Hoe leren leven met erge vorm van oorsuizen tinnitus – TIPS en advies

Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Van harte welkom
Heb je extreem veel last van tinnitus ofwel oorsuizen, is het storend of maakt het je leven ondragelijk, dan vind je op deze pagina alvast TIPS en advies hoe je ermee kan leren leven en zelfs meer.


Lees ook:
- Tinnitus oorsuizen en voeding, suiker, zout en koffie
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?


NOTA update 2023
Graag wil ik kort even melden dat een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden in US waar Tinnitus tijdelijk (enkele maanden) effectief werd genezen bij ratten (niet gemaskeerd maar effectief genezen). Bij dit onderzoek werd de belangrijke zenuwbaan "Nervus Vagus" gestimuleerd via elektroden waardoor de foute zenuwconnecties, die de tinnitus veroorzaken, werden geherprogrammeerd. Verder onderzoek is lopende, maar de resultaten zijn zeer hoopvol op een effectieve genezing van Tinnitus.


Even vooraf:
Graag zou ik jou, als tinnitus patiënt, willen verzoeken deze (lange) webpagina goed en aandachtig te lezen omdat het je gegarandeerd gaat helpen. Ook wil ik je graag verzoeken deze webpagina te delen met vrienden of familie die ook problemen hebben met hun oorsuizen of tinnitus. Samen kunnen we zo anderen helpen.

BELANGRIJK: Je bent met je tinnitus eerst al naar de dokter geweest en je hebt ook een Neus-Keel-Oren specialist geraadpleegd waarbij ze hebben gezegd: “Je tinnitus heeft geen medische oorzaak, we kunnen je helaas niet helpen, je zal met je tinnitus moeten leren leven”, dan is deze website pagina voor jou. Zo niet, ga eerst naar de dokter en laat je medisch onderzoeken opdat je weet dat je tinnitus geen medische oorzaak heeft.

1. Enkele belangrijke vragen en antwoorden over tinnitus oorsuizen

 • Is tinnitus te genezen? Bestaat er een medicijn? (anno 2020) = NEEN
 • Zijn er medische studies gaande teneinde tinnitus effectief te genezen = JA
 • Bestaat er een methode waardoor tinnitus dragelijk wordt en je ermee kan leven = JA
 • Bestaat er een kans dat je tinnitus-geluid je niet meer stoort of ergert = JA
 • Bestaat er een kans dat je je tinnitus-geluid zelfs geheel niet meer hoort = JA
 • Ook als dit geluid nu zéér luid is zoals bij jou?” = JA

Meer nog. Er bestaat zelfs een kans, en die kans is zeker reëel, dat je hersenen je tinnitus geluid niet meer bewust maken waardoor je je geluid geheel niet meer hoort, zelfs niet in een geluidsarme ruimte. Straf? Ik weet het en je gelooft mij nu waarschijnlijk niet want jouw geluid is dermate hard en krachtig dat het niet meer horen gewoon onrealistisch is, toch? Ik ken dat gevoel.

Maar toch is het effectief zo. Je kan na het lezen van deze webpagina je extreem luide geluid beheersbaar maken en zelfs volledig laten verdwijnen (korte of lange termijn). Maar zo ver zijn we nog even niet. Eerst moet je tinnitus goed begrijpen en vervolgens de technieken en oefeningen op deze webpagina goed oefenen. Deze webpagina biedt je zowel directe oplossingen als heling op langere termijn.

Studie onderzoek KLEINMijn persoonlijke studie en ervaring is gebaseerd op de grondleggers van het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell, maar gaat nog een stukje concreter in het begrijpen van tinnitus en het aanreiken van concrete oplossingen en oefeningen.

2. Waarom deze pagina over tinnitus oorsuizen?

Ikzelf, als webmaster van deze website, heb ernstige tinnitus sinds 2010 bestaande uit maar even drie hoge tonen zijnde uit twee hoge frequentie fluitketel geluiden in mijn beide oren waarvan links het sterkst, en één hoge ruistoon in mijn hoofd. Ik heb zeer diep gezeten met mijn tinnitus. Ik heb zelfs een tattoo met “Tinnitus Extreme” op mijn bovenarm laten plaatsen voor het geval dat ik in het ziekenhuis zou opgenomen worden. Als ik dan rare gedragingen zou hebben en ik me niet kon verwoorden, dan zouden de dokters of verplegers toch op mijn arm kunnen aflezen dat ik die gedragingen (angst, paniek, enz…) heb omwille van Tinnitus. Ja, zo diep zat ik.

“Je moet er maar mee leren leven”. Dat was het motto van alle dokters en specialisten die ik heb gezien en dat heb ook jij waarschijnlijk te horen gekregen. Tja, makkelijk praten als je niet zoals ik, en misschien ook jij, op de rand van de afgrond staat en niet weet hoe je met die ondraaglijke tinnitus in je hoofd moet leven. Maar ik ben er uit geraakt. Meer nog.

Ik heb ondertussen bedrijven opgezet, boeken gepubliceerd en een prachtig leven opgebouwd. Hoe ben ik er dan uitgeraakt? Door veel studie, veel experimenteren en persoonlijke ervaring. Met deze webpagina zet ik even mijn ervaring en studies uiteen en ben ik er van overtuigd dat ik hierdoor anderen, die hetzelfde ondergaan, een helpende en vooral verlossende hand kan toesteken.

Let wel, deze pagina is enkel van nut voor diegenen die ernstige problemen hebben met hun tinnitus-geluid. De meesten die Tinnitus of oorsuizingen ervaren (lage geluid-irritatie), hebben er weinig of geen last van en gaan gewoon door met hun leven en dagelijkse activiteiten. Als men er niet op let, dan hoort men het geluid niet, en als men het hoort dan stoort het niet. Dit zijn als het ware de gelukkigen van de tinnitus patiënten.

Ca 2% tot 5% van de tinnitus patiënten daarentegen heeft wel ernstige problemen met hun tinnitus-geluid. Dit omdat hun geluid (hoge geluid-irritatie) om de één of andere reden in de hersenen gekoppeld is aan een negatief gevoel, voornamelijk angst, hoge mentale spanning en depressie.

Voor hen, en waaronder jij misschien, is hun tinnitus geluid zeer irritant en zo ingrijpend sterk aanwezig dat het hun dagelijkse leven sterk beïnvloedt om niet te zeggen bijna ondragelijk maakt. Deze website pagina is specifiek voor deze mensen.

3.A. Wat is tinnitus of oorsuizingen?

Tinnitus is een aandoening, geen ziekte dus, waarbij je een geluid of meerdere geluiden hoort die er eigenlijk niet zijn. Jij, en jij alleen hoort dus dit geluid. De oorzaak van tinnitus kan allerlei zijn zoals een beschadiging van het binnenoor door blootstelling aan een zeer luid geluid, een geluidscorrectie van de hersenen die een geluidsstoring van het oor proberen te corrigeren, een oorontsteking, een nare gebeurtenis, hoge of langdurige stress, een traumatische ervaring, iets banaals zoals oorsmeer dat niet goed verloopt, en zo meer. De oorzaken kunnen dus allerlei zijn.

Ook zal je wel gemerkt hebben dat de oorzaken niet meteen fysiek zijn zoals een beschadiging aan het binnenoor, maar ook psychologisch van aard kunnen zijn zoals blootstelling aan hoge stress en dergelijke. Tinnitus of oorsuizingen is dus niet altijd gerelateerd met het oor, zoals vaak wordt gedacht, maar wordt veeleer veroorzaakt door het systeem in je hersenen dat geluiden detecteert en verwerkt?

Kortom, wat de reden of oorzaak ook moge zijn, je hoort nu eenmaal een geluid dat er eigenlijk niet is en dat stoort je, irriteert je, of maakt je leven ondragelijk. Dit is het enige wat we moeten weten en waarmee we aan de slag gaan.

3.B. Wat is somatische Tinnitus

Als we praten over somatische tinnitus dan bedoelen we hiermee dat het tinnitus geluid, niet de oorzaak is van een gehoorschade of ander probleem het je gehoor, maar afkomstig is vanuit je lichaam. Dit lijkt misschien wat vreemd, maar je moet hier denken op neurologisch niveau waarbij de neuronen in je hersenen, die je gehoor activeren en sturen, gekoppeld zijn aan de neuronen die instaan voor je spieren en je zenuwstelsel.

Als je dus je spieren spant, dan heeft dit plots een impact op je tinnitus geluid dat vervolgens harder of scherper wordt en weer normaal wordt bij ontspanning van de spier. Somatische tinnitus staat ook gekend als niet alleen een mogelijk oorzaak, maar zeker een versterker van je “normale geluid”. Bij een somatisch probleem, gaat dit je tinnitus dus erger maken.

Ludo claes TIPSBij de meeste tinnitus patiënten met somatische oorzaak of versterking, is de tinnitus gekoppeld aan de nekspieren of kaakspieren maar kan zich ook profileren naar de oogspieren, oorspieren, mondspieren, schouders, rug en zelfs de huid. Je kan dit makkelijk testen door bijvoorbeeld even hard op je tanden te bijten of je hoofd even naar voor te buigen, of naar linke of rechts te draaien waardoor je nekspieren opspannen.

Als je bij deze beweging merkt dat je tinnitus geluid scherper of harder wordt, dan heb ook jij waarschijnlijk een vorm van somatische tinnitus. Een tweede richting die wijst naar een mogelijke somatische oorzaak bij tinnitus is als je een gehoortest hebt ondergaan waarbij de test heeft aangetoond dat je gehoor geen of slechts minimale afwijking heeft. Ook dan is de kans zeer groot dat de oorzaak of versterking van de tinnitus somatisch is.

Het nadeel van somatische tinnitus, volgens mijn eigen ervaring, is dat het tinnitusgeluid zéér scherp en een zéér hoge toon kan aannemen wat bijna supersonisch aanhoort. Ook leert mijn eigen ervaring dat mijn tinnitusgeluid op enkele maanden in scherpte, toonhoogte en geluidsterkte maar bleef toenemen zonder enige reden, wat me zeer frustreerde en angstig maakte, maar wat eigenlijk betekende dat ik slechte houdingen en stress had waarbij mijn spieren of zenuwstelsel steeds onder spanning stonden, ook al dacht ik dat ik ontspannen was.

Ontspannen zijn, wil dus niet automatisch zeggen dat al je spieren ook effectief ontspannen zijn. Vaak zijn er spieren in je lichaam die op volle spanning staan zonder dat jij het zelf beseft.

Het voordeel van somatische tinnitus is dan weer dat het behandelbaar is en je via oefeningen of kinesitherapie of fysiotherapie de scherpte en toonhoogte van je geluid kan verlagen tot zelfs volledig wegwerken zodat je het niet meer hoort. Wel vergt het tijd en is dit niet iets wat je één, twee, drie realiseert. Vraag hiervoor raad en advies bij je huisdokter of kine of fysiotherapeut.

Ludo claes TIPSOok is het belangrijk om weten dat eenmaal je je geluid minder hoort of zelfs volledig weg is, het aan te raden is de oefeningen of nieuwe houdingen te blijven doen, wil de hoge toon niet plots terug opduiken. Ook is het volgens mijn persoonlijke ervaring psychologisch belangrijk dat je het besef hebt dat jouw tinnitus geluid (dat nu loeihard staat) een somatische oorzaak kan hebben, dat behandelbaar is, wat je nu wat rust geeft en de angst van je geluid wat wegneemt waardoor de stress ook weer wat beter beheersbaar wordt.

Graag zou ik je naar volgende studies willen verwijzen betreffende somatische tinnitus (Engelstalig)
Studie ondernomen bij somatische tinnitus patiënten (jong en oud) met metingen en ervaringen

Belangrijk. Als je start met het oefenen, zal je merken dat je tinnitusgeluid waarschijnlijk harder en scherper wordt. Dit is volledig normaal. Je kan het vergelijken met het starten met fitness. Dan zijn je spieren tijdens, na en ook enkele dagen later stijf. Zeker omdat je die specifieke spieren niet vaak gebruikt. Hetzelfde verhaal als je start met de oefeningen.

Let er ook op dat de oefeningen therapeutisch zijn en tijd vergen. Het is zeker niet zo dat indien je nu start, je na de oefening meteen verlichting ervaart. Dit heeft tijd nodig. Ben je niet zeker van de oefening op zich, vraag raad bij je huisdokter of kine fysiotherapeut.

