Eigen zaak starten en businessplan – weetjes TIPS en advies

eigen zaak starten TIPS

Hier vindt u leuke TIPS en studies van Universiteiten over starten met een eigen zaak en opmaak van een businessplan.

♥ Je eigen website starten? Vraag je domeinnaam aan
- Combell / webdomein aanvragen

FILMTIP
Hoe je eigen zaak starten met leuke tips van KVK


Wetswijziging 2018: Geen attest van bedrijfsbeheer meer nodig bij opstart van eigen zaak

Sinds 1 september 2018 is het niet meer verplicht om een attest van bedrijfsbeheer voor te leggen als je in België een eigen zaak wilt starten. Voor wie vandaag een eigen zaak wil starten volstaat het om een diploma van middelbaar onderwijs voor te leggen of een familielid aan te reiken die al een zelfstandige activiteit uitoefent.


1. Eigen zaak starten = opzoek naar kapitaal en inkomsten.

Als je een eigen zaak start dan zal je zelf je centen moeten gaan verdienen. En die komen helaas niet vanzelf binnenrollen. Hoe kom je dan aan die centen? Door (A) voldoende startkapitaal te verwerven, dat je zelf hebt of via financiering tracht te krijgen, opdat een succesvolle start gegarandeerd is en (B) klanten te verwerven opdat je zaak continuïteit krijgt waardoor omzet en winst, of anders een inkomen, gegenereerd wordt.

Het doel van een businessplan is je zaak op papier op te zetten wat aangeeft hoe je (B) klanten werven, gaat realiseren waardoor je (A) startkapitaal kan verkrijgen. Dit hetzij van je financiële instelling hetzij via investeringsmaatschappijen of privé investeerders.

A. Inkomsten door startkapitaal

Er zijn twee manieren om startkapitaal te verwerven. Je hebt het zelf of je verkrijgt het via financiering door bankinstellingen, vrienden, investeerders. Heb je het zelf dan ben jij alvast bij de gelukkigen en kan je eigenlijk al van start gaan. Moet je gaan lenen, dan ben je genoodzaakt derden aan te spreken om in je zaak te investeren.

Hoe doe je dit? Door een ondernemingsplan op te maken waarmee je de investeerder gaat overtuigen. Wat dit is en hoe het wordt opgesteld leest u verder op deze pagina.

B. Inkomsten door verkoop aan klanten

Eén zaak staat vast. Klanten komen niet vanzelf. Hoe u ze kan verwerven verneemt u op volgende pagina: klanten zoeken en werven. Bezoek eveneens de rubriek reclame en verkoop die u zullen wapenen voor het winnen van klanten. Denkt u eraan uw producten of diensten over de landsgrenzen te exporteren, bekijk dan zeker eens de pagina export en exportplan.

2. Wat is een businessplan of ondernemingsplan?

Een businessplan of ondernemingsplan is een uiteenzetting van uw nieuwe zaak. Het geeft een beeld van datgene dat u wenst te bewerkstelligen en de wijze waarop u dat denkt te bereiken. Daarnaast wordt tevens aandacht geschonken aan uzelf als persoon en over welke basis inzake goed ondernemerschap u beschikt wat garant zal staan voor succes.

Als laatste in het rijtje past het financiële overzicht. Dit om aan te tonen hoe u uw zaak denkt te financieren, welke uitgaven en inkomsten u verwacht, enzovoort. Kortom, een businessplan is een theoretische opbouw van uw nieuwe zaak.

3. Waarom een businessplan opmaken?

Eigen zaak starten is risico's nemen3.1. Beperken van uw eigen risico's.

Voorheen werd reeds gesteld dat het businessplan de theoretische opmaak is van uw zaak. Dit is voor u een zeer groot voordeel. U kan uw zaak namelijk in theorie en goed doordacht risicoloos uitbouwen en perfectioneren nog vooraleer u de eigenlijk sprong waagt.

Anomalieën of fouten worden bij de opmaak namelijk zichtbaar. En nu kan u ze nog eenvoudig wegwerken. Eenmaal uw zaak gestart ligt dit thans heel wat moeilijker en zou dit wel eens ernstige financiële gevolgen kunnen hebben.

