Sport en fitness met leuke weetjes TIPS en advies

sport fitness zumba aerobics TIPS

♥ Leuke sportartikelen kopen + promoties
- bol.com / sportartikelen
- Amazon / sportartikelen

Uw link hier? Meer info

NIEUW - Tip 10: Kortstondig bloedtoevoergebrek naar spieren kan sportprestatie verbeteren

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Hoe kan bloedtoevoergebrek een sportprestatie verbeteren wetende dat de bloedtoevoer net een belangrijke bron van energie is tijdens het sporten? Een terechte vraag. Toch tonen meerdere onderzoeken in ondermeer Toronto Canada aan dat een kortstondig gebrek aan bloedtoevoer, een sportprestatie kan verhogen, en dit zelfs niet een klein beetje.

Om dit onderzoek te staven, werd een groep sporters gevraagd een bepaalde afstand zo snel mogelijk te lopen. Dit meerdere keren en uiteraard zo snel mogelijk. Enkele dagen later werd hen gevraagd de test te herhalen doch nu met bloedtoevoergebrek. Om dit te realiseren werden hun benen enkele minuten afgebonden zodat de bloedtoevoer naar de spieren in de benen ietwat afgesloten werd. Na enkele minuten werd de bloedtoevoer in de benen terug toegelaten en werd de sporters gevraagd wederom zo snel mogelijk dezelfde afstand te lopen.

Tot hun grote verbazing stelde de onderzoekers vast dat de sporters dezelfde afstand aanzienlijk sneller konden lopen nadat de bloedtoevoer kort afgebonden was geweest. En dit zelfs tot ca 3% sneller. En dat is zeker niet niks. Zeker als je weet dat de sporters zich steeds tot het uiterste hadden gegeven om de afstand zo snel mogelijk te lopen. En toch was een snellere tijd duidelijk zichtbaar door voor de sportprestatie gewoon even de bloedtoevoer af te remmen. Dit was toch een verbazingwekkend resultaat.

Betekent dit nu dat je zelf ook de bloedtoevoer naar je spieren moet gaan afsluiten om je sportprestaties te verbeteren? Uiteraard niet want het afsluiten van de bloedtoevoer naar je spieren is gevaarlijk en mag je dus zeker niet doen. Doch is het leuk om weten dat bloedtoevoer een impact heeft op de sportprestaties.

De onderzoekers denken dat de reden moet gezocht worden bij het minder snel verzuren van de spieren als de bloedtoevoer, net voor de sportprestatie, even afgesloten is geweest. Verder onderzoek is zeker nog nodig om dit fenomeen nader te bestuderen.


FILMTIP
Waarom zou ook jij moeten sporten? - Universiteit Nederland


Tip 9 : Wist je dat je kinderen meer sporten als je zelf ook meer sport?

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Dit toont thans een recent onderzoek uitgevoerd door een Universiteit in Denver, Amerika. Bij dit onderzoek werd de vraag gesteld hoe men kinderen met overgewicht of obesitas toch aan het sporten zou kunnen krijgen. Kinderen met overgewicht zijn veelal wat aan de luie kant, wat het overgewicht uiteraard niet ten goede komst, en de vraag was welke motivatietechniek men kon aansnijden om de kinderen toch aan het bewegen te krijgen.

Uit het onderzoek kwam thans een vreemde conclusie. De onderzoekers merkten op dat de kinderen in het testonderzoek meer motivatie vonden om te bewegen of te sporten als de ouders ook meer gingen bewegen en sporten. Deze conclusie was evenwel vreemd waaraan de onderzoekers zich niet aan hadden verwacht. Men zou namelijk eerder verwachten dat kinderen meer sportmotivatie ervaren als ze beloond worden. Dit klopt in beperkte mate, maar is niet steeds de hoofdmotivator om meer te bewegen zo blijkt.

Wil je dus dat je kinderen meer bewegen, beweeg dan ook zelf meer en de kans is reëel dat je kinderen je gaan volgen. Het onderzoek toonde thans wel aan het belangrijk is een bepaald resultaat of doel te stellen. Als je zelf een bepaald doel behaalt, bijvoorbeeld 6.000 stappen gezet in plaats van 4.000 die je anders doet, dan stimuleert dit extra behaalde resultaat je kinderen om eveneens een extra inspanning te leveren. Hierdoor zijn ze geneigd om effectief meer te bewegen.