4. Hoe wordt geluid door de hersenen geïnterpreteerd?

Als we dit gaan bekijken dan moeten we realiseren dat ons lichaam al miljoenen jaren op deze aarde rondloopt en zich heeft geëvalueerd volgend de ervaringen die het gedurende die tijd heeft opgedaan. Gedurende die miljoenen jaren leefden we in continu gevaar om opgegeten te worden en heeft ons lichaam als bescherming allerhande systemen opgebouwd die ons waarschuwen en aandachtig maken om te kunnen overleven. Dat deze ontwikkelde systemen succesvol zijn wordt bewezen door het feit dat jij en ik nu op deze aardbol rondlopen. Waren deze systemen niet succesvol dan waren we al lang opgegeten en uitgestorven.

Eén van die prachtige en succesvolle oer-systemen is de interpretatie en verwerking van geluid door onze hersenen. Geluid wordt op bijna supersonische snelheid in onze hersenen opgenomen en verwerkt. Dit omdat geluid op een mogelijk gevaar kan duiden. Het geritsel van een naderende hongerige leeuw bijvoorbeeld of het kraken van hout bij een vallende boom.

Hierbij wordt geluid niet alleen gehoord maar gaan onze hersenen supersnel bepalen of dit geluid gerelateerd staat met gevaar (spanning) of geen gevaar (ontspanning). Betekent het geluid “gevaar”, dan gaan onze hersenen supersnel tal van systemen inschakelen die volledig onbewust, zonder dat je het beseft, plaatsvinden. Zo wordt door je limbisch systeem in je hersenen direct een emotie (angst, kracht, stress en spanning, enz..) aan het geluid gekoppeld, wordt vervolgens direct je zenuwstelsel geactiveerd waardoor je lichaam in een “vecht-vlucht-bevries” status komt en wordt er in de hersenen adrenaline aangemaakt om je scherp te stellen.

Tevens wordt je spijsvertering stilgelegd, dat heb je uiteindelijk niet nodig als je in gevaar bent, en wordt extra bloed en zuurstof naar de spieren gepompt. Je gaat anders ademen om meer zuurstof in je bloed, spieren en hersenen te krijgen, je gaat opgespannen zijn om te kunnen vechten of vluchten en zo meer. En dit gebeurd allemaal automatisch en supersnel, zonder dat je ervan bewust bent. En dat allemaal door een simpel geluidje waarvan je hersenen gezegd hebben dat het op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden.

Denk hierbij maar even aan een geritsel bijvoorbeeld dat je hoort in het midden van de nacht als je alleen bent. Ken je dat gevoel van angst en spanning dat je op dat moment ervaart omdat je niet weet wat dit geritsel veroorzaakt en gevaarlijk zou kunnen zijn. Dat is wat ik bedoel. Je hersenen horen iets, en zetten je lichaam en hersenen direct in volle actie en spanning voor het geval dat het geluid effectief gevaarlijk zou zijn (een grote hond in de bosjes bijvoorbeeld) en je snel moet reageren (vechten-vluchten-bevriezen).

Dus, heb jij extreem veel last van je tinnitus-geluid, dan hebben je hersenen jouw specifiek geluid als “gevaar” geklasseerd en er een “negatieve” emotie (angst, spanning en stress, of dergelijke) aan gekoppeld gecombineerd met een reeks aan automatische reacties. Dit lijkt erg maar je moet even beseffen; dit een normaal proces van je hersenen en is uiteindelijk goed omdat het in het algemeen levens red.

Alleen is de mentale koppeling die je hersenen, je limbisch systeem, gemaakt hebben tussen je tinnitus-geluid en je emoties ietwat ongelukkig waardoor je geluid eigenlijk een last is geworden. Maar je moet ook volgend beseffen; deze gemaakte mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, stress, enz…) is plastisch en is dus te wijzigen tot zelfs om te vormen zoals je verder zal kunnen lezen. Dat is alvast goed nieuws.

5. De geluidsversterker in je hersenen maakt tinnitus nog erger

Nog zo een prachtig overlevingssysteem dat ons oer-lichaam over de miljoenen jaren heeft ontwikkeld is een interne geluidsversterker. Dit unieke systeem, dat zich eveneens in de hersenen bevindt, heeft als taak om een geluid dat op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden, denk aan het geritsel uit vorig punt, luider te maken dan het eigenlijk is zodat we het geluid sterker horen en we het bijgevolg beter kunnen analyseren of het nu echt een gevaar (spanning) of geen gevaar (ontspanning) betekent. Meer nog.

Ditzelfde systeem heeft de mogelijkheid om geluid dat we horen en we als belangrijk zien (het geritsel bijvoorbeeld, wat een gevaar zou kunnen zijn) doelgericht te richten en er extra aandacht op te vestigen waardoor andere geluiden, die niet belangrijk zijn, extra gedempt worden waardoor we bijgevolg enkel dit specifieke geluid, het geritsel, horen.

Dus nog eens verduidelijken. Als je hersenen bijvoorbeeld een geritsel horen wat op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden, maar er zijn ook nog andere geluiden die het geluid van het geritsel storen zoals omgevingsgeluiden van wind in de bomen bijvoorbeeld, dan gaan je hersenen niet alleen dit gevaar-geluid (het geritsel) versterken maar ook nog eens de andere storende geluiden dempen zodat je hersenen zich volledig kunnen focussen.

Dit wederom zodat je het gevaar-geluid zeker goed zou horen en je weer gepast kan reageren (vechten-vluchten-bevriezen), mocht het geritsel effectief een gevaar zijn (grote hond in de bosjes). Knap systeem hé, toch?

Helaas is dit prachtige overlevingssysteem weeral niet zo prettig als je een irritant tinnitus-geluid hebt. Doordat je hersenen dit tinnitus-geluid gekoppeld hebben aan een negatieve emotie zoals emotionele spanning, angst, stress, irritatie, frustratie, boosheid, of dergelijke, zien de hersenen dit geluid als belangrijk en treedt dit versterking-systeem dus in werking.

Gevolg: je geluidsversterker in je hersenen zet het volume van je tinnitus-geluid op maximaal en gaat er zich nog eens volledig op focussen. Gevolg: je hoort het tinnitus-geluid sterker dan het eigenlijk is en wordt door de sterke focus van de hersenen zelfs ondragelijk. Meer nog, je hersenen laten de focus niet meer los waardoor je je tinnitus-geluid continu hoort.

Studie onderzoek KLEINDit automatisch versterken van tinnitus-geluid door je hersenen is ook aangetoond bij meerdere metingen en studies. Als men jouw specifieke tinnitus-geluid effectief zou gaan meten, dan zou je wel eens verbaasd kunnen zijn van hoe laag de toonsterkte eigenlijk wel is, al staat het voor jou loeihard en is het ondragelijk.

Maar dit is niet je eigenlijke geluid. Het is namelijk je interne geluidversterker die je lage tinnitus-geluid luider maakt. Sterker nog, als je je gaat concentreren op je tinnitus-geluid, dan kan je je geluid zodanig luid zetten dat het boven alle geluiden uitreikt, zelfs boven een discobar of een straalmotor van een vliegtuig. Zo sterk en krachtig is dit overlevingssysteem.

6. Wanneer zet je geluidsversterker je geluid harder?

Dat is een goede vraag. Mijn ervaring leert dat concentratie het belangrijkste is. Concentreer je je op je geluid, dan vraag je eigenlijk aan je versterker om het geluid te versterken, wat dan ook direct gebeurt, en dat wil eigenlijk je liever niet, toch? Andere dingen zoals koffie, suiker, zout en zo meer kunnen je geluid ook wel wat aansterken, maar die zie ik persoonlijk niet als een hoofdoorzaak.

Wel even goed opletten voor spanning zoals stress want die hebben wel een impact op je versterker. Als je gespannen en onrustig bent dan vraag je eigenlijk aan je hersenen om super alert te zijn wat dus betekent dat je versterker extra hoog gaat staan en je geluid gaat versterken. Ontspannen en rustig zijn is dus zeker een aanrader, al is dit makkelijker gezegd als gedaan als je tinnitus hebt. Ik weet er alles van. Maar het kan. Verder lees je hoe.

Ludo claes TIPSStop met zoeken naar oorzaken waarom je geluid zo hard staat.

Een grote fout die we allemaal maken als ons tinnitus geluid loeihard staat is het zoeken naar oorzaken waarom het zo luid staat. “Heb ik teveel koffie gedronken? Heb ik te intens gesport? Heb ik teveel in de zon gelopen? Heb ik een kwaal gekregen? Heb ik te weinig geslapen? Wat heb ik fout gedaan?” en ga zo maar door. Gouden tip. Stop hier onmiddellijk mee. Des te meer je hieraan denkt, des te meer aandacht en spanning je creëert en dus, des te luider je interne geluidsversterker je geluid zal zetten. En daar ga je weer.

Stop dus met zoeken naar oorzaken waarom je je geluid nu luider hoort dan daarnet of gisteren of vorige week. Dit is zoals je nu weet volledig psychologisch en wordt bepaald door je geluidsversterker in je hersenen. Het is dus je geluidsversterker die bepaalt hoe hard of hoe stil je geluid staat, niet jij. Dus, aanvaard het zoals het nu is en weet dat het straks weer anders zal zijn.

Even wat goed nieuws -  Een geluidsdemper in je hersenen

Als je vorig punt goed gelezen hebt, dan heb je gelezen dat je hersenen enerzijds beschikken over een systeem dat geluiden versterkt (belangrijke geluiden zoals het geritsel), maar dat anderzijds hetzelfde systeem ook geluiden kan verzachten (onbelangrijke geluiden zoals omgevingsgeluiden). Kan dit verzachten of dempen dan ook voor je tinnitus? JA.

BELANGRIJK : deze stelling is niet een denkbeeldig iets of een droom, maar pure realiteit. Je beschikt effectief over een systeem in je hersenen dat je tinnitus-geluid in volume kan regelen, hoog of laag, waarbij dit systeem zelfs instaat is je tinnitus (hoe loeihard het nu ook moge zijn) geheel uit te schakelen waardoor je het niet meer hoort behalve als je je goed gaat concentreren. Straks meer hierover.

7. De cognitieve ofwel mentale koppeling bij tinnitus

Als we even samenvatten, dan weten we nu dat alle geluiden die we horen door de hersenen worden getoetst aan hun belangrijkheid, en dat doen de hersenen continu (ook als je slaapt), en dat de hersenen een gevaar of geen gevaar gaan koppelen aan dit geluid. Als het geluid een gevaar vormt, dan wordt automatisch het zenuwstelsel geactiveerd (vecht-vlucht-bevries conditie), wordt adrenaline aangemaakt, je lichaam wordt in spanning gezet, je spijsvertering wordt uitgezet, ja ademhaling wordt intenser en naar de borstkas gericht, emoties worden gekoppeld (angst, vrees, mentale kracht, en zo meer) en dergelijke. Dit alles gebeurd in een fractie van een seconde en volledig automatisch.

Het volgende wat plaatsvindt is het maken van een cognitieve ofwel mentale koppeling. Het geluid en al wat daarop volgde wordt nu door de neuronen in je hersenen aan elkaar gekoppeld wat een herinnering wordt. Dit maakt dat als je dit geluid een volgende keer hoort, automatisch al hetgeen dat werd gekoppeld, toen je het geluid voor het eerst hoorde, automatisch wordt herhaald.

Even verklaren. Stel, je bent alleen op wandel midden in de nacht en je hoort een specifiek geluid van een geritsel waarbij je plots een gevaarlijke hond uit de bosjes ziet komen waarbij je hoge spanning en angst ervaart. Je zet het snel op een lopen. Stel, je bent de volgende dag weer alleen op wandel bent en je hoort weer dat specifieke geritsel, dan zal je automatisch terug diezelfde spanning voelen en het wellicht weer op een lopen zetten. Ook al is er nu geen hond. Waarom? Omdat je hersenen de eerste keer bij dat specifieke ritsel-geluid een gevaar-gevoel hebben gekoppeld met spanning en angst.

