Uw TIP of website LINK op deze website? Meer informatie
 

Leuke thuiscursus of avondschool volgen met weetjes TIPS en advies

studeren of taal leren via avondschool of thuisstudie TIPS

Hier vindt u leuke TIPS en studies van Universiteiten over studeren thuiscursus volgen en avondschool.


♥ Leuk studeermateriaal kopen
- bol.com / studieboeken
- Amazon / studeren


FILMTIP
6 leuke studietips van Arnoud Kuijpers

NIEUW - Tip 6: Wist je dat meisjes beter presteren op school dan jongens?

Studie onderzoek KLEINDit wordt thans geclaimd in de onderzochte scholen over vrijwel geheel Europa. Meisjes presteren aanzienlijk beter dan jongens, dat is alvast een feit. Jaarlijks studeren ook meer meisjes af dan jongens. Daarbij komt dat volgens de cijfers jongens wel eens vaker een jaartje overdoen in vergelijking met de meisjes. Maar hoe komt het dan eigenlijk dat meisjes zulke goede studenten blijken te zijn ten aanzien van jongens. Dit is momenteel helaas nog niet echt goed te duiden, doch zou discipline wel eens mede aan de oorzaak kunnen liggen.

Maar de cijfers liegen er echt alvast niet om. Volgens de laatste cijfers behaalt maar liefst 11% van de jongens geen diploma in het middelbaar onderwijs. Dit in tegenstelling met de 7% van de meisjes die geen diploma behalen.

Ook bij studenten op de hogere niveaus zoals Graduaat, Bachelor en Master zijn duidelijke verschillen merkbaar tussen de meisjes en de jongens. Zo studeren jaarlijks gemiddeld 10% meer vrouwen af in de Europese universiteiten.

Men zou dus kunnen stellen dat over de gehele studenten-loopbaan, van eerste leerjaar tot hogere studierichtingen, meisjes beter presteren dan jongens. Doch is de oorzaak van het prestatieverschil nog even zoek. Daarom werden in tal van Europese landen allerhande onderzoeken en initiatieven gestart om enige duidelijkheid te krijgen in de aanzienlijke studiekloof. Voor nu, blijken de slaagkansen voor studerende meisjes alvast hoger te liggen dan voor jongens.

Tip 5 : Wist je dat je hersenen zelf bepalen wat we onthouden als we studeren?

Studie onderzoek KLEINNeurospecialisten weten al veel als het gaat over hoe de hersenen nieuwe dingen aanleren en begrijpen maar men weet nog niet veel over de wijze waarop de hersenen zich het sterkst focussen of concentreren als je iets nieuw leert. Een recent onderzoek heeft hier nu klaarheid in gebracht.

Als een mens of dier zich nieuwe dingen aanleert dan moet het extra aandachtig zijn op zijn omgeving. Dit om een juist beeld te kunnen vormen van de minder belangrijke dingen, die niet gevaarlijk zijn en waarop niet dient gereageerd en snel vergeten kunnen worden. En anderzijds de wel belangrijke dingen, die wel gevaarlijk kunnen zijn, waarop wel gereageerd dient te worden en die zeker niet mogen vergeten worden.

Beide dingen, belangrijk en niet belangrijk, worden door de hersenen (Paraventricular Thalamus - PVT) snel verwerkt en geplaatst waarbij de waarde van de belangrijkheid de concentratie en bewaartijd bepaalt. Des te groter de waarde van belangrijkheid, des te prominenter de aandachtswaarde en concentratie en des te langer en beter het bewaard of onthouden blijft.

Wat toonde dit uniek hersenonderzoek bij het studeren?

Het onderzoek toonde aan dat de hersenen eigenlijk zelf bepalen wat we leren, wat we onthouden en hoe prominent het in de hersenen wordt opgeslaan zijnde: onbelangrijk en mag snel vergeten worden of belangrijk en mag niet vergeten worden.

Kortom, ga je dus studeren voor een examen of ga je iets nieuw aanleren, denk er dan even aan dat indien je merkt dat bepaalde dingen als onbelangrijk worden gezien door je gevoelens (het signaal van je hersenen), je hersenen dit niet prominent gaan opslaan en je dit wellicht snel zal vergeten. Wil je het wel langere tijd onthouden, maak het dan belangrijk voor je hersenen. Hoe? Dat is aan jou.

