5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Tinnitus – waarom kunnen onze hersenen niet tegen piep geluiden? Advies

U bent hier : Home > Gezondheid > Tinnitus hersenen en piep geluid

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Als je last hebt van Tinnitus of oorsuizingen, dan leert de ervaring dat je vaak meer problemen hebt met hoe je op het geluid reageert dan het eigenlijke geluid op zich. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piep of ruis, of andere irriterende geluiden zoals bij Tinnitus.

Om hierop een antwoord te geven doe ik beroep op mijn eigen persoonlijke ervaring en behandel ik een onderzoek door de Universiteit van Genève.

Lees ook:
- Tinnitus leren leven met ernstige oorsuizingen
- Tinnitus en voeding suiker, zout en koffie

Wat leert het onderzoek naar geluidinterpretatie?

Het onderzoek naar geluidinterpretatie, dat plaatsvindt in de hersenen, werd uitgevoerd door neuro-wetenschappers in de Universiteit van Genève. In het onderzoek bestudeerden de wetenschappers hoe mensen reageren op bepaalde geluiden. Het doel van het onderzoek was te achterhalen welke herhalende of aanhoudende geluiden, zoals bij Tinnitus, als onprettig of irriterend werden ervaren.

Het onderzoek toonde aan dat bij het horen van langdurende geluiden niet alleen de geluid-circuits (geluid in oren tot analyse in hersenen) werden geactiveerd in de hersenen maar dat tevens andere circuits en processen werden geactiveerd die gerelateerd waren met emoties. Meer nog, het onderzoek toonde dat langdurig aanhoudende geluiden zodanig op het gemoed kunnen inwerken dat de hersenen in een staat van “ALARM” komen.

Het overlevingsmechanisme van onze hersenen

Bij het onderzoek werd tevens rekening gehouden met reacties en extra alertheid als bijvoorbeeld een alarmsignaal afgaat in een gebouw of als iemand “HELP of PAS-OP” roept. Bij het horen van dergelijk alarm-signaal-geluid, worden de hersenen gestimuleerd om snel alert te zijn zodat we direct kunnen ingrijpen op een mogelijke levensbedreigende noodsituatie.

Als de alertheid eenmaal gestart is, dan gaan de hersenen tevens onmiddellijk lichaamsfuncties activeren zoals het extra inademen, versnellen van de hartslag, opspannen van de spieren, en dergelijke meer. De hersenen brengen het lichaam hiermee in paraatheid zodat direct kan gereageerd worden (vluchten of vechten of bevriezen) op de noodsituatie. Bij een noodsituatie telt namelijk elke seconde en is de tijd van de reactie bepalend of men de noodsituatie al dan niet overleeft. Een prachtig overlevingsmechanisme dus dat ons mensen doorheen de oertijd heeft geloodst.

Wat is dan het probleem met een langdurig geluid?

Zoals net gezien, wordt er bij het horen van een alarm-signaal-geluid een uniek systeem geactiveerd in onze hersenen dat ons vrijwel direct alert en strijdvaardig maakt in tijd van nood. Dit systeem werkt prachtig en heeft jouw en mij gegarandeerd al eens gered. Thans is er ook nog een ander systeem in onze hersenen dat geïrriteerd wordt als het alarm-signaal-geluid te lang duurt.

Je kent dit wellicht wel. Je hoort bijvoorbeeld een kort toeter-geluid van een auto die je in alertheid brengt zodat je niet overreden worden. Dit is dus een prachtig mechanisme. Maar als de toeter wat langer blijft duren wordt je plots geïrriteerd. Blijft het nog langer duren wordt je boos. Blijft het nog langer duren, dan krijg je het gevoel dat je absoluut weg wilt. Je kan de toeter op den duur gewoonweg niet meer aanhoren.