Vanaf nu zal je dus telkens weer opnieuw dezelfde spanning en angst voelen bij dat specifieke ritselgeluid. Deze samenhang tussen het geluid en al wat automatisch volgt, noemen we een mentale koppeling of een cognitieve koppeling.

Er is meer. Elke mentale of cognitieve koppeling wordt versterkt door herhaling en de kracht van je gevaar-gevoelens. Des te vaker je het specifieke geluid van het geritsel hoort en des te vaker je er diezelfde of hogere spanning of angstgevoel bij ervaart, des te sterker wordt de gemaakte mentale koppeling. Het wordt dus een automatisme.

NOTA : Aan Tinnitus wordt door de hersenen vaak de emotie ANGST gekoppeld
Sommige patiënten hebben meer problemen met de angst dan het eigenlijke tinnitus geluid
DUS : Het belangrijkste is niet je tinnitus maar wel hoe je er mee omgaat.

Dit proces gebeurd ook bij tinnitus. Des te vaker de tinnitus je stoort en des te sterker je reageert door negatieve emoties, des te sterker wordt de mentale koppeling wat betekent dat het tinnitus-geluid en je reacties een automatisme wordt. Nu heb je dus niet alleen een probleem met je geluid maar ook met de gekoppelde reacties en emoties (spanning, angst, stress, frustraties, en zo meer).

Maar ook nu weer; dit is zeer normaal en is een goed werkend systeem want slechte ervaringen leren ons dat we bepaalde dingen beter vermijden omdat het bedreigend zou kunnen zijn. Helaas is dit prachtig systeem ook nu niet zo gunstig als je tinnitus hebt. Maar ook nu weer belangrijk om weten, mentale koppelingen zijn her-programmeerbaar en te wijzigen tot zelfs volledig om te vormen.

Even een kort bewijs. Stel, je bent midden in de nacht alleen op wandel en je hoort dat specifiek geritsel. Je wordt angstig en gespannen want je denkt dat er gevaar dreigt (grote gevaarlijke hond) waardoor je automatisch in een “vecht-vlucht-bevries” conditie komt. Stel nu dat je ziet wat er uit de bosjes komt en dit blijkt een egeltje te zijn.

Vraag: ben je nu nog bang of gespannen? Sta je nu nog in een (vecht-vlucht-bevries) conditie?

Neen, je hebt gezien wat het is, je hebt het mogelijke gevaar geanalyseerd en als ongevaarlijk geëvalueerd en je lichaam gaat automatisch ontspannen (zenuwstelsel schakelt over naar rust). En wat als je het ritsel-geluid nogmaals hoort? Inderdaad, het stoort je niet meer. Je hoort het wel, maat het stoort je niet meer. Je eerste mentale-koppeling (geritsel = angst) is dus volledig verbroken en je blijft rustig. Ook dat principe kan gebeuren met je tinnitus-geluid.

BELANGRIJK : deze stelling is niet een denkbeeldig iets of een droom, maar pure realiteit. Je beschikt over een systeem in je hersenen dat instaat is om negatieve mentale koppelingen (tinnitus = angst en spanning) enerzijds te creëren en anderzijds te wijzigen. Alle mentale koppelingen, hoe erg of hoe sterk ook, zijn buigzaam tot zelfs volledig vervormbaar.

8. Stop met vermijden en doorbreek de tinnitus cirkel

Als we vorig punt even in acht nemen dan kennen we nu een eerste stap in het leren leven met tinnitus. Analyseer eens goed je tinnitus-geluid volgens het reële gevaar. Ga je er dood van? Ik denk het niet. Waarom ben je er dan bang van of waarom ben erdoor gespannen? Vooral omdat je het geluid niet kan plaatsen en je het niet kan verdragen. Zo was het toch bij mij. Maar als je weet dat het niet dodelijk is, dan is dat toch al goed nieuws, toch?

Ludo claes TIPSVraagje. Luister jij met aanvaarding naar je geluid of ben je de hele dag bezig om je erover op te jagen en het te vermijden? Als je dit laatste doet, dan zeg je eigenlijk tegen je hersenen dat je tinnitus-geluid belangrijk voor je is en je weet nu ook wat dit als resultaat heeft. Je interne versterker zet je geluid op maximaal volume en gaat zich specifiek richten

Maar dit wil je niet, dus je gaat je nog meer opjagen en proberen te vermijden waardoor het geluid nog belangrijker wordt en je versterker het nog luider gaat zetten. Zie je de cirkel waarin je zit? En dit gaat zo maar door, elke dag, elke nacht. Je hersenen maken er een harde focus van en je hoort het continu.

Studie onderzoek KLEINHeb je al eens gehoord van de “paradox van emoties”, een stelling uit de neuro-wetenschap? Die zegt: “des te meer we forceren om een emotie te vermijden des te sterker ze wordt”.

Dit geldt ook voor de emoties rond je tinnitus. Stop dus met je op te jagen en te vermijden maar probeer te aanvaarden. En ja, ik weet het. Dat is makkelijk gezegd zeker als je net als ik destijds tegen de muren op loopt omdat je het niet kan verdragen. Maar zoals bij aanvang al gezegd, heb ik precies daarvoor deze website pagina geschreven. Om je hierin te helpen en concrete oplossingen te bieden. Je leest het verder.

9. Aanvaard en accepteer dat je tinnitus hebt

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, ik weet het, maar hier moet je even hard en realistisch zijn tegen jezelf. Of je het nu wil of niet, je hebt nu eenmaal tinnitus. Dus waarom je er nog druk om maken en het erger maken. Het heeft gewoon geen zin. Het is verloren energie die je beter in iets anders kan steken.

Ludo claes TIPSProbeer vanaf nu los te laten en te aanvaarden dat jouw tinnitus-geluid deel uitmaakt van je leven, net als je voeten. Voel je je voeten? Ik denk van niet. Waarom je er dan op concentreren?

Dit is net als je tinnitus. Het is er gewoon, dus laat het gewoon aanwezig zijn, zonder dat je je erop gaat concentreren.

Wat is aanvaarden of loslaten precies?

Aanvaarden is de kunst om naar je tinnitus-geluid te luisteren zonder dat je hierbij gevoelens zoals spanning, angst, frustratie, boosheid of dergelijke ervaart. Aanvaarden is dus je emoties in bedwang houden. Van zodra je de emotie voelt opkomen (van je onbewuste) is het aan jou (je bewuste) om deze emotie te erkennen maar ze niet aan te houden. Ze kort te houden dus. Van zodra je dit kan, dan heb je je geluid en de emotie aanvaard en is de belangrijkste stap al gezet. (In een volgend punt lees je hoe je je emoties kan beheersen)

Dit loslaten zal alvast je interne versterker aanspreken om je geluid wat zachter te zetten aangezien je aangeeft dat het geluid niet belangrijk is. Misschien gebeurt dit niet direct en vergt het wat tijd. Bedenk wel even aan dat je een sterke emotionele koppeling hebt gemaakt met je tinnitus-geluid en het dus even kan duren vooraleer je hersenen (je onbewuste) deze koppeling losmaken.

Bedenk tevens dat vooraleer je hersenen, je onderbewuste, de koppeling losmaken, jij eerst het signaal aan je hersenen moet geven dat jij, als het bewuste, het geluid aanvaard (je emoties bedwingen). Pas dan zal ook je onderbewuste een poging wagen om de koppeling langzaam los te maken en je geluid zachter te zetten of zelfs geheel weg te laten. Dus, probeer het geluid niet te vermijden, weg te cijferen of erop te concentreren maar probeer gewoon te aanvaarden zoals het is. Ook al staat het nu hard of stil.

Even belangrijk om weten.

Als je nu direct instaat bent om los te laten en dus naar je geluid kan luisteren zonder dat je gevoelens ervaart, dan gaat je zenuwstelsel direct van spanning naar rust, ga je bijgevolg direct uit je “vecht-vlucht-bevries” conditie en is het geluid niet meer ondraagbaar storend waardoor je je terug op andere dingen kan concentreren. Als dat niet prachtig is.

10. Realiseer en aanvaard dat het volume van tinnitus op en neer gaat

Als je eenmaal start met de technieken en oefeningen op deze website pagina, dan zal je merken dat je tinnitus-geluid niet altijd hetzelfde is. Het volume gaat op en neer. Dit is ook logisch omdat het volume ervan geregeld wordt door je interne geluidsversterker en deze niet altijd op stil of luid staat. Dit is wel even zeer belangrijk om weten. Zeker als je plots merkt dat je geluid stiller staat of het plots geheel niet hoort.

Dat is euforie, maar bedenk dat je versterker elk moment het geluid terug hard kan zetten. Als dat gebeurt, is het voornaam dat je weet dat je aandoening niet erger geworden is of dat je probleem groter geworden is, wat tot angst en spanning leidt en je dus weer in die cirkel komt vast te zitten, maar begrijp dat dit normaal is en gewoon je interne geluidsversterker is die je geluid weer terug luider heeft gezet.

Het feit dat je dit weet en beseft, maakt het je makkelijker om het te aanvaarden en los te laten “Oei, Mijn geluid staat precies harder! Ach, ja het is niets ernstig, is mijn versterker die mijn geluid weer harder heeft gezet. Dit wordt straks wel weer minder”.

Tinnitus kan snel wijzigen of lang aanhouden

Hou er ook even rekening mee dat je interne versterker altijd waakzaam is en ten allen tijden je geluid harder of stiller kan zetten en dit ook kan aanhouden. Je interne versterker kan dus nu direct, of binnen enkele minuten, of binnen enkele uren, of binnen enkele dagen, of binnen enkele maanden je geluid wijzigen en, je versterker is tevens instaat om je geluid-sterkte aan te houden gedurende minuten, uren, dagen, weken, maanden om het dan weer plots te wijzigen.

Dit verklaart ook de reden waarom sommige tinnitus patiënten zo lang en zo hevig in hun tinnitus probleem verblijven. Hun interne versterker staat continu op maximaal volume, maar het verklaart evenzeer waarom je plots, uit het niets, je geluid geheel niet meer hoort, hoe sterk of hard het enkele seconden geleden ook stond. Dat is de kracht van je interne versterker.

Wat er ook gebeurd, loeihard of stil, de kunst bestaat erin dit op en neer gaan te beseffen en je ten allen tijden rustig te houden zodat je kan aanvaarden en loslaten (de emoties angst, frustratie, boosheid, en dergelijke kort houden en bedwingen). Loslaten = je geluid is er maar het stoort or irriteert je niet meer. “Ach ja het is er weer”.

11. Staat je tinnitus loeihard, dan moet je NU volgend direct doen!

Studie onderzoek KLEINDit punt is super belangrijk voor jou als je geluid loeihard staat of ondragelijk is en komt voort uit het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell. Zij stellen dat de sterkte van je geluid dat je ervaart in direct relatie staat met de sterkte van het geluid op de achtergrond waarin je je bevindt hetgeen ook logisch is. Sta je dus in een stille ruimte, dan zal je je geluid sterk horen.

Sta je in een geluidsrijke omgeving dan zal je je geluid minder hard horen. Dat is vergelijkbaar met het beter zien van een kaars in het donker dan in het daglicht zoals omschreven in hun gepubliceerde boek.

Deze theorie gaan we dan ook direct in de praktijk zetten, en doe dit NU, wacht hiermee niet tot morgen.

 1. Zorg dat je een smartphone hebt = Smartphones - bol.com (advertentie)
 2. Zorg dat je smartphone oortjes hebt = Oortjes smartphones - bol.com (advertentie)
 3. Download de GRATIS app “Noise Generator” of andere geluidgenerator

Nogmaals, doe dit nu !!! Dit is je directe hulpmiddel voor je tinnitus behandeling. Je zal zien, het helpt direct en biedt je een wereld van verluchting. Niet wachten dus.

Ik denk dat je wel weet waarom je een smartphone nodig hebt. Inderdaad, om de app “Noise Generator” te kunnen gebruiken. Deze speciale app heeft verschillende ruisgeluiden (wit, bruin, violet, en zo meer). Van deze ruisgeluiden is geweten dat dit niet alleen rustgevend inwerkt op de hersenen maar tevens tinnitus kan onderdrukken (maar dit laatste is niet de bedoeling).

