Tinnitus oorsuizen en voeding, suiker, zout en koffie

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Van harte welkom
Studies en onderzoeken tonen aan dat maar liefst 80% van de Tinnitus waarnemingen gerelateerd zijn met voeding.

Meer nog, voeding kan Tinnitus of oorsuizen veroorzaken, kan het Tinnitus-geluid (ruis, fluit, piep of klop) versterken of verlagen, en kan het geluid zelfs volledig stilzetten.

Reden genoeg dus om Tinnitus en voeding wat nader te analyseren.


Lees ook:
- Tinnitus Extreme: het leren leven met ernstige oorsuizen
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?


Korte intro

Op de vorige pagina "Tinnitus Extreme, leren leven met ernstige oorsuizen, hebben we al veel gezien en geleerd over tinnitus en oorsuizingen. Op deze pagina gaan we even dieper in op Tinnitus en voeding, zoals suiker, zout en koffie en hoe deze inspelen op zowel de oorzaak van tinnitus als de wijziging in sterkte en toonsoort van het geluid dat gehoord wordt.

Net zoals de pagina Tinnitus Extreme is ook deze pagina gebaseerd op zowel persoonlijke ervaringen als studies en onderzoeken uitgevoerd door Universiteiten en medische centra wereldwijd. Het doel van deze pagina is ook nu weer tinnitus-patiënten te helpen met het begrijpen van, en leren leven met, tinnitus oorsuizingen.

1. Tinnitus of oorsuizen nog eens even in het kort

Studie onderzoek KLEINZoals reeds geleerd op de pagina Tinnitus Extreme is Tinnitus, ook gekend als oorsuizingen, een geluid dat alleen jij kan horen en waarnemen. Tinnitus of oorsuizingen zijn geluiden zoals fluittonen, ruistonen, klopgeluiden, en dergelijke meer die ergens in je hoofd worden waargenomen, door welke oorzaak dan ook, en die je continu dus dag en nacht hoort.

Tinnitus geluiden kunnen tevens allerlei van aard zijn van zachte ruis, dat je eigenlijk niet stoort en enkel hoort door erop te concentreren, tot zeer luide tonen die dermate hinderlijk zijn dat je dagelijkse leven beïnvloed wordt. Ook nu richten we ons enkel op de tweede categorie, de luide hinder in je hoofd, en tracht ik je een helpende hand toe te reiken.

2. Tinnitus uitschakelen en stilzetten, het doel

Als we even kijken naar de Tinnitus-waarnemingen in het algemeen, dan zien we dat bij de meeste Tinnitus patiënten het geluid dat ze horen gelukkig vrij laag staat waardoor het geluid eerder als hinderlijk wordt ervaren en men er makkelijk mee kan leven. Bij dergelijke lage volumestand van het fictieve geluid, gaat men tevens de aandacht op het geluid aanzienlijk verlagen en gaan de hersenen na verloop van tijd het geluid zelfs volledig uitschakelen of geheel negeren waardoor het niet meer gehoord wordt. Dit is uiteraard het einddoel van elke Tinnitus-patiënt.

Doch bij een percentage van de Tinnitus patiënten staat het fictieve Tinnitus geluid vrij hoog tot zelfs zéér luid waardoor het niet meer hinderlijk maar zéér irritant wordt. Nu speelt het geluid echt in op het gemoed en beïnvloedt het continu piepen, fluiten, ruisen of kloppen het dagelijkse leven. Het Tinnitus geluid krijgt vanaf dat punt zéér veel aandacht. Door al die extra aandacht gaan je hersenen hierop reageren door het geluid nog eens extra luid te zetten.

Dit is hetzelfde als je aandacht nu plots richten op je rechter voet. Nu pas voel je misschien dat je schoen aan je rechtervoet wat knelt. Des te meer aandacht je nu gaat schenken aan het knellen van je schoen, des te meer het plots gaat irriteren waardoor je na enkele minuten gefrustreerd je schoen uit doet.

Je leeft in datgeen wat je aandacht geeft

Dit systeem van, aandacht = versterking van de respons, is van toepassing op alles in ons lichaam. Zo ook met Tinnitus. Dus als jij aandacht geeft aan Tinnitus = hersenen zetten geluid sterker = jij ervaart extra irritatie = dus extra aandacht = hersenen maken geluid sterker = jij ervaart extra irritatie = dus extra aandacht = hersenen maken geluid sterker = enzovoort. Nu zit de patiënt dus in een cirkel verwikkeld waar aandacht en respons elkaar versterken en het moeilijker wordt hieruit los te komen.