En er is meer. Het onderzoek van Genève toonde tevens aan dat, indien een geluid als irriterend wordt aanzien door de hersenen, een ander mechanisme in de hersenen geactiveerd wordt dat zich nog eens extra gaat concentreren op het irriterende geluid. Hierdoor wordt het geluid extra sterk waargenomen waardoor vervolgens de sterkte van de irritatie nog eens omhoog gaat. Dit maakt dat zelfs een vrij stil geluid, wat eigenlijk niets te betekenen heeft, toch als irriterend wordt ervaren als het te lang blijft aanhouden. Zo kan dus een klein geluid, een hels gevoel creëren omdat het geluid een sterke emotie ontwikkelt.

Wat betekent dit alles nu voor Tinnitus oorsuizingen?

Zoals we hebben kunnen lezen op de pagina, Tinnitus leren leven met ernstige oorsuizingen, is Tinnitus of oorsuizingen een geluid dat in onze hersenen wordt gecreëerd dat niemand anders kan horen. Het is een geluid dat veroorzaakt wordt door een gehoorbeschadiging of een foutief signaal in de hersenen en kan vele vormen aannemen van een piep tot ruis, geklop, gerinkel en zo meer.

Tinnitus wordt ervaren door gemiddeld twintig procent van de bevolking en is dus een breed verspreidt fenomeen, doch heeft slechts een klein percentage ook effectief last tot extreme last van het Tinnitus geluid. Gelukkig ervaren de meeste mensen hun specifiek Tinnitus geluid als acceptabel en hoort men het enkel als men zich erop gaat concentreren. Bij het percentage dat extreme last heeft van Tinnitus, is hun specifiek geluid continu aanwezig en is het dermate intens dat het dagelijkse leven erdoor beïnvloed wordt. Bij deze groep mensen is Tinnitus dus een ernstige kwaal die dach en nacht intens en krachtig aanwezig is. Tinnitus is bij deze mensen dus echt een probleem.

Als we deze bevinding koppelen aan voorgaande resultaten van het onderzoek dan kunnen we besluiten dat, als een Tinnitus geluid voor het eerst gehoord wordt, dit een soort van alarmpje kan creëren waardoor de hersenen in alertheid komen. Hierbij is de intensiteit van de alertheid (zwak of sterk) direct afhankelijk van de toonhoogte van het Tinnitus geluid. Des te hoger de frequentie van het geluid of des te luider het volume, des te heviger zal de intensiteit zijn die men ervaart. Dit is identiek zo met andere alarmsignalen. Als iemand zacht of hard roep “PAS OP!!” dan zal je hierop anders gaan reageren, omdat je hersenen de toonhoogte aanzien als een indicatie van de ernst van de noodsituatie. Des te luider het signaal, des te sterker de intensiteit, en des te hoger de staat van alertheid.

Wat betekent de staat van ALARM voor Tinnitus?

Eens men deze staat van alertheid heeft bereikt (men hoort een Tinnitus geluid), en het geluid blijft langer duren dan enkele minuten of uren, dus langer dan een standaard fluittoon in de oren die we allemaal wel eens ervaren, dan kunnen de hersenen in een staat van “ALARM” komen zeggende dat er iets mis is. Vanaf dit punt gaan er allerhande mechanismen geactiveerd worden in de hersenen waardoor we ons plots extra hard op het geluid gaan concentreren en we een emotie aan het geluid gaan koppelen. Deze emotie kan een gevoel van ongerustheid zijn of een gevoel van angst. Deze gekoppelde emotie is vervolgens een soort van bevestiging aan de hersenen dat jij het geluid belangrijk vindt, waardoor het mechanisme dat zich op het geluid gaat concentreren extra versterkt.

Resultaat: de staat van “ALERTHEID” + staat van “ALARM” = het tinnitus geluid wordt luider en intenbser ervaren dan het eigenlijk is.