Dit werd ook bevestigd in een grootste Amerikaanse studie bij militairen in het Amerikaanse leger (studie naar tinnitus na gehoortrauma in oorlogsgebieden). Uniek aan deze app is dat je niet alleen je ruistoon kan kiezen maar dat je zelf de frequentie van elke ruistoon kan instellen. Hierdoor kan je dus je eigen geluid creëren dat best past tegen jouw specifieke tinnitus geluid. Ikzelf gebruik hierbij de ruistoon VIOLET en zet deze op 20.000Hz.

Nu ga je je tinnitus geluid direct sturen.

Wat doen we nu? Zoals gezegd in het TRT programma is de sterkte hoe je je geluid ervaart afhankelijk van het omgevingsgeluid waarin je je bevindt. We gaan nu dus met de app extra omgevingsgeluid creëren waardoor we het loeiharde tinnitus-geluid (door je interne versterker zo hard gezet) minder hard of minder irritant gaan ervaren waardoor onze emotie zoals spanning, angst, boosheid of irritatie (die het tinnitus-geluid weer hard zetten) weg gaat en we dus uit de tinnitus-cirkel geraken.

Dus, staat je tinnitus geluid loeihard, zet het geluid van je telefoon dan wat harder (niet te hard hé opdat je geen gehoorschade oploopt) waardoor je je tinnitus geluid minder hard hoort en je geen spanning meer ervaart. Makkelijk toch. Dus waarom wachten. Doe dit nu en je merkt direct verlichting in je spanning.

Samengevat

 1. Selecteer je gewenste ruistoon dat best past bij je tinnitus geluid
 2. Selecteer de frequentie van de ruis die best past bij je tinnitus geluid
 3. Regel het volume volgens de irritatie die je ervaart van je tinnitus geluid
 4. Je doel nu = je emoties en spanning weg / niet tinnitus-geluid overtreffen

Geef het even tijd. Ga niet eisen dat van zodra je je telefoon aanzet, de app start ook meteen je tinnitus-geluid weg is. Dat komt wel maar is nu, bij je eerste keer nog te snel. Geef jezelf even de tijd. Je hersenen moeten het nieuwe geluid even leren kennen en pas na enkele minuten of uren zal je pas merken hoe je spanning afneemt omdat de focus van je hersenen loskomt van je tinnitus.

Kan je je na enige tijd toch nog niet concentreren op het geluid van je telefoon en heb je bijgevolg toch nog spanning, wijzig dan de frequentie of het type ruistoon of het volume. Belangrijk is dat je die combinatie vind die je tinnitus ervaring wat onderdrukt en je spanning, je emotie afneemt. Je moet rust ervaren.

Ludo claes TIPSBELANGRIJK

Let wel, het is niet de bedoeling dat je de ruistoon zodanig luid zet dat het je je tinnitus-geluid niet meer hoort. Dat is nu nog even onmogelijk omdat je interne geluidsversterker nog op maximaal volume staat en je je tinnitus geluid ALTIJD zal horen, ongeacht hoe sterk je het ruisgeluid ook zet. Het doel is NU gewoon je aandacht verplaatsen van je tinnitusgeluid naar het geluid van je app. Niet meer niet minder. Probeer je te concentreren op het geluid van je app. Doe dit zo vaak en zo lang mogelijk, doch doe het in rust. Niet met spanning. (Dit is trainen, elke dag weer)

De bedoeling is dat je na enige tijd je tinnitus-geluid minder sterk of minder hard hoort waardoor de focus van je hersenen op de tinnitus wat loskomt en je emoties, je spanning afneemt. Je tinnitus-geluid effectief stilzetten volgt later. Nu moet eerst je spanning weg krijgen en je zal merken dat als je spanning weg, je makkelijker kan leren aanvaarden en loslaten. (Je hoort je tinnitus maar het soort niet)

Gebruik de oortjes om het geluid van de telefoon-app nog efficiënter en doeltreffender te maken. Je kan uiteraard ook gewoon de luidspreker van je telefoon gebruiken, wat ik heel vaak doe, maar oortjes bieden wel een groot verschil. Probeer het maar. Ik zou ook adviseren oortjes te nemen met bluetooth waardoor je niet met een kabel zit te knoeien en neem zeker oortjes met een lange batterijduur van minimaal 10 uur zodat je ze makkelijk kan gebruiken om te slapen.

Ik persoonlijk heb een Samsung telefoon en gebruik recent de Earbuds van Samsung op aanraden van een collega en gebruik dit enkel in mijn linker oor omdat in dat oor mijn tinnitus-geluid het hards aanwezig is. Ik had vroeger oortjes met kabels en een slaap-hoofdband met luidsprekers maar ik merk dat de Earbuds makkelijker zijn. Ik gebruik ze overdag als ik het echt nodig heb (is nog zelden), in de avond bij TV (gebeurt soms nog wel eens), maar zeker om te slapen (doe ik altijd). Echt een aanrader. Ik slaap als een roosje, ook al staat mijn geluid loeihard als ik naar bed ga (zie een volgend punt).

Het feit dat je nu weet dat je kan sturen biedt verzachting in je spanning

Dit zal wellicht je eerste opluchting zijn. Als je eenmaal een ruistoon of ander geluid (er zijn vele apps beschikbaar) hebt gevonden die verlichting geeft aan je gevoel of emotie van je tinnitus-geluid, dan zal dit gegarandeerd een gevoel van opluchting en rust geven. Gewoon het feit dat je weet dat je iets hebt waardoor je jezelf uit de tinnitus irritatie kan halen is een rustgevend gevoel en zal je helpen je tinnitus te aanvaarden en uiteindelijk los te laten.

SAMENVATTING geluidtherapie bij Tinnitus

 1. Welke muziek (geluid) moet je zoeken? Een geluid dat je rust brengt en gemoedelijk is en je zeker niet opjaagt of zenuwachtig maakt.
 2. Waar vind je die muziek? Via een app of via Youtube "Tinnitus Sound Therapy" of dergelijke
 3. Moet je altijd dezelfde muziek gebruiken? Nee, het is best meerdere rustgevende muziekjes te vinden. Vaak is het zo dat een bepaald muziekje vandaag rust geeft maar morgen minder goed werkt en een ander muziekje efficiënter is.
 4. Wat is het doel van dit muziekje (geluid)? Het doel is je rust te geven en hierdoor je hersenen te herprogrammeren naar gewenning. Onrust = tinnitus luider. Rustige muziek tempert je luide tinnitus geluid en geeft rust. Tinnitus + rust (in plaats van angst) = training naar gewenning in de hersenen (gewenning, zie verder op deze website)
  Nadenkertje : "Als je dan toch naar geluid luistert, luister dan naar rustgevende muziek in plaats van je angstgevende tinnitus en train hierdoor je hersenen naar gewenning".
 5. Hoe luid/hard moet je het muziek/geluid zetten? Dit moet je even afstemmen en is van moment anders. Het muziekje moet je rust geven maar mag NOOIT luider staan dan je tinnitus geluid. Als je hersenen je tinnitus geluid niet horen, dan kan geen gewenning plaatsvinden.
 6. Hoe lang/vaak moet je een muziekje(geluid) opzetten? Dat bepaal je zelf maar de regel is: van zodra je onrustig bent. Dit kan zijn in de avonduren en de nachten, maar kan ook gedurende de dag of als je je gewoon wat wilt ontspannen. Ben je geïrriteerd door je tinnitus, maak het jezelf dan makkelijker en gebruik je muziek (gebruik oortjes, je smartphone luidspreker, of wat dan ook)
 7. Goed om weten: Als je je muziekje uitzet, dan ga je de tinnitus automatisch wat luider horen en is de kans groot dat je even terug angst ervaart. Laat dit gewoon begaan, het is volledige normaal. Vaak is het maar enkele minuten en wordt je weer wat rustiger. Denk erom dat je sensoren op scherp staan en je hersenen automatisch direct je tinnitus gaan zoeken en op de voorgrond zetten. Dit wordt na verloop van tijd beter maar kan in het begin wat beangstigend zijn. Des te langer/vaker je geluidstherapie gebruikt, des te meer je hersenen je tinnitus aan rust gaan koppelen en meer naar de achtergrond gaan plaatsen waardoor ze uiteindelijk het tinnitusgeluid niet meer zo sterk gaan zoeken en aanbieden.

12. Let op. Wie tinnitus zoekt, zal het ook vinden!!

Dit is een gevaarlijke en iedereen die tinnitus heeft valt in deze valkuil. Van zodra je begint met oefenen met de technieken op deze pagina en je je tinnitus-geluid plots niet meer hoort of minder hoort, dan ben je geneigd om te gaan zoeken naar je geluid. “Hoor ik het nog?” en je gaat dus zoeken. Ik kan je garanderen dat je het gaat vinden. Meer nog.

Als je het dan vindt, dan slaat het ook meteen hard toe want wat je eigenlijk doet is je oer-systemen activeren. Je vraagt als het ware aan je hersenen om het geluid terug hoorbaar maken waarop je hersenen gaan reageren en niet alleen door het hoorbaar te maken maar door tevens je geluidsversterker te activeren en je geluid terug op maximaal volume te zetten met volle focus als gevolg. Dus, als je je tinnitus-geluid niet meer hoort, of minder hoort, ga dan zeker niet zoeken maar ook nu, accepteer, wees blij en laat los door niet meer aan tinnitus te denken.

13. Goed slapen met tinnitus

Studie onderzoek KLEINAls je geconfronteerd wordt met tinnitus dan wordt goed slapen een probleem. Zeker als je geluid loeihard staat. Je tinnitus gaat er niet alleen voor zorgen dat je moeilijk de slaap kan vatten, maar kan je ook wakker maken. Mijn slaaponderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat mijn tinnitus me maar liefst 35 keer per uur wakker maakt, al besef ik dat niet altijd. Zelfs de neuroloog stond verbaasd van deze metingen. Maar ergens is het normaal en is het weer een oer-systeem dat zijn werk doet.

Mijn hersenen hebben sterke emoties gekoppeld aan het tinnitus-geluid waardoor er steeds een gevaar wordt gesignaleerd. Als je slaapt, werkt dit systeem gewoon door, hersenen slapen namelijk nooit, gelukkig maar, en werken 24op24. Dit betekent dus dat mijn hersenen steeds weer gevaar detecteren en me dus wakker maken om me te waarschuwen.

Dit is goed, als je in de oertijd leeft maar nu is dit systeem niet zo handig. En er is meer. Aangezien dat mijn hersenen me waarschuwen voor gevaar gaan ze me bij het wakker worden ook direct in paraatheid te zetten door mijn zenuwstelsel op actief te zetten “vecht-vlucht-bevries” conditie. Wakker worden is voor mij dus echt geen pretje.

Toch slaap ik nu als een roosje

Ludo claes TIPSLaat duidelijk zijn dat ik hulpmiddelen nodig heb om te kunnen slapen. Als eerste zou ik je adviseren te slapen met een geluid in je directe omgeving zodat je hersenen zich niet focussen op je tinnitus. Ik gebruik hiervoor mijn ruis-geluid (app Noise Generator, zie een vorig punt) samen met een oortje (bluetooth + lange batterijduur) of slaapmuts of hoofdkussen met luidspreker.

Ik zet het volume van het ruis-geluid ietsje lager dan het geluid van mijn tinnitus zodat mijn hersenen twijfelen op wat ze zich moeten focussen waardoor het voor mij een stuk makkelijker wordt om me te concentreren op mijn ruis-geluid en de hersenen de tinnitus makkelijker gaan stilzetten (Zie een vorig punt). Dit geeft me rust en ontspanning opdat ik de slaap zou kunnen vatten.

Daarnaast zou ik willen adviseren een TV met DVD speler op de slaapkamer te plaatsen. Dit niet om gewoon eender welk Tv-programma te kijken, maar om een extra afleiding te creëren. Als je gewoon een TV plaatst en je gaat eender welk TV programma bekijken, dan kan het zijn dat je het programma echt wil zien en je jezelf gaat forceren om niet inslaap te vallen. Dit is uiteraard niet de bedoeling.

Hetgeen ik doe is een DVD opzetten van een serie (bij mij is dit Big-Bang theorie) wat me ontspant. Vervolgens staat de TV op donker beeld waardoor ik nog net zie wat er afspeelt en de ondertitels kan lezen, staat het geluid stilletjes opdat het me niet stoort. Omdat ik de DVD al vaak gezien heb, wil ik eigenlijk de afloop niet absoluut zien, ga me dus niet forceren om wakker te blijven en sta ik mezelf dus toe om op elk gepast moment, als ik moe wordt, inslaap te vallen.