Op de pagina Tinnitus Extreme hebben we reeds technieken en oefeningen gezien die het geluid kunnen verzachten waardoor we ook de aandacht kunnen verminderen en we uit de cirkel kunnen raken doch speelt ook voeding een belangrijke rol. Voeding draagt namelijk aanzienlijk bij tot de sterkte van het geluid zoals we zullen zien in volgende punten.

3. Tinnitus en voeding

Lang werd gedacht dat Tinnitus of oorsuizing enkel en alleen werd veroorzaakt door een schade in het oor, als gevolg van blootstelling aan een geluidsoverlast. Door de opgelopen schade in het binnenoor, werden binnenkomende geluidsignalen vervolgens foutief geïnterpreteerd door de hersenen. De hersenen gingen dan op hun beurt een nieuw fictief geluid produceren ter compensatie teneinde de geluidsfout te corrigeren.

Dit nieuw fictief geluid is de tinnitus die dan door de patiënt gehoord wordt onder de vorm van een ruis, fluit, klop of wat dan ook. Vervelend hierbij is thans dat de hersenen het nieuwe fictieve geluid continu produceren, 24op24, dag en nacht.

Naast Tinnitus door gehoorschade toont een nieuw onderzoek dat een percentage van tinnitus-waarnemingen veroorzaakt wordt door voeding. Meer nog.

80% van tinnitus is gerelateerd aan voeding!!

Studie onderzoek KLEINEen onderzoek claimt dat zelfs 80% van de Tinnitus-waarnemingen veroorzaakt wordt door voeding. En er is nog meer. Voeding werkt tevens als een directe versterker van het geluid in de hersenen waardoor een zacht geluid plots als luid wordt ervaren, gewoon omdat men iets heeft gegeten waarop de hersenen reageren. En er is nog meer.

Studies tonen aan dat een aanpassing in de voeding, Tinnitus niet alleen reduceert in sterkte maar zelfs volledig doet verdwijnen waardoor het geluid niet meer gehoord wordt. Reden genoeg dus om de rol van voeding bij Tinnitus wat nader te bekijken.

4. Hoe wordt Tinnitus verwerkt in de hersenen?

Om te analyseren hoe voeding inspeelt in Tinnitus, moeten we eerst wat dieper ingaan op de wijze waarop Tinnitus wordt gecreëerd in de hersenen. Tinnitus is, zoals geweten, een fictief geluid dat ontstaat, door welke oorzaak dan ook, omdat bepaalde hersencellen, gekoppeld aan gehoor (niet het oor), een signaal krijgen een signaal te produceren wat alleen de patiënt kan horen. Hiervan is geweten dat deze gehoor-hersencellen met andere hersencellen gekoppeld staan.

Denk hierbij aan de hersencellen voor de spieren bijvoorbeeld wat somatische Tinnitus verklaart waarbij het Tinnitusgeluid wijzigt als bepaalde spieren worden gespannen (kaakpieren en nekspieren bijvoorbeeld). Zie pagina Tinnitus Extreme.

Voeding wordt in de hersenen direct opgenomen en verbruikt

Ook is geweten dat hersencellen geen eigen voedingsbron of voedingsbatterij hebben waardoor ze hun voeding direct opnemen uit de aanwezige voeding (glucose) in de bloedbanen. Dit verklaart dan weer waarom bepaalde voeding vrij snel een wijziging in het Tinnitus geluid veroorzaakt.

Kortom, alle hersencellen in onze hersenen zijn op één of andere manier met elkaar gekoppeld waardoor de gehoor-hersencellen reageren op allerhande randgegevens zoals spierspanning en voeding die eigenlijk niets met geluid te zien hebben. Daarom is het voor velen wat vreemd als je praat over Tinnitus-controle door spieroefeningen en aanpassing in voeding. Toch toont allerhande onderzoek aanzienlijke resultaten en bevindingen.

5. Tinnitus en suiker, glucose en insuline

Voor mij persoonlijk is suiker een grote boosdoener als het om mijn tinnitus gaat. Van zodra ik suiker eet, hetzij in een ijsje, hetzij in fruit zoals een rode appel bijvoorbeeld die een hoog suikergehalte heeft, of gewoon suiker in een tasje koffie, dan slaat het volume van mijn tinnitus geluid fors de hoogte in.

