Uw TIP of website LINK op deze website? Meer informatie
 

Promotie – 5 tips en advies voor de beste promotie actie

promotie campagne actie promoteam en hostessenbureau TIPS

Van harte welkom
Op deze pagina vind je tips en advies voor de beste promotie acties en campagnes - 5000+ TIPS met studies en onderzoeken van Universiteiten. Alvast veel leesplezier

Lees ook:
- Gebruik de kracht van een spaarkaart
- Klantenspel promotie campagne "de leukste thuis"
- Klantenspel promotie campagne "wie zoekt die vindt"

FILMTIP
Tips voor het maken van een promo-filmpje - de Videomakers

1. Verkoopacties of promotie campagne, wat en hoe ?

Het doel van deze pagina is de zelfstandige ondernemer, de winkelier, die zoekt naar een commerciële beweging onder de vorm van verkoop of promotieactie, te informeren in het wel en wee ervan. Welk type acties kunnen gevoerd worden, wat zijn de actiepunten, enzovoort.  Deze site richt zich, zoals u wellicht weet, voornamelijk tot de commerciële vraagstukken. Voor de wettelijke bepalingen over het voeren van promotieacties kan u best te raden bij gespecialiseerde instanties zoals bijvoorbeeld de unie van zelfstandige ondernemers

2. Waarom verkoopacties promotie campagnes?

Een promotieactie heeft als doel gedurende een bepaalde tijdspanne een actie te ondernemen waardoor nieuwe klanten kunnen aangetrokken worden. Omwille van een bepaald voordeel dat tijdelijk wordt geboden, stimuleert dit de klant de winkel te bezoeken.

Let op! Geen enkele promotie kan succesvol zijn zonder reclame. Het succes van een promotie wordt namelijk mede bepaald door de wijze en hoeveelheid van de communicatie naar de klant. Weet de klant er niet vanaf, kan hij ook niet deelnemen.

3. Het commerciële doel van een promotie en het succes ervan

Promotie in een winkel TIPSOm een nieuwe klant te overtuigen de winkel te bezoeken,  dienen we deze gegadigde of klant extra te stimuleren. Dit kunnen we ondermeer bewerkstelligen door het voeren van een verkoop of promotieactie.

Het succes van de actie zal hierbij voornamelijk bepaald worden door de beloning die de klant krijgt. De korting of het geschenk met andere woorden die de gegadigde of klant bekomt als hij/zij aan de actie deelneemt. Bij het opmaken van de actie dient dus met keuze van de beloning rekening gehouden te worden. En meerbepaald met de psychologische waarde ervan.

Is deze hoog dan zal dit zich uiten in het aantal deelnemers en dus mede het aantal bezoekers en inkopen. Is de psychologische waarde van de beloning daarentegen laag dan zal dit tevens leiden tot een laag aantal deelnemers.

De keuze van de beloning en de psychologische waarde is tevens afhankelijk van de verdeling van de gehele prijzenpot. (zie onderstaand). Deze verdeling kan zijn:

3.1. Iedereen maakt kans maar slechts eén persoon wint.

Deze wijze van beloning geeft eenieder die aan de actie deelneemt de kans of mogelijkheid om als winnaar uit de bus te komen. Doch één enkel persoon zal effectief de prijs in ontvangst kunnen nemen. Dit soort van beloning wordt meestal toegepast in combinatie met een prijs die een grote psychologische waarde kent. Een nieuwe wagen, een winkelwagen gevuld met artikelen, of dergelijke.

En welk effect dat deze psychologische waarde kan uitoefenen merk je wel als de lotto een superpot van enkele tientallen miljoenen euro's verloot. Een ware stormloop naar de krantenwinkels om een lottoformulier te bemachtigen. Dit toont de kracht van de psychologische waarde van de beloning.

3.2. Iedereen maakt kans. Meerdere personen winnen.

Bij deze wijze van beloning gaan we meerdere kleinere prijzen als beloning gebruiken. Een stereotoren, een TV, een cd speler, een scheermachine, tien dvd's, enzovoort. Dit betekent dus dat eenieder die aan de actie deelneemt een grotere kans maakt om effectief iets te winnen. Deze kansvergroting stimuleert tevens het gevoel van de klant om aan de actie deel te nemen.

3.3. Iedereen maakt kans. Iedereen wint.

Bij deze actie wint elke deelnemer. Dit is vergelijkbaar met een productkorting. Eenieder die het product koopt, bekomt de korting dus wint eveneens. De stimulans om aan de actie deel te nemen en zodoende het product effectief aan te kopen wordt hierbij uiteraard bepaald door de grootte van de korting. Des te groter de korting, des te groter de stimulans. Denk hierbij aan het engelse spreekwoord : "with peanuts you get monkeys". En apen heb ik tot op heden nog niet zien inkopen.

4. Soorten verkoopacties en promotieacties

4.1. Korting op product

Deze meest voorkomende actie biedt de klant een korting bij de aankoop van het product wat bij de kassa onmiddellijk wordt verrekend. Meestal worden dit soort acties gekoppeld aan bepaalde termijnen zoals gekend van de solden bijvoorbeeld. vb. "Nu korting van -20%. Geldig tot eind van de maand"

4.2. Sweepstakes

De gekende trekking van een winnaar. Bij elke verkoop bijvoorbeeld krijgt de klant een lot. Op dit lot staat een bepaalde datum wanneer het winnende lotnummer(s) zal getrokken worden. De winnende lotnummers worden vervolgens bekend gemaakt. De winnaar bekomt een bepaalde prijs.