Een leuk trucje zou dus kunnen zijn dat je dagelijks je behaalde stappen of andere sportprestatie kenbaar maakt. Schrijf ze op en hang ze bijvoorbeeld op aan de ijskast zodat je kinderen dit kunnen zien. Deze prestaties zijn leuke triggers die je kinderen kunnen stimuleren of motiveren om ook een extra inspanning te doen en meer te bewegen.

Tip 8 : Last van verzuring in de spieren, dan hebben je spieren te weinig zuurstof

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Ken je ook dat branderig gevoel in je spieren als je even intens bezig bent zoals bij het sporten bijvoorbeeld of tijdens het klussen in de tuin, of het poetsen. Dat branderig gevoel ontstaat als we spieren plots intens gaan gebruiken. Denk hierbij aan het poetsen van ramen bijvoorbeeld. Hierbij ga je met een natte spons van links naar rechts over de ramen wrijven waardoor je schouderspieren intens gebruikt worden en ze steeds weer dezelfde herhaling doen.

Door dit intenser gebruik van de spieren gaan ze extra energie nodig hebben hetgeen ze doen door koolhydraten te verbranden. Als de spier eenmaal koolhydraten verbrant, ontstaat melkzuur als een soort van afvalstof. Dit afvalstof moet vervolgens ook weer verwerkt worden waarvoor zuurstof vereist is. Als in dit verbrandingsproces de spier thans onvoldoende zuurstof krijgt, waardoor het extra aangemaakt melkzuur niet kan verwerkt of verbrandt worden, dan ontstaat verzuring in de spier en krijg je dus dat branderig gevoel.

Wil je dus verzuring in de spieren vermijden, dan moet je er zorg voor dragen dat de spieren voldoende zuurstof krijgen waardoor het melkzuur goed kan afgebroken worden. Ook kan je verzuring verminderen door de spieren even op te warmen voor het echte intense werk. Verzuring treedt ook minder snel op als de spieren goed getraind zijn. Een glazenwasser zal dus minder snel verzuring in de schouderspieren ervaren als jij en ik bij het wassen van de ramen.

Branderig gevoel in de spieren is een alarmsignaal

Bedenk ook dat het branderig gevoel van de verzuurde spieren een alarmsignaal is van je lichaam. Je lichaam zegt eigenlijk dat er een teveel is aan afvalstoffen die niet goed afgevoerd worden en je even aandachtig moet zijn. Als je een verzuurde spier te intens blijft belasten kan een kwetsuur ontstaan hetgeen je uiteraard dient te vermijden. Merk je dus een branderig gevoel, luister en doe het even rustig aan.

Laat de spier ook goed rusten na de inspanning zodat het zuur goed via het bloed kan afgevoerd worden. Blijft de verzuring thans aanhouden, dan kan je overwegen om de bloedcirculatie wat extra te stimuleren via een massage of dergelijke. Kortom, heb je een branderig gevoel, dan bestaat de kunst erin zuurstof naar je spieren te krijgen en afval weg te halen. Een optimale bloedcirculatie dus.

Tip 7 : Wil je meer sportresultaat? Maak het jezelf leuk en de resultaten komen vanzelf

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Meer sporten staat bij aanvang van een nieuw jaar, naast vermageren, zeer hoog genoteerd in de goede voornemens. Thans toont een onderzoek dat velen, bij de start van het nieuwe jaar, effectief starten met sporten maar het na enkele weken of maanden al voor bekeken houden en de sportkledij en sportschoenen aan de haak hangen. De vraag is dan ook waarom de goede intenties al snel verloederen en uiteindelijk leiden naar stopzetting, wetende dat bewegen en sporten goed is voor de gezondheid wat toch een voorname stimulans zou moeten zijn.

Een onderzoek dat hiernaar werd gevoerd toonde aan dat de motivatie bij sommige soort sporten sneller afneemt dan bij andere. Zo zag men dat de stopzetting bij voornamelijk individuele sporten aanmerkelijk hoger lag dan bij groepssporten. De reden hiervoor dient vooral gezocht te worden bij de aanwezige motivatie die het wat vaker laat afweten bij een individuele sport zoals bij lopen bijvoorbeeld.

Als men individueel sport, dan vindt men snel allerhande uitvluchten en excuses om vandaag even niet te sporten wat dan uiteindelijk naar volledige stopzetting leidt. Dit fenomeen speelt wat minder bij groepssporten omdat in groep sporten meer stimuleert om aanwezig te zijn.