En dit gaat eigenlijk vrij snel. Al na enkele minuten na het eten van suiker staat mijn tinnitus geluid plots loei hard. Soms gaat het zo snel dat ik er zelf van versteld sta hoe snel de hersenen, waar de tinnitus gecreëerd wordt, reageren op een wijziging van suiker ofwel glucose in het bloed.

Tinnitus opstoot kan wel eens fors zijn

Ook verbaasd het me hoe hoog het volume wordt na het eten van suiker en hoe de frequentie wijzigt. Zeker mijn ruis-geluid. Ik heb meerdere geluiden in mijn hoofd waaronder een piep-geluid dat vrij stabiel is en wellicht het gevolg is van een slijtage of beschadiging in het binnenoor, en twee ruis-geluiden die zich enerzijds rechtsboven en anderzijds linksboven in mijn hoofd situeren.

Als ik suiker eet, dan blijft mijn pieptoon evenwel hetzelfde, al wijzigt deze soms minimaal, maar de twee ruis-geluiden gaan vrij snel de hoogte in en dit in zowel geluidsterkte als frequentie. Niet alleen wordt het geluid luider maar wijzigt ook de frequentie waardoor de ruis zeer scherp wordt.

Tinnitis opstoot kan enkele dagen aanhouden

Wat me ook verbaasd is dat het verhoogde volume van het ruis-geluid soms lang blijft aanhouden eer het weer terug naar het “normale” reduceert. Als ik dus suiker eet en het tinnitus geluid verhoogt, dat duurt het soms enkele dagen eer het luide geluid terug wat zachter wordt en naar het normale terugkeert.

Thans gebeurt het ook wel dat het verhoogde volume al na enkele uren terug reduceert. Het is bijgevolg vaak moeilijk in te schatten wanneer het verhoogde geluid, veroorzaakt door suikers, weer terug naar het normale reduceert en is het van meerdere factoren afhankelijk zoals stress bijvoorbeeld. Nodeloos te zeggen dat stress uiteraard wat verhoogt als het geluidvolume van Tinnitus verhoogt.

Mag je dan geen suiker meer eten?

Dat is een terechte vraag. Moet je nu suiker volledig bannen uit je leven en een keto-dieet (geen koolhydraten) gaan volgen? Nee, uiteraard niet maar het is zéér voornaam dat je nu weet en beseft dat jouw specifieke Tinnitus geluid een opstoot kan krijgen als je suiker eet. Gewoon dit besef is belangrijk.

Als je plots merkt dat je Tinnitus geluid hoger of scherper staat, dan heb je dus niets verkeerd gedaan of je Tinnitus is niet erger geworden, wat je angstgevoel versterkt, maar je hebt gewoon suikers gegeten die je hersenen prikkelen. Weet nu ook dat dit uren tot enkele dagen kan duren en je geluid dan weer afzwakt naar je “normale” geluid.

Tinnitus als suiker alarmsignaal

Nog even dit. Suiker is gewoon slecht voor je lichaam. Tracht het te vermijden. Teveel suikers en snelle koolhydraten kunnen diabetes en andere kwalen en ziektes veroorzaken en zijn zeer belastend voor je lichaam. Bij een teveel aan suiker wordt tevens teveel glucose (energie voor de cellen in je hersenen en lichaam) in je bloed aangemaakt en moet je lichaam dit teveel weer afbreken om te normaliseren. Dit doet het lichaam, meerbelaald de alvleesklier, door het aanmaken van insuline die de glucose of suikers in je bloed gaan normaliseren.

Dit proces (suikers = glucose = insuline) wordt thans problematisch als dit teveel aan suikers en glucose vaak gebeurt. Als je te vaak een teveel aan suikers en glucose binnenkrijgt en je lichaam dus vaak insuline moet aanmaken, dan worden je cellen vervolgens resistent en gaan ze steeds minder glucose kunnen opnemen.

Dit betekent dat de cellen steeds meer en meer glucose moeten krijgen willen ze voldoende energie hebben om hun werk te kunnen doen. Als dat gebeurt heb je dus continu een verhoogd suikergehalte in je bloed (dit kan men meten in je bloed) wat dus op termijn leidt naar diabetes of andere aandoeningen.

Kortom, suikers zijn gewoon slecht en het is beter om dit gewoon te minimaliseren of geheel te vermijden. In dat opzicht zie ik mijn Tinnitus als een alarmsignaal voor een teveel aan suikers en maakt het me attent om minder suikers en snelle koolhydraten te eten. Het klikt misschien wat raar voor mijn collega Tinnitus-patiënten, maar je Tinnitus zou wel eens je leven kunnen redden. Het enige wat jij moet beseffen is dat je lichaam je een signaal stuurt.

