Hoe een presentatie of toespraak houden – TIPS en advies

U bent hier : Home > Eigen zaak > Presentatie

evenement party organiseren TIPS


Dit artikel wordt u aangeboden door : Dhr. Bernard Oenema


Tips van de vakman vakvrouw

Een presentatie houden. U hebt er allemaal wel eens mee te maken. Als presentator/inleider of als toehoorder. En dikwijls merkt u hoe moeilijk het is. Menigeen heeft het zweet op zijn voorhoofd staan als ze voor een groep (on)bekende mensen een inleiding moet verzorgen.

Uitdaging - contact houden met je toehoorders

Een goede en boeiende presentatie houden is niet eenvoudig. Het contact met de toehoorders is bij een presentatie aanmerkelijk minder dan bij een tweegesprek. Het is moeilijk om in te spelen op toehoorders die het verhaal niet kunnen volgen of die individuele bezwaren en weerstanden hebben tegen de stof.

De toehoorders zijn bovendien betrekkelijk passief. Voor overdenken en verwerken van de stof is relatief weinig gelegenheid, wil men de draad van het verhaal niet kwijtraken. Bovendien treedt er bij de gemiddelde toehoorder al snel een vermindering van aandacht op. De aandacht van het publiek zakt over het algemeen gedurende het eerste half uur tot een vrij constant, laag niveau.

Wat toont een onderzoek naar presentatie en concentratie?

Studie onderzoek KLEINUit onderzoek naar het concentratieverloop bij verscheidene taken blijkt echter dat een korte rustperiode of verandering van activiteit voldoende is om weer enige tijd volledige concentratie voor de taak op te kunnen brengen.

Veel sprekers menen, dat ze hun spreektijd vol informatie moeten stouwen, zonder dat ze rekening houden met het feit, dat deze na de eerste 20 minuten nauwelijks meer overkomt. Als vuistregel kan gelden dat een onafgebroken verhaal, zonder duidelijke wisselingen in onderwerp en presentatie, na 20 minuten gevaar loopt gepraat in de ruimte te worden.

'Neem opa mee!'

Het is erg belangrijk dat de opbouw van de presentatie helder is en de tijdsduur kort. Hoe helderder de opbouw, des te gemakkelijker wordt het voor de toehoorder om het betoog te blijven volgen. Een goede opbouw is OPA: Opening, Presentatieboodschap en Afsluiting. Het gebruik van (audio)visuele hulpmiddelen is ook aan te bevelen zodat de structuur of het skelet van de presentatie aanwezig blijft.

Enkele tips voor een succesvolle presentatie

  • Ken het doel van de presentatie nauwkeurig.
  • Breng in korte tijd niet te veel informatie. Tempo en hoeveelheid van informatie zijn niet afhankelijk van: wat kan ik in een uur van mij af praten, maar wat kan de toehoorder in een uur verwerken.
  • Spreek niet vanuit uw eigen denkgewoonten ten aanzien van het onderwerp.
  • Durf te vereenvoudigen.
  • Gebruik geen vakjargon en vreemde woorden.

Deze TIP wordt u aangeboden door:

Dhr. Bernhard Oenema
Sales4C - Nederland

Dhr Bernhard Oenema is directeur van het bedrijf "Sales4C" en heeft jarenlange ervaring in het geven van verkooptraining en presentaties.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Verkooptips van verkooptrainers
Verkoop afsluittechniek: interesse of meerwaarde ?
Make your prospect smarter than your competitor
Verkoop begrijpen. Hoe gaat een verkoopproces ?
Verkoopplan opmaken
Verkoopgesprek voeren
Verkopen aan grote klanten