5000+ TIPS - Dating via datingsites

Wist je dat we in een date onbewust steeds weer naar hetzelfde type zoeken?

U bent hier : Home > Party > Relatie en date volgens type

relatie en date volgens type TIPS en onderzoek

Onderzoek door:
Universiteit van Toronto

Denk ook jij, na het beëindigen van een misgelopen relatie, dat je nu wel eens een ander type persoon als date wilt. Wel, het is een waanidee want onbewust zoek je steeds weer naar hetzelfde type. Dit toont een nieuw onderzoek.

Ben je opzoek naar een date of relatie en heb je hiervoor al enige dating websites en relatiebureaus afgeschuimd op zoek naar die ideale man of vrouw, dan zal je wellicht kunnen beamen dat je bij het zien van de mogelijke date al snel selecteert volgens criteria die je voor jezelf hebt opgelegd. Hij of zij mag niet dit, mag zeker niet dat, moet zeker zo en moet zeker niet denken dat… en zo gaat het maar door. Zo heeft eenieder, ook jij, een kort of lang lijstje van wensen en eisen. Je staat er eigenlijk niet meteen bij stil maar dit lijstje draagt bij tot het creëren van een bepaald type.

Wat zijn de criteria voor de ideale date?

Uiteraard heeft eenieder eigen wensen en eisen voor de ideale date, doch merken we bepaalde bevindingen die steeds weer aan bod komen. Een eerste criteria waarop we selectief tewerk gaan bij het zien van een potentiële nieuwe date of relatie, is de uitstraling en looks. We kijken hierbij in eerste instantie naar het gelaat, de haartooi en de lichaamsbouw. Als de man of vrouw in kwestie hier al niet voldoet aan hetgeen wij voor ogen hebben of als aanvaardbaar zien, dan heeft hij of zij hier al afgedaan en is de kans op slagen van de date klein en zal een lange termijn relatie eerder niet gegund zijn.

Als de persoon in kwestie in de smaak valt volgens voorgaande basiscriteria dan gaan we de persoon onderwerpen aan volgende criteria zoals kleding en smaak. Hierbij stellen de onderzoekers vast dat de waarde van kleding en smaak niet zo hoog is als deze van voorgaande basiscriteria. Als de persoon in kwestie volgens onze waarden bijvoorbeeld slecht gekleed is, dan vinden we dit in eerste instantie niet zo erg, op voorwaarde dat werd voldaan aan de basiscriteria. Meer nog. Als de persoon in kwestie mooi en goed gebouwd is, dan merken we dat we plots zeer soepel worden in de andere criteria.

Als de persoon in kwestie ook in deze criteria geslaagd is en derhalve voldoet aan de criteria die we in gedachte hebben waardoor een gevoel van OK ontstaat, dan staan we open om met de persoon een eerste kennismaking in te zetten onder de vorm van bijvoorbeeld een date.

Sensoren “goed of slecht” op scherp gedurende de date-tijd

Een typisch fenomeen dat speelt tijdens de volledige date-tijd vanaf de eerste ontmoeting met de persoon in kwestie tot het afscheid, is de scherpstelling van onze “goed of slecht” sensoren. Vanaf de eerste handdruk tot de afscheidskus, als die er komt, gaan we de persoon keuren in alles wat hij of zij doet en zegt. Continu zijn we de persoon aan het beoordelen en de handelingen of uitspraken aan het afwegen tegen onze eigen waarden. De vraag is thans wat we als belangrijk zien en waarop de persoon in kwestie zal afgerekend worden opdat de date als positief of negatief wordt ervaren.

En wat denken anderen?

En als daten op zich nog niet streng en delicaat genoeg is, gaan we als laatste stap in de selectiecriteria de persoon in kwestie nog eens laten keuren door onze omgeving zoals vrienden en kennissen. Ook zij geven we een zegje in de vorming van de mening “goed of slecht” waarbij we hopen dat zij diegene goedkeuren die wij als ideaal zien. Je zou er wel eens versteld van kunnen staan hoeveel profielfoto’s van datingsites gedeeld worden met vrienden vooraleer men effectief de date aan gaat. Hierbij stellen we vast dat een afkeuring van vrienden vaak leidt naar een afwijzing of uitsluiting van de date ofschoon we de persoon eigenlijk wel als potentieel zien. We concluderen dan ook de mening van vrienden soms heel zwaar doorweegt op de eigen besluitvorming. Geaccepteerd worden door onze omgeving zien we als iets zeer belangrijk en bepaald mede wie we al dan niet selecteren voor een date.

De criteria creëren een "type persoon"

Als we het lijstje van mogelijke criteria even bekijken waaraan een persoon in kwestie dient te voldoen vooraleer we ook maar overwegen om met de persoon op date te gaan of een eventuele relatie in gang zetten, dan zien we dat we volgens de criteria eigenlijk een bepaald type hebben opgemaakt. We hebben als het ware een type-persoon gecreëerd dat volgens onze eigenwaarde als de ideale partner of date wordt aanzien. Dit type is dus een persoon die aan bepaalde verwachtingen en eisen voldoet. Als we dus gaan daten, dan gaan we bij voorkeur dat we enkel gaan daten met iemand die “mijn type” is. Ook in de start van een relatie zien we hetzelfde fenomeen en gebeurt dit enkel met iemand die als “mijn type” wordt aanzien.

Wat gebeurt dan met “mijn type” bij een fout gelopen date?

Deze vraag werd onderzocht in een nieuwe studie en onderzoek door de Universiteit van Toronto. In dit onderzoek werd nagegaan of de criteria van het “mijn type” wijzigt nadat een date of relatie stukgelopen was. Zou men met andere woorden de criteria wijzigen als een relatie met een “mijn type” persoon niet zo vlotjes verlopen was. Het zou namelijk logisch lijken mocht men na een stukgelopen relatie redeneren “nooit meer met zo iemand”.

Om dit onderzoek en studie te voeren werden honderden proefpersonen waaronder gescheiden koppels en singles onderworpen aan tal van vragen en foto’s waarbij nieuwe potentiële dating of relatie kandidaten vergeleken werden met de exen uit voorgaande fout gelopen relaties. Vooraf werd hen gevraagd hun “mijn type” te schetsen en aan te geven hoe de ideale date dan wel zou zijn inzake looks, uitstraling, levensstijl, manieren en zo meer.

