U bent hier : / Home / Leuke vloerverwarming met weetjes TIPS en advies

 

Leuke vloerverwarming met weetjes TIPS en advies

5000+ TIPS - Vloerverwarming kopen en leggen

Van harte welkom
Op deze pagina vind je leuke TIPS, advies en weetjes over vloerverwarming met studies en onderzoeken van Universiteiten. Wekelijks nieuwe TIPS. Alvast veel leesplezier.

♥ Leuke vloerverwarming kopen
- bol.com / vloerverwarming

FILMTIP
Leuke tips over vloerverwarming

NIEUW - Tip 17 : Elektrische vloerverwarming of toch radiatoren?

(een tip van) Quality Heating
Hoewel (elektrische) vloerverwarming bekend staat als een snelle opwarmer, is deze toch trager dan verwarming via radiatoren. Een radiator reageert zeer direct op het wijzigen van temperatuurinstellingen, wat uiteraard een voordeel kan zijn.

Elektrische Vloerverwarmingssystemen daarentegen beschikken over een grotere continuïteit van warmte afgifte dan radiatoren. Dit wil zeggen dat een vloerverwarmingssysteem een stabiele temperatuur nastreeft en temperatuurwisselingen zo onopvallend wil laten verlopen. Tevens betekent dit dat vloerverwarming energiezuiniger is dan radiatoren.

Tip 16 : Hoe werkt een traditionele verwarming eigenlijk?

Denkt u eraan om een verwarming te plaatsen in uw woning of bedrijf, dan kan u opteren voor verschillende soorten verwarming en verwarmingstechnieken. De meest gekende en toegepaste verwarming is de centrale verwarming waarbij heet water doorheen buizen naar lokale radiatoren wordt geleid die vervolgens de warmte via straling en convectie in de lucht brengen.

Het nadeel van dergelijke verwarming is thans dat de lucht een circulatie ofwel een circulaire convectie ondergaat wat betekent dat de warme lucht stijgt boven de radiator, een weg vindt naar het plafond, tegen het plafond afstroomt om vervolgens aan de andere zijde van de woonruimte weer te dalen.

Deze luchtstroom noemt circulaire convectie. Het nadeel van dergelijke circulaire luchtstroom is dat de warmte aan één zijde stijgt en aan de andere zijde weer moet dalen waardoor het lang duurt vooraleer de locatie aan de andere zijde op de gewenste temperatuur is. Zeker als de ruimte groot is.

Tip 15 : Waarom voelt vloerverwarming prettig aan?

(een tip van) Vloerverwarming Direct - Oud Gastel Nederland
Vloerverwarmingssystemen bieden ten opzichte van gewone wandradiatoren vele voordelen vooral omdat bij vloerverwarming over grote oppervlaktes gebruik gemaakt wordt van stralingswarmte. Dit zorgt ervoor dat u een ruimte als prettig warmt ervaart bij een lagere luchttemperatuur dan bij normale of traditionele cv-verwarmingssystemen.

Tip 14 : Verdeelde convectiestroom bij vloerverwarming

Bij een vloerverwarming wordt, net als bij een centrale verwarming, gebruik gemaakt van een buizensysteem waardoor warm of heet water wordt geleid. Dit buizensysteem leidt thans niet naar centrale radiatoren, die op bepaalde plaatsen in de woonruimte opgesteld staan, maar wordt middels een dicht netwerk doorheen de gehele oppervlakte van de vloer geleid.

Dit betekent dat de gehele vloeroppervlakte verwarmd wordt en fungeert als één grote radiator wat vervolgens resulteert in een andere warmtestroom ofwel opwaartse convectiestroom. Waar de warmte bij radiatoren circulair verloopt, zoals besproken in vorig punt, verloopt dit bij een vloerverwarming rechtlijnig, meerbepaald verticaal. Over de gehele oppervlakte van de vloer is er dus warme lucht die opstijgt wat dan weer als gevolg heeft dat de gehele woonruimte gelijkmatig wordt opgewarmd.

Tip 13 : Is vloerverwarming beter tegen allergieën ?