Kortom, het businessplan is zeker geen noodzakelijk kwaad maar een mogelijkheid om de start en uitbouw van uw zaak goed en gegrond te bestuderen. Besteed dan ook veel aandacht aan het plan en deins er zeker niet voor terug her en der om raad te vragen.

3.2. Verkrijgen van financiële middelen als startkapitaal of herinvestering

U zal het nodig hebben. Financiële middelen. Maar geen enkele bankinstelling, familielid, kennis of vriend, een sociale dienst, een investeringsmaatschappij of privé investeerder zal in uw project investeren als ze niet overtuigd zijn van zowel uw eigen kwaliteiten als de intenties en succeskansen van uw nieuwe zaak.

Deze overtuiging kan u bieden door het ondernemingsplan. Het toont namelijk wat u wenst te bereiken en de wijze waarop u dat denkt te doen. Een grondige opmaak is weliswaar van toepassing. Uw investeerder dient namelijk risico's te nemen en het is aan u om aan te tonen dat dit risico beperkt is en dat alles aanwezig is om rendement te halen uit het geïnvesteerde bedrag.

4. Wat bepaalt het succes van een businessplan?

Het succes van een businessplan wordt bepaald door twee belangrijke peilers namelijk: de inhoud van het plan en de opmaak. Het spreekt voor zich dat de inhoud van het plan het allerbelangrijkste is voor succes. Maar de opmaak ervan is al even belangrijk. Het toont uw wijze van werken wat aan de basis ligt voor een gezond ondernemerschap.

Schenk dus aandacht aan de lay-out en de overzichtelijkheid. Maak van uw plan een boekwerk met legende waarin via titels en paragrafen duidelijkheid en professionaliteit wordt gecreëerd.

Om de inhoud kracht bij te zetten is het aan te raden fotomateriaal, grafieken en tabellen die cijfers en bewijsvoering leveren, enzovoort te integreren. Het biedt een onderbouwing van hetgeen u schrijft. Denk erom dat niet iedereen u gelooft en bewijsvoering derhalve noodzakelijk is.

Maak tevens gebruik van vaktermen of een gespecialiseerde woordenschat. Hiermee toont u uw vakkennis aan. Toon aan dat u geen beginneling bent die zich op het "probeerpad" bevindt maar exact weet wat u wilt.

Maak vast en zeker niet de fout u te veel op algemene thema's te richten. Investeerders zijn vooral opzoek naar de commerciële en financiële punten. Ze zijn met andere woorden voornamelijk geïnteresseerd in opbrengst. Willen ze dus investeren in uw zaak, dan zal uw plan moeten aantonen dat het opbrengst kan bieden of garanderen. Draag er dus zorg voor dat een sterke S.W.O.T. analyse (zie verder op deze pagina) aanwezig is die uw slaagkans in kaart brengt.

Verhoog de waarde van uw plan !!

Wil een financier in uw onderneming investeren dan dient hij overtuigd te zijn van de inhoud van uw ondernemingsplan. Een grote fout die vele startende ondernemers wel eens maken is dat ze een ondernemingsplan opmaken, en er onmiddellijk mee naar de bank of andere investeerders toestappen met de vraag om financiële steun.

Deze werkwijze is niet erg verstandig. Waarom zou een investeerder namelijk moeten geloven wat u schrijft? Daarom is het ten zeerste aan te raden uw plan vooraf te laten valideren door erkende instanties. Een boekhoudkantoor bijvoorbeeld of ondernemersorganisatie. Laat hen uw plan nakijken en een briefje bijvoegen dat zij het plan hebben bestudeerd en goedgekeurd. Dit zal bij uw investeerders gegarandeerd een sterk vertrouwen opwekken wat de kans op investering fors verhoogt. DOEN !!!