Gekoppelde emotie wordt automatisme

Een volgend fenomeen dat plaatsvindt in je hersenen als een staat van ALARM ontstaat waaraan een emotie wordt gekoppeld (voorbeeld Tinnitus geluid = emotie angst) is dat het geheel een automatisme wordt. Dit kan je vergelijken met iets wat je aangeleerd hebt en goed kent waardoor je het automatisch doet. Denk hierbij aan autorijden bijvoorbeeld of je schoenen binden. Je doet het zonder nadenken. Je hersenen hebben het autorijden of je schoenen binden dermate getraind, dat ze een reeks van koppelingen hebben aangemaakt waardoor jij er niet meer over moet nadenken. Je hersenen doen het gewoon automatisch. Ditzelfde fenomeen vindt plaats bij Tinnitus geluid en de emotie die eraan gekoppeld zit. Hoor je je geluid (piep, ruis, of dergelijke), dan voel je ook direct de emotie (angst, ergernis, of dergelijke) die eraan gekoppeld zit.

Wat kan je dus best doen als je last hebt van Tinnitus?

Ik vermoed dat je nu zelf al wel weet wat je dient te doen om je Tinnitus geluid onder controle te krijgen waardoor het je niet continu lastig valt. Inderdaad, je dient je emotie onder controle te krijgen waardoor je huidige staat van “ALARM” mindert of verdwijnt en je staat van “ALERTHEID” niet meer nodig is waardoor ook dat gevoel verdwijnt. Als beiden weg zijn, dan zal het Tinnitus geluid zachter worden en zal het aanvaardbaar zijn waardoor je het enkel hoort als je je erop gaat concentreren. Maak dus niet de fout om te trachten het Tinnitus-geluid weg te krijgen, want dit gaat je alertheid en alarm alleen maar extra activeren. Maak daarentegen werk van je emotie die gekoppeld zit met je specifieke Tinnitus geluid en het geluid gaat vanzelf wijzigen.

Meer nog, als je je emotie volledig kan loskoppelen van het Tinnitus geluid waardoor je dus aan je hersenen het signaal geeft dat het geluid voor jou niet belangrijk is, dan wordt een ander mechanisme in je hersenen geactiveerd die het Tinnitus geluid volledig kan uitzetten waardoor je het gewoon niet meer hoort. Dit doen je hersenen eigenlijk elke dag. Elke dag zijn er geluiden die je hersenen filteren en je dus niet hoort omdat je er geen aandacht aan geeft en dus als niet belangrijk wordt aanzien.

 • FOUT
  Ik wil mijn Tinnitus geluid weg !! = Alertheid + Alarm = creëert sterke emotie = extra aandacht = Hersenen maken Tinnitus erger en heviger
 • GOED
  Ik accepteer mijn Tinnitus geluid, hoe luid het ook staat = Alertheid + Alarm weg = emotie weg = geen aandacht = hersenen gaan Tinnitus filteren (op termijn en met ups en downs)

Het lijkt simpel maar is het zeker niet. Een gekoppelde emotie aan irriterend Tinnitus geluid krijg je niet op één dag omgevormd en moet je trainen. Je moet namelijk de gemaakt koppeling in je hersenen omvormen en dit neemt nu eenmaal tijd in beslag. Hoe je dit doet kan je lezen in de Tinnituis oefeningen op de pagina Tinnitus extreme van deze website. Ik wens je alvast véél succes.

Hou je gemoedstoestand onder controle

Denk er ook even aan om je gemoedstoestand onder controle te houden. Zoals je nu weet is het allerbelangrijkste je emotie rond je Tinnitus geluid (piep, ruis of dergelijke) in bedwang te houden waardoor je geluid acceptabel wordt. Ervaring leert dat de gemoedstoestand hierbij bepaald wordt door allerhande randgegevens zoals stress, vermoeidheid, mentale uitputting en dergelijke meer. Al deze punten zetten je gemoedstoestand onder druk waardoor je sneller geïrriteerd bent of je minder kan verdragen.

Als je verdraagzaamheid eenmaal vermindert, dan stijgt automatisch je emotie als je je Tinnitus geluid waarneemt. Je Tinnitus geluid zal dus luider en intenser waargenomen worden. Om dit te vermijden is het aan te raden je gemoedstoestand of verdraagzaamheid onder controle te houden. Neem dus voldoende rust en vermijd mentale uitputting. Probeer steeds kalm en rustig te blijven en laat je zeker niet opjutten door allerhande stressfactoren in het verkeer, je werk of privé.