De TV heb ik geprogrammeerd om na een uurtje automatisch uit te schakelen. Kortom, als ik dus ga slapen dan hoor ik mijn ruis, en kijk relax naar een serie en voor ik het weet ben ik in slaap gevallen. Ik ga nu met plezier en ontspannen slapen. Echt een aanrader voor elke slechte slaper.

Zoals bij aanvang van dit artikel aangegeven vertel je ik alles en houd ik geen geheimen. Ik vertel je dus ook dat ik slaappillen neem. Dit zal je wel niet verbazen denk ik. Ik gebruik hiervoor Dormonoct van 1mg en ik neem dit elke dag net voor het slapen gaan. Let wel dit is enkel verkrijgbaar op doktersvoorschrift al zijn er ook andere slaapmiddelen op natuurlijke basis die zo verkrijgbaar zijn.

Kan je de slaap niet vatten, of wordt je vaak wakker tijdens de nacht, dan kan je eens testen met de natuurlijke inslapers of ga eens op gesprek bij je huisarts en geef aan dat je tinnitus hebt en de slaap niet kan vatten of vaak wakker wordt.

14. Heeft het aantal uren slaap invloed op het tinnitus geluid?

Dit is een goede vraag waarop ik helaas geen concreet antwoord kan geven omdat mijn ervaring me geen rechtlijnig uitsluitsel of resultaat geeft. Over het algemeen kan gesteld worden dat vermoeidheid een negatieve inwerking heeft op de hersenen waardoor je interne versterker geneigd zal zijn het tinnitus geluid luid te zetten. Maar dit geeft volgens mijn ervaring geen uitsluitsel of relatie met het aantal uren dat je slaapt.

Mijn ervaring leert dat ik bijvoorbeeld nachten heb dat ik normaal slaap rond acht uur of nachten heb dat ik langer slaap, wat op een goede nachtrust zou moeten duiden, en mijn geluid toch hard staat. Anderzijds heb ik nachten van slechts enkele uurtjes slaap, waarbij ik minder tot zelf geheel geen last van mijn geluid ervaar.

Ik kan dus niet concreet zeggen of je aantal slaapuren impact hebben op het volume van je tinnitus geluid. Ik heb wel het vermoeden dat het volume bepaald wordt door wanneer je in je slaapcyclus waker wordt. Zoals je weet hebben we per nacht meerdere slaapcycli die opgebouwd zijn uit meerdere stappen, remslaap, diepe slaap en zo meer. Ik denk, maar weet dus niet zeker, dat het geluidsvolume van je tinnitus eerder bepaald wordt door wanneer je in deze cyclus wakker wordt dan wel door het aantal uren dat je geslapen hebt.

15. Tinnitus oefeningen om je emoties te sturen

Nu je een betere duiding hebt van wat tinnitus eigenlijk is en hoe het werkt, weet je dat je eigenlijk meerdere factoren hebt die je tinnitus bepalen zijnde je geluid op zich, wat hiervan de oorzaak ook moge zijn, je interne versterker die de sterkte van je geluid regelt, en de emotie die eraan gekoppeld zit.

Je weet nu ook dat dit allemaal automatisch door de hersenen geregeld wordt. Ook weet je dat je tinnitus-geluid je dermate kan irriteren of sterke spanning kan creëren dat je zenuwstelsel wordt geactiveerd wat je in een staat van “vecht-vlucht-bevries” plaatst waardoor je lichaam geactiveerd wordt.

Als je dus je extreem veel last hebt van tinnitus die je wenst te wijzigen of zelfs volledig wenst stil te zetten dan moeten we technieken of oefeningen doen die je instaat stellen om al die mechanismen te sturen. Let wel, deze oefeningen zijn gebaseerd op training en zijn dus een leerproces voor je hersenen. Het is dus zoals leren fietsen. De hersenen hebben dus wat tijd nodig om het leerproces te leren en er acties aan te geven waardoor bestaande automatismen worden doorbroken en nieuwe worden gevormd.

Oefening 1 : Verleg je concentratie weg van je tinnitus

Zoals eerder reeds aangegeven, wordt je tinnitus-geluid in sterkte bepaald door je interne geluidsversterker die dan weer direct gekoppeld staat met je concentratie. Des te meer je je concentreert op je tinnitus-geluid, des te harder dit geluid wordt. Dit net zoals je voeten zoals eerder al eens aangekaart. Voel je nu je voeten? Neen waarschijnlijk niet. Je voelt ze wel van zodra je je erop gaat concentreren. Meer nog. Als je je wat langer op je voeten gaat concentreren dan voel je wellicht ook je sokken en merk je misschien ook plots ongemak omdat je schoenen wat knellen.

Thans, dit alles voelde je enkele seconden geleden niet. Pas  wanneer je je er op begon te concentreren begon alles ineens op te vallen en misschien zelfs te irriteren. Dat is de kracht van concentratie en is zeker niet te onderschatten bij tinnitus. Probeer dus je concentratie ter verleggen, weg van je tinnitus, en je zal zien dat je automatisch gaat ontspannen waardoor je even kan loslaten.

Maar hoe doe je dat dan? Lees een boek, kijk TV, ga werken, ga fietsen, ga wandelen, ga sporten in een sportcentrum, zet muziek op, ga knutselen, ga met vrienden shoppen, of wat dan ook. Er zijn tal van dingen die je kan doen om je concentratie weg te halen van je tinnitus-geluid. Kies maar. Alles is mogelijk als je je maar kan concentreren op iets anders dan je tinnitus geluid. Probeer dit vervolgens meerdere keren per dag.

Als het je eenmaal lukt om stilaan en misschien in begin maar enkele seconden je geluid even uit te zetten of te verminderen door concentratie-verplaatsing waardoor je plots opmerkt: “He, ik hoor mijn geluid nu even niet” zal je een enorm gevoel van opluchting voelen. En het is net dit gevoel dat je nodig om te realiseren dat je je geluid effectief kan uitzetten of verminderen hetgeen je rust en ontspanning zal geven om je tinnitus te aanvaarden en uiteindelijk gedurende lange tijd of zelfs volledig los te laten waardoor het zelfs geheel verdwijnt.

Ludo claes TIPSBELANGRIJK : forceer je niet om je concentratie te verleggen. Forceren = vermijden en frustreren = emotionele spanning = je interne versterker zet je tinnitus-geluid op maximaal volume. Doe gewoon iets wat je wil doen of wat je echt interesseert zodat je concentratie geleidelijk overgaat van je tinnitus naar je activiteit en je plots merkt “He, ik hoorde mijn geluid net even niet”. En als het niet lukt, het zij zo, probeer het later even opnieuw maar ga zeker niet frustreren en ergeren “Ik kan het niet, mijn geluid is te hard, enz…”. Van zodra je gaat frustreren dan maak je het jezelf moeilijk.

En ja, ik weet het, het verleggen van concentratie is niet eenvoudig als je geluid loeihard staat en het vergt dus wat oefening. Geef je hersenen dan ook even tijd om te leren. Voornaam voor nu is dat je weet dat je aan het werken bent om een oplossing te vinden voor je tinnitus in plaats van steeds weer meegesleurd te worden door de emoties van angst, stress, spanning en zo meer.

LET OP !! Zoals je weet, ga niet zoeken naar je geluid als het even weg is want je zal het snel weer vinden. Aanvaard de situatie (hard of stil) maar realiseer je nu dat je je geluid kan afzetten of kan minderen door je concentratie te verleggen.

Oefening 2 : Zet je hersenen op een verkeerde been door gecombineerde concentratie

Ik hoor je na het lezen van vorig punt nu al denken: “Concentreer je op iets anders? Dat is makkelijk gezegd als je geluid loeihard staat!”. Je hebt absoluut gelijk en ik weet precies wat je bedoeld. Als je geluid loeihard staat waardoor je je gewoon niet kan concentreren op iets anders, dan heb je iets meer nodig en wel meerdere afleidingen tegelijkertijd waardoor we als het ware je hersenen in de war gaan brengen, ze op een verkeerde been gaan zetten waardoor ze bijgevolg zelf ook niet meer weten waarop ze zich eigenlijk moeten focussen.

Hoe doe je deze gecombineerde concentratie dan?

 1. Neem je smartphone, zet je app aan en zet je ruistoon zodanig dat je je tinnitus nog net kan horen (dit is ALTIJD je basis)
 2. Zet nu de radio aan en zorg dat je zowel de radio, de ruis en je tinnitus kan horen

Nu wordt het even lastig voor je hersenen om een focus te leggen en vast te houden. Nu komen er namelijk drie geluiden binnen die geanalyseerd en verwerkt moeten worden. Nu zal je merken dat het voor jou een stuk makkelijk wordt om te kiezen waarop je je gaat concentreren. Je tinnitus, de ruis, de radio.

Wil je je concentreren op de radio maar merk je na enkele minuten (geef het even tijd, zeker ca 10 minuten) dat het niet lukt en je hersenen de focus vasthouden op je tinnitus (zonder dat jij je erop concentreert), zet dan de radio een klein tikje harder of je ruis iets luider. Let wel, het mag je tinnitus-geluid niet overheersen want dan ben je aan het vermijden en krijg je een emotionele slag (angst, stress, spanning) als je de radio terug stiller zet en je je tinnitus terug hoort. De kunst bestaat er dus in dat je alle drie de geluiden kan horen.

Kan je je nog niet concentreren en overheerst je tinnitus nog steeds, lees een boek.
Dus: je leest nu een boek, je radio staat aan, je ruis-geluid staat aan, je hoort je tinnitus.

Ik denk wel dat je nu begrijpt wat we willen bereiken. We gaan meerdere afleidingen tegelijkertijd activeren waardoor we het je hersenen moeilijker maken om op je tinnitus gefocust te blijven en jij makkelijker kan kiezen waarop je je wil concentreren. Belangrijk is dat je een punt in tijd vind (en dat kan even duren) waar je plots, zonder dat je het eigenlijk beseft, opmerkt “He, ik hoor mijn geluid nu even niet, of he, ik hoorde het net even niet” en dat is de start die je moet hebben om straks een langdurig en lange termijn resultaat te gaan bereiken. Je moet gewoon weten en beseffen dat zelfs jouw hardnekkige en loeiharde geluid kneedbaar is.

Hoe onmogelijk dit voor jou nu ook mag aanvoelen, het is kneedbaar, je beschikt net als iedereen over die systemen. Maar zoals gezegd, ga niet forceren. Het moet natuurlijk komen. Zet je neer, zet je meerdere afleidingen aan en probeer te concentreren en te genieten tot je plots opmerkt dat je even je geluid niet gehoord hebt. Dat is je startpunt en je “YES” euforie moment. Maar geef het even tijd. Je hersenen hebben zoals je weet een sterke mentale koppeling gemaakt met je tinnitus-geluid en zullen het niet zo maar loslaten.

Wat gebeurt er als de focus weg is?
Staat je geluid nu loeihard, om welke reden dan ook? Dan weet je dat je hersenen nu volledig gefocust zijn op je tinnitus. Alle energie gaat dus integraal naar de focus van je hersenen naar je tinnitus wat je moet zien los te wrikken door je concentratieverschuiving.

WAT GEBEURT ER DAN : er komt een moment dat je hersenen je concentratie-verschuiving effectief gaan volgen en zich dus losmaken van je tinnitus-geluid en mee gaan naar datgene waarop je je concentreert.

GEVOLG: Je bent volledig geconcentreerd op je activiteit en, je hoort je geluid niet meer.

Mijn ervaring leert me dat door concentratieverschuiving mijn geluid het ene moment loeihard staat, dan weer weg is, om dan weer loeihard te staan. Soms heb ik uren, dagen geen geluid, en zit ik in de zetel bij de TV om plots weer een loeihard geluid te horen, zo maar uit het niets. Heb ik dan iets verkeerd gedaan, neen.

Dat is het typische aan tinnitus als de hersenen en je interne versterker zich aan het aanpassen zijn. Dan hard, dan weer weg, dan weer hard en ga zo maar door. Soms sta ik op met een loeihard geluid, ga in de douche om dan te merken dat mijn geluid volledig weg is. Onvoorstelbaar.

