Tinnitus – waarom kunnen onze hersenen niet tegen piep geluiden?

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Van harte welkom
Als je last hebt van Tinnitus of oorsuizingen, dan leert de ervaring dat je vaak meer problemen hebt met hoe je op het geluid reageert dan het eigenlijke geluid op zich. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piep of ruis, of andere irriterende geluiden zoals bij Tinnitus.

Om hierop een antwoord te geven doe ik beroep op mijn eigen persoonlijke ervaring en behandel ik een onderzoek door de Universiteit van Genève.

Lees ook:
- Tinnitus leren leven met ernstige oorsuizen
- Tinnitus en voeding suiker, zout en koffie

Wat leert het onderzoek naar geluidinterpretatie?

Studie onderzoek KLEINHet onderzoek naar geluidinterpretatie, dat plaatsvindt in de hersenen, werd uitgevoerd door neuro-wetenschappers in de Universiteit van Genève. In het onderzoek bestudeerden de wetenschappers hoe mensen reageren op bepaalde geluiden. Het doel van het onderzoek was te achterhalen welke herhalende of aanhoudende geluiden, zoals bij Tinnitus, als onprettig of irriterend werden ervaren.

Het onderzoek toonde aan dat bij het horen van langdurende geluiden niet alleen de geluid-circuits (geluid in oren tot analyse in hersenen) werden geactiveerd in de hersenen maar dat tevens andere circuits en processen werden geactiveerd die gerelateerd waren met emoties. Meer nog, het onderzoek toonde dat langdurig aanhoudende geluiden zodanig op het gemoed kunnen inwerken dat de hersenen in een staat van “ALARM” komen.

Het overlevingsmechanisme van onze hersenen

Bij het onderzoek werd tevens rekening gehouden met reacties en extra alertheid als bijvoorbeeld een alarmsignaal afgaat in een gebouw of als iemand “HELP of PAS-OP” roept. Bij het horen van dergelijk alarm-signaal-geluid, worden de hersenen gestimuleerd om snel alert te zijn zodat we direct kunnen ingrijpen op een mogelijke levensbedreigende noodsituatie.

Als de alertheid eenmaal gestart is, dan gaan de hersenen tevens onmiddellijk lichaamsfuncties activeren zoals het extra inademen, versnellen van de hartslag, opspannen van de spieren, en dergelijke meer. De hersenen brengen het lichaam hiermee in paraatheid zodat direct kan gereageerd worden (vluchten of vechten of bevriezen) op de noodsituatie.

Bij een noodsituatie telt namelijk elke seconde en is de tijd van de reactie bepalend of men de noodsituatie al dan niet overleeft. Een prachtig overlevingsmechanisme dus dat ons mensen doorheen de oertijd heeft geloodst.

Wat is dan het probleem met een langdurig geluid?

Zoals net gezien, wordt er bij het horen van een alarm-signaal-geluid een uniek systeem geactiveerd in onze hersenen dat ons vrijwel direct alert en strijdvaardig maakt in tijd van nood. Dit systeem werkt prachtig en heeft jouw en mij gegarandeerd al eens gered. Thans is er ook nog een ander systeem in onze hersenen dat geïrriteerd wordt als het alarm-signaal-geluid te lang duurt.

Je kent dit wellicht wel. Je hoort bijvoorbeeld een kort toeter-geluid van een auto die je in alertheid brengt zodat je niet overreden worden. Dit is dus een prachtig mechanisme. Maar als de toeter wat langer blijft duren wordt je plots geïrriteerd. Blijft het nog langer duren wordt je boos. Blijft het nog langer duren, dan krijg je het gevoel dat je absoluut weg wilt. Je kan de toeter op den duur gewoonweg niet meer aanhoren.

En er is meer.

Studie onderzoek KLEINHet onderzoek van Genève toonde tevens aan dat, indien een geluid als irriterend wordt aanzien door de hersenen, een ander mechanisme in de hersenen geactiveerd wordt dat zich nog eens extra gaat concentreren op het irriterende geluid. Hierdoor wordt het geluid extra sterk waargenomen waardoor vervolgens de sterkte van de irritatie nog eens omhoog gaat.

Dit maakt dat zelfs een vrij stil geluid, wat eigenlijk niets te betekenen heeft, toch als irriterend wordt ervaren als het te lang blijft aanhouden. Zo kan dus een klein geluid, een hels gevoel creëren omdat het geluid een sterke emotie ontwikkelt.

Wat betekent dit alles nu voor Tinnitus oorsuizingen?

