Verzekeringen – 9 tips voor uw beste verzekering

U bent hier : Home > Kantoor > Verzekeringen

verzekeringen TIPS

TIPS en advies voor de beste verzekeringen - 5000+ TIPS met studies en onderzoeken van Universiteiten.

Prijzen verzekeringen - Corona Direct
(advertentie)

Tip 9 : Nu een verzekering voor woninghuur met meerdere personen

Ludo claes TIPSHet huren van een woning is duur, zeker als je jong of alleenstaand bent. Om de kosten van een huurwoning te drukken zien we het fenomeen dat meerdere personen samen één woning huren.

Maar hoe zit dat dan met de verzekering?

Dit liet een bankgroep onderzoeken en kwam met het resultaat dat het fenomeen van samen huren groter was dan initieel gedacht en het goed zou zijn om een formule uit te zetten waarbij ook de verzekering splitsbaar zou zijn.

Tot op heden werd namelijk één persoon aangesteld en dus tevens verantwoordelijk gesteld om de verzekering af te sluiten en diende vervolgens onderling met de medehuurders een akkoord gemaakt te worden om alsnog de kosten te delen. Deze regeling leidde wel eens tot onenigheid tussen de huurders.

Om hieraan een oplossing te bieden heeft de bankgroep nu een nieuwe verzekering opgezet die het mogelijk maakt dat één woning of appartement door meerdere personen wordt verzekerd waarbij alle huurders samen in één polis worden opgenomen.

Kortom, ga je een woning of appartement huren en doe je dit met medehuurders, overweeg dan zeker eens de gecombineerde woningverzekering.

Tip 8 : Soms betaal je je autoschade gewoon beter zelf dan via aangifte

(een tip van) autoverzekering vergelijken
Als de schade relatief laag is, kunt u ervoor kiezen deze zelf te betalen. Hoe vaker u aanspraak doet op uw verzekering, hoe hoger de premie uitvalt. Als uw auto ouder dan 10 jaar is, is het verstandig om uw auto niet meer All Risk te verzekeren.

Tip 7 : Welke autoverzekering past bij jou ?

(een tip van) beste autoverzekeringen
Probeer bij het uitzoeken van een autoverzekering niet alleen op de prijs af te gaan. Kijk ook naar de aanvullende voorwaarden, serviceniveau en kritische recensies.

Tip 6 : Opzegging van een verzekering in Nederland

(een tip van) Camperpolis
Sinds 1 maart 2010 zijn in Nederland alle verzekeringen na oorspronkelijk afgesproken contractduur (vaak 1 of 2 jaar) per maand opzegbaar. Dit maakt het mogelijk om snel van verzekering te wisselen, en zorgt ervoor dat u minder lang vastzit aan een verzekeringspolis!

Tip 5 : De verzekeringsmakelaar, vraag om advies bij verzekeringen

(een tip van) ZNK windmolders
De verzekeringsmakelaar is dagelijks bezig met de ingewikkelde verzekeringenmaterie. Als er daarom iemand is die u in deze moeilijke wereld de weg kan wijzen, dan is het wel uw makelaar. Wees daarom niet bang om vragen te stellen. Het is net hun taak om u bij te staan.

Tip 4 : Bonus beschermer bij camper verzekeringen

(een tip van) Camperpolis
Overweeg een bonus beschermer bij uw camperverzekering. Op vakantie is de kans op ongelukken groter. Met een bonus beschermer voorkomt u dat u terugvalt in uw premiekorting!

Tip 3 : Even opletten met het maken van een creditnota

Tips van de vakman KLEIN(een tip van) Highfield Verzekeringen
Deze situatie komt vaak voor: een factuur wordt bezorgd aan de heer of mevrouw X en deze reageert met "de factuur moet worden opgemaakt ten name van mijn vennootschap (of alleszins iemand anders dan zijzelf). Kunt u dan ook een creditnota bezorgen en een nieuwe factuur opmaken?"