(een tip van) Allair
Ja. Vloerverwarming is het enige verwarmingssysteem waarbij praktisch geen stof wordt opgewerveld. Bij radiatoren en convectoren circuleert er permanent stof in het lokaal. Dit stof bevat de allergische stoffen die dan via de ademhaling in het lichaam geraken.

Tip 12 : Conductie als aangenaam warmtegevoel bij vloerverwarming

Bij een traditionele verwarming met radiatoren, haarden of kachels, wordt het verwarmen van de woonruimte voornamelijk gerealiseerd door straling en convectie ofwel warme luchtstroom. Ook bij een vloerverwarming is dit zo doch is hier ook sprake van een aangenaam warmtegevoeld gecreëerd door conductie.

Conductie wil zeggen dat de warmte wordt afgegeven via warmtegeleiding doorheen het materiaal ofwel de vloer. Deze conductie geeft dan ook het comfortabel warmtegevoel als je over de verwarmde vloer loopt. Dit is vaak niet van toepassing bij de andere gekende verwarmingen waar zelfs gevaar voor een brandwonde kan ontstaat als de hete radiator, kachel of haard wordt aangeraakt.

Tip 11 : Denk aan warmtegeleidende vloerbedekking bij vloerverwarming

Ludo claes TIPSHet buizensysteem van een vloerverwarming wordt gelegd in de chape of dekvloer van de vloer waarboven de vloerbedekking wordt aangebracht. Vervolgens worden de buizen verhit waardoor warmte wordt gegenereerd. Wil men snel een temperatuurstijging merken of een hoog rendement behalen dan is het voornaam dat de warmte van de buizen makkelijk doorheen de vloerbedekking en de vloer kan geleiden.

Zou men voor een slecht geleidende vloerbedekking of vloer opteren, dan zal de vloer gaan fungeren als een isolatiemateriaal waardoor het langer duurt vooraleer de gewenste temperatuur in de woonruimte wordt gerealiseerd en de verwarmingsketel langer dient te draaien.

Tip 10 : Waarom kiezen voor vloerverwarming met zonesysteem ?

(een tip van) 123 Vloerverwarming - Huizen Nederland
Wanneer u een vloerverwarming installeert doe dat dan in een zone-systeem en neem een vloerverdeler die is uitgevoerd met ventielen. Zo kunt u altijd nog achteraf een "draadloos" systeem aanschaffen welke de aparte zones kan regelen op aparte temperatuur (eventueel ook te schakelen met een klok)

Tip 9 : Isoleer je vloer bij vloerverwarming

Ludo claes TIPSDe vloerverwarming wordt, zoals in vorige punten al aangegeven, in de vloer ingewerkt. Als deze vloer thans aansluit op een niet verwarmde onderruimte zoals een kelder of kruipkelder bijvoorbeeld dan betekent dit dat aan de onderzijde van de vloer veel koude heerst. Deze koude kan vervolgens doorsijpelen naar de vloer en de vloerverwarming.

Om dit tegen te gaan is het voornaam dat onder de vloerverwarming goed geïsoleerd wordt met een isolatiemateriaal dat een hoge warmteweerstand biedt. Indien een slecht isolatiemateriaal zou gebruikt worden dan zal eveneens warmte via de ondervloer naar de onderruimte vloeien wat zowel warmteverlies als rendementsverlies betekent wat uiteraard jammer is.

Tip 8 : Tegels, de beste warmtegeleider voor vloerverwarming

(een tip van) Vloerverwarming Webwinkel
Tegels op uw vloerverwarming geef de beste warmte geleiding. Zijn er geen tegelplinten te verkrijgen bij uw vloertegel. Kijk dan even bij www.tegelplinten-designer.nl . Daar kunnen ze mooie tegelplinten maken van de door u reeds aangeschafte tegels.

Tip 7 : Wat zijn de soorten vloerverwarming?