Met deze informatie hoop ik je een beter inzicht gegeven te hebben in Tinnitus ofwel oorsuizingen en hoop ik dat je geholpen bent met de achterliggende technieken. Lees ook eens de andere pagina’s over Tinnitus op deze website.

Lees ook het onderzoek van de Universiteit van Genève.
Link : Why is the brain disturbed by harsh sounds?

Alvast dank voor het lezen van dit artikel.
Auteur: collega tinnitus patiënt Ludo Claes

Covid-19 antlichamen in moedermelk neutraliseert Corona virus

Covid-19 antilichamen in moedermelk van moeders met immuniteit neutraliseert Corona virus – Onderzoek

U bent hier : Home > Gezondheid > Covid-19 antilichamen in moedermelk

Covid-19 antlichamen in moedermelk neutraliseert Corona virus

Onderzoek door:
Universiteit van Rochester Medical Center

Een nieuwe studie naar Covid-19 heeft antilichamen ontdekt in de moedermelk van moeders die immuniteit hebben verworven na vaccinatie of na ziekte, die het Corona virus neutraliseert.

Om dit onderzoek uit te voeren heeft de Universiteit van Rochester Medical Center een groep van aanstaande moeders uitgenodigd om gedurende een bepaalde periode moedermelk af te staan teneinde te testen of enige resten van COVID-19 te zien zouden zijn. Tot hun grote verbazing zagen de onderzoekers dat de melk, die afkomstig was van moeders die Covid-19 immuniteit hadden verworden, hoge concentraties van antilichamen bevatte. Na verdere tests bleek dat deze antilichamen het COVID-19 virus neutraliseren.

Wat zijn antilichamen?
Covid-19 antilichamen zijn antistoffen die door het lichaam worden aangemaakt, die vervolgens het Covid-19 virus kunnen herkennen, zich eraan binden om het uiteindelijk te neutraliseren. De antilichamen dragen er dus zorg voor dat we minder ziek worden van het virus. Dat deze antilichamen nu ook opduiken in moedermelk van moeders die immuniteit hebben verworven is een unieke ontdekking.

Hoe werd het Covid-19 onderzoek gevoerd?

Gedurende het onderzoek werden 77 moeders gevraagd om moedermelk ter beschikking te stellen ter studie van de antilichamen. In deze groep werden zowel moeders opgenomen die immuniteit hadden verworven nadat ze ziek waren geweest van COVID-19, als moeders die immuniteit hadden verworven na vaccinatie. De test toonde aan dat melk van beide groepen moeders antilichamen bevatte al was er een verschil op te merken in het type.

Zo vonden de onderzoekers sporen van A(IgA) antilichamen in de moedermelk afkomstig van moeders die immuniteit hadden verworven na ziekte, en trof men sporen van G(Iga) aan in de moedermelk afkomstig van gevaccineerde moeders. Wel was opmerkelijk dat beide soorten antilichamen COVID-19 neutraliseren.

Om dit te testen werden actieve COVID-19 sporen toegevoegd aan de moedermelk waarbij men constateerde dat beide stoffen A(IgA) en G(Lga) de COVID-19 sporen neutraliseerden. Dit onderzoek was dan ook de eerste in zijn soort die effectief aantoont dat moedermelk, afkomstig van moeders met immuniteit, sporen bevat die de actieve stof van COVID-19 neutraliseert.

Sterke van antilichamen neemt af na drie maanden

De test toonde tevens aan dat de sterkte van de antilichamen in de moedermelk stelmatig afneemt, net zoals men deze afzwakking waarneemt bij verworven immuniteit na ziekte of vaccinatie. De periode vanaf wanneer de afzwakking van start gaat ziet men rond de drie maanden, al is dit afhankelijk van moeder tot moeder. Ook speekt men in het onderzoek niet over het type vaccin bij de gevaccineerde moeders in het onderzoek.