Zoals we hebben kunnen lezen op de pagina, Tinnitus leren leven met ernstige oorsuizingen, is Tinnitus of oorsuizingen een geluid dat in onze hersenen wordt gecreëerd dat niemand anders kan horen. Het is een geluid dat veroorzaakt wordt door een gehoorbeschadiging of een foutief signaal in de hersenen en kan vele vormen aannemen van een piep tot ruis, geklop, gerinkel en zo meer.

Tinnitus wordt ervaren door gemiddeld twintig procent van de bevolking en is dus een breed verspreidt fenomeen, doch heeft slechts een klein percentage ook effectief last tot extreme last van het Tinnitus geluid. Gelukkig ervaren de meeste mensen hun specifiek Tinnitus geluid als acceptabel en hoort men het enkel als men zich erop gaat concentreren.

Bij het percentage dat extreme last heeft van Tinnitus, is hun specifiek geluid continu aanwezig en is het dermate intens dat het dagelijkse leven erdoor beïnvloed wordt. Bij deze groep mensen is Tinnitus dus een ernstige kwaal die dag en nacht intens en krachtig aanwezig is. Tinnitus is bij deze mensen dus echt een probleem.

Tinnitus creëert een alarm

Als we deze bevinding koppelen aan voorgaande resultaten van het onderzoek dan kunnen we besluiten dat, als een Tinnitus geluid voor het eerst gehoord wordt, dit een soort van alarmpje kan creëren waardoor de hersenen in alertheid komen. Hierbij is de intensiteit van de alertheid (zwak of sterk) direct afhankelijk van de toonhoogte van het Tinnitus geluid.

Des te hoger de frequentie van het geluid of des te luider het volume, des te heviger zal de intensiteit zijn die men ervaart. Dit is identiek zo met andere alarmsignalen. Als iemand zacht of hard roep “PAS OP!!” dan zal je hierop anders gaan reageren, omdat je hersenen de toonhoogte aanzien als een indicatie van de ernst van de noodsituatie. Des te luider het signaal, des te sterker de intensiteit, en des te hoger de staat van alertheid.

Wat betekent de staat van ALARM voor Tinnitus?

Eens men deze staat van alertheid heeft bereikt (men hoort een Tinnitus geluid), en het geluid blijft langer duren dan enkele minuten of uren, dus langer dan een standaard fluittoon in de oren die we allemaal wel eens ervaren, dan kunnen de hersenen in een staat van “ALARM” komen zeggende dat er iets mis is.

Vanaf dit punt gaan er allerhande mechanismen geactiveerd worden in de hersenen waardoor we ons plots extra hard op het geluid gaan concentreren en we een emotie aan het geluid gaan koppelen. Deze emotie kan een gevoel van ongerustheid zijn of een gevoel van angst.

Deze gekoppelde emotie is vervolgens een soort van bevestiging aan de hersenen dat jij het geluid belangrijk vindt, waardoor het mechanisme dat zich op het geluid gaat concentreren extra versterkt.

Resultaat: de staat van “ALERTHEID” + staat van “ALARM” = het tinnitus geluid wordt luider en intenbser ervaren dan het eigenlijk is.

Gekoppelde emotie wordt automatisme

Een volgend fenomeen dat plaatsvindt in je hersenen als een staat van ALARM ontstaat waaraan een emotie wordt gekoppeld (voorbeeld Tinnitus geluid = emotie angst) is dat het geheel een automatisme wordt. Dit kan je vergelijken met iets wat je aangeleerd hebt en goed kent waardoor je het automatisch doet.

Denk hierbij aan autorijden bijvoorbeeld of je schoenen binden. Je doet het zonder nadenken. Je hersenen hebben het autorijden of je schoenen binden dermate getraind, dat ze een reeks van koppelingen hebben aangemaakt waardoor jij er niet meer over moet nadenken. Je hersenen doen het gewoon automatisch.

Ditzelfde fenomeen vindt plaats bij Tinnitus geluid en de emotie die eraan gekoppeld zit. Hoor je je geluid (piep, ruis, of dergelijke), dan voel je ook direct de emotie (angst, ergernis, of dergelijke) die eraan gekoppeld zit.

Wat kan je dus best doen als je last hebt van Tinnitus?

Ludo claes TIPSIk vermoed dat je nu zelf al wel weet wat je dient te doen om je Tinnitus geluid onder controle te krijgen waardoor het je niet continu lastig valt. Inderdaad, je dient je emotie onder controle te krijgen waardoor je huidige staat van “ALARM” mindert of verdwijnt en je staat van “ALERTHEID” niet meer nodig is waardoor ook dat gevoel verdwijnt.