Het resultaat van dit onderzoek toonde aan dat vreemd genoeg onbewust steeds weer het “mijn type” criteria werd gevolgd voor het selecteren van een persoon als ideale potentiële partner. Dit ofschoon een eerdere date of relatie men een “mijn type” persoon fout afgelopen was. Het onderzoek toonde aan dat zelfs sterke negatieve gevoelens jegens “mijn type” omwille van voorgaande fout gelopen relaties, na verloop van tijd toch weer ombuigen en leiden naar herhaling waarbij toch weer een voorkeur uitgaat naar “mijn type”.

Kortom, heb je eenmaal een “mijn type” in je hoofd gevormd, dan is de kans zeer groot dat je ondanks allerhande negatieve ervaringen toch altijd weer met een “mijn type” zal daten of een relatie zal beginnen. Jouw “mijn type”wordt nu eenmaal gevormd door je onbewuste gevoelens, en die gevoelens kan je niet zomaar wegcijferen. Ondanks de ervaringen.

5000+ TIPS - massage goed voor lage rugpijn - Onderzoek Studie

Chronische rugpijn – hoe vermindert klinische massage je klachten – TIPS en studie

U bent hier : Home > Gezondheid > Klinische massage voor lage rugpijn

massage goed voor lage rugpijn - Onderzoek Studie

Onderzoek door Universiteit van Indiana - USA

Velen vragen zich af of een traditionele massage eigenlijk wel een werking heeft op een ernstige kwaal zoals chronische lage rugpijn. Op deze vraag wordt een antwoord gegeven in deze nieuwe studie waarbij de impact van massage werd getest in een klinische testomgeving.

Je zou er wel eens versteld van kunnen staan hoeveel mensen pijn hebben in de lage rug ofwel onderrug. De meeste rugpijnen kunnen vrij goed genezen worden maar cijfers tonen aan dat ongeveer 15% van de rugpijn evolueert naar chronische rugpijn waarbij voor de patiënt een zoektocht aanbreekt om de pijn op een of andere wijze te controleren. Hierbij toont een nieuw onderzoek dat massage hierin een belangrijke bijdrage kan leveren om de pijn aanzienlijk te verminderen.

Waarom een onderzoek naar massage?

Tot de dag van vandaag wordt massage veelal aanzien als een louter ontspanning gebeuren waarbij grote twijfel heerst of dergelijke massage enige werking of impact heeft op pijnbestrijding zoals bij lage rugpijn. Dit aangezien in de oosterse therapie massage weldegelijk resultaten boekte. Daarom ontstond er een noodzaak om in een klinische omgeving de impact van een traditionele massage te bestuderen teneinde duidelijkheid te creëren in de kans op pijnverzachting bij lage rugpijn.

Hoe werd het massage onderzoek gevoerd?

Om dit onderzoek te voeren werden enkele honderden proefpersonen gevraagd aan het onderzoek deel te nemen. Elk met één of andere langdurige of chronische lage rugpijn. Vervolgens werden allerhande massagetherapeuten gevraagd om een massagetherapie toe te passen op de proefpersonen bestaande uit een intense massage gericht naar de lage rug. De testduur zou hierbij tien massagebeurten bedragen waarbij de massage één tot twee keer per week werd uitgevoerd.

De massage zou plaatsvinden in een klinische testomgeving wat betekent dat de test intens werd opgevolgd door de onderzoekers. Na elke massage zouden de proefpersonen een reeks van vragen gesteld worden en werd nagegaan hoe ze hun gekende lage rugpijn ervaren zowel voor als na de massage. Vervolgens werden deze vragen enkele dagen na de massage herhaald om uiteindelijk een beter beeld krijgen van de effectieve impact van massage op pijn.

Wat toonde het resultaat van de studie?

Het resultaat van de studie werd eigenlijk op veel verbazing onthaalt. Het onderzoek met de massage toonde namelijk dat zo maar even 50% van de proefpersonen verbetering en verzachting merkte in hun gekende lage rugpijn. Dit was voor eenieder in het onderzoek verwonderlijk en toonde aan dat massage weldegelijk een forse impact heeft op de bestrijding en verzachting van lage rugpijn.

Het onderzoek toonde tevens dat voornamelijk ouderen veel baat en verzachting opmerkte in de gekende pijn in de lage rug na een massage. Ook werd duidelijk dat een eenmalige massage geen baanbrekende resultaten opleverde en een pijnverzachting voornamelijk zichtbaar werd naargelang meerdere massagesessies werden ondergaan. Het kan dan ook gesteld worden dat een pijnverzachting het meeste kans op succes heeft als de massage een therapeutisch basis heeft waarbij de therapie bestaat uit meerdere sessies. Het aantal sessies, de frequenties per week en de massage intentie is hierbij een bepalende factor en dient per patiënt separaat bekeken te worden. Vast staat alvast dat massage effectief een pijnverzachtende werking kan hebben op lage rugpijn.

Is massage nu een therapie tegen lage rugpijn?

Dit is uiteraard de vraag en vergt zeker meer onderzoek. Het resultaat van dit onderzoek biedt alvast een soort van vertrouwen naar zowel patiënt als dokters of andere zorgverstrekkers dat massage effectief een positieve impact heeft op de pijnbestrijding van lage rugpijn.

Met deze studie hopen de onderzoekers dan ook dat meer zorgverstrekkers zich positief zullen uitlaten en opstellen tegenover massage en dit ook zullen integreren in bestaande behandelingen om de pijn bij lage rugpijn effectief te behandelen. Tevens hopen de onderzoekers dat deze bevindingen en resultaten meer patiënten met lage rugpijn een mogelijke optie bieden om hun gekende pijn te verzachten. Kortom, heeft u last van pijn in de lage rug, overweeg dan zeker eens om massage bespreekbaar te maken met uw zorgverstrekker.

5000+ TIPS - Te veel zout is slecht voor het hart

Waarom is zout slecht voor het hart – TIPS en studie

U bent hier : Home > Gezondheid > Te veel zout is slecht voor het hart

Te veel zout is slecht voor het hart

Onderzoek door Universiteit Helsinki - Finland

Het is geweten dat het lichaam zout nodig heeft om te kunnen overleven. Maar een nieuwe studie toont aan dat dagelijks te veel zout consumeren wel eens zéér nadelige gevolgen kan hebben voor het hart en zelfs het risico op een hartfalen aanzienlijk vergroot.