5. Opbouw van een businessplan

5.1. Persoonlijke gegevens

Hieronder vallen natuurlijk uw personalia, maar ook de gezins- en inkomenssituatie, financiële verplichtingen, opleiding en training, ervaring,  motivatie voor opzetten eigen bedrijf, enz... Let op ! Motiveer grondig en op basis van gezond verstand waarom uw een eigen zaak start. "Ik wil eens wat anders" is niet echt bevorderlijk voor een investeerder als u hem of haar vraagt enkele honderdduizenden Euro's te investeren.

5.2. Doelstelling en activiteit van uw zaak

Hier schrijft u een bondige uiteenzetting van het doel van de onderneming. Is het een handelsorganisatie, een winkel, groothandel of productiehuis en waarom start u net die specifieke activiteit. Misschien hebt u een nieuw product ontwikkeld of hebt u ervaring opgedaan in uw vorige job wat u ervaring en stimulans geeft om op eigen benen te staan.

Tevens beschrijft u hierin uw activiteit. Welk type product gaat u produceren of welk type handelszaak of winkel wilt u opzetten. Is het een kledingzaak, welk type kleding gaat u dan commercialiseren en waarom? Motiveer waarom u net die specifieke kleding wil aanbieden. Misschien hebt u goede contacten met een importerende producent van jeans en wilt u die commercialiseren.

Wat wordt de naam van uw zaak en waarom? Heeft het betekenis of is het iets wat gewoonweg goed klinkt. Start u de zaak in eigen naam of maakt u misschien gebruik van een franchise wat betekent dat u de winkelnaam en reputatie van anderen gebruikt.

Maakt u gebruik van franchise spreek dan even met de franchisegever. Zij kunnen u perfect helpen in het opstarten van uw nieuwe zaak en het businessplan. Hun ervaringen en cijfers kan u makkelijk in uw plan integreren en biedt onderbouwing naar uw potentiële investeerders.

5.3. Juridische zaken

Hierbij dient u aandacht te schenken aan zaken als: rechtsvorm van de onderneming (eenmanszaak, vennootschappen, bvba, nv), handelsnaam, vestiging- en overige vergunningen, aansprakelijkheden, verzekeringen, leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden, enzovoort... Wat deze documenten en mogelijkheden inhouden, kan u ondermeer terecht bij uw boekhouder of startersloketten.

Wanbetalers !! Ze zijn mede de oorzaak van faillissementen. Ze kopen producten bij u aan maar ze betalen slecht of erger, nooit. Hoe gaat u er mee om? Hoe pakt u ze aan? En voor welk bedrag bent u ingedekt? Ook dit is een thema waarover u dient na te denken en waar potentiële investeerders aandacht aan vestigen.

Als u geen geld krijgt door een laks beleid, dan verliezen zij hun investering. En dat willen ze natuurlijk vermijden. Bespreek dus eens met andere zelfstandigen of organisaties voor zelfstandigen hoe u best tegen wanbetalers kan ingaan en welke formules mogelijk zijn. Noteer ze vervolgens in uw plan opdat potentiële investeerders op beide oren kunnen slapen.

5.4. Het commercieel plan

Eigen zaak vergroot je succes en slaagkans TIPSDit is het voornaamste van het plan. In het commerciële luik geeft namelijk aan hoe u verkopen en omzet zal genereren en waarom u denkt succesvol te zullen zijn. Misschien hebt u een gat in de markt gevonden, hebt u een nieuwe product ontwikkeld of bent u instaat aan scherpere prijzen te verkopen dan uw concurrenten.

Uw potentiële investeerders zullen aan dit luik van het plan veel aandacht schenken want hierin schuilt hun opbrengst. Als u aantoont in de mogelijkheid te zijn om hun investering te laten renderen, dan zullen ze zéér happig worden de financiële middelen ter beschikking te stellen.

Beschrijf hoe u de markt en uw potentiële klanten gaat bewerken, dus uw presentatie naar buiten, de promotie & reclame en publiciteit, en zo meer. Klanten werven gaat niet zo maar. Het is niet omdat u een winkel opent, dat de potentiële klanten zo maar komen aankloppen. U zal hen moeten overtuigen en lokken.

Besteed tevens aandacht voor een uitgebreide omschrijving van uw product/dienst, uw productontwikkeling, uw marktonderzoek en marktontwikkeling, personeel en organisatie, voorraadbeheer, enz...