6. Tinnitus en zout

Net als suiker is ook zout een ware boosdoener voor mijn Tinnitus. Van zodra ik zout eet slaat mijn Tinnitus geluid meteen de hoogte in en dit in zowel toonhoogte als frequentie scherpte. Ook bij zout, net als bij suiker, wordt mijn Tinnitus geluid aanzienlijk luider en houdt het ook nu weer langere tijd aan van enkele uren tot enkele dagen waarna het weer reduceert naar het “normale”.

Ook nu weer, net als bij suiker, merk ik geen verschil in mijn piep-geluid (gevolg van oorschade) maar merk ik duidelijk verhoging in de ruis-geluiden in mijn hoofd. Ook nu weer is dit te verklaren omdat zout de bloeddruk verhoogt waardoor de hersencellen, waar mijn ruisgeluiden gecreëerd worden, wederomp geprikkeld worden. Ook nu gebeurt dit zeer snel na het eten van zout en duurt het ook weer langere tijd eer het verhoogde geluid weer neer het “normale” gereduceerd is waarbij de tijdsduur afhankelijk is van meerdere factoren.

Over het algemeen is zout slecht voor het lichaam, je hart, nieren en bloedvaten, waarbij een teveel aan zout op regelmatige basis allerhande aandoeningen kan veroorzaken. Thans kan je zout ook weer niet volledig bannen, want het lichaam heeft ook dagelijks zout nodig.

Wat mag je dan dagelijks aan zout eten?

Dit hangt uiteraard af van je gezondheid en de al dan niet goede werking van je nieren, maar de maximale dagelijkse hoeveelheid is vijf tot zes gram zout. Meer dan vijf a zes gram zout per dag is zeer belastend voor de nieren. Meer nog, meer zout per dag kunnen de nieren niet goed verwerken waardoor er zout in je lichaam vast blijft zitten met alle gevolgen van dien op termijn. Best dus niet teveel zout eten, en zeker veel water drinken om je nieren te helpen het zout te verwerken.

In dat opzicht is Tinnitus, net als bij suiker, ook bij het eten van zout weer een alarmsignaal en maakt het je attent om minder zout te eten. Ook nu weer zou Tinnitus dus weer eens je leven kunnen redden. Het enige wat jij weer moet beseffen is dat je lichaam je een signaal stuurt. Ook nu weer is het besef super belangrijk voor Tinnitus-patiënten.

Mijn persoonlijke ervaring leert dat de minste wijziging in een Tinnitus geluid, zeker als het luider of hoger wordt, angst en zenuwachtigheid opwekt wat je dagelijkse leven beïnvloedt. Als je nu beseft en weet dat zout een impact kan hebben op jouw geluid en je geluid dus luider zet, dan weet je dat je Tinnitus niet erger is geworden of dat je iets verkeerds gedaan hebt. De verhoging van je geluid is te wijten aan voeding, eten van zout, en zal na bepaalde tijd terug reduceren.

7. Tinnitus en koffie of cafeïne

Als je vorige punten over suiker en zout hebt gelezen, dan weet je dat Tinnitus geluiden, die in het hoofd worden gecreëerd, worden beïnvloedt door hersenprikkels. Het zal je dan wellicht niet verbazen dat ook koffie je Tinnitus-geluid zal beïnvloeden. Koffie bevat namelijk cafeïne hetgeen werkt als een oppepper of stimulator dat je hersencellen extra prikkelt.

Merk je dus plots een verhoging van je Tinnitus geluid, dan zou dit wel eens te wijten kunnen zijn aan cafeïne of andere oppepper in je voeding. Voor mezelf tracht ik dan ook koffie te minimaliseren, zeker in de namiddag, en tracht ik zoveel mogelijk koffie of andere dranken cafeïnevrij te drinken.

8. Tinnitus en andere versterkers in je voeding

Het zal je nu wel duidelijk zijn dat Tinnitus en voeding een bepaalde relatie hebben met elkaar en deze relatie het Tinnitus-geluid kan beïnvloeden. Ik zeg expliciet “kan” want het is niet altijd van kracht. Bij piep-geluiden, die vaak ontstaan bij gehoorschade in het binnenoor, merkt men minder deze relatie tussen voeding en Tinnitus-geluid en blijft het gepiep eerder constant (let op = piep is wel stress afhankelijk).