Het enige wat je in dit geval kan doen is het gewoon accepteren, aanvaarden en weten als het nu loeihard staat, het in enkele minuten weer weg kan zijn. Vooral niet ergeren of emoties vormen en gewoon laten gebeuren is mijn motto, en als het me echt niet gaat, dan roep ik mijn hulpmiddelen in. Mijn ruis-geluid aan en afleidingen. Gewoon het feit dat ik weet dat mijn geluid, hoe hard dan ook, binnen enkele seconden ook weg kan zijn, maakt het me mogelijk ook de loeiharde geluiden te aanvaarden.

Oefening 3 : Mentaal schakelen om je emoties in bedwang te houden

Deze oefening oefen ik vaak. En wel om volgende reden. Als je eenmaal opmerkt dat je geluid even weg is of als je geluid straks langere tijd weg is wat uiteraard goed is, dan bestaat het gevaar dat je een emotionele slag (angst, spanning, stress) krijgt als je het tinnitus-geluid terug hoort. Denk erom dat tinnitus kan komen en gaan, kan komen en gaan, kan komen en gaan.

Je begrijpt wat ik bedoel. Dit terug opmerken van je geluid kan dan wel emotioneel zwaar zijn waardoor je emoties zoals spanningen, angst, frustraties, woede en zo meer weer aangezet worden. Zeker als je dacht dat je er definitief van verlost zou zijn en nu terug is. Niet tegenstaande dat het terug opwakkeren van je geluid normaal is, is het aan te raden te leren hoe je hiertegen kan wapenen opdat de emoties je geen parten gaan spelen waardoor je weer diep wegzakt en meegesleurd wordt door de negatieve emoties.

Om te leren mijn emoties in bedwang te houden als ik mijn tinnitus geluid terug hoort, nadat het kort of lang weg is geweest gebruik ik mijn ruis-geluid waarmee ik mentaal ga schakelen. Ik zet me ergens rustig neer, in een stille omgeving en zet mijn app (ruis-geluid) aan. Dat zet ik tijdens het oefenen zodanig luid dat ik mijn tinnitus-geluid niet meer hoor. Dit geeft dus rust en houd ik ca 10 seconden aan. Dan zet ik het ruis-geluid uit waardoor het tinnitus-geluid plots terug opduikt wat dus weer emoties (spanning) opwekt.

Ook nu houd ik dit ca 10 seconden aan waarna ik de ruis terug aanzet. Dit gaat zo maar door gedurende ongeveer tien minuten. Na even oefenen ben ik instaat om me rustig te houden en voel ik de negatieve emoties bij het uitzetten van de ruis en het plots horen van de tinnitus niet meer. Dit is het resultaat dat we zoeken. Gevoel van rust bij je tinnitus-geluid. Met deze oefening train ik dus mijn hersenen om geen negatieve emoties meer te maken bij het tinnitus geluid en rustig te blijven. Soms zeg ik ook gewoon “RUST” als ik spanning voel opkomen om het negatieve gevoel te beheersen.

Als je dit ook gaat oefenen dan zal je merken dat na enkele dagen oefenen, je plots geen emoties (spanning) meer ervaart als je je tinnitus geluid hoort. Je hebt namelijk zo vaak geschakeld en je hebt je zodanig geoefend dat je hersenen een nieuwe gewoonte of automatisme (tinnitus = RUST) hebben aangeleerd om bij je tinnitus geen emotie (spanning) meer te tonen.

Als je dit leest, dan besef je nu wellicht dat je eigenlijk je mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, enz) die je hersenen aan je tinnitus hadden gekoppeld, hebt bijgestuurd en wel door de bestaande koppeling (tinnitus = angst) te wijzigen en een nieuwe koppeling te maken (tinnitus = rust).

Nog even herhalen en bewijzen: Een wet in de neuro-wetenschap zegt dat elke mentale koppeling (aaneenschakeling van neuronen in de hersenen), hoe sterk ook, buigzaam of her-programmeerbaar is naar een vernieuwde of geheel nieuwe koppeling (actie-reactie-emotie). Hoe? door trainen en oefenen waarbij de hoeveelheid en de intensiteit van de training de sterkte van de nieuwe koppeling bepaalt.

Oefening 4 : Je lichaam gebruiken om rust signaal te zenden naar je hersenen

Ook bij deze oefening gaan we je mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, enz) wijzigen en gaan we hiervoor nu ons lichaam gebruiken. Zoals je weet zijn onze hersenen verbonden met ons lichaam via het zenuwstelsel. Als we een dreiging zien of horen, dan gaan onze hersenen automatisch schakelen, een emotie koppelen in het limbisch systeem en het zenuwstelsel op actief zetten (ik noem het zo maar even om geen moeilijke termen te gebruiken).

Wat velen niet weten dat dit systeem ook andersom van toepassing is. Als jij je lichaamsbeweging namelijk vertraagt, maar dan ook echt vertraagt, dan stuurt deze vertraging doorheen het zenuwstelsel een signaal naar de hersenen dat er geen gevaar is en er dus geen nood is aan spanning of angst of frustratie of andere emoties. We kunnen dus rustig en ontspannen zijn. Deze vertraagde lichaamsbeweging is met andere woorden de techniek die we gaan gebruiken om de bestaande mentale koppeling tussen je tinnitus geluid en je emoties (spanning, angst enz..) te doorbreken en om te buigen.

Hoe doe je dit dan?

Eigenlijk vrij eenvoudig. Neem voor deze oefening elke dag minstens 10 minuten de tijd. Ga gewoon staan met je armen losjes naast je lichaam. Nu ga je langzaam je armen opwaarts bewegen alsof je vliegt, maar dan traag, zeer traag. Adem hierbij rustig in als je je armen omhoog beweegt en adem rustig uit als je je armen terug laat zakken. Doe dit zo traag mogelijk. Des te trager des te beter je zenuwstelsel zich op “rust” zal zetten en naar je hersenen zal signaleren dat er geen gevaar is. Terwijl je dit doet ga je je voor 100% concentreren op je tinnitus-geluid, met als hoofddoel neutraal te blijven en geen emoties (spanning, angst) te ervaren, en als je ze voelt, direct te bedwingen.

Ik denk dat je al wel weet wat het doel is. We gaan je via je lichaam je hersenen signaleren dat je tinnitus geen gevaar is en je hierbij rustig blijft. Aangezien je rustig blijft (trage ademhaling en lichaamsbeweging en geen spanning) gaan je hersenen de gemaakte koppeling (tinnitus = spanning en angst) in twijfel brengen aangezien het rustsignaal niet meer overeenstemt met de originele koppeling van spanning, angst en zo meer.

Veel trainen en oefenen om de nieuwe koppeling sterk te maken

Vervolgens is het aan jou om de nieuw gemaakt mentale koppeling (nieuwe koppeling van neuronen in je hersenen) van tinnitus = rust en ontspanning, zodanig intens en vaak te trainen en te oefenen dat deze nieuwe koppeling zodanig sterk wordt dat ze de oude koppeling (tinnitus = spanning, angst) overtreft.

Als dit gebeurt dan betekent dit dat bij een volgende keer dat je tinnitus-geluid plots opkomt, je hersenen de meest sterke koppeling gaat volgen = RUST. Dit in plaats van de oude koppeling = SPANNING

Even herhalen: wet uit de neuro-wetenschap = een nieuw geleerd proces in de hersenen wordt een automatisme als het intens en vaak wordt herhaald.

Oefening 5 : Luister naar je tinnitus geluid en leer het beter kennen

Toegegeven, dit is een angstwekkende oefening. Bij deze oefening bestaat de uitdaging erin je in een stille ruimte te zetten, en daadwerkelijk volledig geconcentreerd naar je tinnitus-geluid te luisteren. Dit is inderdaad een moeilijke. Het doel hiervan is enerzijds je geluid beter te leren kennen en te beseffen dat het niet levensbedreigend is waardoor je het beter kan aanvaarden en anderzijds je emoties neutraal kan houden (geen spanning of angst) waardoor je mentale koppeling (tinnitus = spannen, angst, enz) door je hersenen weer in vraag wordt gesteld.

Het allerbelangrijkste van deze oefening is dus dat je dit doet terwijl je volledig rustig blijft. Je gaat rustig zitten of liggen en je gaat gewoon even luisteren naar je geluid, zonder dat je spanning, angst, frustratie of andere emoties ervaart, en merk je de emoties toch op probeer ze dan weer te bedwingen zodat je toch rustig blijft.

Ja, ik weet het, dit is een echte uitdaging en vergt zeker in begin mentale kracht en inspanning. Als je merkt dat het moeilijk gaat, vraag dan iemand om je even te vergezellen opdat je niet alleen bent. Dat kan al helpen om je angst en spanning in bedwang te houden. Doe deze oefening minimaal tien minuten en probeer het regelmatig te doen. Ik deed ze, toen ik nog erge spanning merkte bij mijn tinnitus, echt dagelijks en zelfs meerdere keren per dag en zelfs tot een uur per sessie.

Als je eenmaal geen spanning of angst meer voelt bij het tinnitus-geluid, heb je je doel bereikt. Vanaf dan kan je rustig blijven terwijl je je geluid hoort. Dit rustgevoel tijdens je tinnitus-geluid kan zich vervolgens doorzetten doorheen de dag en de nacht. En zoals je weet is geen angst of spanning meer ervaren bij je geluid de start voor succes, maar hierop moet je, zoals je ook weet trainen en oefenen.

Ervaar je de oefening als te moeilijk, forceer jezelf dan niet en sla ze over. Je hoofddoel bestaat er ten allen tijden uit rust te koppelen aan je tinnitus geluid. Als je je dus niet kan ontspannen, doe het dan niet of probeer het laten eens. Probeer het ook eens even met wat achtergrond geluid waardoor de sterkte van je tinnitus wat zachter is. Dit kan helpen je tijdens de meditatie rustig te houden en met enige zachtheid naar je geluid te luisteren waardoor je het makkelijker kan aanvaarden.

Oefening 6 : Maak van tinnitus voorgrond een achtergrond geluid

Deze oefening is de makkelijkste doch een zeer succesvolle methode en is deels gebaseerd op het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” programma van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell waarbij we gebruik gaan maken van ons voorheen gekende ruis-geluid op de telefoon app. We gaan zoveel en zolang mogelijk het ruis-geluid opzetten (dan en nacht) waarbij we het volume zodanig zetten dat we ons tinnitus geluid nog horen, maar waar beide geluiden (ruis en tinnitus) bijna even sterk staan.

Het doel hiervan is dat we enerzijds een gewenning aan het tinnitus geluid gaan creëren doordat het geluid via de ruis dragelijk is en we het kunnen aanhoren, en anderzijds gaan we onze hersenen wederom in twijfel brengen waardoor ze geneigd zijn zich te focussen op het ruis-geluid in plaats van het tinnitus geluid.

Dit wijzigen van de focus van de hersenen (tinnitus of ruis) kunnen we zoals geweten bijsturen door ons volledig te concentreren op het ruisgeluid zoals in een eerder punt al aangegeven. De kunst bestaat er dan ook in het geluid van de ruis zodanig te kiezen dat beiden, ruis en tinnitus, hoorbaar zijn maar niet storend werken.

Als dit eenmaal gebeurd dat de hersenen echt de weg kwijt zijn, en dit gaat op en neer (dan ruis, dan tinnitus, en zo gaat het maar door) dan is de kans groot dat de hersenen je concentratie op het ruis-geluid uiteindelijk volledig gaan volgen en zich gaan focussen op het ruis-geluid waardoor het tinnitus geluid plots een achtergrond geluid wordt, en dan is de kans groot dat iets wonderbaarlijk gebeurd.

Zoals we bij aanvang van dit artikel hebben gezien zijn onze hersenen speciaal geprogrammeerd om achtergrondgeluiden, die niet belangrijk voor je zijn, integraal te wissen en niet meer naar je bewustzijn te sturen, alleen als je je echt weer concentreert. Dit betekent dus dat je je tinnitus-geluid, dat nu door je hersenen van belangrijk naar niet belangrijk is geklasseerd, gewoon niet meer kan horen, ook niet in een geluidsarme omgeving.

