Export en internationale handel met weetjes TIPS en advies

export internationale handel TIPS

Hier vindt u leuke TIPS en studies van Universiteiten over export en internationale handel.

FILMTIP
Stappenplan om succesvol te exporteren met tips van KVK

1. Export = Je product of dienst verkopen in het buitenland

Is een onderneming progressief en commercieel strategisch, dan breekt er ongetwijfeld een punt aan in tijd waar de commercialisatie van de producten of diensten de landsgrenzen overschrijdt. Als dit gebeurt, en men een eerste blik werpt naar de internationale markt, dan duiken plots tal van vragen op.

"Hoe pakken we verkoop in het buitenland eigenlijk aan?"  Wat zijn de gebruiken, normen, wetgevingen, enzovoort ? Hoe kunnen we ons succesvol profileren en vinden we gehoor? Daarom het initiatief van deze pagina. Succesvol exporteren start namelijk met het vergaren van goede informatie.

2. Succesvol exporteren =  juiste interpretatie van de nieuwe markt

Exporteren start met het zoeken naar kansen op de internationale markt. Of men hierin succesvol zal zijn hangt af van de wijze waarop men de nieuwe markt interpreteert. Een voorbeeldje. Een fabrikant van schoenen denkt eraan een exportinitiatief te lanceren in Afrika. Om de kansen in te schatten zendt de fabrikant twee exportmanagers naar dit land. Eén naar Oost Afrika, de ander naar West Afrika. Na een dag nemen beide exportmanagers contact op met de onderneming. Dit is hun verhaal:

Exportmanager 1: "Baas, dit wordt hier niks. Hier lopen ze allemaal op blote voeten."

Exportmanager 2: "Baas, zend onmiddellijk enkele containers met schoenen. Hier lopen ze allemaal op blote voeten."

Dit verhaaltje toont hoe beide exportmanagers de markt interpreteren. Beiden zien ze hetzelfde, men loopt op blote voeten, doch hebben ze een andere interpretatie.

Denkt u er dus aan een exportinitiatief te lanceren, zorg er dan voor dat u de nieuwe markt juist interpreteert. Dit zodat u de juiste strategie kan ontwikkelen om succesvol te zijn. Een doordacht marktonderzoek of marketingresearch door een gespecialiseerd marktonderzoekbureau is dan ook geen overbodige luxe.

Dergelijk marktonderzoekbureau is namelijk thuis op uw nieuwe markt en weet de waarde ervan in te schatten. Hun marktonderzoek kan u dan ook vele onnodige kosten besparen en de gepaste aanslag vormen om uw pijlen doelgericht af te vuren.

Kortom, denkt u eraan een nieuwe markt te ontginnen, informeer uzelf dan eens over de mogelijkheden en expertise van het marktonderzoekbureau.

3. Succesvol verkopen in het buitenland is een zaak van efficiënt team work !!

Export TIPS humor team work bij internationale handelExport van goederen is een zeer gevoelige materie. Buitenlandse potentiële klanten staan namelijk zeer sceptisch tegenover internationale aanbiedingen. Dit omdat het vertrouwen in buitenlandse ondernemingen minimaal is. Daarom is het voor de exporteur in een nieuw land van export zeer voornaam de externe communicatie en werkmethodiek in een strategisch daglicht te plaatsen. Afgestemd op het nieuwe land van export.

Doch wat vele exporteurs wel eens vergeten is dat naast de externe communicatie tevens de interne communicatie, die in de onderneming wordt gevoerd, op deze moeilijkheid en wantrouwen van de potentiële klanten dient afgestemd te worden.  "Alle hens aan dek" dus.

Een exportinitiatief dat door een onderneming wordt genomen dient gekend te zijn door elke werknemer die met het initiatief direct of indirect geconfronteerd wordt. Een buitenlandse klant, en zeker als deze klant een wederverkoper of distributeur (distribuant) is, stelt omwille van het gevoel van wantrouwen namelijk grote eisen aan het geheel. Gaande van de offerteopmaak tot de afwerking van de levering.

