Uw TIP of website LINK op deze website? Meer informatie
 

Waarom groeien bomen sneller in de stad en wat met CO2

U bent hier : Home > Tuin > CO2 opname door bomen

CO2 opname door bomen hoger in stad - onderzoek

Onderzoek door:
Universiteit Boston - USA

Woon je op het platteland of in de stad, dan is er een verschil in CO2 opname omdat de bomen in de stad sneller groeien maar ook vroeger sterven. Dit toont een nieuw onderzoek.

Studie onderzoek KLEINHet klimaat staat de laatste dagen volop in de aandacht, en uiteraard met reden. De ijskappen smelten, de luchtkwaliteit gaat zienderogen achteruit, meer en meer diersoorten sterven uit, en ga zo maar door. Het lijstje is lang, zeer lang. Het is dus vijf voor twaalf om krachtdadig bij te sturen in hoe we omgaan met onze natuur en uiteindelijk ons eigen menselijk bestaan.

Gelukkig is er door allerhande manifestaties een bewustwording opgeborreld waardoor we langzaam maar zeker stil staan bij zowel onze eigen gezondheid als die van onze kinderen en kleinkinderen. We merken hierbij een algemene bezorgdheid dat deze gezondheid in het gedrang komt door het wijzigende klimaat. Dit leidt alvast tot allerhande initiatieven en doelstellingen die hopelijk zullen leiden tot een gezondere leefomgeving in de nabije of verre toekomst.

Het goede voorbeeld van de nieuwe groene stad

Eén van de groene initiatieven en doelstellingen is het groener maken van de steden waarbij de stad Singapore vast en zeker koploper is. In deze stad is het zowaar moeilijk om een gebouw te vinden dat niet op een of andere manier een groene tint heeft door allerhande bomen of planten.

Architecten en stadsverantwoordelijken hebben het zich eigen gemaakt om bij ontwerp van een nieuw gebouw, de invulling van planten en bomen te bestuderen waarbij men het niet zal nalaten een ontwerp af te keuren omdat onvoldoende groene tinten werden geïntegreerd. Deze stad is dan ook toonaangevend hoe groen een stad wel kan getint worden. Gelukkig kunnen we vaststellen dat deze groene trend zich ook doorzet in andere steden in de wereld en met reden want het is hoogstnodig.

CO2 uitwisseling van de natuur is uit balans

Als we even nader naar bomen en planten kijken dan weten we dat ze CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Deze zuurstof hebben wij mensen dan weer nodig om zowel te overleven als gezond te kunnen leven. CO2 ademen we vervolgens uit die de planten dan weer opnemen. Dit prachtige uitwisselsysteem maakt onze natuur en de gecreëerde leefomstandigheden zo functioneel en uiterst efficiënt.

Helaas is dit prachtige uitwisselsysteem de laatste eeuw uit balans geraakt en wel doordat we ergens in tijd gestart zijn met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn omgevormde resten van planten en dieren van miljoenen jaren geleden. Toen deze planten en dieren leefden, hebben zij CO2 opgenomen en hebben dit bij hun sterfte mee in hun graf genomen waar over miljoenen jaren heen hun biomassa en CO2 werd omgezet naar ondermeer olie.

Deze olie pompen we nu weer op en verwerken we tot allerhande producten en brandstoffen. Dit maakt dat de CO2 van miljoenen jaren geleden terug in de atmosfeer wordt vrijgelaten waardoor de natuurlijke balans tussen CO2 en zuurstof ernstig in gevaar is geraakt met het jammerlijke voordeel voor de CO2.

Er is dus de dag van vandaag een teveel aan CO2 in de atmosfeer dat niet snel genoeg door de natuurlijke systemen kan verwerkt worden. Dit uit balans zijn heeft uiteraard een bepaalde impact. Meer nog, het heeft een ernstige impact. Eén ervan is de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien voor natuur en klimaat.

Snellere CO2 opname door bomen in steden

Als we even teruggaan naar de nieuwe groene steden waar meer en meer initiatieven worden genomen om allerhande bomen en planten te planten, dan merkt men iets vreemd. Een onderzoek door de Universiteit van Boston (USA) heeft namelijk aangetoond dat de CO2 opname door bomen en planten in de steden duidelijk hoger is als diezelfde bomen en planten op het platteland. Dit eenvoudig omdat de CO2 volumes in de steden duidelijk hoger liggen dan op het platteland.

Het onderzoek toonde aan dat de opname van CO2 bij bomen langs de straat in de steden maar liefst vier keer meer bedraagt dan dezelfde bomen op het platteland. Deze CO2 opnamen werden gezien in de stamringen van de boom. De stamringen duiden de leeftijd van de boom aan die maar liefst vier keer sneller blijkt te zijn dan de collega boom op het platteland wat toch een zeer groot verschil is. Aangezien de stadsbomen vier keer sneller groeien, hebben ze dus vier keer zo veel CO2 opgenomen.

Maar waarom groeien bomen sneller in steden?

Hiervoor moeten we even teug naar de uitwisseling van de natuur waar we al aangegeven hebben dat bomen CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Het volume van deze uitwisseling wordt bepaald door de aanwezigheid van CO2. Bomen en planten nemen CO2 op uit hun directe omgeving. Dus, des te meer CO2 er aanwezig is in de directe omgeving zoals in de steden van toepassing, des te meer CO2 door de bomen en planten wordt opgenomen.

Dit is uiteraard prachtig nieuws want dit betekent dat dit onderzoek aantoont dat bomen in de steden per direct een aanzienlijk bijdragen leveren tot het welzijn en luchtkwaliteit van de stad. Maar er is helaas ook een nadeel.

Waarom sterven bomen sneller in de stad?

Het onderzoek toonde tevens aan dat de bomen en planten in de steden sneller sterven. Dit is dan weer te verklaren door het feit dat de bomen en planten in de steden nu eenmaal sneller groeien als hun collega’s op het platteland omwille van het hogere CO2 aanbod. Bij de invulling van bomen en planten in de steden zal men dus rekening dienen te houden met een mogelijks snellere sterfte en aanplanten van nieuwe boompjes.

Dit wordt nu al opgemerkt bij oudere steden waar ook de bomen van oudere leeftijd zijn. Daar ziet men dat een hogere en snellere boomsterfte optreedt waardoor dan weer de CO2 volumes in de straten stijgen.

De conclusie voor een betere toekomst

We dienen dan ook de concluderen dat het leefbaar houden van de steeds groter worden steden en toenemende CO2 uitstoot kan uitgebalanceerd worden door meer bomen en planten te integreren maar dat ook dat rekening dient gehouden te worden met een snellere uitwisseling van oude bomen wil men een optimaal en meest rendabel natuur-systeem integreren.

Bron: Universiteit Boston
Link: PLOS publication - Urban trees


Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Bomen en fruitbomen
- TOP 50 populair tuinmateriaal

Deel deze tips zeker met je vrienden.


Hartelijk dank voor uw beoordeling.
 
Nieuwe tips: NIEUW - PARTY - HOBBY - BEAUTY - KLEDING - HUMOR - GEZONDHEID - WONEN - TUIN - ELEKTRO - AUTO - DIEREN - WERK - ZAKELIJK - Contact
Uw tip of link op deze website? Meer informatie