Op zich een normaal verzoek, maar toch best voorzichtig zijn: zorg ervoor dat er eerst wordt betaald vooraleer een creditnota op te maken, anders loopt u het risico nooit meer uw geld te zien.

Hoezo? Als de vennootschap of de andere persoon de nieuwe factuur protesteert met bijvoorbeeld te zeggen dat er nooit iets werd besteld, sta je daar...en bij de heer of mevrouw X (de persoon op naam van wie de oorspronkelijke factuur werd opgemaakt) kunt u ook niet meer terecht, want hij/zij heeft de creditnota ontvangen.

Tip 2 : Werknemer en ongeval en de verzekeringen

Tips van de vakman KLEIN(een tip van) Onze makelaar
Een persoon in uw dienst wordt het slachtoffer van een ongeval? Of ze nu officieel in uw dienst is of niet, toch valt ze onder uw verantwoordelijkheid. Arbeidsongevallen huishoudpersoneel:

  • De schadeloosstelling waarop ze recht heeft, wordt uitbetaald door de maatschappij
  • De Verzekering Huispersoneel betaalt de onkosten van het door u tewerkgestelde personeel terug, indien het slachtoffer is geworden van een ongeval.
  • De verzekering dekt arbeidsongevallen van uw huispersoneel, zowel bij u thuis als op de weg van en naar het werk.
  • De P&V waarborg dekt uw tijdelijke personeel zonder dat u de identiteit van de begunstigde moet meedelen.
  • Zo kunt u van poetsvrouw veranderen zonder dat u ons daarover moet informeren.

- Wettelijke verplichting
- Beperkte premie (voor nog geen 40 per jaar bent u optimaal gedekt)
- Deze verzekering dekt ook het tijdelijke extra personeel zoals kinderoppas, tuinman,... (max 7d/jaar)

Tip 1 : Welke soorten verzekeringen zijn er eigenlijk?

Men zou ervan versteld staan hoeveel soorten verzekeringen er zijn er waartegen men zich zoals kan verzekeren. Op deze pagina vindt u een overzicht van de soorten verzekeringen en wat ze specifiek verzekeren.

Wat is een Schuldsaldo verzekering ?

De schuldsaldo verzekering is een levensverzekering die de verzekerde dekt bij overlijden. De schuldsaldo verzekering wordt meestal gebruikt als persoonlijke waarborg voor de nabestaanden van de kredietnemer-verzekerde (bv. echtgenoot, kinderen, ...). Bij overlijden van de kredietnemer-verzekerde tijdens de looptijd van de lening, keert de verzekeringsmaatschappij een verzekerd kapitaal uit dat gelijk is aan het kapitaalsaldo. De uitkering kan meteen door de nabestaanden gebruikt worden om dit kapitaalsaldo in één maal aan te zuiveren.

Wat is een woningverzekering?

Of u nu eigenaar of huurder bent, deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen bij schade aan uw woning en/of inboedel. De materiële schade aan uw woning en/of inboedel in geval van brand en aanverwante gevaren, ontploffingen, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, stookolieschade, elektrische schade, aanstoting, huiszwam, arbeidsconflicten en aanslagen, evenals natuurrampen.

Wat is een Kredietverzekering?

Om bij vroegtijdig overlijden uw nabestaanden financieel te beschermen, door hen te vrijwaren van de terugbetaling van lopende kredieten.

Wat is Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid?

Het burgerlijk wetboek is duidelijk: iedereen die door zijn fout of zijn nalatigheid schade veroorzaakt, moet deze schade vergoeden. Meer zelfs, u kunt niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor uw eigen daden, maar ook voor die van de personen waarvoor u instaat (uw kinderen, de babysit, de buur die op uw hond let, enz.). U kunt ook aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw huisdier aanricht en voor schade veroorzaakt door het gebouw dat u bewoont.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto verzekering.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto is verplicht voor elk motorvoertuig dat op de openbare weg komt. Deze verplichte verzekering vergoedt derden aan wie u schade hebt veroorzaakt bij het gebruik van uw auto.