In vloerverwarming zijn twee voorname soorten terug te vinden zijde: een verwarming met buizensysteem waardoor warm water wordt geleid ofwel een elektrische verwarming waarbij een netwerk van elektrische bedradingen doorheen de vloer wordt gelegd. Bij deze laatste is het de elektrische weerstand van de elektrische bedradingen die de warmte zal opwekken. Elk van beide systemen heeft zo wel zijn eigen specifieke voordelen en nadelen waarbij de keuze gemaakt wordt volgens de wensen, de toepassing en de mogelijkheden.

Een direct voordeel van de vloerverwarming met elektriciteit is dat de elektrische bedradingen hoger in de vloer kunnen ingewerkt worden dan een buizensysteem op water. Een voordeel van een vloerverwarming met water is dan weer dat de temperatuur van het warme water of heet water hoger kan ingesteld worden waardoor sneller de gewenste temperatuur bereikt wordt. Welk van beiden best voor u geschikt is kan u best navragen bij uw leverancier of installateur.

Tip 6 : Vloerverwarming nat systeem of droog systeem ?

Bij het plaatsen van een vloerverwarming kan geopteerd worden voor een nat systeem of een droog systeem. We spreken over een nat systeem als het buizensysteem van de vloerverwarming in de chape wordt geplaatst wat voornamelijk bij nieuwbouw van woningen gebeurt. Bij een vloerverwarming met droog systeem wordt het buizensysteem ingewerkt in isolerende platen die op de chape worden gelegd. In deze isolerende platen zijn voegen voorzien waarin het buizensysteem wordt geplaatst.

Een vloerverwarming met droog systeem wordt veelal toegepast bij woningrenovaties. Het grote voordeel van een droog systeem is dat de opbouwhoogte van de verwarming niet hoog is en dat de onderzijde van de buizen door de isolerende plaat tevens geïsoleerd worden waardoor meer warmte naar de vloerbedekking wordt afgegeven resulterend in een snellere verwarming van de temperatuur.

Tip 5 : Wat met uitzetten van de vloer bij vloerverwarming?

Bij een vloerverwarming wordt de vloerbedekking en de vloer op zich opgewarmd. Dit betekent tevens dat de materialen van de vloer zullen uitzetten. Bij het installeren of het plaatsen van de vloer dient dan ook met het uitzetten van de vloer en de vloerbedekking rekening gehouden te worden waarbij de grootte van de uitzetting bepaald wordt door de temperatuur van het water die doorheen de buizen vloeit.

Heeft u een tapijtvloer, een parketvloer of laminaatvloer, een stenen vloer met vloertegels, een gietvloer of expoxyvloer, of wat dan ook, houd steeds rekening met uitzettingsverschijnselen. Gaat u een vloer kiezen en u maakt gebruik van vloerverwarming dan is het zeker aan te raden dit even te melden bij uw leverancier van de vloerbedekking. Het zou jammer zijn mocht u schade krijgen aan uw nieuwe vloer omwille van uitzetting.

Tip 4 : Hoe zit het met energieverbruik bij vloerverwarming?

Ervaring toont aan dat het energieverbruik bij vloerverwarming duidelijk lager ligt dan bij een traditionele centrale verwarming met radiatoren. Dit als rechtstreeks gevolg van de opbouw van de vloerverwarming dewelke over de gehele vloeroppervlakte is verspreidt waardoor overal in de woonruimte sneller de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Bij een traditionele verwarming met radiatoren, dienen deze radiatoren veel warmte te genereren om dezelfde oppervlakte te verwarmen wat dus betekent dat de verwarmingsketel langer en een hogere temperatuur dient te genereren. Let wel, het voordeel van de energiezuinige vloerverwarming geldt enkel als de gehele woning met een vloerverwarming is voorzien.

Tip 3 : Wat met vloerverwarming en parketvloer of laminaatvloer?

Gaat u een parketvloer of laminaatvloer  plaatsen op een vloerverwarming dan zijn er enkele aandachtspunten waarmee u rekening dient te houden. Een parketvloer en laminaatvloer is opgebouwd uit hout waarbij geweten is dat hout functioneert als een isolatiemateriaal. Dit betekent dus dat een parketvloer de warmte tegenhoudt wat uiteraard niet de bedoeling is.