Als beiden weg zijn, dan zal het Tinnitus geluid zachter worden en zal het aanvaardbaar zijn waardoor je het enkel hoort als je je erop gaat concentreren. Maak dus niet de fout om te trachten het Tinnitus-geluid weg te krijgen, want dit gaat je alertheid en alarm alleen maar extra activeren. Maak daarentegen werk van je emotie die gekoppeld zit met je specifieke Tinnitus geluid en het geluid gaat vanzelf wijzigen.

En er is meer

Als je je emotie volledig kan loskoppelen van het Tinnitus geluid waardoor je dus aan je hersenen het signaal geeft dat het geluid voor jou niet belangrijk is, dan wordt een ander mechanisme in je hersenen geactiveerd die het Tinnitus geluid volledig kan uitzetten waardoor je het gewoon niet meer hoort. Dit doen je hersenen eigenlijk elke dag. Elke dag zijn er geluiden die je hersenen filteren en je dus niet hoort omdat je er geen aandacht aan geeft en dus als niet belangrijk wordt aanzien.

  • FOUT
    Ik wil mijn Tinnitus geluid weg !! = Alertheid + Alarm = creëert sterke emotie = extra aandacht = Hersenen maken Tinnitus erger en heviger
  • GOED
    Ik accepteer mijn Tinnitus geluid, hoe luid het ook staat = Alertheid + Alarm weg = emotie weg = geen aandacht = hersenen gaan Tinnitus filteren (op termijn en met ups en downs)

Het lijkt simpel maar is het zeker niet. Een gekoppelde emotie aan irriterend Tinnitus geluid krijg je niet op één dag omgevormd en moet je trainen. Je moet namelijk de gemaakt koppeling in je hersenen omvormen en dit neemt nu eenmaal tijd in beslag. Hoe je dit doet kan je lezen in de Tinnituis oefeningen op de pagina Tinnitus extreme van deze website. Ik wens je alvast véél succes.

Hou je gemoedstoestand onder controle

Ludo claes TIPSDenk er ook even aan om je gemoedstoestand onder controle te houden. Zoals je nu weet is het allerbelangrijkste je emotie rond je Tinnitus geluid (piep, ruis of dergelijke) in bedwang te houden waardoor je geluid acceptabel wordt. Ervaring leert dat de gemoedstoestand hierbij bepaald wordt door allerhande randgegevens zoals stress, vermoeidheid, mentale uitputting en dergelijke meer.

Al deze punten zetten je gemoedstoestand onder druk waardoor je sneller geïrriteerd bent of je minder kan verdragen.

Als je verdraagzaamheid eenmaal vermindert, dan stijgt automatisch je emotie als je je Tinnitus geluid waarneemt. Je Tinnitus geluid zal dus luider en intenser waargenomen worden.

Om dit te vermijden is het aan te raden je gemoedstoestand of verdraagzaamheid onder controle te houden. Neem dus voldoende rust en vermijd mentale uitputting. Probeer steeds kalm en rustig te blijven en laat je zeker niet opjutten door allerhande stressfactoren in het verkeer, je werk of privé.

Met deze informatie hoop ik je een beter inzicht gegeven te hebben in Tinnitus ofwel oorsuizingen en hoop ik dat je geholpen bent met de achterliggende technieken. Lees ook eens de andere pagina’s over Tinnitus op deze website.

Onderzoek van de Universiteit van Genève.
Link : Why is the brain disturbed by harsh sounds?

Alvast dank voor het lezen van dit artikel.
Auteur: collega tinnitus patiënt Ludo Claes


Gezondheid gerelateerd:
- GEZONDHEID categorie
- Belonen of straffen
- Beter geheugen door slaap
- Bingewatchen en gezondheid
- Brillen TIPS
- Contactlenzen TIPS
- Depressie tijdens jeugd
- Intermittent fasting TIPS
- Lage rugpijn massage
- Leren in je slaap
- Geslacht baby bepaald door vader
- Goede massage = nachtrust
- Moedermelk en Covid-19
- Nekpijn door zithouding
- Slaapapneu TIPS
- Sport en fitness TIPS
- Stoppen met roken
- Stress en ontstressen
- Tinnitus oorsuizen TIPS
- Te vaak wassen
- Vergrote prostaat TIPS
- Vitamine-D en sport
- Wandelen TIPS
- Water op nuchtere maag
- Yoga TIPS
- Zout goed of slecht
- Zwangerschap pauze
- Zwangerschap vis eten

Deel dit artikel zeker met je vrienden


Hartelijk dank voor uw beoordeling. We publiceren wekelijks nieuwe TIPS.