Solliciteren CV en sollicitatiegesprek met leuke weetjes TIPS en advies

solliciteren op sollicitatiegesprek TIPS

Uw link hier? Meer info

NIEUW - Tip 13 : Haal meer resultaat uit een sollicitatiegesprek met deze handige tips

Ludo claes TIPSOnderzoek het bedrijf: Het begrijpen van de cultuur, waarden en recent nieuws van het bedrijf kan u een aanzienlijk voordeel opleveren. Pas uw antwoorden aan om weer te geven hoe uw vaardigheden en ervaringen aansluiten bij hun doelen.

Oefen veelgestelde vragen: bereid antwoorden voor op veelgestelde vragen tijdens sollicitatiegesprekken, zoals 'Vertel eens iets over uzelf' en 'Wat zijn uw sterke en zwakke punten?' Oefen ze hardop om uw presentatie en zelfvertrouwen te verbeteren.

Benadruk uw prestaties: wees bereid om specifieke voorbeelden van uw prestaties te bespreken, waarbij u benadrukt hoe uw vaardigheden een positieve impact hebben gehad in uw vorige functies.

Kleed u passend: Kies kleding die aansluit bij de bedrijfscultuur. Bij twijfel kun je beter een beetje overdressed zijn dan underdressed.

Vroeg aankomen: streef ernaar om 10-15 minuten vóór uw geplande interviewtijd aanwezig te zijn. Het getuigt van punctualiteit en stelt u in staat uzelf te beheersen vóór het sollicitatiegesprek.

Lichaamstaal is belangrijk: zorg voor een goede houding, maak oogcontact en bied een stevige handdruk. Deze non-verbale signalen stralen vertrouwen en professionaliteit uit.

Luister aandachtig: Schenk aandacht aan de vragen van de interviewer en reageer bedachtzaam. Neem even de tijd om uw gedachten te ordenen voordat u indien nodig antwoord geeft.

Stel vragen: Bereid inzichtelijke vragen voor om de interviewer te vragen over de rol, de teamdynamiek of de bedrijfscultuur. Het toont uw interesse in de functie en helpt u waardevolle informatie te verzamelen.

Toon enthousiasme: Toon oprecht enthousiasme voor de kans. Toon tijdens het sollicitatiegesprek uw interesse in de functie en het bedrijf.

Wees eerlijk: het is oké om niet alle antwoorden te hebben. Als u ergens niet zeker van bent, geef het dan toe en bied aan om later meer informatie te verstrekken.

Follow-up: Stuur na het sollicitatiegesprek een bedankmail of -briefje waarin u uw waardering uitspreekt voor de mogelijkheid en uw interesse in de functie herhaalt.

Bereid u voor op gedragsvragen: wees bereid om te bespreken hoe u in het verleden met verschillende situaties bent omgegaan, waarbij u de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat) gebruikt om uw reacties te structureren.

Blijf kalm: Het is normaal dat u zenuwachtig bent, maar probeer kalm en kalm te blijven. Vergeet niet dat de interviewer wil dat u slaagt.

Onderzoek uw interviewer (indien mogelijk): Als u weet wie u gaat interviewen, neem dan de tijd om deze te onderzoeken op LinkedIn of andere professionele platforms. Het vinden van gemeenschappelijke interesses of connecties kan helpen bij het opbouwen van een goede verstandhouding.

Oefenen, oefenen, oefenen: hoe meer je oefent, hoe zelfverzekerder je wordt. Overweeg om nep-interviews te doen met een vriend of familielid om de echte ervaring te simuleren.

Door deze tips in uw voorbereiding op te nemen, bent u beter toegerust om uw sollicitatiegesprek met vertrouwen en professionaliteit af te handelen. Succes!


FILMTIP
Hoe kan je je best voorbereiden op een sollicitatiegesprek met tips van Universiteit Utrecht


Tip 12 : Succesvolle CV schrijven? Een trucje: schrijf altijd eerst je positieve kenmerken

Stel, je gaat solliciteren en je moet uiteraard een CV Curriculum Vitae schrijven met je persoonsbeschrijving, studies, ervaringen, kenmerken en zo meer. Dit is een gekend gegeven waarbij je uiteraard tracht je CV deftig en duidelijk op te maken om je slaagkansen zo groot mogelijk te maken.

Maar wat je wellicht nog niet wist is dat je in je CV een extra strategisch en psychologisch trucje kan inwerken. Een tintje dat je kans op succes extra vergroot.

Hoe? Door de opmaak van je persoonlijke eigenschappen of karakteristieken strategisch op te maken van meest positief, afzwakkend naar uiteindelijk meest negatief. Je noteert dus eerst je meest positieve eigenschap, dan je mindere, de nog mindere en zo verder tot je meest negatieve.