Dit is prachtig nieuws toch. En nogmaals. Dit is geen droom of fictie maar pure realiteit. Dagelijks worden onbelangrijke achtergrond geluiden gewoon gefilterd en niet naar je bewuste gestuurd.

Ludo claes TIPSGraag wil ik je ook nu adviseren deze methodiek goed te trainen. Ga dus weer regelmatig (zeker één keer per dag) gedurende tien minuten of langer geconcentreerd in een stille ruimte zitten, zet je ruis (bij voorkeur met oortjes) aan en zet het volume van je ruis net onder het geluid van je tinnitus zodat je dus beiden kan horen. Ga je nu gedurende die tijd volledig concentreren op je ruis-geluid. Je zal merken dat na enige tijd, je je tinnitus-geluid niet meer hoort.

Dat is het resultaat dat je wenst wat dit betekent dat je hersenen bezig zijn om je tinnitus geluid te aanzien als een achtergrond geluid wat betekent dat de kans groot is dat de hersenen dit permanent gaan blijven doen en je dus je tinnitus niet meer hoort behalve als je je weer erop gaat concentreren.

Ook nu weer belangrijk. Hou je emoties altijd neutraal en zorg dat je geen spanning of angst ervaart en als ze opkomen, aanvaard ze maar probeer ze in bedwang te houden door snel aan iets anders te denken. En let erop, hersenen hertrainen vergt tijd, soms veel tijd. Geef jezelf dan ook die tijd en ga zeker niet forceren.

16. Wat tonen studies en onderzoeken

Studie onderzoek KLEINNog even dit. Studies hebben aangetoond dat dit fenomeen van verdwijnen van tinnitus geluiden bij iedereen kan plaatsvinden. Ook al staat je geluid nu zodanig loeihard dat het ondragelijk is en ook al heb je al jaren last van tinnitus.

Studies en ervaringen tonen aan dat elk type geluid, hoe hard en irriterend ook, door de hersenen kan gefilterd worden van zodra het geluid onbelangrijk wordt en wordt aanzien als achtergrond geluid. Stap één is thans dat je leert om ten allen tijden rustig en ontspannen te blijven als je je tinnitus-geluid hoort.

NOTA: In een stille ruimte zal je altijd geluid horen. Studies hebben aangetoond dat iedereen allerhande geluiden hoort in een stille kamer. Zit je dus op toilet en hoor je geluiden, dan is dit zeer normaal. Aanvaarden dus.

17. Leuk voorbeeldje over geluid en wat je hersenen automatisch doen

Stel je steekt de straat over en plots hoor je achter je een auto die luid toetert. Hoe reageer je? Wat voel je? Waarschijnlijk zit nu je hart in je nek en sta je te trillen van de schrik. Het geluid van de toeter heeft namelijk volledig automatisch allerhande processen in je hersenen gestart en tevens het actieve systeem van je zenuwstelsel geactiveerd omdat de toeter voor jouw levensbedreigend en dus belangrijk was.
DUS : Als tinnitus-geluid = belangrijk = SPANNING

Doch, als je je omdraait zie je dat de auto stil staat langs de straat en gewoon even toeterde op een vriend die passeerde. Hoe reageer je nu? Wat voel je nu? Er valt nu wellicht een blok van opluchting van je af en ben je automatisch weer ontspannen. Maar hoe komt dat dan? Het is nog steeds die toeter. Omdat je geverifieerd hebt (je hebt het gezien) dat de auto geen bedreiging meer is en de auto dus niet meer belangrijk is.

Ook dit is weer een signaal aan de hersenen waardoor allerhande processen automatisch geactiveerd worden om de spanning weg te nemen en je zenuwstelsel terug op neutraal of rust te plaatsen. Vraag: Ben je nog bang als je de toeter nog eens hoort? Waarschijnlijk niet want je weet dat de auto langs de kant staat en niet gevaarlijk of belangrijk is.
DUS : Als tinnitus-geluid = onbelangrijk = RUST

Ik ga nog even verder: Stel, je staat nog langs de straat en je krijgt een berichtje op je telefoon wat je aandachtig aan het lezen bent. Na enkele minuten stel je vast dat bij de auto heel wat mensen staan en dat de bestuurder eigenlijk een hele tijd heeft staan toeteren. Maar je hebt dit niet gehoord. Hoe komt dit dan? Omdat je hersenen de toeter als onbelangrijk hebben geklasseerd en het lezen van je berichtje volgens je hersenen-klassement belangrijker was dan de toeter waardoor de hersenen het toeter-geluid niet meer naar je bewuste hebben gezonden.

DUS : Als tinnitus = onbelangrijk = ook hersenen (onbewuste) klasseren tinnitus als onbelangrijk en je hersenen gaan het niet meer bewust maken. Je hoort je tinnitus dus niet meer, behalve als je je echt op je geluid gaat concentreren.

BESLUIT: des te vaker jij aan je hersenen signaleert dat je tinnitus onbelangrijk is (door de oefeningen op de webpagina) des te sneller je hersenen (je onbewuste) dit gaan overnemen en ze je tinnitus-geluid uiteindelijk volledig gaan blokkeren en klasseren.

GEVOLG : Je hoort je geluid niet meer. Ongeacht hoe luid je tinnitus-geluid nu ook moge zijn en ongeacht het soort geluid dat je hebt. En denk erom, ook jij hebt hersenen en ook jij hebt dus dit oer-systeem. Wat jij vanaf nu moet doen is trainen en oefenen.

En nog even dit. Van zodra je beseft dat je tinnitus-geluid eigenlijk onbelangrijk is en je bijgevolg ten allen tijden in rusttoestand kan aanvaarden dat het er is, dan zou je wel eens versteld kunnen staan hoe snel dit proces van start gaat. Maar wees alert, het gaat op en neer. Je hoort het, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet.

Wees dan ook ten allen tijden rustig en laat je hersenen werken tot ze het volledig begrepen en geklasseerd hebben. Geef je hersenen de tijd om tinnitus als onbelangrijk te zien, ook al kan dit soms lang duren. En ondertussen, leef !!

18. GOUDEN REGEL – NU direct goed leven met Tinnitus Extreme

 1. Ofwel is je tinnitus-geluid NU draagbaar (geen emotionele spanning) en leef je zoals je wilt leven en is de kans zéér groot dat op termijn (kort of lang) je hersenen je geluid gewoon gaan uitzetten omdat het voor jou niet belangrijk is. Je hoort het nu en dan nog.
 2. Ofwel is je tinnitus-geluid NU ondraagbaar (wel emotionele spanning) en heb je bijgevolg ALTIJD je hulpmiddelen klaar zoals als je basis, het ruis-geluid van je app (met of zonder oortjes), waardoor je tinnitus-geluid hoorbaar maar draagbaar wordt (geen emotionele spanning), train en oefen je de oefeningen uit deze webpagina en leef je zoals je wilt leven en is de kans zéér groot dat op termijn (kort of lang) je hersenen je geluid gewoon gaan uitzetten omdat het voor jou niet belangrijk is. Je hoort het nu en dan nog.
 3. Merk je het tinnitus-geluid thans plots terug op na lange tijd stilte (kan soms gebeuren), weet dan dat dit normaal is, aanvaard het dan en ga terug naar punt 1 of 2

19. Gewenning van tinnitus

Alle voorgaande oefeningen hebben als doel je te leren gewennen aan je tinnitus geluid. Ongeacht wat dit geluid ook moge zijn of ongeacht hoe luid je geluid ook moge zijn. Nu op dit moment, als je dit artikel leest, staat je geluid gegarandeerd super luid en denk je bij jezelf dat je hieraan nooit zal kunnen wennen en je gek zal maken. Wel, welkom bij de club. Dit hebben we allemaal als we voor het eerst met tinnitus geconfronteerd worden.

 1. Wat is gewenning? Gewenning betekent dat je je tinnitus aanvaard hebt en dat je niet meer geïrriteerd bent door het geluid. Het is er wel maar het stoort je niet meer, net als je horloge om je arm of je schoenen aan je voeten. Alleen als je je concentreert, voel of hoor je het.
 2. Wat is volledige gewenning? Met volledige gewenning bedoel ik dat je hersenen je tinnitus geluid, hoe luid of hard het nu ook moge zijn, het  aanzien als achtergrond geluid en het gewoon uitzet waardoor je het niet meer hoort. Denk hierbij aan het geluid van een ijskast bijvoorbeeld of van een tikkende klok die je niet hoort omdat je hersenen het als onbelangrijk zien en het niet meer op de voorgrond zetten.
 3. Wat is gewenning in de praktijk? Gewenning is het trainen of herprogrammeren van de hersenen dat tinnitus (hoe erg het ook is) geen dreiging is waardoor de hersenen het geluid als achtergrond gaan zien, het geluid stiller maken en na verloop van tijd zelfs volledig stil zetten.
 4. Hoe lang duurt het eer gewenning plaatsvindt? Studies hebben aangetoond dat gewenning aan ernstige vorm van tinnitus plaatsvindt tussen 6 en 18 maanden, maar het is zeer persoonlijk. Bij sommigen gebeurt gewenning super snel, na enkele minuten zelfs als ze kunnen loslaten. Bij anderen duurt het dan weer jaren omdat ze de aandacht en emoties aan hun geluid houden waardoor de hersenen het geluid als iets belangrijk zien en het steeds op de voorgrond houden.
 5. Gebeurt gewenning bij iedereen? Ook hier tonen studies dat 98% van de mensen die ernstige problemen ervaren met tinnitus uiteindelijk gewennen aan hun geluid. Diegenen die niet wennen, blijven dus een bepaalde emotie houden aan hun geluid waardoor de hersenen het dus weer op de voorgrond houden.
 6. Hoe gebeurt gewenning? Ook dit is weer zeer persoonlijk, maar het is belangrijk om weten dat de weg naar gewenning of volledige gewenning met ups-and-downs gaat. Het is dus geen constante. Het kan zijn dat het ene moment je rustig bent met je geluid, en plots vanuit het niets je geluid loeihard staat, om dan weer plots weg te ebben. Dit is normaal en behoort toe aan de weg naar gewenning.
  Belangrijk: Als je geluid plots vanuit het niets weer loeihard staat, wat normaal is, kijk dan goed naar je emoties. Ga zeker niet denken "Och nee, het is weer terug, ik geraak er nooit vanaf" of "Oei, Ik heb iets fout gedaan" of een andere negatieve gedachte. Denk eraan dat het normaal is en deel uitmaakt van de gewenning. Blijf positief en laat het gewoon gebeuren. En kan je het even niet meer aan, gebruik dan je hulpmiddelen.
  DENK EROM : Je emoties op het geluid zijn belangrijker dan de sterkte van het geluid. Sterke emotie = signaal naar hersenen dat het belangrijk is voor jou = DUS hersenen zetten je geluid harder, en harder en harder.
  Blijf dus ten allen tijden rustig als je geluid schommelt en probeer te aanvaarden. Ga iets nuttigs doen waardoor je je concentratie kan verplaatsen.
  Gewenning kan je niet forceren en is een proces van tijd dat geleidelijk en volledig automatisch in je hersenen gebeurt.
 7. Verandering van geluid of nieuw geluid tijdens gewenning. Een fenomeen dat tevens deel kan uitmaken van je gewenning is het wijzigen van je geluid en het optreden van nieuwe geluiden. Het zou dus kunnen dat je geluid in soort wijzigt of dat je een nieuw geluid hoort. Ook dit is normaal.
  Belangrijk: Als je eenmaal tinnitus hebt ervaren met sterkte emoties (irritatie, nerveus, angst, depressie of dergelijke) dan zijn je hersenen extra alert voor interne geluiden ofwel tinnitus geluiden (die anderen niet horen). Dit betekent dus dat je hersenen automatisch elk nieuw geluid naar de voorgrond gaan brengen waardoor je het hoort. Als je hierbij realiseert dat je lichaam en je hersenen continu geluiden maken en creëren (die je normaal niet hoort) is het dus normaal dat je plots iets nieuw hoort.
  Ook nu weer: Ga zeker niet denken "Och nee, nu dat weer, ik geraak er nooit vanaf" of "Oei, Ik heb iets fout gedaan" of een andere negatieve gedachte. Denk eraan dat het normaal is en deel uitmaakt van de gewenning. Blijf positief en laat het gewoon gebeuren.
 8. Goed om weten: Je hersenen doen continu aan gewenning en ze filteren dan ook voortdurend. Alles wat nu op dit moment voor jou niet belangrijk is hoor, ruik, zie of voel je niet. Alles wat jij wel belangrijk vindt (je hebt er een emotie mee = nerveus, angst, of dergelijke) hoor, voel, ruik of zie je. Dat wel of niet gewaarworden is het filteren van de hersenen. De kunst bestaat er nu in je tinnitus als iets onbelangrijk te aanzien waardoor je hersenen het als iets onbelangrijk gaan aanzien en het op de achtergrond plaatsen. Het kan bij iedereen en het gebeurt elke dag.