Ons lichaam heeft dagelijks zout nodig om goed te kunnen functioneren. Zonder zout in ons lichaam raakt de vochtbalans uit evenwicht, wordt de hersenactiviteit gestoord en zullen de spieren aangetast worden. Dit zijn maar enkele van de vele neveneffecten die we ervaren als we dagelijks te weinig zout consumeren. Een dagelijkse inname of consumptie van zout is gewoon een noodzaak voor een gezond leven. Maar ook het tegengestelde is niet zonder gevaar. Een nieuw onderzoek toont aan dat een teveel aan dagelijkse zout consumptie slecht is voor het hart en zelfs de kans op een hartfalen aanzienlijk vergroot.

Waarom een hartonderzoek bij zoutconsumptie?

Het is een gekend gegeven dat hartproblemen of hartfalen een steeds groter wordend probleem is in Europa als elders in de wereld. Hiervoor werden reeds meerdere studies en onderzoeken uitgevoerd die tal van redenen voor hartfalen aankaarten zoals ons eetpatroon, dieet en eetgewoontes, onze algemene conditie en sport, blootstelling aan stress en zo meer. Bij al deze onderzoeken werd thans geen rekening gehouden met een mogelijk te veel aan dagelijkse zout consumptie. Daarom de nood voor een nieuw onderzoek waarbij de impact van zout eindelijk duiding zou kunnen geven in wat nu eigenlijk goed of slecht is.

Hoe werd het hartonderzoek gevoerd?

De recent gepubliceerde onderzoekbesluiten zijn het resultaat van een lange-termijn studie die van start ging in 1979 en beëindigd werd in 2002 waarbij de bevindingen tot op vandaag worden gebruikt in allerhande vervolgstudies. In deze studie werden ca 4500 proefpersonen met leeftijd tussen 25 en 65 jaar gevolgd in hun eetpatroon en levensstijl.

Als studie-methodiek werd de “24 uur Sodium Excretion” methode toegepast die wereldwijd als de meest accurate techniek wordt aanzien om zout consumptie in kaart te brengen. Daarnaast werd tevens de BMI “Body Mass Index” geanalyseerd gecombineerd met de lengte van de proefpersonen en de bloeddruk. Dit alles werd gecombineerd met bloedtesten en urinetesten om een duidelijk beeld te kunnen krijgen van de status van de proefpersonen. De urinetesten werden geanalyseerd om de dagelijkse zoutconsumptie van de proefpersonen in kaart te brengen.

Wat was het resultaat van het hartonderzoek?

Tijdens het langdurig onderzoek werden 120 gevallen van hartproblemen vastgesteld waarbij het onderzoek duidelijk de link kon leggen met de concentratie en grootte van dagdagelijkse zoutconsumpties. Dit onderzoek constateerde dus effectief een relatie tussen een te hoge dagelijkse consumptie van zout en mogelijke volgende hartproblemen tot zelf een mogelijk hartfalen.
Besluit: Het hart houdt niet van zout. Dat is alvast duidelijk.

Hoeveel zout mag je dan dagelijks consumeren?

Het onderzoek toonde aan dat testpersonen die dagelijks meer dan 13,5 gram zout consumeren dubbel zoveel risico lopen op een hartprobleem of een hartfalen dan zij die minder zout consumeerden. De ideale dagelijkse zoutconsumptie ligt om en bij de 6,5 gram per dag. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat zelfs nog een stapje verder en claimt dan de aanbevolen zoutconsumptie maximaal 5 gram per dag mag zijn. Hierbij dient men in acht te nemen dat de effectieve nood of behoefte aan zout door het lichaam slechts 2 tot 3 gram per dag is.

Hoeveel zout eten we eigenlijk?

Een breder en eerder algemeen onderzoek in eetpatronen en eetgewoontes heeft aangetoond dat zo maar even 90% van de bevolking in de westerse landen dagelijks te veel zout consumeert. En dit bij zowel kinderen als volwassenen. Gemiddeld consumeren we ongeveer 3,5 gram zout per dag wat eigenlijk te veel is. Tal van organisaties trachten een nieuwe norm van 2,3 gram zout per dag te creëren.

Hoe gaat het nu verder?

Dit hartonderzoek opent alvast nieuwe wegen en denkpistes naar het ontwikkelen van nieuwe eetrichtlijnen en verfijnde geneeskunde, medicijnen of eetpatronen teneinde de algemene gezondheid en levenskwaliteit te bevorderen. En ga je straks nog een hapje eten, wees dan alvast voorzichtig met het zout. Maar, ga nu zeker niet zout volledig verbannen. Je lichaam heeft een dagelijkse portie zout nodig om goed te functioneren, maar zoals met zoveel dingen, overdrijf niet en doe het met mate.

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Koken en gerechten TIPS
Zout is nodig voor je gezondheid

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - Gezondheid - Hobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

5000+ TIPS - CO2 opname door bomen hoger in stad - onderzoek

Waarom is de CO2 opname door bomen anders in de stad dan op het platteland?

U bent hier : Home > Tuin > CO2 opname door bomen hoger in de stad

CO2 opname door bomen hoger in stad - onderzoek

Onderzoek door:
Universiteit Boston - USA

Woon je op het platteland of in de stad, dan is er een verschil in CO2 opname omdat de bomen in de stad sneller groeien maar ook vroeger sterven. Dit toont een nieuw onderzoek.

Het klimaat staat de laatste dagen volop in de aandacht, en uiteraard met reden. De ijskappen smelten, de luchtkwaliteit gaat zienderogen achteruit, meer en meer diersoorten sterven uit, en ga zo maar door. Het lijstje is lang, zeer lang. Het is dus vijf voor twaalf om krachtdadig bij te sturen in hoe we omgaan met onze natuur en uiteindelijk ons eigen menselijk bestaan.

