Hoe reclame en publiciteit maken en waarop moet je zeker letten TIPS

U bent hier : Home > Reclame > Reclame TIPS


succesvolle reclame publiciteit TIPS

Wil je reclame en publiciteit maken dan zijn er enkele belangrijke punten waarop je zeker moet letten; Hier vind je alvast praktische TIPS.

Wat is reclame eigenlijk?

Papier hier!" Holle Bolle Gijs in de Efteling, stimuleert de bezoekers om papier niet op de grond neer te gooien maar in zijn mond te deponeren. Dit roepen van Bolle Gijs is een vorm van reclame. Dit niet om papier te promoten maar om de bezoekers attent te maken op zijn bestaan met als doel hen te stimuleren hun actie te wijzigen. (Geen papier op de grond maar in zijn mond). Dit attent maken is reclame. Reclame = aandacht op een product of bedrijf vestigen.

Waarom moet een bedrijf of onderneming reclame maken?

Reclame TIPS commercialsOnbekend is onbemind! Is een politicus onbekend, dan wordt hij of zij niet verkozen. Is uw product onbekend, dan koopt de consument het niet. Simpel. Wil men dus bemind worden dan zal men een  bekendheid moeten creëren. Communicatie-professionals zijn dan ook constant op zoek naar middelen om hun bedrijf of product in de aandacht te plaatsen. De oude Romeinen merkten reeds dat indien ze hun producten extra aandacht gaven, dit de verkoop aanzienlijk stimuleerde. En dit heeft zich doorheen de tijd verder doorgezet waardoor we de dag van heden ononderbroken door allerlei vormen van reclame worden geconfronteerd. We staan er mee op door het reclamespotje op de wekkerradio en gaan er mee slapen door het spotje op tv.

In de loop der tijd heeft reclame zich zelfs zodanig breed geprofileerd dat het nog moeilijk is de mogelijke middelen en vormen te analyseren. Daarom deze site. Het doel van deze site is de ondernemer en/of commerciële medewerkers een overzicht te bieden van de mogelijke reclamevormen en middelen die kunnen aangewend worden om  een product of bedrijf extra in de schijnwerper te plaatsen.

Wat is het doel van uw reclame ?

Denkt u eraan aan reclame te doen, dan is bovenstaande vraag van cruciaal belang wil uw campagne succesvol zijn. U moet zich afvragen wat u met de actie wenst te bereiken opdat u de juiste opmaak van de campagne kan bepalen. Uw doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn:

- De naambekendheid van uw product of onderneming vergroten.
- Een onmiddellijke response boeken

Gaat u voor (A) dan gaat u voornamelijk op een langere termijn werken wat betekent dat herhaling voornaam wordt waarbij het actiepunt van uw campagne een naam zal zijn: hetzij van uw product, hetzij van uw onderneming. In deze zal u deze naam dan ook in het groot profileren. Gaat u voor (B) dan is het responsecijfer belangrijker dan de naam van het product of onderneming wat dan weer betekent dat de opmaak van advertenties of dergelijke geheel anders zal zijn en meer op koopstimuli zoals behoefte en begeerte zal afgestemd zijn. Kortom, reclame is niet zomaar reclame. Sta dan ook even stil bij het doel dat u met uw campagne wenst te bereiken.

Wat is publiciteit?

Publiciteit is gratis reclame, even kort gezegd. Publiciteit is met andere woorden reclame waarvoor u indirect voor vergoedt. Stel, u hebt een nieuw product uitgevonden dat u kenbaar maakt aan een magazine. Voor dit magazine is dit nieuws dat ze maar al te graag opnemen in hun magazine onder de vorm van een redactioneel schrijven, een artikel dus. Hun lezers willen namelijk nieuwigheden lezen en hoe beter dan onder de vorm van een artikel. De kunst bestaat er dan in een naamsvermelding van uw bedrijf bij het artikel te verkrijgen of wat dan resulteert in reclame voor u. Wilt u dus genieten van gratis reclame onder de vorm van publiciteit, dan is het aan u om de magazines of andere reclamebronnen nieuwigheden aan te reiken.

De kracht van Mond-tot-mond reclame

Mond-tot-mond reclame is het oudste, bekendste, en meest efficiënte reclamemiddel ooit. Sedert de oudheid spreken mensen met elkaar en delen ze ervaringen. Dit delen van ervaringen is de mond-tot-mond reclame. Je kent dit wel. Je hebt ergens iets beleefd of gezien en je vertelt dit tegen je collega, partner, vriend of dergelijke. Reclame is nu een feit. Het grote voordeel van de mond-tot-mond reclame is de diepgang die het biedt. Als een vriend, collega of een bekende je iets verteld dan ben je geneigd dit te geloven en zelfs geneigd op zoektocht te gaan om het vertelde zelf te ervaren. Deze geloofwaardigheid die je zelfs stimuleert om het vertelde zelf te gaan ervaren, is een krachtig wapen in de reclame wat bij andere reclamemiddelen wel eens ontbreekt. Dit verklaart dan ook waarom dit reclamemiddel fel begeerd wordt. Doch een succesvolle mond-tot-mond reclame creëren is niet zo eenvoudig en vereist extra inspanningen.