Wie van beide personen maakt bij jou de beste indruk?

 • Eigenschappen van Jan = betrouwbaar / intelligent / teamspeler / eigenzinnig
 • Eigenschappen van Mark = eigenzinnig / teamspeler / Intelligent / betrouwbaar

Wie van beide maakt bij jou de beste indruk. Jan, toch? Thans als je goed kijkt dan zie je dat de eigenschappen van Mark identiek zijn aan die van Jan maar onze hersenen, ons onderbewuste, interpreteren die nu eenmaal anders. Vreemd hé, maar toch is het effectief zo. Het eerste woord in de eigenschappen krijgt van onze hersenen om een of andere psychologische reden de hoogste waarde.

Als op de eerste plaats dus een positief woord staat, dan wordt dit direct gekoppeld aan de persoon en krijgen we automatisch een goede eerste indruk van die persoon. Staat als eerste eigenschap thans een negatief of minder sterk positief woord, dan wordt deze minderwaarde ook weer automatisch aan die persoon gekoppeld.

Je merkt dus dat het neerpennen van onze eigenschappen meer betekenis kan hebben en we dit kunnen gebruiken in ons voordeel. Dus, moet je een CV schrijven en je eigenschappen opsommen, start eerst met je meest positieve eigenschap en je zal gegarandeerd een betere indruk maken.

Tip 11 : CV Curriculum Vitae extra belangrijk bij sollicitatie voor administratief bediende

Ga je solliciteren voor een job of baan als administratief bediende, dan is je CV Curriculum Vitae extra belangrijk en kan dit wel eens bepalen of je überhaubt in aanmerking komt om geselecteerd te worden. Zoals je wellicht al wel weet wordt bij een sollicitatie, waarbij je vooraf je CV en brief verstuurd, altijd eerst even gekeken naar de inhoud van je CV en begeleide motivatiebrief om te kijken of je in aanmerking komt voor de openstaande vacature waarna je al dan niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Solliciteer je voor een baan als administratief bediende, dan wordt de CV plots zeer voornaam. Dit omdat de CV een directe weergave is van je ingesteldheid op administratief vlak, waarvoor je uiteindelijk solliciteert.

Als administratief bediende moet je oog hebben voor detail, order en netheid in je briefwisseling en dien je ook met collega’s of misschien wel klanten of leveranciers te communiceren. Als je dan een slordige CV aanbiedt die daarenboven ook nog eens onvolledig of onduidelijk is opgemaakt, dan zou de HR manager, die de selecties maakt, wel eens volgens je CV een negatief advies kunnen aangeven en je dus niet uitnodigen voor een gesprek.

En dat is uiteraard zeer jammer want misschien heb jij net de specialisaties of kenmerken die het bedrijf zoekt. Draag er dus zorg voor dat je CV altijd ordelijk, gestructureerd en volledig is. Werk met duidelijke titels, onderverdelingen en bullets opdat je CV mooi en ordelijk toont.

Maak desnoods enkele tussenlijnen of vakken per thema of rubriek die de orde en netheid van je CV vergroten en je wijze van werken tonen. Een ordelijke en goed opgemaakte CV verhoogt gegarandeerd je kans op succes.

Welke informatie moet je zeker in je CV voorzien:

 • Recente foto (aanrader)
 • Over jezelf: Naam en voornaam / nationaliteit / geslacht
 • Contactgegevens : Adres / woonplaats / telefoonnummer / emailadres
 • Opleidingen of diploma’s in zowel dagschool als extra opleidingen / stages
 • Werkervaringen / vaardigheden / opgedane kennis
 • Persoonlijke vaardigheden / talen / computer kennis / enz…
 • Sterke en zwakke punten
 • Hobby en vrije tijd of interesses
 • Rijbewijs en vervoer
 • Vorige werkgevers en uitgevoerde taken
 • Referenties indien mogelijk (personen uit een vorige baan die de HR manager mag contacteren)

TIP: schrijf bovenaan in je CV steeds een kleine alinea met een korte motivering wie je bent en wat je sterke punten zijn. Normalieter wordt dit eerder separaat gedaan in een begeleidende motiverende brief, maar het is echt een aanrader om een kleine motivatie-tekst te schrijven in je CV. Je CV wordt namelijk altijd gelezen en bewaard, je brief niet zo zeer.

Tip 10: Het sollicitatiegesprek. Verkoop in de eerste plaats jezelf.