Om dit te minimaliseren is het aan te bevelen de dikte niet meer dan 18mm te nemen en waarbij het aan te bevelen is voor een warmtegeleidende houtsoort te kiezen. Gaat u een parketvloer plaatsen op een vloerverwarming, informeer dan bij uw leverancier naar de warmtegeleidbaarheid van de houtsoort die u gaat gebruiken.

vloerverwarmingNaast de isolerende eigenschap en warmtegeleidbaarheid van het hout van de parketvloer of laminaatvloer, dient u tevens rekening te houden met te sterke temperatuurschommelingen en vochtveranderingen. Hout zet namelijk uit en krimpt in bij vochtschommelingen. Dit is ook bij een parketvloer op een vloerverwarming. Als je een warmere temperatuur wenst dan is het aan te raden dit gelijkmatig en niet te snel op te voeren. Als de parketvloer plots te warm of te koud wordt dan kan dit een invloed hebben op het hout van de parketvloer dat gaat werken.

Tevens is het voornaam bij het plaatsen van een parketvloer dat de chape waarin de buizen van de vloerverwarming geplaatst zijn goed droog is. Natte chape kan beschadiging brengen aan de parketvloer. Zorg er tevens voor dat de vloerverwarming uit staat tijdens het leggen van de vloer. Kortom, gaat u een parketvloer plaatsen op een vloerverwarming, informeer u dan goed bij uw leverancier van de parketvloer en geef duidelijk aan dat de parketvloer op een vloerverwarming wordt geplaatst.

Tip 2 : Wist je dat je ook kan koelen met vloerverwarming?

Ludo claes TIPSHeeft u geen mogelijkheid om een airconditioning te plaatsen in uw woonruimte, dan zou u de vloerverwarming kunnen gebruiken om extra verkoeling in de ruimte te brengen en wel door koud water doorheen het buizensysteem van de vloerverwarming te laten stromen. Let hierbij wel op het type vloerbedekking die u heeft aangezien de koude voor sterke temperatuurschommelingen kan zorgen waardoor de vloer kan gaan werken.

Ervaring leert dat vloertegels de beste koeling genereren al kan dit uiteraard niet vergeleken worden mat een airconditioning. Is de koelte van de vloer niet toereikend dan is een extra airconditioning een optie.

Tip 1 : Vloerverwarming, ideaal voor de badkamer

(een tip van) Eranco - Staden België
Plaats vloerverwarming in uw badkamer, daar staat u het meest op de blote voeten. ERANCO Heatingmat, de oplossing voor koude vloeren in badkamer, woonkamer, etc. Amper 3 mm opbouwhoogte, kan in de tegellijmlaag worden verwerkt. Een aangedampte spiegel in de badkamer kan worden vermeden met ERANCO Look spiegelverwarming. Steeds een dampvrije spiegel, aangesloten via het lichtnet van de badkamer.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- CV centrale verwarming - TIPS
Warmtepompen - TIPS
- Airconditioning - TIPS
- Isoleren en isolatie - TIPS

Deel deze tips zeker met je vrienden.


Uw mening telt. Laat ons even weten wat je vind van de tips op deze website. Zo kunnen we onze informatie optimaliseren om je surfervaring te verbeteren. Alvast dank.
Heb jij toevallig ook een leuk artikel (ca 200 woorden) voor deze website? Laat het even weten en misschien publiceren we. We sturen je graag een mailtje. We kunnen ook een LINK plaatsen naar jouw website.

Categorieën en thema's
Hobby TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Leuke weetjes feiten en studies over mens en dier
Eigen zaak TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Werk TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Elektro TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Reizen en vakantie TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Honden katten paarden TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Part en feestjes TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Beauty make-up verzorging TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Dameskleding en herenkleding TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Tuin TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Bouwen verbouwen en interieur TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Auto fietsen bestelwagens TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken
Gezondheid TIPS advies en weetjes met studies en onderzoeken

♥ Leuke PROMOTIES - bol.com / aanbiedingen - Amazon / promoties - Amazon Prime streaming - Sunweb / zonvakanties