Wat leert het onderzoek?

Het onderzoek is ook niet sluitend of de moedermelk al dan niet bescherming kan bieden tegen de baby die de melk toegediend krijgt. Dit zal zeker nog onderzocht worden in verdere studies. Nu is het thans voornaam om weten dat bij moedermelk van moeders met immuniteit, ongeacht door vaccinatie of na COVID-19 ziekte, er antilichamen worden gevormd die de actieve stoffen van het COVID-19 virus neutraliseren. Dit schept alvast hoop in de verdere strijd tegen dit virus.

Bron: Rochester Medical Center
Link: Evidence on Covid-19 antibodies in breast milk

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Tinnitus oorsuizingen en voeding, suiker, zout en koffie – Advies

U bent hier : Home > Gezondheid > Tinnitus en voeding

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Studies en onderzoeken tonen aan dat maar liefst 80% van de Tinnitus waarnemingen gerelateerd zijn met voeding. Meer nog, voeding kan Tinnitus of oorsuizingen veroorzaken, kan het Tinnitus-geluid (ruis, fluit, piep of klop) versterken of verlagen, en kan het geluid zelfs volledig stilzetten. Reden genoeg dus om Tinnitus en voeding wat nader te analyseren.

Lees ook:
- Tinnitus Extreme: het leren leven met ernstige oorsuizingen
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?

Op de vorige pagina "Tinnitus Extreme, leren leven met ernstige oorsuizingen, hebben we al veel gezien en geleerd over tinnitus en oorsuizingen. Op deze pagina gaan we even dieper in op Tinnitus en voeding, zoals suiker, zout en koffie en hoe deze inspelen op zowel de oorzaak van tinnitus als de wijziging in sterkte en toonsoort van het geluid dat gehoord wordt. Net zoals de pagina Tinnitus Extreme is ook deze pagina gebaseerd op zowel persoonlijke ervaringen als studies en onderzoeken uitgevoerd door Universiteiten en medische centra wereldwijd. Het doel van deze pagina is ook nu weer tinnitus-patiënten te helpen met het begrijpen van, en leren leven met, tinnitus oorsuizingen.

Tinnitus of oorsuizingen nog eens even in het kort

Zoals reeds geleerd op de pagina Tinnitus Extreme is Tinnitus, ook gekend als oorsuizingen, een geluid dat alleen jij kan horen en waarnemen. Tinnitus of oorsuizingen zijn geluiden zoals fluittonen, ruistonen, klopgeluiden, en dergelijke meer die ergens in je hoofd worden waargenomen, door welke oorzaak dan ook, en die je continu dus dag en nacht hoort. Tinnitus geluiden kunnen tevens allerlei van aard zijn van zachte ruis, dat je eigenlijk niet stoort en enkel hoort door erop te concentreren, tot zeer luide tonen die dermate hinderlijk zijn dat je dagelijkse leven beïnvloed wordt. Ook nu richten we ons enkel op de tweede categorie, de luide hinder in je hoofd, en tracht ik je een helpende hand toe te reiken.

Tinnitus uitschakelen en stilzetten, het doel

Als we even kijken naar de Tinnitus-waarnemingen in het algemeen, dan zien we dat bij de meeste Tinnitus patiënten het geluid dat ze horen gelukkig vrij laag staat waardoor het geluid eerder als hinderlijk wordt ervaren en men er makkelijk mee kan leven. Bij dergelijke lage volumestand van het fictieve geluid, gaat men tevens de aandacht op het geluid aanzienlijk verlagen en gaan de hersenen na verloop van tijd het geluid zelfs volledig uitschakelen of geheel negeren waardoor het niet meer gehoord wordt. Dit is uiteraard het einddoel van elke Tinnitus-patiënt.