Als je Tinnitus-geluid thans gecreëerd wordt in je hersenen, dan is je Tinnitus direct gekoppeld aan prikkelingen in je hersencellen. De minste wijziging in deze cellen, zoals suikers, zout, cafeïne en andere factoren zoals stress bijvoorbeeld genereren prikkels wat zich letterlijk laat horen in je Tinnitus-geluid.

In dit artikel heb ik gesproken over suikers, zout en cafeïne, maar er zijn uiteraard nog andere voedingsstoffen die de hersencellen kunnen prikkelen. Wat deze stoffen zijn en wat ze precies doen, is een zoektocht die je zelf even moet ervaren, doch weet dat voeding en Tinnitus een relatie hebben.

Voeding kan een opstoot creëren, maar is tijdelijk.

Ludo claes TIPSEn zoals eerder al aangegeven is het net deze bewustwording, dat je weet dat voeding en je luidere geluidopstoot gerelateerd zijn, wat je rust moet geven om het verhoogde geluid te aanvaarden en je er niet druk in te maken (dat maakt het alleen maar erger). Je moet weten en beseffen dat, als je geluid plots hevig staat, je waarschijnlijk iets fout hebt gegeten en je Tinnitus niet erger is geworden of je iets fout gedaan hebt. Het zit gewoon in je voeding.

Bij mij persoonlijk weet ik dat mijn Tinnitus ruis zeer gevoelig is en sterk op en neer danst. Ik heb momenten, uren en dagen dat het zeer luid staat en ik ook heb momenten, uren en dagen dat ik het helemaal niet hoor. Belangrijk is rustig te blijven en te aanvaarden dat het schommelt. Goede en slechte dagen.

Ook moet je beseffen dat een opstoot, waar je geluid heviger is, tijdelijk is en terug zal afzwakken. Besef, en blijf rustig en het luide geluid zal vanzelf terug afzwakken. Denk er ook om dat je Tinnitus geluid een alarmsignaal is en je wel eens kan behoeden van ernstige kwalen, ziektes en erger. Tinnitus kan een signaal zijn van je lichaam dat je waarschuwt dat er iets fout zit in je lichaam en je moet bijsturen om erger te voorkomen. Luister er dan ook naar en probeer te achterhalen wat je lichaam je wil zeggen.

9. Jouw tinnitus alarmsysteem

Bij het eten van suiker
je merkt tinnitus wordt luider = kans op hoge insuline waarden = alarm voor kans op diabetes suikerziekte = suikers en snelle koolhydraten minimaliseren + dagelijks vitamine B1 nemen om beschadigde cellen te herstellen (let op = bij bloedtest controle wordt suiker gemeten, niet insulinewaarden. Bij te hoge suikerwaarden in je bloed, is het vaak ietwat te laat)

Bij het eten van zout
Je merkt tinnitus wordt luider = nieren kunnen zwak zijn = alarm voor kans op problemen met hart en bloedvaten = zout minimaliseren of vermijden + dagelijks veel water drinken om nieren te helpen.

10. Nog even kort herhalen

Voeding kan, net als oorschade, Tinnitus of oorsuizing veroorzaken en/of kan een tijdelijke opstoot creëren waar je geluid (ruis, piep, enz.) wijzigt of luider wordt. Deze opstoot is tijdelijk gedurende minuten, uren of enkele dagen en zal op termijn terug afnemen. Het aller voornaamste is dat je beseft dat dergelijke opstoot geen verergering is van je Tinnitus en tijdelijk zal zijn, te wijten aan voeding.

Ludo claes TIPSHou je ten allen tijden rustig en kalm (is uiteraard niet makkelijk - op je buik ademen, niet je bostkas !!).

Je opjagen of angstig maken, zal de opstoot alleen maar erger maken en in tijd verlengen. Tracht uit de opstoot te leren en analyseer wat je gegeten hebt wat tot de opstoot heeft kunnen leiden.

Leer er uit waardoor je volgende opstoten kan vermijden en/of controleren en/of accepteren.

Alsluiter
Ik hoop alvast dat je deze informatie nuttig vond en je deze zal delen met vrienden en collega’s die last hebben van Tinnitus. Zo helpen we samen anderen.

Alvast dank voor het lezen van dit artikel.
Auteur: collega tinnitus patiënt Ludo Claes


Gerelateerd:
- Tinnitus Extreme leven met oorsuizingen
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?
- Waarom is zout zo slecht voor je hart?


 
U bent hier : / Home / Gezondheid TIPS / Tinnitus oorsuizen en voeding, suiker, zout en koffie