Gelukkig is er door allerhande manifestaties een bewustwording opgeborreld waardoor we langzaam maar zeker stil staan bij zowel onze eigen gezondheid als die van onze kinderen en kleinkinderen. We merken hierbij een algemene bezorgdheid dat deze gezondheid in het gedrang komt door het wijzigende klimaat. Dit leidt alvast tot allerhande initiatieven en doelstellingen die hopelijk zullen leiden tot een gezondere leefomgeving in de nabije of verre toekomst.

Het goede voorbeeld van de nieuwe groene stad

Eén van de groene initiatieven en doelstellingen is het groener maken van de steden waarbij de stad Singapore vast en zeker koploper is. In deze stad is het zowaar moeilijk om een gebouw te vinden dat niet op een of andere manier een groene tint heeft door allerhande bomen of planten. Architecten en stadsverantwoordelijken hebben het zich eigen gemaakt om bij ontwerp van een nieuw gebouw, de invulling van planten en bomen te bestuderen waarbij men het niet zal nalaten een ontwerp af te keuren omdat onvoldoende groene tinten werden geïntegreerd. Deze stad is dan ook toonaangevend hoe groen een stad wel kan getint worden. Gelukkig kunnen we vaststellen dat deze groene trend zich ook doorzet in andere steden in de wereld en met reden want het is hoogstnodig.

CO2 uitwisseling van de natuur is uit balans

Als we even nader naar bomen en planten kijken dan weten we dat ze CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Deze zuurstof hebben wij mensen dan weer nodig om zowel te overleven als gezond te kunnen leven. CO2 ademen we vervolgens uit die de planten dan weer opnemen. Dit prachtige uitwisselsysteem maakt onze natuur en de gecreëerde leefomstandigheden zo functioneel en uiterst efficiënt.

Helaas is dit prachtige uitwisselsysteem de laatste eeuw uit balans geraakt en wel doordat we ergens in tijd gestart zijn met het gebruiken van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn omgevormde resten van planten en dieren van miljoenen jaren geleden. Toen deze planten en dieren leefden, hebben zij CO2 opgenomen en hebben dit bij hun sterfte mee in hun graf genomen waar over miljoenen jaren heen hun biomassa en CO2 werd omgezet naar ondermeer olie.

Deze olie pompen we nu weer op en verwerken we tot allerhande producten en brandstoffen. Dit maakt dat de CO2 van miljoenen jaren geleden terug in de atmosfeer wordt vrijgelaten waardoor de natuurlijke balans tussen CO2 en zuurstof ernstig in gevaar is geraakt met het jammerlijke voordeel voor de CO2.

Er is dus de dag van vandaag een teveel aan CO2 in de atmosfeer dat niet snel genoeg door de natuurlijke systemen kan verwerkt worden. Dit uit balans zijn heeft uiteraard een bepaalde impact. Meer nog, het heeft een ernstige impact. Eén ervan is de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien voor natuur en klimaat.

Snellere CO2 opname door bomen in steden

Als we even teruggaan naar de nieuwe groene steden waar meer en meer initiatieven worden genomen om allerhande bomen en planten te planten, dan merkt men iets vreemd. Een onderzoek door de Universiteit van Boston (USA) heeft namelijk aangetoond dat de CO2 opname door bomen en planten in de steden duidelijk hoger is als diezelfde bomen en planten op het platteland. Dit eenvoudig omdat de CO2 volumes in de steden duidelijk hoger liggen dan op het platteland.

Het onderzoek toonde aan dat de opname van CO2 bij bomen langs de straat in de steden maar liefst vier keer meer bedraagt dan dezelfde bomen op het platteland. Deze CO2 opnamen werden gezien in de stamringen van de boom. De stamringen duiden de leeftijd van de boom aan die maar liefst vier keer sneller blijkt te zijn dan de collega boom op het platteland wat toch een zeer groot verschil is. Aangezien de stadsbomen vier keer sneller groeien, hebben ze dus vier keer zo veel CO2 opgenomen.

Maar waarom groeien bomen sneller in steden?

Hiervoor moeten we even teug naar de uitwisseling van de natuur waar we al aangegeven hebben dat bomen CO2 opnemen en zuurstof afgeven. Het volume van deze uitwisseling wordt bepaald door de aanwezigheid van CO2. Bomen en planten nemen CO2 op uit hun directe omgeving. Dus, des te meer CO2 er aanwezig is in de directe omgeving zoals in de steden van toepassing, des te meer CO2 door de bomen en planten wordt opgenomen.

Dit is uiteraard prachtig nieuws want dit betekent dat dit onderzoek aantoont dat bomen in de steden per direct een aanzienlijk bijdragen leveren tot het welzijn en luchtkwaliteit van de stad. Maar er is helaas ook een nadeel.

Snellere boomsterfte in de steden

Het onderzoek toonde tevens aan dat de bomen en planten in de steden sneller sterven. Dit is dan weer te verklaren door het feit dat de bomen en planten in de steden nu eenmaal sneller groeien als hun collega’s op het platteland omwille van het hogere CO2 aanbod. Bij de invulling van bomen en planten in de steden zal men dus rekening dienen te houden met een mogelijks snellere sterfte en aanplanten van nieuwe boompjes.

Dit wordt nu al opgemerkt bij oudere steden waar ook de bomen van oudere leeftijd zijn. Daar ziet men dat een hogere en snellere boomsterfte optreedt waardoor dan weer de CO2 volumes in de straten stijgen.

De conclusie voor een betere toekomst

We dienen dan ook de concluderen dat het leefbaar houden van de steeds groter worden steden en toenemende CO2 uitstoot kan uitgebalanceerd worden door meer bomen en planten te integreren maar dat ook dat rekening dient gehouden te worden met een snellere uitwisseling van oude bomen wil men een optimaal en meest rendabel natuur-systeem integreren.

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
Bomen en fruitbomen

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - Gezondheid - Hobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

Interieur Architect TIPS en weetjes

Lekker genieten in een luxe interieur

U bent hier : Home > Wonen > Genieten van een luxe interieur

Dit artikel wordt u aangeboden door : Luxeinterieur - België
09 mei 2019

Tips van de vakman vakvrouw

Een landelijk interieur heeft vooral als kenmerk dat het gemoedelijk, warm en gezellig is. Het is een vorm van rustiek wonen, waarbij als voorbeeld de stijl van de Engelse cottage wordt aangehouden. Maar een landelijke interieurstijl kan uit meerdere uit meerdere stijlen bestaan. Zo zijn er klassieke en moderne stijlen, maar heeft u wel eens een luxe interieur overwogen? Daarbij zult u ongetwijfeld direct aan uw budget denken, maar een interieur is meer dan enkel dure meubels, accessoires en verlichting.