Tip 4 : Wist je dat je dient op te letten voor waardeloze diploma’s als je gaat studeren

Het zal je maar gebeuren. Je hebt hard gestudeerd voor een diploma waarvan later blijkt dat het niet erkend wordt en dus waardeloos is. Daar sta je dan. Je staat er wellicht niet bij stil maar er bestaan nu eenmaal nep-opleidingen en nep-universiteiten die allerhande diploma’s uitschrijven die gewoon niet erkend worden. Deze valse universiteiten zijn gewoonweg niet erkend door de overheid waardoor hun diploma’s geheel waardeloos zijn. Als je dergelijk diploma op zak hebt, dan kan je op de arbeidsmarkt wel eens voor verrassingen komen te staan.

Om hieraan een halt toe te roepen werd door de Vlaamse regering een speciale website opgericht met een overzicht van erkende universiteiten en opleidingen (zie: hogeronderwijsregister.be). Deze website toont alle opleidingen die erkend zijn voor het NVAO “Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie” en verzekert je van een erkende en waardevol diploma. Denk je er dus aan om een opleiding te volgen, ga dan zekers eens kijken of de opleiding erkend is.

Tip 3 : Hulp nodig bij het schrijven van een thesis?

(een tip van) Scriptiespot
Scriptiespot is bedoeld als centrale plek voor studenten die graag een goede hulp zoeken voor hun verslag of scriptie en personen die scriptiehulp aanbieden. Studenten vragen begeleiding tijdens het maken van een thesis, voor het herschrijven van verkeerde zinnen en taalgebruik of scriptiecursussen waardoor ze een betere scriptie kunnen schrijven. Ook kunnen ze statistische hulp vragen of hulp per onderdeel of sectie van hun scriptie, zoals de samenvatting of conclusie, zowel op hbo- als op masterniveau.

Een zeer bruikbaar platform waar studenten en scholieren legale hulp vragen bij het opstellen van hun scriptie of thesis. Het is niet toegestaan om een opdracht te plaatsen voor het laten schrijven van een scriptie door een ghostwriter. Wel kan er gevraagd worden naar een proeflezer voor het redigeren van een scriptie, scriptiehulp bij het schrijfproces, transcriptie van interviews en scriptiebegeleiding.

Tip 2 : Is leren voor hoogbegaafden anders dan reguliere les?

(een tip van) Taal en studiebegeleiding Edicypages
Wist u dat hoogbegaafde leerlingen volledig anders denken en dus de lesstof totaal anders moet aangeboden worden dan in het reguliere onderwijs? Het beste leren deze kinderen door de stof levendig en dynamisch aan te bieden, veel verbanden te leggen tussen verschillende talen, en alles zoveel mogelijk visueel aanbieden! Dus werk met plaatjes als je idioom aanbiedt, dat werkt een stuk makkelijker voor ze!

Tip 1 : Algemene informatie - studeren

avondschool avondonderwijs TIPSWe zijn nooit volleerd en vaak zijn we dan ook op zoek naar nieuwe kennis. We willen bijvoorbeeld een nieuw vak leren om ons op professioneel vlak te verbeteren of we willen gewoonweg een andere taal leren voor onze vakantie. Wat de reden ook moge zijn, we zijn en blijven leergierig.

Het aanbod aan beschikbare leerstof is dan ook zeer uitgebreid. Kijk maar naar de verschillende soorten lessen die in avondschool kunnen gevold worden of cursussen die in thuis studeren beschikbaar zijn waardoor je op je eigen tempo de lessen kan aanleren. Kortom, voel jij je gemotiveerd om een vak te leren of je verder te specialiseren of gewoonweg een nieuwe hobby te leren, dan gaat er een wereld van mogelijkheden voor je open.


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- Ja, je kan effectief leren in je slaap, maar hoe?
- We luisteren beter bij straf dan beloning
Tekenen en schilderen TIPS
Lezen en boeken TIPS
Vertalen en tolken TIPS

Deel deze tips zeker met je vrienden.


Hartelijk dank voor uw beoordeling.
 
Nieuwe tips: NIEUW - PARTY - HOBBY - BEAUTY - KLEDING - HUMOR - GEZONDHEID - WONEN - TUIN - ELEKTRO - AUTO - DIEREN - WERK - ZAKELIJK - Contact
Uw tip of link op deze website? Meer informatie