Contact – Uw TIP of artikel op deze website

U bent hier : Home > contact - Artikel publiceren

Wilt u ook graag een TIP of misschien een volledig artikel laten publiceren op deze website? Dat kan makkelijk. Vul onderstaand invulformulier in en zend het even toe.  Alle artikelen worden door de webmaster nagelezen ter goedkeuring. Na publicatie krijgt u een mailtje ter goedkeuring van de publicatie. Alle TIPS en artikelen worden GRATIS zonder verplichtingen gepubliceerd.
Hoe kan je makkelijk een artikel schrijven?

Wordt bij uw TIP vermeld
Wordt indien gewenst bij uw TIP geplaatst
Er kan een link gelegd worden naar uw website indien uw TIP langer is dan 500 woorden (LET OP = Nofollow linkrelatie)
Een TIP dient praktische informatie te bevatten. Reclameteksten over uw bedrijf worden niet als TIP gezien en worden niet geplaatst. TIPS langer dan ca 500 woorden worden op een separate pagina geplaatst.

Vragen of informatie = Email : info@ludoclaes.be

Ook een artikel publiceren op deze website? Algemene voorwaarden

  1. De plaatsing van een TIP (artikel) is volledig GRATIS en zonder enige verplichtingen.
  2. Een TIP - artikel wordt enkel geplaatst als de inhoud handelt over praktische TIPS en ADVIES over uw vak. Indien de inhoud enkel gaat over uw bedrijf wordt het artikel niet gepubliceerd.
  3. Alle TIPS en artikelen of andere gegevens worden manueel geplaatst.
  4. Na het plaatsen (publiceren) van een artikel krijgt u een mailtje zodat u uw gepubliceerde artikel kan controleren.
  5. Na plaatsing van een artikel, kan dit nog steeds gewijzigd of geoptimaliseerd worden mocht u dit wensen.
  6. De webmaster heeft het recht om artikelen te weigeren indien deze in strijd zijn met enig humane gedachtegoed.
  7. Artikelen, waarbij de inhoud gekopieerd is vanuit een andere website, worden niet geplaatst. Een artikel moet uniek zijn.
  8. De plaatsing-tijd van een artikel is afhankelijk van de beschikbare tijdsinvestering van de webmaster (website is een "na-de-uurtjes" hobby).
  9. Het staat u steeds vrij om meerdere artikelen aan te melden ter publicatie.
  10. De webmaster kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een artikel noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het implementeren of uitvoeren van een artikel.

Ik dank u alvast voor uw TIP - Artikel.
Met vriendelijke groet,
Ludo Claes