De nadruk op kwaliteit

Uiteraard kunt u zich in een luxe interieur omringen met de meest exclusieve meubels en accessoires. Maar exclusiviteit hoeft niet altijd kwaliteit te betekenen. En dat is juist waar het bij deze stijl omdraait. Het draait om kwaliteit en het gebruik van hoogwaardig materiaal in het interieur. Daarbij moet de focus niet alleen liggen op exclusief wonen met exclusieve meubels, maar moet zelfs aan het kleinste detail aandacht geschonken worden. Dikwijls is de afwerking van het interieur, zoals bijvoorbeeld plinten, een punt dat altijd aandacht te kort komt. In een luxe interieur moet u ook daar aandacht aan besteden en het materiaal zeer zorgvuldig kiezen. U heeft dan niet genoeg aan fineerhout, maar u moet bij deze stijl kiezen voor massief hout en het liefste ook van een bijzondere houtsoort. Dit kunt u overal in uw meubels en interieur laten terugkomen. Exclusieve materialen zoals brons, messing of chroom, die ook in een landelijk interieur voorkomen, komen ook in een chique interieur voor. Hierdoor creëert u een perfecte mix tussen een landelijk en een chique interieur.

Diverse stijlen van een luxe interieur

Dat een landelijke interieurstijl met de luxe stijl gecombineerd kan worden is duidelijk. Maar een luxe interieurstijl kan ook uit andere stijlen bestaan, al dan niet met landelijke elementen. Een klassiek interieur wordt vaak verbonden aan een antieke luxe interieurstijl. Maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Er zijn genoeg moderne meubels in klassieke stijl te verkrijgen. Een luxe modern interieur is meestal een echt design interieur, waarbij gebruikt gemaakt wordt van hoogwaardig designmateriaal dat gezien mag worden. Welke stijl u ook kiest, met kwaliteit en luxe heeft u zeker een bijzonder en stijlvol interieur.

Meer informatie vind je op : www.luxeinterieur.be


Deze TIP wordt u aangeboden door onderstaande Vakman / Vakvrouw:

Feluce
8900 Ieper - België

Activiteit =  Winkel voor landelijke lampen. Bent u op zoek naar een prachtige, unieke lamp met mooie kleuren, vormen en vooral mooie lichtkleuren, dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Website = www.feluce.be

5000+ TIPS - Doelgericht reclame op GSM mobiele telefoon volgens je locatie

Reclame op je telefoon wordt afgestemd op je locatie – Studie

U bent hier : Home > Reclame > Mobiele telefoon reclame

Mobiele reclame per locatie TIPS

Onderzoek door:
Universiteit van New-York en Pennsylvania

Krijg je plots reclame op je mobiele telefoon van de winkel vlak voor je? Dan werd de advertentie gekoppeld aan je locatie. Maar hoe reageer jij hierop?

Stel, je wandelt rustig door een winkelstraat en plots krijg je op je mobiele telefoon een melding van een winkel vlak voor je dat aldaar leuke dameskleding in promotie staat. Wat zou dan jouw reactie zijn? Ga je hierop in en ga je eens een kijkje nemen in de winkel of trek het je niet aan en wandel je rustig voort.

Om hierop een antwoord te bieden werd een marktonderzoek ondernomen door de Universiteit van New-York en Pennsylvania waarbij het aankoopgedrag werd bestudeerd bij het ontvangen van doelgerichte en locatie gebaseerde mobiele advertenties.

Hoe werd de markstudie gevoerd?

De studie was een aanvulling en bevestiging van een reeds eerder gevoerd onderzoek uit 2014 waar in een groot winkelcentrum in Azië met maar liefst 300 winkels en meer dan 100.000 dagelijkse bezoekers getest werd naar het koopgedrag als doelgericht mobiele advertenties werden verstuurd volgens de locatie waar je je bevindt.

Om dit onderzoek mogelijk te maken werden 85.000 bezoekers van het winkelcentrum gevraagd of ze wilden participeren in het onderzoek en of ze zich wilden aanmelden aan het lokale WIFI netwerk. Op dit netwerk waren tevens de omliggende winkels in het winkelcentrum gekoppeld. Tevens werd de participanten gevraagd hun locatie op de mobiele telefoons aan te zetten opdat de onderzoekers de locatie van de bezoekers konden volgen.

Vervolgens werden de participanten gevraagd enkele gegevens in te vullen zoals leeftijd, geslacht, interesses, en zo meer waardoor bepaalde profielen konden gevormd worden. Deze gegevens werden in een “targetting” systeem verwerkt waardoor de onderzoekers de advertenties van de winkels doelgericht konden gaan sturen.

De laatste en meest belangrijke taak was nu per locatie doelgerichte advertenties naar de mobiele telefoons te verzenden zodat een participant aan winkel (A) ook de advertentie van winkel (A) te zien zou krijgen op de mobiele telefoon. Dan was het afwachten hoe de participanten op de advertentie zouden reageren.

Hoe zou jij reageren op dergelijke locatie advertentie?

Dat is nu de hamvraag. Je staat dus in een winkelstraat of winkelcentrum en je krijgt plots een melding op je mobiele telefoon dat in de winkel voor je de kleding in promotie staat. Wat doe je dan. Ga je op de melding in en ga je een kijkje nemen of negeer je de melding en stap je gewoon door?

Wat toonde het marktonderzoek

Het onderzoek toonde alvast aan dat bij een groot deel van de participanten de verleiding plots zeer groot was om op de melding in te gaan en de winkel toch even te bekijken en zelfs te bezoeken. Dit was zeer opmerkelijk, zeker als men zich realiseert dat over het algemeen een reclameboodschap al zeer sterk moet zijn wil het direct tot actie aanzetten. Nu toonde dit onderzoek dat de doelgerichte melding op de op locatie plots een grote impuls triggert en een directe wijziging in gedrag creëert.