Doch bij een percentage van de Tinnitus patiënten staat het fictieve Tinnitus geluid vrij hoog tot zelfs zéér luid waardoor het niet meer hinderlijk maar zéér irritant wordt. Nu speelt het geluid echt in op het gemoed en beïnvloedt het continu piepen, fluiten, ruisen of kloppen het dagelijkse leven. Het Tinnitus geluid krijgt vanaf dat punt zéér veel aandacht. Door al die extra aandacht gaan je hersenen hierop reageren door het geluid nog eens extra luid te zetten. Dit is hetzelfde als je aandacht nu plots richten op je rechter voet. Nu pas voel je misschien dat je schoen aan je rechtervoet wat knelt. Des te meer aandacht je nu gaat schenken aan het knellen van je schoen, des te meer het plots gaat irriteren waardoor je na enkele minuten gefrustreerd je schoen uit doet.

Dit systeem van, aandacht = versterking van de respons, is van toepassing op alles in ons lichaam. Zo ook met Tinnitus. Dus als jij aandacht geeft aan Tinnitus = hersenen zetten geluid sterker = jij ervaart extra irritatie = dus extra aandacht = hersenen maken geluid sterker = jij ervaart extra irritatie = dus extra aandacht = hersenen maken geluid sterker = enzovoort. Nu zit de patiënt dus in een cirkel verwikkeld waar aandacht en respons elkaar versterken en het moeilijker wordt hieruit los te komen. Op de pagina Tinnitus Extreme hebben we reeds technieken en oefeningen gezien die het geluid kunnen verzachten waardoor we ook de aandacht kunnen verminderen en we uit de cirkel kunnen raken doch speelt ook voeding een belangrijke rol. Voeding draagt namelijk aanzienlijk bij tot de sterkte van het geluid zoals we zullen zien in volgende punten.

Tinnitus en voeding

Lang werd gedacht dat Tinnitus of oorsuizing enkel en alleen werd veroorzaakt door een schade in het oor, als gevolg van blootstelling aan een geluidsoverlast. Door de opgelopen schade in het binnenoor, werden binnenkomende geluidsignalen vervolgens foutief geïnterpreteerd door de hersenen. De hersenen gingen dan op hun beurt een nieuw fictief geluid produceren ter compensatie teneinde de geluidsfout te corrigeren. Dit nieuw fictief geluid is de tinnitus die dan door de patiënt gehoord wordt onder de vorm van een ruis, fluit, klop of wat dan ook. Vervelend hierbij is thans dat de hersenen het nieuwe fictieve geluid continu produceren, 24op24, dag en nacht.

Naast Tinnitus door gehoorschade toont een nieuw onderzoek dat een percentage van tinnitus-waarnemingen veroorzaakt wordt door voeding. Meer nog. Een onderzoek claimt dat zelfs 80% van de Tinnitus-waarnemingen veroorzaakt wordt door voeding. En er is nog meer. Voeding werkt tevens als een directe versterker van het geluid in de hersenen waardoor een zacht geluid plots als luid wordt ervaren, gewoon omdat men iets heeft gegeten waarop de hersenen reageren. En er is nog meer. Studies tonen aan dat een aanpassing in de voeding, Tinnitus niet alleen reduceert in sterkte maar zelfs volledig doet verdwijnen waardoor het geluid niet meer gehoord wordt. Reden genoeg dus om de rol van voeding bij Tinnitus wat nader te bekijken.

Hoe wordt Tinnitus verwerkt in de hersenen?

Om te analyseren hoe voeding inspeelt in Tinnitus, moeten we eerst wat dieper ingaan op de wijze waarop Tinnitus wordt gecreëerd in de hersenen. Tinnitus is, zoals geweten, een fictief geluid dat ontstaat, door welke oorzaak dan ook, omdat bepaalde hersencellen, gekoppeld aan gehoor (niet het oor), een signaal krijgen een signaal te produceren wat alleen de patiënt kan horen. Hiervan is geweten dat deze gehoor-hersencellen met andere hersencellen gekoppeld staan. Denk hierbij aan de hersencellen voor de spieren bijvoorbeeld wat somatische Tinnitus verklaart waarbij het Tinnitusgeluid wijzigt als bepaalde spieren worden gespannen (kaakpieren en nekspieren bijvoorbeeld). Zie pagina Tinnitus Extreme.