Het is dan ook voornaam dat elke werknemer over het exportinitiatief geïnformeerd wordt en zich zodoende realiseert welke gevoeligheid het draagt. Hierdoor weet eenieder in de onderneming dat extra inspanningen vereist zijn wil men op de nieuwe markt succesvol zijn.

4. Het internationaal marketingplan

Vooraleer u effectief de nieuwe exportmarkt kan betreden, dient u ze uiteraard eerst te verkennen. U verzamelt informatie over de (potentiële) afnemers, de distributie en de concurrentie. Op basis hiervan kunt u uw marketingstrategie uitstippelen. U stelt daarvoor een plan van aanpak op, een "i-marketingplan" of internationaal marketingplan, waarin u vastlegt hoe u de nieuwe markt gaat bewerken. U neemt daarin beslissingen ten aanzien van de 4 belangrijkste p's.

4.1. Product

U zult een product moeten bieden dat is afgestemd op de lokale behoefte en omstandigheden en voldoet aan de wettelijke bepalingen. Denk bijvoorbeeld aan belevingsaspecten zoals smaak en uiterlijk, maar ook aan technische zaken als materiaalgebruik, maten en afmetingen, lokale standaarden, verpakking.

Ook aspecten als garantie en service mogen zeker niet uit het oog verloren worden. Als morgen een chinees voor uw deur staat met een nieuwe Chinese vaatwasmachine, dan zal u vast en zeker vragen stellen rond dit thema garantie en service.

Volgende regel is dan ook van kracht. "Des te verder men exporteert, des de belangrijker wordt het thema garantie en service". Meer nog. Deze vraag beïnvloedt het internationale koopgedrag.

4.2. Prijs

Inzake de prijs bent u steeds in een nadeel ten aanzien van concurrerende producenten die in het land van export gevestigd zijn. U zal namelijk een grotere fysieke distributie dienen te plannen. En hiervan is gekend dat elke kilometer geld kost.

Er zal dus veel aandacht geschonken dienen te worden aan de wijze waarop deze kost geminimaliseerd kan worden. U moet tenslotte een verkoopprijs kiezen in relatie tot die van concurrerende producten. Prijs uzelf zodoende niet uit de markt.

De andere zijde van de medaille is thans eveneens van kracht. Goedkoper hoeft niet altijd aantrekkelijker te zijn. Een hogere prijs refereert traditioneel aan een hoogwaardiger materiaalgebruik, betere service en duurzaamheid.

Zorg dus voor een goede prijs-kwaliteitverhouding en dat eventuele meerwaarden, duurdere verkoopprijs, uitdrukkelijk en strategisch met de klant gecommuniceerd worden. Een klant die niet inziet waarom hij of zij een duurder product zou moeten aankopen zal dit zeker niet doen. Zeker niet in een slechte conjunctuur.

4.3. Plaats

Bepaal waar uw product verkrijgbaar moet zijn. Levert u alleen aan de importeur? Of gaat u gebruikmaken van lokale partners en distributeurs? De distributie moet zo worden ingericht dat de gewenste producten in de juiste hoeveelheid en op tijd ter plekke beschikbaar zijn.

Zijn de producten eenmaal op de gewenste plaats dan dienen ze uiteraard verkocht te worden. U zal er dan ook dienen op toe te zien dat alle mogelijke middelen aanwezig zijn om dit te realiseren. Dit betekent dat niet enkel de vestigingsplaats van het verkooppunt voornaam is maar tevens de verkooplocatie van het product

4.4. Promotie & reclame

Inzake promotie & reclame zijn tal van mogelijkheden voorhanden waarbij de keuze en frequentie uiteraard door het reclamebudget en de aanwezige middelen in het land van export de keuze bepalen. Maar misschien zijn er minder kostbare en effectievere manieren om de aandacht op u te vestigen.

Afnemers en/of tussenpersonen moeten weten wie u bent en wat u te bieden hebt. U kunt met hen in contact komen door bijvoorbeeld beurzen bij te wonen.

Een aanrader is vast en zeker een website op te maken in de eigen landstaal van het land van export (uw bestaande website vertalen). Dit creëert een snelle en een zeer brede communicatie dat zowel potentiële klanten als tussenpersonen aanspreekt. De kunst in het bouwen van een succesvolle website is thans de commerciële gevoelens zoals behoefte en begeerte aan te snijden gecombineerd met de kansen als men zich naar de tussenhandel richt.