Langer in de winkel met advertentie

Ook toonde het onderzoek dat de tijdsinvestering dat in de winkel werd doorgebracht wijzigde. Via de locatie op de mobiele telefoons, konden de onderzoekers ook zien welke tijd een participant in een bepaalde winkel verbleef. Ook hierin werd een vreemde vaststelling gedaan. De participanten die een melding hadden ontvangen van een bepaalde winkel, verbleven langer in de winkel dan participanten die de melding niet hadden ontvangen. Dit toonde dus aan dat de melding vooraf één of ander gevoel voor de winkel creëert waardoor men langer in de winkel verblijft.

Advertentie bepaalt zelfs je wandelroute

Dit lijkt misschien ietwat vreemd maar de onderzoekers zagen tevens dat reclame meldingen van winkels de wandelroute van de participanten beïnvloedde. Zo kon men bijvoorbeeld zien dat als een melding van een bepaalde winkel werd verzonden naar de mobiele telefoons van de participanten, men de winkels spontaan ging zoeken. Zo kon men zelfs inschatten hoe de wandelroute van bepaalde participanten zou gaan als men volgens een bepaalde route meldingen van winkels, gelegen op de uitgestippelde route, ging verzenden.

Hoe gaat het nu verder ?

Het onderzoek was een eerste zet naar het bestuderen van gedragspatronen en de impact van mobiele reclame volgens locatie. Het onderzoek heeft alvast sterke bevindingen en resultaten getoond die zeker zullen gebruikt worden in de verdere evolutie van doelgerichte en efficiënte reclame, met name mobiele reclame.

Sta je dus morgen in een winkelcentrum, wees dan niet verbaasd als je plots een melding krijgt op je mobiele telefoon van een winkel naast je zeggende dat er schoenen in promotie staan. Wordt zeker nog vervolgd.

Interieur Architect TIPS en weetjes

Hoe maak je een landelijk interieur ?

U bent hier : Home > Wonen > Landelijk interieur

Dit artikel wordt u aangeboden door : Feluce - België
11 april 2019

Tips van de vakman vakvrouw

Een landelijk interieur is al jaren een zeer populaire woonstijl. Veel mensen kiezen voor deze stijl omdat het warm en gezellig is. Hoewel deze interieurstijl wel eens als ‘ouderwets’ wordt omgeschreven is dit het juist niet. U kunt er namelijk alle richtingen mee op, namelijk klassiek, modern en zelfs elementen van een industrieel interieur kunnen een landelijk karakter hebben.

Hoe is de landelijke stijl ontstaan?

De oorsprong van een landelijk interieur is te vinden op het Franse platteland in de 19e eeuw. Er werd dagelijks hard op het land gewerkt en bij thuiskomst was het belangrijk om ontspannen te genieten van een huiselijke sfeer aan een robuuste eettafel. Het was het voorbeeld hoe men in relatief kleine woningen en met weinig geld toch een warme en gezellige sfeer kon bereiken.

Wat zijn de typische landelijke kleuren?

De huidige landelijke interieurs zijn wel wat meer luxueus dan vroeger, maar kent nog steeds dezelfde warme uitstraling. Kleuren zijn daarbij heel belangrijk. Wit en afgeleiden hiervan, zoals crème behoren tot de basiskleur van een landelijk interieur. Verdere landelijke kleuren die toegepast worden bestaan vooral uit natuurtinten, zoals bruin, donkergroen of roestkleuren. Uiteraard kun je ook werken met contrastkleuren, zoals zwart en grijs, maar echt felle kleuren zal je niet tegenkomen. De kleuren komen tot uitdrukking in de landelijke decoratie of landelijke lampen. Prachtige bronzen lampen aan het plafond zullen een prachtige blikvanger in een landelijk en sober interieur zijn.

De landelijke decoratie

Een landelijk interieur kunt u zowel klassiek als modern inrichten. Dit komt vooral tot uitdrukking in landelijke decoratie. Klassieke landelijke interieurs hebben soms een overdaad aan decoratie, zoals mandjes en kussentjes om het een warme huiselijke sfeer te geven. Een modern landelijk interieur is daar wat bescheidener in. Hier passen als onderdeel van de decoratie landelijke taatsdeuren heel goed. De as van taatsdeuren zit niet aan de zijkant, maar in het midden waardoor de deur om zijn as draait. Smeedijzeren taatsdeuren maken een landelijk interieur helemaal af. Verder is het gebruik van hout in meubels en decoratie absoluut een must voor een landelijke interieurstijl.

Landelijke lampen

Bij een landelijke stijl horen ook landelijke lampen. En er is keuze genoeg. Voor functionele verlichting kunt u gebruik maken van staande en hangende lampen. Sfeer- en accentverlichting bereikt u met wandlampen. U kunt voor uw lampen kiezen uit mooie armaturen die prachtig bij de landelijke stijl passen, zoals chroom of bronzen lampen. Het design van de lampen moeten passen bij uw interieurstijl. Lantaarnlampen voor binnen of kaarslampen passen perfect bij de moderne landelijke stijl.

Meer informatie vind je in de webshop van: www.feluce.be


Deze TIP wordt u aangeboden door onderstaande Vakman / Vakvrouw:

Feluce
8900 Ieper - België

Activiteit =  Winkel voor landelijke lampen. Bent u op zoek naar een prachtige, unieke lamp met mooie kleuren, vormen en vooral mooie lichtkleuren, dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Website = www.feluce.be

5000+ TIPS - Langer onthouden - Goed slapen is goed voor je geheugen

Hoe kan je je geheugen verbeteren door voldoende slaap – TIPS en studie

U bent hier : Home > Gezondheid > Slapen voor een goed geheugen

Goed slapen is goed voor geheugen TIPS

Onderzoek door Universiteit van Brandeis

Wil je morgen herinneren wat je vandaag hebt gedaan? Slaap dan goed of je bent het misschien vergeten. Dit bewijst een nieuw onderzoek

Eerdere studies hebben al aangetoond dat slapen, te begrijpen als een goede nachtrust, op één of andere wijze een invloed heeft op het geheugen. Zo hebben meerdere tests en studies bewezen dat bij een slechte nachtrust het moeilijker is om bepaalde dingen te herinneren dan bij een goede nachtrust. Des te beter we slapen, des te beter we dus kunnen herinneren en onthouden.