Ook is geweten dat hersencellen geen eigen voedingsbron of voedingsbatterij hebben waardoor ze hun voeding direct opnemen uit de aanwezige voeding (glucose) in de bloedbanen. Dit verklaart dan weer waarom bepaalde voeding vrij snel een wijziging in het Tinnitus geluid veroorzaakt. Kortom, alle hersencellen in onze hersenen zijn op één of andere manier met elkaar gekoppeld waardoor de gehoor-hersencellen reageren op allerhande randgegevens zoals spierspanning en voeding die eigenlijk niets met geluid te zien hebben. Daarom is het voor velen wat vreemd als je praat over Tinnitus-controle door spieroefeningen en aanpassing in voeding. Toch toont allerhande onderzoek aanzienlijke resultaten en bevindingen.

Tinnitus en suiker, glucose en insuline

Voor mij persoonlijk is suiker een grote boosdoener als het om mijn tinnitus gaat. Van zodra ik suiker eet, hetzij in een ijsje, hetzij in fruit zoals een rode appel bijvoorbeeld die een hoog suikergehalte heeft, of gewoon suiker in een tasje koffie, dan slaat het volume van mijn tinnitus geluid fors de hoogte in. En dit gaat eigenlijk vrij snel. Al na enkele minuten na het eten van suiker staat mijn tinnitus geluid plots loei hard. Soms gaat het zo snel dat ik er zelf van versteld sta hoe snel de hersenen, waar de tinnitus gecreëerd wordt, reageren op een wijziging van suiker ofwel glucose in het bloed.

Ook verbaasd het me hoe hoog het volume wordt na het eten van suiker en hoe de frequentie wijzigt. Zeker mijn ruis-geluid. Ik heb meerdere geluiden in mijn hoofd waaronder een piep-geluid dat vrij stabiel is en wellicht het gevolg is van een slijtage of beschadiging in het binnenoor, en twee ruis-geluiden die zich enerzijds rechtsboven en anderzijds linksboven in mijn hoofd situeren. Als ik suiker eet, dan blijft mijn pieptoon evenwel hetzelfde, al wijzigt deze soms minimaal, maar de twee ruis-geluiden gaan vrij snel de hoogte in en dit in zowel geluidsterkte als frequentie. Niet alleen wordt het geluid luider maar wijzigt ook de frequentie waardoor de ruis zeer scherp wordt.

Wat me ook verbaasd is dat het verhoogde volume van het ruis-geluid soms lang blijft aanhouden eer het weer terug naar het “normale” reduceert. Als ik dus suiker eet en het tinnitus geluid verhoogt, dat duurt het soms enkele dagen eer het luide geluid terug wat zachter wordt en naar het normale terugkeert. Thans gebeurt het ook wel dat het verhoogde volume al na enkele uren terug reduceert. Het is bijgevolg vaak moeilijk in te schatten wanneer het verhoogde geluid, veroorzaakt door suikers, weer terug naar het normale reduceert en is het van meerdere factoren afhankelijk zoals stress bijvoorbeeld. Nodeloos te zeggen dat stress uiteraard wat verhoogt als het geluidvolume van Tinnitus verhoogt.

Moet je nu suiker volledig bannen uit je leven en een keto-dieet (geen koolhydraten) gaan volgen? Nee, uiteraard niet maar het is zéér voornaam dat je nu weet en beseft dat jouw specifieke Tinnitus geluid een opstoot kan krijgen als je suiker eet. Gewoon dit besef is belangrijk. Als je plots merkt dat je Tinnitus geluid hoger of scherper staat, dan heb je dus niets verkeerd gedaan of je Tinnitus is niet erger geworden, wat je angstgevoel versterkt, maar je hebt gewoon suikers gegeten die je hersenen prikkelen. Weet nu ook dat dit uren tot enkele dagen kan duren en je geluid dan weer afzwakt naar je “normale” geluid.