Heb je een sollicitatiegesprek bij je nieuwe werkgever dan ga je in feite jezelf verkopen. Je gaat aantonen dat jij de meest geschikte kandidaat bent voor de job wat betekent dat je de gesprekspartner, die het interview afneemt, dient te overtuigen van je waarden. Of je hierin succesvol zal zijn wordt bepaald door vele factoren zoals uiteraard je ervaring en kennis maar ook je uitstraling, je overkomen, je motivatie, en zo verder.

solliciteren TIPS

Kortom jezelf verkopen is meer dan een hoop referenties voorleggen. Het sollicitatiegesprek is dan ook een verkoopgesprek en zal dan ook mede beoordeeld worden op de indruk die je nalaat. Hierin zijn de eerste minuten al bepalend. Wees zeker op tijd op de afspraak, kleed je deftig, praat beschaafd Algemeen Nederlands en wees goed voorbereid. Dit zijn alvast de basistips voor een succesvol gesprek.

Tip 9 : Waarom een sollicitatiebrief schrijven?

De sollicitatiebrief voeg je bij de curriculum vitea en omvat voornamelijk een omschrijving waarom je je aangesproken voelt tot de job en een motivatie waarom je meent dat jij hiervoor de ideale kandidaat bent. De brief wordt veelal als eerste door je nieuwe werkgever gelezen en heeft zeker een invloed op de selectie. Vermijd vooral lange teksten en tracht beknopt je motivatie weer te geven. Tracht tevens je motivatie te onderbouwen.

Toon met andere woorden aan dat jij daadwerkelijk de ideale kandidaat bent. Plaats tevens je handtekening onderaan de pagina bij je naam. Vermijd een handtekening met zwarte inkt wat dit geeft de indruk van een kopij en de werkgever wil het gevoel krijgen dat u de brief speciaal voor hem hebt opgemaakt.

Tip 8 : Curriculum vitae, uw visitekaartje

v is de afkorting van curriculum vitae, wat zoveel betekent als levensloop. Je cv is een middel om doelgericht informatie te geven over jezelf. Het is jouw visitekaartje als werkzoekende. Op basis van je cv beslist de werkgever of hij jou uitnodigt voor een gesprek.

Denk bij het opstellen van de cv niet alleen aan de inhoud maar tevens aan de netheid en gestructureerde opbouw. tracht een strakke lijn te hanteren met duidelijke onderverdelingen. De opmaak van de cv vertelt namelijk iets over je wijze van werken.

Tip 7 : Meer en meer bedrijven gaan op zoek naar werknemers via sociale media?

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Uit een nieuw onderzoek van een uitzendkantoor is gebleken dat ca 40% van de bedrijven gebruikt maakt van sociale media om nieuwe werkkrachten te rekruteren. Dit is een forse stijging ten aanzien van 2015 waar nog iets meer dan 10% van de bedrijven beroep deed op sociale media zoals Facebook, Twitter of Instagram of Linked-in.

Omwille van deze stijging is het aan te raden ietwat meer aandacht te besteden aan het plaatsen en updaten van je profielen op deze media zodat je toekomstige werkgever je kan zien en selecteren. Ook is het aangeraden de privacy-instellingen van je sociale media even te bekijken zodat niet al jouw foto’s en informatie zo maar door eenieder kan geraadpleegd worden. Je uitbundige deelname aan één of ander feestje wordt liever niet gezien bij een sollicitatie selectie.

Als je echt werk wil maken van een online werkoverzicht, je ervaringen en je studies, dan is Linked-in het ideale platform. Dit medium wordt aanzien als een puur zakelijke aangelegenheid en is tevens specifiek voorzien voor recruiters. Als je gaat solliciteren, dan kan je je toekomstige werkgever makkelijk de link naar je Link-in profiel doorsturen en ze zien meteen wat je te bieden hebt. Zeker een aanrader.

Kortom, ben je op zoek naar een nieuwe baan en ga je morgen solliciteren, sta dan zeker even stil bij je profielen op sociale media en bedenk even hoe anderen je zien als ze je profiel te zien krijgen.

Tip 6 : Kleding heeft daadwerkelijk invloed bij een sollicitatiegesprek

Studie onderzoek KLEINStudie en onderzoek
Wat moet je dragen bij een sollicitatiegesprek? Deze vraag speelt bij velen als ze op sollicitatiegesprek gaan. We bekijken het even. Onderzoek heeft aangetoond dat de kleding wel degelijk invloed heeft bij een sollicitatiegesprek al is het kiezen van de ideale dameskleding of herenkleding niet zo eenvoudig als het lijkt.