20. Hoe gaat het nu met mij en mijn tinnitus?

Super goed. Toen ik in 2010 met Tinnitus werd geconfronteerd werd ik overweldigd door iets wat me werkelijk naar de afgrond dreef. De geluiden in mijn hoofd waren zodanig luid en scherp dat ik dacht “dit overleef ik gewoon niet”. Ik dacht: “hoe kan een mens hiermee leven, hoe kan men hiermee functioneren, hoe kan men slapen”. Kortom ik zag het gewoon niet meer zitten en alles werd zwart.

Daarnaast had ik enorme angst van mijn tinnitus, begon ik te beven omdat mijn zenuwstelsel helemaal overspannen geraakt was, mijn maag en darmen lagen overhoop door de enorme tinnitus-stress, ik sliep niet meer en een onderzoek in een slaapkliniek toonde dat ik omwille van mijn hoge alertheid (ontstaan door tinnitus) per uur maar liefst 35 keer wakker werd, niets boeide me nog, ik zonderde me af, en zo meer.

Ik zat dag en nacht in dat harde ondraaglijke geluid en spanning wat in mijn ogen gewoon niet vol te houden was. En het enige wat ik hoorde van de dokters en specialisten, mijn grote hoopgevers, was: “we kunnen er niets aan doen, je moet er maar mee leren leven”. Kortom, mijn wereld stortte volledig in.

Nu, zoveel jaren later ben ik ervaren met tinnitus, weet wat het is, hoe het werkt en hoe ik het enigszins kan sturen en controleren waardoor ik het kan plaatsen en accepteren. Ik heb nu vele dagen dat ik het geluid gewoon niet meer hoor, zelfs niet in een stille ruimte, maar ik heb ook nog momenten dat het weer loeihard staat wat dan weer te wijten aan stressmomenten of een emotionele gemoedstoestand.

Ik weet dus nu dat als ik stress heb ervaren gedurende de dag, mijn geluid straks of morgen weer wat luider zal staan en ik heb me daarbij neergelegd en als het dan toch even wat te veel wordt, dan doe ik even mijn oortjes in of leg mijn smartphone bij me met wat extern geluid zodat ik me kan ontspannen.

Anderzijds weet ik nu ook dat als ik een dag of periode van volledige rust en ontspanning heb, mijn geluid ook rustiger wordt tot zelfs volledig weg is en ik me zelfs moet concentreren om het geluid terug te horen. Het vreemde hierbij is dat dit, het uitzetten van het geluid door de hersenen, meestal enkele dagen later gebeurd.

Ik weet nu ook hoe belangrijk en krachtig concentratie is bij tinnitus. Concentratie stelt je instaat om je tinnitus direct, nu onmiddellijk, te sturen en te controleren. En nogmaals, ik herhaal het opdat het echt tot je doordringt, dit is geen fabeltje en effectief zo. Ik kan nu beslissen wat ik wil. Ik speel als het ware nu met mijn tinnitus zoals een muziekinstrument (aanzetten – loeihard zetten – uitzetten).

 • Wil ik mijn geluid horen = effe op concentreren en hoppa, daar is het weer
 • Wil ik het geluid loeihard = langer en met meer focus op concentreren en me spannen (zenuwstelsel belasten) en hoppa staat loeihard.
 • Wil ik het geluid terug weg = concentratie verplaatsen, me echt focussen op iets anders, mijn aandacht op het geluid loslaten en hoppa, geluid gaat naar achtergrond (duurt even)
 • Wil ik het geluid weg uit mijn aandacht (naar achtergrond) = rustig zijn en ontspannen – enkele momenten of dagen later is geluid heel wat minder tot zelfs volledig weg (gebeurt automatisch door de hersenen)

Kortom, mijn ondraaglijke geluid dat in 2010 mijn leven gewoon volledig beheerste is nu deel van mezelf geworden. Het is er gewoon. Dan wat luider, dan weer wat stiller, dan is het helemaal weg, dan staat het weer wat luider. Ok, hetzij zo. Het is wat het is en ook al staat het nu loeihard, dan weet ik dat het straks weer volledig weg is. Ik heb geleerd dat tinnitus geen constante is.

Mijn tinnitus opstoot in 2019

Ook moet ik even melden dat ik in 2019 een opstoot heb gehad en mijn tinnitus-geluid plots weer heel luid stond en ook anders in was, waardoor ik het angstgevoel aan het nieuwe geluid had gekoppeld dat, zoals je nu weet, alles erger maakte dan het was. De reden van de opstoot was te zoeken bij een medisch probleem waarbij ik hevige stress heb ervaren gedurende meerdere maanden. Dit uitte zich uiteindelijk in een nieuwe tinnitus opstoot.

Gelukkig had ik mijn vorige ervaring en wist ik dat door oefenen en accepteren ook nu weer een gewenning op termijn zou plaatsvinden waardoor ik het niet meer zou horen. Na enkele maanden is het dan ook effectief gebeurd en hebben mijn hersenen het nieuwe harde geluid meer en meer naar de achtergrond geplaatst en hoor ik het enkel als ik me echt concentreer of als ik stressmomenten heb of gespannen ben. Ook nu komt en gaat het geluid en staat het de ene dag wat harder als de andere en is het soms gewoon volledig weg.

21. Hoe gaat het nu verder met jou en jouw tinnitus?

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel beseft en tot je doordringt dat je tinnitusgeluid, hoe hard het nu ook moge staan en hoe ondragelijk het ook is, tijdelijk is en je instaat bent om dit te gaan sturen. Dit vergt wel wat oefening uiteraard en hierbij is de ene dag niet de andere, maar je tinnitus is niet levenslang, is niet contant, is niet levensbedreigend en kan je leren sturen. Meer nog.

Je hersenen kunnen het op termijn gewoon als achtergrondgeluid aanzien waardoor je het gewoonweg niet meer hoort. En NEEN het is geen fabeltje. Ik heb het twee keer beleefd. En ja, ik weet ook wat jij nu denkt. “Ja maar mijn geluid is zodanig hard en ondraaglijk, dat het bij mij niet kan”. Welkom bij de club. Dit heb ik ook twee keer gedacht.

Dit moet je nog even weten:

Hou er even rekening mee dat jij nu op dit ogenblik waarschijnlijk in een staat van opperste alertheid verkeert omdat je tinnitus geluid nu ondraaglijk en loeihard staat. Dit betekent dus dat je hersenen en je lichaam in staat van ALARM staan waardoor ze super alert zijn en je geluid dus super luid hebben staan. Dit is normaal.

Je eerste taak bestaat er dus in je hersenen en je lichaam uit deze staat van ALARM te brengen. Dit doe je door rust en zen signalen naar je hersenen te sturen (zie oefeningen). Denk eraan dat zolang je hersenen in staat van ALARM blijven, je geluid NOOIT stiller zal worden. Dus, stop nu met het bezig zijn met je geluid, en zoek naar jouw methode om rust te vinden. Je tinnitus zachter zetten of zelfs uit zetten volgen later wel. Het uitzetten is namelijk een gevolg van je rust en zen zijn.

Ook even in gedachten houden dat als je eenmaal tinnitus slecht hebt ervaren en er een sterke emotie zoals angst aan hebt gekoppeld waardoor je systeem in ALARM is gegaan, je super gevoelig wordt voor andere interne geluiden die eventueel zouden opkomen. Als je dus plots een nieuw geluid waarneemt zoals een oor die begint te fluiten, wat frequent voorkomt en ook snel weer weggaat, is de kans groot dat je systeem direct weer in ALARM gaat. Weet dat dit vanaf nu normaal is. Niet schrikken dus als het gebeurt.

Tinnitus werkt als een oorwurm

Ken je dat? Je hoort een liedje dat zo bij blijft dat je het niet uit je hoofd krijgt. Het wordt een oorwurm. Wel, dit fenomeen profileert zich ook bij je tinnitus geluid. Je hersenen klampen zich zo hard vast aan je tinnitus, omdat je er een emotie aan hebt aangekoppeld, dat je hersenen het steeds weer op de voorgrond gaan zetten waardoor je het blijft horen.

Besef dus dat dit normaal is en ook een basissysteem van je hersenen is. Dit oorwurm principe is met name van toepassing als je tinnitus pas ervaart wat verklaart waarom het in het begin moeilijker is om het uit te zetten.

Nog even een tip

Ludo claes TIPSJe smartphone is vanaf nu meer dan enkel een apparaat. Het is je medicatie tegen tinnitus. Als je tinnitus je even teveel wordt, zet direct je smartphone aan, luister naar rustgevende ruis of muziek (app, youtube en zo meer) waardoor je rustig en zen wordt. Des te meer jij rustig zen bent terwijl je je tinnitus lichtjes hoort (geluid dus niet harder zetten dan je tinnitus), des te meer je je hersenen traint om je harde tinnitus te aanzien als een zacht achtergrond geluidje (zoals een ijskast die je niet meer hoort) en ze het geluid temperen.

Mijn smartphone heb ik altijd bij me, ook als ik ga slapen. Ik heb een tweede oude smartphone (zonder netwerk) waarop ik leuke muziekjes heb, watervalgeluiden, kikkers, ruistonen en zo meer die ik gewoon onder mijn hoofdkussen leg als ik ga slapen. Dit geeft me zoveel afleiding en rust dat ik geniet van het bedliggen en slaap als een roosje. Gewoonweg doen. Echte aanrader. Zit je aan tafel te eten, naar TV te kijken, op werk, of waar dan ook en heb je last van je tinnitus (stress, irritatie, frustratie, angst, of wat dan ook) zet meteen je smartphone aan en maak jezelf rustig door extern geluid.

Mijn laatste advies

Ludo claes TIPSStop nu onmiddellijk met jezelf te folteren en constant aan je geluid te denken. Dit maakt je tinnitus alleen maar luider, harder, scherper, dus erger dan het is. Ga nu onmiddellijk verder met je leven, ga dingen doen die je aandacht trekken of waarop je je goed kan concentreren en vooral, geniet van je leven. Des te meer jij geniet en je geluid links laat liggen, des te meer je hersenen je tinnitus naar de achtergrond gaan plaatsen.

Steek je energie dus niet in het piekeren, angsten uitstaan, zenuwen op stang jagen en zo meer, maar start nu met het omgaan met je tinnitus. Leer het jezelf aan om het te leren kennen en het te sturen. Iedereen kan het. Het is tenslotte een basismechanisme van de mens. De hersenen filteren continu interne en externe geluiden volgens het belang dat jij eraan hecht (horen - niet horen – stilletjes horen – hard horen). Jij bepaalt nu hoe jouw tinnitus-geluid gefilterd wordt. Leer het te sturen.

22. Afsluiter

Ik ben ervan overtuigd dat de oplossingen op deze webpagina tinnitus patiënten kan helpen en ik hoop dat het jou, als collega tinnitus patiënt, net als mij een mooi en gelukkig leven schenkt. Ken je iemand die problemen ervaart met tinnitus, deel dan even de link van deze webpagina. Samen helpen we zo anderen.

Ik wens je alvast van harte een mooi en gelukkig leven.
Auteur, Ludo Claes.


Gerelateerd:
- Tinnitus oorsuizingen en voeding, suiker, zout en koffie
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?
- Yoga en ontspanning TIPS
- Stress, lees een bordspel TIPS
- Wat is stress eigenlijk? TIPS

Deel deze tips zeker met je vrienden


 
U bent hier : / Home / Gezondheid TIPS / Hoe leren leven met erge vorm van oorsuizen tinnitus – TIPS en advies