De hoofdreden waarom velen stoppen met sporten, zeker bij een individuele sport, is dat het gewoon niet meer leuk is. Bij aanvang van de sport is het allemaal nieuw en is het doel duidelijk maar na verloop van tijd is de lol er vanaf en dropt tevens de motivatie met stopzetting tot gevolg. Daarom adviseren de onderzoekers te zoeken naar het leuke als je start met een nieuwe sport.

Zoek dus geen sport om een bepaald doel te bereiken, vermageren of conditie bijvoorbeeld, maar zoek eerder naar wat de sport leuk maakt, en je doel volgt automatisch. Zo zou je het saaie lopen kunnen vervangen door een half uurtje leuk en plezierig dansen in de badkamer vergezeld van leuke youtube muziekfilmpjes.

Dit leuke dansen en plezier maken zal je zeker langer volhouden dan een partijtje rennen. Als je daarbij nog eens youtube filmpjes kiest waarbij je anderen ziet sporten en lachen, zich goed amuseren dus, dan geeft dit ook weer een extra boost aan jou. En je voelt je ook niet meer zo eenzaam tijdens het sporten zoals bij het saaie lopen wat je motivatie wat opkrikt.

Een extra voordeel van het beleven van plezier in je sport is dat in de hersenen stoffen worden gemaakt die je nieuwe sport koppelen aan leuk en plezierig. Dit maakt dat je straks, na verloop van tijd, automatisch gaat verlangen om te sporten, je te amuseren eigenlijk, en je jezelf niet moet sleuren om te sporten, zoals het gevoel als je MOET gaan lopen.

Kortom, wil je meer sporten, om welke reden dan ook, zoek naar het leuke in de sport, welke sport dit ook moge zijn, en je zal langer volhouden en makkelijker je doel bereiken.

Tip 6 : Menopauze bij vrouwen vermindert niet vet maar spiermassa

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Finland heeft aangetoond dat vrouwen tijdens de menopauze duidelijk aan spiermassa verliezen en dus als het ware vermageren, zoals menige vrouwen al wel hebben ontdekt. Thans vermagert men volgens deze studie dus niet door vet te verliezen maar door het verlies van spiermassa hetgeen niet zo goed is.

Om dit resultaat aan te tonen werd een onderzoek opgezet met vrouwen tussen 45 en 55 jaar dewelke zich in de menopauze bevonden. Deze vrouwen werd gevolgd gedurende de volledige duur van de menopauze die schommelde van zes maanden tot zelfs drie jaar bij sommigen. Het resultaat van de studie toonde vervolgens aan dat de spiermassa duidelijk vermindert wat het gevolg zou zijn van het oestrogeengehalte dat afneemt tijdens de menopauze.

Zoals geweten is het verliezen van spiermassa niet echt bevorderlijk en kan dit in extreme situaties de conditie en spiersterkte beïnvloeden wat dan weer de gezondheid niet ten goede komt. Daarom adviseren de onderzoekers om tijdens de menopauze extra te sporten of de lichaamsbeweging op peil te houden teneinde het mogelijks verlies van spiermassa te vermijden of miniem te houden.

Hierbij maakt het niet veel uit welke sport men doet of hoe vaak men aan lichaamsbeweging doet. Voornaam is dat men weet dat men tijdens de menopauze kan/zal vermageren doch dat dit eerder kostbare spiermassa is en geen vet en men zich hiertegen best kan wapenen door wat extra te sporten of te bewegen.

Tip 5 : Welke sport is voor jou meest ideaal?

Lichaamsbeweging is een absolute noodzaak. Je hoort het dan ook bijna elke dag dat we dienen te sporten en bewegen om zowel onze conditie als de algemene gezondheid op peil te houden. De vraag is thans welke sport meest ideaal is.

sport en fitness aeroribs

Dit is uiteraard afhankelijk per individu waarbij de motivatie en het leuk vinden het allerbelangrijkste is. Zonder de motivatie stop je weer met sporten en sta je weer bij af. Het is dan ook aan te raden een sport te vinden die je echt aanspreekt.

Ga daarom eens langs bij een fitnesscentrum of sportcentrum en kijk eens naar de verschillende sporten. Vraag naar informatie en doe eens een testsessie mee zodat je een gevoel krijgt van de activiteit.