Er is namelijk geen standaard die aangeeft wat je nu precies moet dragen al worden in het algemeen donkere kleuren vooropgesteld ten aanzien van felle blitse kleuren. Ook is het kostuum langzamerhand verbannen en wordt de dag van heden meer alledaagse kleding gedragen.

De kunst bestaat er thans in stijl, klasse en verzorgdheid uit te stralen, ongeacht de positie waarvoor je solliciteert. Denk er steeds aan dat 85% van de communicatie non-verbaal wordt gevoerd en impressies dus mede via de kleding worden bepaald. Ook even aangeven dat de kleding de eerste indruk bepaalt wat tevens een grote impact heeft of het resultaat van de sollicitatie.

Als je al onderuit gaat in het creëren van de eerste goede indruk, dan zal het verdere verloop van de sollicitatie gegarandeerd heel wat moeilijker verlopen. Maak het je dus wat makkelijker en creëer een goede eerste indruk. Gebruik je kleding.

Tip 5 : Wat te dragen naar een sollicitatiegesprek?

(een tip van) Studentjob
Wat je draagt naar een sollicitatiegesprek is het eerste waar de interviewer op let als je binnenkomt en het laatste wat hij ziet als je vertrekt, dus zorg dat je er goed uitziet! Zoek allereerst uit wat de gebruikelijke dresscode van het bedrijf is, oftewel door ze te bellen of voor het kantoor te gaan staan om 9:00 uur of 17:30 uur om te zien wat iedereen draagt. Probeer je altijd iets netter te kleden voor je sollicitatiegesprek (dit is de stiekeme hint dat je zou willen doorgroeien binnen het bedrijf). Volg deze simpele regels en dan zit je zeker goed!

Tip 4 : Vacature updates? Maak gebruik van e-mail alerts

(een tip van) Jobs vandaag
Soms is een kleine voorsprong alles wat je nodig hebt. Maak daarom gebruik van e-mail alerts, zodat je automatisch verwittigd wordt bij vacatures van jouw voorkeur. E-mail alerts verhogen je kans op een job, maar vermijden ook dat je solliciteert voor jobs waarvan de sollicitatieprocedure al is afgesloten.

Tip 3 : Maak gebruik van netwerk sites voor het vinden van een job

(een tip van) Jobrapido
Naast de gebruikelijke kanalen die u kunt gebruiken voor het vinden van een job, kan het ook lonen om de nieuwe media aan te wenden: steeds meer mensen vinden hun nieuwe baan via bijvoorbeeld Twitter of LinkedIn! Houdt uw profielen op sociale websites goed up to date, en wellicht leidt uw online netwerk u wel tot uw nieuwe job

Tip 2 : Maak een eigen analyse voor een sollicitatie

(een tip van) Vacatures Unique
Maak een sterkte- zwakteanalyse van jezelf; wees daarbij heel eerlijk, gebruik testuitslagen en de mening van anderen. Zo ben je goed voorbereid op de klassieke vraag bij een sollicitatie wat je positieve en negatieve eigenschappen zijn.

Tip 1 : De juiste mensen op de juiste plaats is bepalend voor succes

(een tip van) Astyre
Tijdig beschikken over voldoende, juiste talenten en capabilities op de strategische momenten is cruciaal voor de ontwikkeling van uw organisatie. Daarom is het belangrijk te investeren in de ontwikkeling van het menselijk potentieel.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Werk gerelateerde pagina's
- WERK categorie
- Bijverdienste TIPS
- Juridisch advies TIPS
- Presenteren TIPS
- Secretariaatservice TIPS
- Solliciteren TIPS
- Vertalen TIPS
- Verzekeringen TIPS

Kantoor
- Ergonomie TIPS
- Inkommatten TIPS
- Kantoorartikelen TIPS
- Kantoormeubelen TIPS
- Kantoorstoelen TIPS
- Kantoorunits TIPS
- Kluizen TIPS
- Relatiegeschenken TIPS
- Schoonmaak TIPS

Magazijn
- Bakken en kratten TIPS
- Bevestigingsmateriaal
- Industriebouw TIPS
- Karton dozen TIPS
- Koerierdienst TIPS
- Labels en etiketten TIPS
- Magazijninrichting TIPS
- Pallets TIPS
- Palletwagens TIPS
- Transport TIPS
- Verpakking TIPS
- Vorkheftrucks TIPS
- Weegschalen TIPS

Machines
- Compressoren TIPS
- Machines TIPS
- Metaalwerken TIPS
- Spuitgieten TIPS
- Technisch tekenen TIPS

Deel deze tips zeker met je vrienden.


Hartelijk dank voor uw beoordeling. We publiceren wekelijks nieuwe TIPS.