4.3. Prijsvragen

Bij deze dient de klant één of meerdere vragen te beantwoorden. Is de vraag juist beantwoord dan kan ook nu een prijs toegekend worden. Deze vragen kunnen zowel een intellectuele als een lukrake basis kennen zoals het raden van de hoogte van een bepaald gebouw bijvoorbeeld. Hierbij worden de lukrake vragen meestal gebruikt om een schifting te maken in het aantal antwoorden. Dit omdat de vraag van die aard is dat het antwoord ongekend is en zodoende lukraak gegeven zal worden.

4.4. Inruilacties

Bij deze actie wordt de klant gestimuleerd om bepaalde producten die niet meer gebruikt worden in te ruilen tegen een bepaalde prijs bijvoorbeeld.

4.5. Spaaracties

U kent dit wel. Bij elke aankoop bekomt u als klant een bepaalde spaarzegel welke u op een kaart dient te kleven. Is de kaart vol dan bekomt u bepaald geschenk.

4.6. Koppelverkoop

Bij deze actie wordt bij de aankoop van een bepaald product een speciale conditie gekoppeld aan een tweede product. vb. Een product kopen, tweede aan halve prijs.

4.7. Refund acties

Bij een dergelijke actie is het veelal de fabrikant van het product dat in de detailhandel wordt verkocht die de actie voert. Op de verpakking wordt een bepaalde bon aangebracht die de klant naar de fabrikant dient terug te zenden. Na terugzending wordt ofwel een bepaalde prijs naar de klant gezonden, ofwel een bepaalde prijs naar de winkel van aankoop gezonden ter afhaling door de klant, ofwel een bepaald bedrag op de rekening van de klant gestort.

4.8. Sampling acties

Dit soort van acties wordt eveneens meestal door een fabrikant gestimuleerd en heeft als doel een nieuwe product te introduceren. Door de klant als het ware van het product te laten voorproeven bekomt deze een bepaald gevoel omtrent het product wat deze kan stimuleren om het product aan te kopen. Voldoet het product aan de wensen van de klant dan is de kans reëel dat het product blijvend wordt aangekocht.

5. Controlelijst voor promoties en promotieacties

Wil uw actie succesvol zijn dan zal dit naast de psychologische waarde van de beloning tevens geïnspireerd worden door de innovatie die de actie biedt. Denk erom dat uw concurrenten eveneens niet stil staan en allerlei acties ondernemen om uw klanten af te snoepen. Een innovatieve en originele actie is dus de boodschap.

Dit zal uiteraard bepaald worden door uw type winkel en uw mogelijkheden. Doch kan met weinig middelen reeds veel bereikt worden. Op de pagina kant en klare promoties vindt u reeds een overzicht van verschillende verkoopacties die u een brede waaier aan ideeën biedt welke u kan omvormen tot uw succesformule.

Doch vooraleer u de actie kan ondernemen dienen onderstaande vragen zeker beantwoord te zijn.

 1. Welke type actie onderneem ik ?
 2. Tot welke doelgroep richt ik de actie ?
 3. Welk thema gebruik ik bij de actie ?
 4. Welke budget wens ik te investeren ?
 5. Wanneer is de ideale periode om de actie uit te voeren ?
 6. Hoelang is de actie geldig ?
 7. Beschik ik over voldoende personeel om de actie te voeren en de response te verwerken ?
 8. Waar zal de actie plaatsvinden ? De gehele winkel of slechts een afdeling ?
 9. Kan ik mijn  leveranciers in de actie betrekken ?
 10. Kan ik extra financiële middelen bekomen door bijvoorbeeld externe sponsering ?
 11. Is mijn actie conform de wetgeving ?
 12. Hoe ga ik de actie met de klanten communiceren = reclame campagne?

Als we de belangrijkste voordelen van een promotie even op een rijtje zetten dan bekomen we volgend overzicht:

 1. creëert bekendheid voor de zaak (winkel / verkooppunt)
 2. creëert bekendheid voor een bepaald product
 3. verhoogt het verkoopcijfer gedurende de termijn v/d actie
 4. stimuleert het bezoek aan de zaak door bestaande klanten
 5. stimuleert het bezoek aan de zaak door nieuwe klanten.

Kortom via promotie meldt je eigenlijk aan je klanten dat ze uitzonderlijke koopjes kunnen doen en dit spreekt uiteraard aan. Een promotie actie is dan ook zeker een aanrader om je klanten actief te houden en er voor te zorgen dat ze je zaak niet uit het oog verliezen. Gewoonweg doen.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Promotie met een spaarkaart voor uw klanten
Promotiecampagne "De leukste thuis" als klantenbinding
"Wie zoekt die vind" promotiecampagne voor winkels
Een eigen zaak starten - businessplan
Reclame via een reclamebureau
Winkelreclame binnen en buiten
Reclameborden en panelen
Model worden via een modellenbureau

Deel deze tips zeker met je vrienden


Hartelijk dank voor uw beoordeling.
 
Nieuwe tips: NIEUW - PARTY - HOBBY - BEAUTY - KLEDING - HUMOR - GEZONDHEID - WONEN - TUIN - ELEKTRO - AUTO - DIEREN - WERK - ZAKELIJK - Contact
Uw tip of link op deze website? Meer informatie