Wat is een bestuurdersverzekering?

Uw verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering komt niet tussen in de medische kosten als die het resultaat zijn van een schadegeval waarvoor u, in de hoedanigheid van bestuurder, aansprakelijk bent. De Bestuurdersverzekering is dus een onmisbare aanvulling op uw autoverzekering en waarborgt u een allesomvattend gevoel van zekerheid.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Als u personeel in dienst hebt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering te sluiten. Wanneer een personeelslid een ongeval heeft op het werk of op de weg erheen of terug, betaalt deze verzekering de medische kosten (artsenhonoraria, ziekenhuisrekeningen, geneesmiddelen) en een vergoeding voor een eventuele tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden krijgen de nabestaanden van het slachtoffer een rente uitgekeerd.

Wat is een Successieverzekering?

Goed verzekerd zijn, dat betekent dat u voorbereid bent  op het ergste. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten. Hebt u er al eens bij stilgestaan hoe het uw gezin financieel zou vergaan als u zou sterven?

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Een opname in het ziekenhuis wegens ziekte of ongeval is een dure zaak. Als u staat op een minimum aan comfort - en dat is wel het minste wat u voor uw zieke kind, uw partner of uzelf wil - dan dient er diep in de portemonnee getast. U moet maar eens nagaan wat u bij een één-persoonskamer betaalt aan toeslagen en erelonen. En tegen zo'n hoge ziekenhuisfactuur helpt geen pleister. Dat doet alleen een goede verzekering.

Wat is een verzekering als gewaarborgd inkomen?

Een veilige voorziening voor zelfstandigen, vrije beroepen en loontrekkenden tegen inkomensverlies bij langdurige werkonbekwaamheid.

Wat is een verzekering voor huispersoneel?

Iedere persoon die u regelmatig of occasioneel in uw huishouden helpt, moet volgens de wet verzekerd zijn. De verzekering Huispersoneel beschermt u tegen de financiële gevolgen bij een ongeval van uw personeel

Wat is een academic verzekering?

Op school, maar ook tijdens buitenschoolse activiteiten kunt u als leerkracht in moeilijke situaties terechtkomen: agressie, ongevallen, rechtszaken... Om u optimaal te beschermen tegen de risico’s die verbonden zijn aan uw beroep, als noodzakelijke aanvulling op de waarborgen die de inrichtende macht reeds voorziet.

Wat is een verzekering alle bouwplaats risico’s?

Om u te beschermen tegen de risico’s die kunnen voorkomen bij de realisatie van uw bouwwerk

Wat is een annuleringsverzekering - Annulatieverzekering?

Om u financieel te beschermen als u uw reis moet annuleren wegens ziekte, ongeval, overlijden of overmacht. In dat geval zal u met onze Annuleringsverzekering gespaard blijven van nodeloze kosten.

Zo zie je maar. Voor elk mogelijk risico is er wel één of andere verzekering die je helpen financiële problemen of katers te vermijden. Vraag zeker meer informatie aan je verzekeringsmakelaar voor jouw verzekering op maat.

Prijzen verzekeringen - Corona Direct
(advertentie)


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- Hoe kan je kosten besparen op je autoverzekering ?
Betaal jij niet te veel voor je zorgverzekering?
10 tips om te besparen op je autoverzekering
Advocaten en juridisch advies
Boekhouding en accountancy

Deel deze leuke TIPS zeker met je vrienden
Hobby TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Leuke weetjes feiten en studies over mens en dier
Eigen zaak TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Werk TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Elektro TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Reizen en vakantie TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Honden katten paarden TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Part en feestjes TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Beauty make-up verzorging TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Dameskleding en herenkleding TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Tuin TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Bouwen verbouwen en interieur TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Auto fietsen bestelwagens TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Gezondheid TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Humor TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken

Advertentie