Analyseer eveneens uw product/dienst op kwaliteit, prijs, verpakking, service, garantie, onderhoud en onderscheid met concurrenten. Een commercieel plan omvat namelijk meer dan wat mogelijke verkoopcijfers.

Nogmaals. Hoe belangrijk dit commercieel plan wel is zal u snel duidelijk worden als u externe investeerders gaat benaderen. Ze zullen uw cijfers en doelstellingen (goals) zéér intens bestuderen en het gehele plan hierop afrekenen.

6. De S.W.O.T. analyse

Een S.W.O.T. analyse is een engelse term die staat voor Strength, Weaknesses, Opportunities en Threaths. Of met andere woorden: Sterkte, Zwakte, Opportuniteiten en Bedreigingen.

Wat zijn uw STERKTES?

Als u uw eigen zaak start dan heeft u bepaalde sterktes. Deze kunnen zijn: een goedkope verkoopprijs, een betere ligging van uw winkel in een drukke winkelstraat of shoppingcentrum, een service na verkoop door een gekwalificeerd onderhoudsteam,  de kwaliteit of functionaliteit van uw product, enzovoort. Omschrijf uw sterktes en verklaar waarom ze ten aanzien van uw concurrenten weldegelijk een sterkte zijn.

Wat zijn uw ZWAKTES?

Net als u zaak bepaalde sterktes heeft, heeft ze ook zwaktes. Zo heeft uw winkel in de drukke winkelstraat bijvoorbeeld geen parkeergelegenheid. Omschrijf ze in uw plan en verklaar wat u tegen uw zwaktes eventueel kan ondernemen om ze tot een minimum te beperken. Denk erom: potentiële of bestaande klanten blijven bij u weg omwille van uw zwaktes. Hoe pakt u dat aan?

Wat zij uw OPPORTUNITEITEN?

De markt is altijd in beweging wat resulteert in mogelijkheden. Misschien is er een nieuwe wet in de maak waardoor uw product plots een noodzaak wordt of misschien hebt u een product ontwikkeld dat als vaste toelevering zal gebruikt worden voor een bepaalde autoproducent. Kortom, uw mogelijkheden zijn de kansen in de toekomst. Tracht ze te omschrijven en te onderbouwen. Voeg desnoods een kopij van een wetsvoorstel of andere toekomstvisie toe.

Wat zijn uw mogelijke BEDREIGINGEN?

Net als een bewegende markt mogelijkheden biedt, biedt ze ook bedreigingen. Misschien weet u dat er binnen enkele jaren een shoppingcentrum in uw buurt de deuren opent en hierin een concurrent zal gehuisvest worden. Ook dit omschrijft u in uw plan en de wijze waarop u zich hiertegen zal wapenen.

7. De vijf P's van het marketingplan

Als we praten over het commercialiseren van producten dan wordt vaak gesproken over een marketingplan. Dit is een plan waarin de vijf P's zijn geïntegreerd. Namelijk:

  1. Plaats : Dit benadrukt de commerciële aspecten of voordelen van uw vestigingsplaats.
  2. Product : Dit benadrukt de commerciële aspecten of voordelen van uw product
  3. Prijs : Dit benadrukt de commerciële aspecten of voordelen van uw productprijs
  4. Presentatie : Dit benadrukt de commerciële aspecten of voordelen van uw product of winkelpresentatie
  5. Promotie : Dit benadrukt de commerciële aspecten of voordelen van uw promotie

Het is vast en zeker aan te raden het commercieel plan op te maken volgens de P's van het marketingplan. Hierdoor bent u zeker dat u de voornaamste punten hebt geïntegreerd die in het commercialisatieproces verwikkeld zitten. Beschrijf alle belangrijke details, zowel negatief als positief, neer en motiveer ze.

Plaats vooral uw sterktes in het daglicht maar vergeet zeker niet uw zwaktes aan te geven met de beschrijving hoe u ze denkt aan te pakken. Dit getuigt uw commerciële sterkte wat uw overleving op lange termijn aantoont. Enkele van deze P's, worden op de pagina exportplan van deze website, bij punt i-marketingplan, verder aangekaart.

