Opvoeding onderzoek – Straffen werkt beter dan belonen

Hoe een kind best opvoeden - Belonen of straffen

Onderzoek door:
Universiteit van Geneve – Zwitserland

Hoe kan je eigenlijk best een kind opvoeden? Onderzoek toont dat risico op het krijgen van een straf beter stimuleert dan een kans op beloning. Hoe zit dat nu?

Studie onderzoek KLEIN“Wie niet horen wil moet voelen”. Een alom gekende uitspraak die aangeeft dat het toedienen van een straf wel eens kan leiden naar de gewenste resultaten als men maar niet wil luisteren. Deze uitspraak werd nu ook effectief bevestigd door een onderzoek.

Door de Universiteit van Geneve – Zwitserland werd een onderzoek uitgevoerd naar de leerbaarheid als proefpersonen een risico tot straffen zouden lopen of als ze een beloning zouden krijgen. Om de leerbaarheid te bepalen werden een tachtigtal proefpersonen onderworpen aan allerhande testen waarbij ze enerzijds een risico zouden lopen om te verliezen en anderzijds om te winnen.

1. Kans op beloning creëert vertrouwen en stimuleert luisteren

Het onderzoek toonde aan dat als de proefpersonen een kans zagen om een beloning te ontvangen bij het uitvoeren van een bepaalde taak of test, hun vertrouwen plots vergrootte. Eén van de tests in de studie omvatte de deelname aan een bepaalde uitdaging waarbij men kans had om 75% van een premie te winnen als men de test succesvol uit kon voeren, maar ook 25% van dezelfde premie kon verliezen als men de test niet succesvol kon uitvoeren.

Deze test had dus een grotere waarde in de beloning, zijnde 75% v/d premie, dan de straf ofwel het verlies, zijnde 25% van de premie. Door deze hoge beloningswaarde ten aanzien van het potentiële verlies zag men het vertrouwen van de proefpersonen duidelijk toenemen om aan de test deel te nemen. De proefpersonen zagen de mogelijke verliezen, de 25% van de premie, als het ware als accepteerbaar waardoor de aarzeling om aan de test deel te nemen duidelijk klein was.

2. Kans op beloning maakt overmoedig

Een bijkomstig resultaat dat het onderzoek toonde was de toename van overmoed bij enkele proefpersonen als de kans op beloning groter was dan de kans of straf of verlies. De proefpersonen meenden dat hun kans op het succesvol vervullen van de taak groot was ofschoon ze eigenlijk niet zeker wisten of dit effectief wel zo zou zijn. De proefpersonen waren met andere woorden zo gebrand om de beloning, zijnde 75% van de premie, te winnen dat ze zichtzelf overschatten en aan de taak deelnemen, ofschoon ze ook het risico hadden om bij falen de straf, zijnde 25% van de premie, te verliezen. Deelnemen en de kans nemen op de winst was in deze dus effectief belangrijker dan falen en de straf ondergaan.

3. Kans op verlies of straffen creëert extra waakzaamheid

Het resultaat van het onderzoek kreeg plots een geheel andere wending als de beloning of winsten en straffen of verliezen omgedraaid werden. Als men bij succes bij het uitvoeren van een taak een beloning zou ontvangen van slechts 25% van de premie en bij falen 75% van de premie zou moeten inboeten, dan werd de motivatie om effectief aan de taak deel te nemen en risico’s te lopen een stuk minder. Het vertrouwen van de proefpersonen was plots heel wat kleiner en er meer getwijfeld en overwogen om al dan niet aan de taak of test deel te nemen.

Meer nog. Als de onderzoekers stelde dat de proefpersonen bij het deelnemen aan de taak het risico zou lopen om de volledige premie te verliezen, dan werden de proefpersonen plots heel waakzaam en werd en zeer intens overwogen om al dan niet aan de test deel te nemen. Dit was anders bij vorige test met hoge beloning en laag risico op verlies.

4. Wat leert dit onderzoek ons inzake luisteren en opvoeden

Het onderzoek omvatte vele tests met meerdere kansen op belonen ofwel winst en risico’s op straffen ofwel verliezen. Na evaluatie en studie van alle testresultaten kon geconcludeerd worden dat een risico op straffen ofwel verlies hoger opweegt dan de kans op beloning of winst.

Dit betekent dus dat we sneller geneigd zullen zijn een taak te vervullen als we weten dat de kans op verlies ofwel een straf bij het niet succesvol vervullen van de taak hoger is dan de kans op een beloning ofwel winst. Een risico tot verlies creëert dus een grote stimulans om iets al dan niet te doen dan een kans op winst.

5. Wat stimuleert jou het meest?

Wat zou jou het meest motiveren om tot actie over te gaan en een taak, bijvoorbeeld het gras, effectief uit te voeren. Voorstel (1) met een risico tot groot verlies of voorstel (2) met kans tot kleine winst.

  • Voorstel 1 = “Als je het gras niet maait moet je mij 30 Euro betalen”
  • Voorstel 2 = “Als je het gras maait betaal ik jou 5 Euro”

Welk van beide voorstellen zou jou het meest motiveren ofwel het meest overtuigen of stimuleren om effectief het gras te maaien. Ik veronderstel voorstel (1) toch?

En wat als het voorstel wijzigt naar:

  • Voorstel 1 = “Als je het gras niet maait moet je mij 5 Euro betalen”
  • Voorstel 2 = “Als je het gras maait betaal ik jou 5 Euro"

Beide waarden zijn u even groot, maar wat zou jou het meest motiveren om het gras effectief te maaien? Het risico tot verlies of de kans tot winst?

En wat als het voorstel wijzigt naar:

  • Voorstel 1 = “Als je het gras niet maait moet je mij 500 Euro betalen”
  • Voorstel 2 = “Als je het gras maait betaal ik jou 500 Euro”

Beide waarden zijn u even groot maar duidelijk intenser in emotionele waarde. Wat zou jou het meest motiveren om het gras effectief te maaien? Het risico tot groot verlies of de kans tot grote winst?

Ik vermoed dat in alle situaties je gevoelens sterker en intenser zijn als je een risico loopt om te verliezen. Een risico op verlies weegt dus emotioneel zwaarder door ten aanzien van een kans tot winst.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Studeren en avondschool TIPS
- Wist je dat goed slapen essentieel is voor een goed geheugen

Deel deze tips zeker met je vrienden


 
U bent hier : / Home / Gezondheid TIPS / Opvoeding onderzoek – Straffen werkt beter dan belonen