4.5. Het resultaat

In het marketingplan moet ook staan welke resultaten u denkt te bereiken binnen een bepaald tijdsbestek. Beschrijf dus uw kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen, bijvoorbeeld percentage marktaandeel, of positionering en bekendheid met uw product. Voornaam hierbij is thans dat u een korte en lange termijnplanning en doelstelling integreert. Dit zodat bij eventuele grote afwijkingen op de korte termijn doelstelling tijdig kan bijgestuurd worden teneinde de lange termijndoelstelling bij benadering te realiseren.

5. De "i-SWOT" analyse

Een SWOT analyse is een engelse term staande voor een analyse op de punten Strength, Weaknesses, Opportunities en Threaths. Het gaat hier om de sterke en zwakke punten van uw onderneming, uw distributeurs (distribuanten) en deze van de concurrent. Dit met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen. Welke kwaliteiten heeft uw onderneming, en belangrijker: waar moet aan gewerkt worden en wat moet extern worden aangevuld?

Een "i-SWOT" analyse is de exportbenadering van de sterktes en zwaktes. Als exporteur zal u namelijk dienen na te gaan hoe de sterktes en zwaktes van de eigen onderneming zich profileren en wat de tegenpolen van de aanwezige concurrentie is.

Zijn deze gegevens gekend dan zal bestudeerd dienen te worden waar de zwaktes aangesterkt dienen te worden. Dit kan door ze zelf aan te sterken of door ze aan te vullen door samenwerking met bijvoorbeeld gespecialiseerde distributeurs in het land van export. Het zoeken, selecteren, overtuigen en activeren van de meest ideale distributeurs is hierin de hoofdmotor voor uw succes.

6. Benadering van de klanten, eindgebruikers.

Als men als exporteur vanuit het land van origine klanten benadert in het nieuwe land van export, dan kan men dit op twee wijzen. Ofwel via een directe benadering wat betekent dat men vanuit het land van origine de klant of eindgebruiker rechtstreeks benadert. Dit betekent dat eigen accountmanagers de eindgebruiker rechtstreeks aanspreken en zodoende geopereerd wordt volgens een verkoopplan.

Ofwel kan de exporteur vanuit het land van origine de eindgebruiker indirect benaderen wat betekent dat men opereert via een tussenhandel.

Beide benaderingswijzen vereisen weliswaar specifieke strategieën, communicatietechnieken met de eindgebruiker, planningen enzoverder wil men überhaubt succesvol zijn. Een klant overtuigen in het land van origine is namelijk geheel anders dan een gelijkaardige klant overtuigen in het nieuwe land van export.

7. Strategisch exporteren

Bovenstaande thema's zijn een kleine greep uit het commerciële exportpakket. Een pakket dat het succes van een exportinitiatief bepaalt. De startende exporteur zal dan ook vrij snel merken dat de wijze van commercialisatie en de aangewende strategieën die in het land van origine werden toegepast niet zomaar gelden voor eenzelfde soort klanten in het buitenland. Dit omdat klanten nu eenmaal andere waarden en eisen stellen aan buitenlandse aanbieders.

Tevens wordt men als exporteur steeds geconfronteerd met een harde concurrentiestrijd. Gevestigde concurrenten zullen namelijk koste noch moeite sparen om de exporteur, die als nieuwe indringer in hun markt wordt aanzien, neer te slaan. Zeker als het land van export een grote afzetmarkt biedt.

Het aanbieden van producten en diensten in een land van export, via zowel een tussenhandel als eigen commerciële mensen, vergt dus een specifieke aanpak. Een strategische aanpak. (zie boek van webmaster Ludo Claes: "Grote klanten binnen handbereik”)


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- Marketing en marktonderzoek TIPS
- Eigen zaak starten TIPS
- Hoe nieuwe klanten werven TIPS

Deel deze tips zeker met je vrienden.


 
U bent hier : / Home / Export en internationale handel met weetjes TIPS en advies