impulsen die de stress nog eens verhogen. Als je baas het je moeilijk gemaakt heeft op je werk (stress-1), onderweg in de file hebt gestaan (stress-2), de gedachte hebt gehad aan je partner in de zetel (stress-3) en je komt dan thuis waar je je partner in de luie zetel ziet liggen (stress-4), dan is het huis helemaal te klein. Kortom, stress wordt snel opgewekt en kan hoge mentale krachten bereiken met alle gevolgen van dien.

Hoe kan je stress of een stressgevoel vermijden?

Dit ga je wellicht heel raar vinden maar stress kan ontstaan omdat je het eigenlijk zelf wilt. Het is derhalve een gevolg van een signaal dat je zelf hebt gegeven waardoor je onbewuste een gevoel van stress gaat creëren. Tijdstress is hiervan een goed voorbeeld. Als je in tijdnood zit dan zeg je eigenlijk: "Ik moet of ik wil dit om dat uur klaar hebben, dus ik moet of ik wil me haasten." dit zeg je bewust. Je bewuste gaat dit signaal nu als een bevel doorgeven aan je onbewuste en aangezien je dit "Ik wil of moet snel zijn" ook echt met geloof doorgeeft, gaan je mentale filters (mentale waar of niet waar analyse) dit signaal niet remmen of blokkeren en direct doorlaten naar je onbewuste.

Het onbewuste is in onze hersenen de uitvoerende macht (je wilt drinken, dus het onbewuste voert uit door je spieren te spannen waardoor je het glas van de tafel neemt). Je onbewuste ontvangt dit bevel: "Ik moet snel zijn", wat je daarbij nog eens meermaals herhaalt, dus gaat het onbewuste dit bevel opvolgen en gaat het de nodige chemische reacties in je hersenen aanmaken en stimuleren die de spieren en je gevoel activeren waardoor je nu een opgejaagd gevoel ervaart. Raar hé, maar zo functioneren onze hersenen nu eenmaal. Jij geeft een bevel of wens en je onbewuste tracht dit zo goed mogelijk uit te voeren.

Je moet dit maar eens proberen. Stel, je moet ergens snel zijn. Nu ga je dit niet tegen jezelf zeggen en ook niet altijd maar herhalen, maar je gaat daarentegen rustig blijven in je hoofd en gewoon wat sneller bewegen en je voortmaken. Je zal merken dat je geen stress ervaart. Als je nu hetzelfde doet maar met de gedachte: "Ik moet snel zijn, ik ga te laat komen, enz..." Je kent het wel, met uiteraard de nodige overtuiging en geloof, anders wordt het geremd door de mentale filters, waarbij je dit meerdere malen tegen jezelf herhaalt, en hoppa stress en opgejaagd.

Kortom, omdat je snel moet zijn betekent niet dat je ook stress moet creëren!  Er is een wereld van verschil tussen hard lopen en denken dat je hard moet lopen. Dit verschil is je stressgevoel. Je loopsnelheid verandert er niet door!

Besluit

Als we vorige punten samenvatten dan kunnen we stellen dat stress vele mogelijke impulsen heeft en dat stress een gevoel is dat door het onbewuste wordt opgewekt en aan de impuls wordt gekoppeld. Tevens dienen we te onthouden dat veelvuldige stress een mentale gewoontekoppeling kan worden waardoor de opwekking een automatisme wordt hetgeen kan leiden tot allerhande mentale en fysieke gevolgen.  Nu we weten dat stress een creatie is van ons onbewuste weten we ook dat het controleerbaar maken van de stress, in sterkte en vorm, eveneens in het onbewuste zal moeten plaatsvinden.

Tinnitus, mijn persoonlijke stress

Sinds 2010 heb ik een erge vorm van tinnitus, ook wel gekend als oorsuizingen. Ik heb een hoog toongeluid (fluittoon) in mijn linkse en rechtse oor met daarbij een hoge frequentie ruis in mijn hoofd. Ik heb dus drie geluiden die ik dag en nacht hoor. Ik kan je garanderen dat als je wilt weten hoe het voelt om gek te worden en de totale controle over jezelf te verliezen, tinnitus je in die staat brengt. Ik heb NKO (Neus-Keel-Oren) specialisten en ziekenhuizen afgelopen maar een uitweg is er helaas (voorlopig) nog niet. Ik heb werkelijk op de rand van de afgrond gestaan. Ken je de irritatie en de ondraaglijkheid die je voelt als iemand met de nagels op een schrijfbord krast en dat irriterende gepiep maakt, dat heb ik dus constant in mijn hoofd. Gewoon ondragelijk en dit (x3). Van alle soorten stress die ik in mijn leven heb gekend, en ik heb er wat achter de rug (gescheiden ouders, alcohol in het gezin, bedrijfsfaling, financiële problemen, en zo meer), is de tinnitus de ergste die ik heb ervaren.

Inmiddels heb ik de kracht van meditatie en andere concentratietechnieken aangeleerd en verfijnd waardoor ik weerstand kan bieden tegen de impulsen van de geluiden in mijn hoofd en de eraan gekoppelde gevoelens en emoties. Via deze technieken heb ik geleerd mijn limbistisch systeem (creëert de emoties in de hersenen) en autonoom zenuwstelsel (creëert de lichaamsreactie in de hersenen, ademnood en beven) onder controle te krijgen waardoor ik terug vat heb gekregen op mijn leven. Al blijft het steeds weer oefenen en trainen.

Kortom, heb jij stress of zelfs extreem hoge stress zoals ik? Er zijn middelen en technieken om ermee om te gaan, het onder controle te krijgen en zelfs te neutraliseren. Hoe? Dat zal je kunnen lezen (leren) in één van mijn volgende artikelen over meditatie, mediteren en andere concentratietechnieken.