Als je gaat sporten houd er dan ook rekening mee dat je een bepaalde sportkleding en sportschoenen noodzakelijk kunnen zijn. Deze sportkleding kan je wellicht op de sportclub verkrijgen of in een gespecialiseerde sportkleding winkel. Is het doel voor je bezoek aan de fitness of fitnesscentrum je spieren te laten groeien, bekijk dan ook eens de TIPS op pagina Bodybuilding.

Tip 4 : Wist je dat maar één op drie Belgen nooit aan sport doet, en het wordt nog erger

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Dat sporten gezond is is een feit, doch blijkt dit onvoldoende reden om mensen te stimuleren om te sporten. Een onderzoek heeft namelijk aangetoond dat bijna 30% van de Belgen nooit sport en dit is opmerkelijk. Een sportieve levensstijl verkleint namelijk de kans op allerhande ziektes en kwaaltjes. En de cijfers worden nog erger.

Als we naar het Europese gemiddelde kijken, waar maar liefst 45% van de mensen nooit sport, dan scoort België eigenlijk nog vrij goed. Zijn we dan niet begaan met onze gezondheid? En het wordt nog erger. Het onderzoek toonde aan dat 12% van de Europese bevolking meer dan 8 uur gewoonweg zittend doorbrengt.

Dit zijn allen alarmerende cijfers wetende dat vele ziektes en kwaaltjes ontstaan door te weinig beweging en sport. Het is dan ook weer hoog tijd dat we met zijn allen wat meer de zetel of sofa thuis en de kantoorstoel op het werk laten voor wat het is en wat meer bewegen en sporten.

Tip 3 : Snel afvallen met Zumba

(een tip van) Zumba Fitness
Met de nieuwste fitness hype Zumba verbrandt u 1000 calorieën per uur. Er is geen snellere manier om zoveel calorieën te verbranden op zo een korte tijd. Met een Zumba workout beweegt u iedere spier in uw lichaam waardoor de vetverbranding onmiddellijk start met uw eerste danspasjes.

Zumba is niet moeilijk, iedereen zowel jong als oud kan deelnemen. Zumba is ook genieten en gewicht verliezen op hetzelfde moment. U krijgt met Zumba niet het gevoel dat u aan het afzien bent maar eerder een party gevoel. U heeft met Zumba geen danspartner nodig en u hoeft ook niet te kunnen dansen. Zumba is makkelijk en eenmaal u start met Zumba kan u er niet meer zonder. Zumba is FUN !!!

Tip 2 : Eiwitten als voedingssupplement in de ochtend

(een tip van) Body en fit shop
Wanneer je 's ochtends eiwitten neemt dan kun je het beste kiezen voor een snel opneembare bron, een goede “Whey proteïne” dus. Dit is een zeer belangrijk inname moment omdat je 's nacht geen voedingsstoffen binnenkrijgt, je brengt je lichaam dan direct weer in opbouw. Kijk voor tips over de andere tijdstippen op onze website!

Tip 1 : Waarop letten bij fitness met gewichten?

(een tip van) Fitness Delivery
Let op! Ga niet op te jonge leeftijd trainen met te zware gewichten. De spieren zijn hier nog niet klaar. Vanaf 18 jaar kunnen de remmen los.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Sport gerelateerd:
- Vermageren TIPS
- Vitamine D verbetert prestaties
- Sportkleding TIPS
Sportschoenen en sneakers TIPS
Bodybuilding TIPS

Gezondheid gerelateerd:
- GEZONDHEID categorie
- Belonen of straffen
- Beter geheugen door slaap
- Bingewatchen en gezondheid
- Brillen TIPS
- Contactlenzen TIPS
- Depressie tijdens jeugd
- Intermittent fasting TIPS
- Lage rugpijn massage
- Leren in je slaap
- Geslacht baby bepaald door vader
- Goede massage = nachtrust
- Moedermelk en Covid-19
- Nekpijn door zithouding
- Slaapapneu TIPS
- Sport en fitness TIPS
- Stoppen met roken
- Stress en ontstressen
- Tinnitus oorsuizen TIPS
- Te vaak wassen
- Vergrote prostaat TIPS
- Wandelen TIPS
- Water op nuchtere maag
- Yoga TIPS
- Zout goed of slecht
- Zwangerschap pauze
- Zwangerschap vis eten

Deel deze tips zeker met je vrienden.


Hartelijk dank voor uw beoordeling. We publiceren wekelijks nieuwe TIPS.