8. Het financieel plan

Hier beschrijft u de financiële aspecten van uw nieuwe zaak. Wat koopt u aan voor welk bedrag en wat verkoopt u voor welk bedrag. Kortom, het is een tabel met niets dan cijfertjes en getallen. Uitgaven en inkomsten die uiteindelijk leiden naar een resultaat: WINST of VERLIES. Er wordt een balans gemaakt die aangeeft of u winstgevend bent ja dan neen. Dit overzicht zal de investeerder gebruiken om te zien of zijn/haar geld wat zal opbrengen en wat u van plan bent met de centjes die worden geïnvesteerd.

Ludo claes TIPS

Nuttige TIP

Vraag bij een boekhouder een balans op van een bestaande onderneming opdat u kan zien welke uitgaven eventueel voor u van toepassing zijn en hoe een balans opgebouwd is. Dit kan u aanwenden als basis voor de opmaak van uw financieel plan. U zou wel eens versteld kunnen staan van de financiële middelen die de opstart van uw zaak vergt. Maar beter dat u ze op voorhand weet en kan inschatten dan dat u er later plots mee geconfronteerd wordt met alle gevolgen van dien.

Als u een financiële balans opmaakt van uw uitgaven en inkomsten dan zullen de uitgaven gebaseerd zijn op reële waarden, maar de inkomsten daarentegen zal u moeten inschatten. U zal moeten bepalen hoeveel u denkt te verkopen. Doe dit per dag, vervolgens per week, maand tot een jaar. Een financieel plan vergt een balans voor drie jaren opdat de toekomst van u uw zaak zichtbaar wordt.

Naast een tabel maakt u tevens een opsomming van alle aankopen met de reden waarom u ze  verricht. U koopt tenslotte met de geïnvesteerde centjes van de investeerder twee computers, een auto, een pand, winkelschabben, productiemachines, een ton ruwe materialen, enzovoort... verklaar dan waarom het noodzakelijk is. Geen enkele investeerder zal u financieren als hij vermoedt dat zijn of haar geld zo maar door het raam wordt gegooid. Versterk derhalve het vertrouwen door uw aankopen te onderbouwen en te motiveren.

Eigen zaak geen geld verliesDenk ook aan commerciële aanloopfase - uw ademruimte !!

In de waardebepaling van de financiering dient men tevens rekening te houden met de commerciële aanloopfase. Dit is de fase vanaf de start van de nieuwe zaak, waar minimale of geen inkomsten uit verkopen gerealiseerd worden, tot de dag dat de inkomsten uit verkoop van die aard zijn dat ze de uitgaven (inclusief uw loon) dekt.

In deze fase zal de financiering de uitgaven opvangen. Dit uiteraard gesteld dat men bij de financieringsaanvraag met deze commerciële aanloopfase rekening heeft gehouden. De taak van de startende ondernemer bestaat er dan ook uit de commerciële aanloopfase te gebruiken om de verkoop te stimuleren. Dit zodat het omzetcijfer, dat uit de verkoop resulteert, langzaam maar zeker de uitgaven volledig gaat opvangen.

Gebeurt dit niet dan zal men vrij snel betalingsproblemen gaan ervaren. En dit dient u uiteraard te vermijden.

9. Hoe uw businessplan verkopen - Hoe kapitaal werven?

Om derden te overtuigen om in uw project te investeren en derhalve startkapitaal te verwerven, zal meer vereist zijn dan een goed plan. U als persoon bent even of nog belangrijker. Ze zullen zeker en vast niet investeren in iemand die onzeker is of iemand waarbij het aan enthousiasme ontbreekt. Kortom, u zal niet alleen uw plan moeten verkopen maar voornamelijk uzelf.

Bereid een goed verkoopgesprek voor en oefen het in. Doe eerst een proefgesprekje met een vriend of kennis. Zijn zij overtuigd, dan ben je startklaar om je investeerders te benaderen. Denk erom; elke investeerder kan je maar eenmalig benaderen. Wees dus zeker van je zaak! Maak een rode draad van je gesprek en analyseer de vragen die je potentiële investeerders je kunnen stellen. Beantwoord ze op voorhand opdat je niet voor verrassingen komt te staan.