Ook hebben onderzoeken aangetoond dat slaap nodig is om korte termijn herinneringen over te zetten naar lange termijn herinneringen.Een tekort aan slaap verhindert dus om ervaringen die opgenomen zijn in het korte-termijn-geheugen over te plaatsen naar het lange-termijn-geheugen waardoor we dus sneller bepaalde ervaringen vergeten.

Maar waar zit die link tussen slaap en geheugen dan precies?

Dat was tot op heden nog steeds het mysterie waar een nieuwe onderzoek duidelijkheid heeft gebracht. Een onderzoeksteam aan de Universiteit van Brandeis heeft dit fenomeen ter harte genomen en uitgebreid bestudeerd wat eigenlijk gebeurt als we onthouden en de impact van slaap.

Het onderzoek toonde aan de hippocampus, onderdeel van de hersenen en van invloed bij het onthouden-mechanisme, samenwerkt met een onderdeel van de Drosophila in de hersenen waar DPM neuronen actief zijn.

Het onderzoek toonde tevens aan dat net deze DPM neuronenop een bepaald ogenblik signalen beginnen te zenden naar delen van de hersenen, waar het geheugen gevormd wordt, om aan te geven dat bepaalde delen in de hersenen nu moeten gaan slapen wil de vergaarde informatie van de korte-termijn-geheugen over geplaatst kunnen worden naar het lange-termijn-geheugen.

Wat betekent dit dan in de praktijk

Slapen we niet of onvoldoende ofschoon de signalen om te slapen gegeven werden, dan bestaat de kans dat delen van de vergaarde informatie niet overgezet wordt naar het lange-termijn-geheugen en we dus vergeten. Slapen we daarentegen wel en slapen we ook goed, dan is de kans groter dat meer van de vergaarde informatie overgezet wordt naar het lange-termijn-geheugen waardoor we dus beter onthouden en herinneren.

Hoe gaat het nu verder?

Deze baanbrekende resultaten waarbij effectief een link werd gevonden tussen geheugen en slaap waarbij tevens het mechanisme in kaart werd gebracht, opent de weg voor meer onderzoeken in het vinden van oplossingen, medicijnen en therapieën voor allerhande geheugenziektes en problemen.

Eén feit staat alvast vast. Wil je morgen herinneren wat je vandaag allemaal hebt gedaan? Zorg dan vannacht voor een goede nachtrust.

5000+ TIPS - teamsport vermindert depressie bij kinderen - hersenonderzoek

Hoe kan je depressie bij kinderen verminderen via teamsport – TIPS en studie

U bent hier : Home > Gezondheid > Teamsport en depressie

teamsport en depressie bij kinderen TIPS

Onderzoek door Universiteit van Washington - USA

Als je de kans op depressie bij jong of oud wilt verkleinen, doe dan aan teamsport en je hersenen passen zich aan. Dit werd aangetoond bij een nieuw hersenonderzoek bij kinderen.

Depressie bij ouderen wordt vaak geassocieerd met het inkrimpen van de hippocampus in de hersenen. De hippocampus is een regio in de hersenen die instaat voor het geheugen en reacties tegen stress. Als de hippocampus krimpt of verkleint, dan verhoogt de vatbaarheid op depressie. Een nieuw onderzoek door de Universiteit van Washington heeft nu de grootte van de hippocampus gelinkt aan teamsport op jonge leeftijd bij kinderen tussen 9 en 11 jaar.

Hoe belangrijk is dit sport-hersenen onderzoek

De onderzoekers claimen een relatie gevonden te hebben tussen deelname aan team sport en het ontwikkelen van de grootte van de hippocampus in de hersenen. Als we hierbij weten dat een verkleinde hippocampus gelinkt wordt aan de vatbaarheid voor depressie, dan kan gesteld worden dat een vergrootte hippocampus de kans op depressie verkleint. Dit is een revolutionair resultaat met enorme toekomstperspectieven in het verdere onderzoek naar depressie bij zowel ouderen als jongeren.

Hoe werd het onderzoek gevoerd?

Om een goede basis te vormen voor het onderzoek werden maar liefst 4200 kinderen met leeftijd tussen 9 en 11 jaar gescreend en gevolgd waarbij werd geduid wie aan teamsport deed en wie niet. Vervolgens werden metingen uitgevoerd naar de hersenactiviteit en de aanzet of tekenen bestudeerd tot een mogelijke depressie. De hersenscans leverden een beter zicht op het volume of de grootte van de hippocampus. Vervolgens werden alle metingen gebundeld en konden de onderzoekers aan de slag met de bevindingen.

Wat toonde het onderzoek?

Het onderzoek toonde effectief aan dat de hippocampus groter was bij de kinderen in teamsport dan bij de kinderen niet in een teamsport wat dus concludeerde in een mindere vatbaarheid voor mogelijke depressies bij de teamsport kinderen.

Eerdere studies hadden al aangetoond dat sporten en veel bewegen de grootte van de hippocampus en de vatbaarheid voor depressie beïnvloedde bij volwassenen, doch was dit onderzoek de eerste in zijn soort waar het effect van teamsport in beeld gebracht werd en een soortgelijk resultaat werd geconstateerd bij kinderen.

Hoe gaat het nu verder?

Dit onderzoek zal gegarandeerd een basis vormen voor verdere onderzoeken in de vatbaarheid voor depressies op zowel jonge als oudere leeftijd. Onderzoekers vinden steeds weer nieuwe relaties die aan depressie gelinkt worden waardoor een beter beeld ontstaat in depressie in het algemeen met oorzaken en vatbaarheden. Laat ons hopen dat de onderzoekers op termijn instaat zullen zijn tips en advies aan te reiken aan zowel farmaceutica als psychologie ter voorkoming en genezing van depressie.

Het onderzoek toont alvast één vaststaand feit. Stimuleer kinderen om te sporten en bij voorkeur in teamverband.

5000+ TIPS - Hoe kan je leren in je slaap - Onderzoek

Hoe kan je effectief leren terwijl je slaapt – Slaaponderzoek

U bent hier : Home > Gezondheid > Leren in je slaap

leren in je slaap - TIPS - Onderzoek

Onderzoek door:
Universiteit van Bern (Zwitserland)

Leren terwijl je slaapt. Het is een droom van iedereen maar hoe kan je eigenlijk effectief leren terwijl je slaapt? In het kort, gebeurt dit via mentale koppelingen. Als woorden vaak worden herhaald, wat je zou kunnen aanleren in je slaap, dan worden sterke verbindingen gemaakt in de hersenen waardoor je effectief beter kan onthouden. Dit toont althans een nieuw onderzoek.