9.1. De kleren maken de man/vrouw. Verkoop uzelf

Dit geldt ook in de verkoop. Kleed en gedraag u zakelijk en tracht het vertrouwen van uw investeerder te winnen. Breng eens een bezoekje aan de pagina verkooptips op deze website. Uiteraard heeft niet elke startende ondernemer het vereiste kapitaal zo maar in de schuif liggen. Dit betekent dat externe financiële bronnen dienen aangesproken te worden. Banken, vrienden en kennissen, enzovoort.

Men  zal dus genoodzaakt zijn anderen te overtuigen om in de onderneming te investeren. Hierbij dient wel een belangrijke keuze gemaakt te worden. Wordt de investeerder mee in de onderneming betrokken, als aandeelhouder bijvoorbeeld, of zal de investering zich enkel beperken tot het ter beschikking stellen van financiële middelen. Beiden hebben zo hun eigen voor- en nadelen. We bespreken ze even in dit punt.

9.2. De aandeelhouder - mede vennoot - actieve of passieve vennoot - stille vennoot.

Deze investeerder investeert mee in de onderneming en wordt tevens aandeelhouder. Dit betekent dat de investeerder mede het risico van de startende onderneming draagt en zodoende met het wel en wee van de onderneming geconfronteerd wordt. De investeerder wordt dus een vennoot. Hierbij kan men het onderscheid maken tussen een actieve of passieve vennoot.

Een passieve vennoot stelt zich volledig langs de zijlijnen van de onderneming op wat betekent dat deze zich niet moeit met de activiteiten. Een actieve vennoot daarentegen zal zich wel actief in de activiteiten van de onderneming mengen. Dit betekent voor de startende ondernemer dat de beslissingen niet enkel door hem of haar maar in overleg met de vennoot dienen genomen te worden.

Een vennoot heeft volgens de gemaakte afspraken tevens op een deel van de winsten van de onderneming. De andere zijde van de medaille is dan weer dat in slechte tijden de vennoot kan aangesproken worden opnieuw in de noodlijdende onderneming te investeren.

9.3. De "geldschieter" - investeerder op interest op het geleende bedrag

Een "geldschieter", zo noem ik dit type investeerder maar even, is een investeerder die in de zaak investeert doch zonder enige verplichtingen. De geldschieter stelt de startende ondernemer geld ter beschikking en bespreekt een bepaald afbetalingsplan over hoe het geld aan de investeerder terugbetaald wordt. Dit uiteraard met de nodige interesten.

In tegenstelling tot de aandeelhouder neemt de geldschieter geen enkel risico in de slaagkansen van de onderneming. Ongeacht het succes van de nieuwe onderneming, de geldschieter dient steeds terugbetaald te worden volgens het opgemaakte afbetalingsplan.

9.4. Subsidies

Naast voorgaande investeerders kunt u tevens uw kapitaal verhogen door subsidies. Subsidies zijn financiële middelen die u door de overheid en instanties worden ter beschikking gesteld voor een bepaald thema. Onderstaand overzicht biedt u links naar websites die u uitgebreide informatie verschaffen over de mogelijke subsidies.

Doch let wel. Subsidies worden niet zo maar toegekend. Ook nu zal u dossiers dienen samen te stellen om aan te tonen dat u en uw onderneming in aanmerking komen voor de desbetreffende subsidie. Ook nu zal het ondernemingsplan een zeer belangrijke rol vervullen.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- Hoe nieuwe klanten werven - TIPS
- Hoe verkopen aan grote klanten?
- Een eigen website bouwen TIPS
- Hoe hoger scoren in zoekmachines
- Content marketing
- Hoe reclame maken?
- Hoe een promotie voeren?

Acties en campagnes
- Combell - Reserveer hier een webdomein voor je website (Adv)

Deel deze tips zeker met je vrienden.


 
U bent hier : / Home / Eigen zaak starten en businessplan – weetjes TIPS en advies