Eenieder heeft al wel eens gehoord van leren in je slaap. Bij leren in je slaap wordt vaak een slapende persoon afgebeeld die tijdens de slaap een oortje in heeft waarbij via een bandje een tekst wordt gesproken met als doel na het ontwaken te onthouden wat op het bandje werd gezegd. Dat is thans de theorie. Om deze theorie te staven werden al heel wat onderzoeken en studies gevoerd.

Ook in de Universiteit van Bern (Zwitserland) werd binnen de afdeling Psychologie en Research een dergelijke studie ondernomen waar men op een verbazingwekkend resultaat stootte namelijk de relatie tussen talen en vertalingen van woorden tijdens de slaap.

Hoe onthouden we eigenlijk als we iets leren?

Als we iets nieuw leren en we willen het ook onthouden ofwel beter of langer onthouden, dan is geweten dat het regelmatig herhalen de sterkte van het onthouden bepaald. Des te vaker we iets herhalen, des te beter, des te sterker en des te langer we het onthouden. Des te minder vaak we iets herhalen, des te sneller we het zullen vergeten. Om te kunnen onthouden, dienen we dus te herhalen.

Wat gebeurt er als we vaak herhalen?

Van zodra we iets nieuw aanleren, worden in onze hersenen nieuwe verbindingen gemaakt. Deze verbindingen zijn de eerste keer vrij zwak. Dit zien we vaak dat als we iets nieuw een eerste keer moeten herhalen. Bij een eerste keer herhalen slaan we de bal vaak mis en maken we fouten. Door thans meerdere keren het aangeleerde te herhalen, worden de gemaakte verbindingen in onze hersenen sterker en meer stabiel waardoor we minder fouten maken. Willen we dus iets nieuw aangeleerd goed onthouden, dan dienen we vaak te herhalen opdat de gemaakte verbindingen in onze hersenen stabiel worden.

Meer nog. Door vaak te herhalen creëren we een automatisme.Denk hierbij maar aan fietsen of autorijden bijvoorbeeld. De eerste keer achter het stuur in een wagen is een ramp. Nu na jaren autorijden beseffen we vaak niet dat we aan het rijden zijn. We hebben het namelijk zodanig vaak herhaald dat de auto-verbindingen in onze hersenen zodanig sterk verankerd zitten, dan we er gewoon niet meer bij moeten nadenken. We moeten ons met andere woorden niet meer concentreren om te kunnen rijden. Het gas geven, schakelen, remmen en zo meer gebeurt gewoon automatisch.

Wat werd onderzocht in het slaaponderzoek?

Als we nu weten dat regelmatig herhalen de sterkte van het onthouden bepaalt, zou het dan ook niet mogelijk zijn om de herhaling niet alleen toe te passen als we wakker zijn maar ook toe te passen als we slapen en als dit kan, zou er dan ook een versterking van de gemaakte verbindingen in de hersenen plaatsvinden zodat het herhalen tijdens de slaap resulteert in beter onthouden als we weer wakker worden? Dit was het doel van het onderzoek.

Wat was het resultaat van het slaaponderzoek?

Het onderzoek toonde aan dat de sterkte van onthouden tijdens herhaling in de slaap vreemd genoeg het sterkste was bij talen en vertalingen. Dit was de eerste keer dat bij een slaaponderzoek een relatie werd vastgesteld bij het onthouden van vertaalde woorden tijdens de slaap.

Het onderzoek toonde aan dat bij vertalingen de hypocampus, een onderdeel van de hersenen dat in staat om te leren en onthouden als we wakker zijn, ook gestimuleerd werd tijdens het slapen. Dit wees erop dat als we een woord vertalen in onze wakkere toestand en dit vervolgens meermaals herhalen tijdens de slaap (bijvoorbeeld “telefoon” = “phone” in het Engels) we dit beter onthouden als we terug wakker worden. Tijdens de slaap werd de gemaakte verbinding “telefoon = phone” in de hersenen dus versterkt.

Hoe werken onze hersenen als we slapen?

Als we slapen dan verkeren onze hersenen in een continu afwisseling (ca elke halve seconde) van verschillende activiteit-stadia ook gekend als “up-states” and “down-states”. Hierin zijn de “up-states” de actieve periodes van de hersenen en de “down-states” de non-actieve ofwel minder actieve.

Kan je dan effectief leren als je slaapt?

Het onderzoek toonde aan dat de verbindingen in de hersenen voornamelijk tijdens de “Up-state” periode werden gesterkt wat betekende dat tijdens de slaap eenzelfde woord minimaal drie tot vier keer achter elkaar dient herhaald te worden wil het enig effect hebben.Als de testpersoon vervolgens werd gewekt en het woord met vertaling werd opgevraagd als test, was het verwonderlijk in de hersenen-metingen te zien dat de hypocampus in de hersenen samen met het hersendeel dat instaat voor herinneringen werd geactiveerd wat dus aantoonde dat het leren tijdens de slaap effectief inwerking had gehad.

Het onderzoek had dus aangetoond dat herinneren of onthouden niet alleen mogelijk is als we wakker en bij bewustzijn zijn, maar ook plaatsvindt als we onbewust zijn zoals tijdens het slapen. Dit onderzoek had dus een relatie aangetoond tussen herinneren ofwel onthouden en bewustzijn of het onderbewuste.

Hoe gaat het nu verder?

Dit uniek resultaat, onthouden wat je leert in je slaap, heeft nu wel een zeer opmerkelijk resultaat aangetoond dat andere onderzoekers dit aangrijpen om het verschijnsel meer in detail te onderzoeken. Zo zijn er maar liefst dertien nieuwe onderzoeksgroepen in zowel farmaceutica als psychologie aan de slag gegaan om dit onderzoek verder uit te diepen teneinde beter te begrijpen wat er precies in onze hersenen gebeurt als we slapen en hoe we dit efficiënt kunnen gebruiken. Wordt nog zeker vervolgd.