Zie ook het filmpje op youtube van Dr. Berg
Engelstalig = Tinnitus and suger - insuline problem

Tinnitus als suiker alarmsignaal
Nog even dit. Suiker is gewoon slecht voor je lichaam. Tracht het te vermijden. Teveel suikers en snelle koolhydraten kunnen diabetes en andere kwalen en ziektes veroorzaken en zijn zeer belastend voor je lichaam. Bij een teveel aan suiker wordt tevens teveel glucose (energie voor de cellen in je hersenen en lichaam) in je bloed aangemaakt en moet je lichaam dit teveel weer afbreken om te normaliseren. Dit doet het lichaam, meerbelaald de alvleesklier, door het aanmaken van insuline die de glucose of suikers in je bloed gaan normaliseren.

Dit proces (suikers = glucose = insuline) wordt thans problematisch als dit teveel aan suikers en glucose vaak gebeurt. Als je te vaak een teveel aan suikers en glucose binnenkrijgt en je lichaam dus vaak insuline moet aanmaken, dan worden je cellen vervolgens resistent en gaan ze steeds minder glucose kunnen opnemen. Dit betekent dat de cellen steeds meer en meer glucose moeten krijgen willen ze voldoende energie hebben om hun werk te kunnen doen. Als dat gebeurt heb je dus continu een verhoogd suikergehalte in je bloed (dit kan men meten in je bloed) wat dus op termijn leidt naar diabetes of andere aandoeningen.

Kortom, suikers zijn gewoon slecht en het is beter om dit gewoon te minimaliseren of geheel te vermijden. In dat opzicht zie ik mijn Tinnitus als een alarmsignaal voor een teveel aan suikers en maakt het me attent om minder suikers en snelle koolhydraten te eten. Het klikt misschien wat raar voor mijn collega Tinnitus-patiënten, maar je Tinnitus zou wel eens je leven kunnen redden. Het enige wat jij moet beseffen is dat je lichaam je een signaal stuurt.

Tinnitus en zout

Net als suiker is ook zout een ware boosdoener voor mijn Tinnitus. Van zodra ik zout eet slaat mijn Tinnitus geluid meteen de hoogte in en dit in zowel toonhoogte als frequentie scherpte. Ook bij zout, net als bij suiker, wordt mijn Tinnitus geluid aanzienlijk luider en houdt het ook nu weer langere tijd aan van enkele uren tot enkele dagen waarna het weer reduceert naar het “normale”.

Ook nu weer, net als bij suiker, merk ik geen verschil in mijn piep-geluid (gevolg van oorschade) maar merk ik duidelijk verhoging in de ruis-geluiden in mijn hoofd. Ook nu weer is dit te verklaren omdat zout de bloeddruk verhoogt waardoor de hersencellen, waar mijn ruisgeluiden gecreëerd worden, wederomp geprikkeld worden. Ook nu gebeurt dit zeer snel na het eten van zout en duurt het ook weer langere tijd eer het verhoogde geluid weer neer het “normale” gereduceerd is waarbij de tijdsduur afhankelijk is van meerdere factoren.

Over het algemeen is zout slecht voor het lichaam, je hart, nieren en bloedvaten, waarbij een teveel aan zout op regelmatige basis allerhande aandoeningen kan veroorzaken. Thans kan je zout ook weer niet volledig bannen, want het lichaam heeft ook dagelijks wat zout nodig. Wat mag je dan dagelijks aan zout eten? Dit hangt uiteraard af van je gezondheid en de al dan niet goede werking van je nieren, maar de maximale dagelijkse hoeveelheid is vijf tot zes gram zout. Meer dan vijf a zes gram zout per dag is zeer belastend voor de nieren. Meer nog, meer zout per dag kunnen de nieren niet goed verwerken waardoor er zout in je lichaam vast blijft zitten met alle gevolgen van dien op termijn. Best dus niet teveel zout eten, en zeker veel water drinken om je nieren te helpen het zout te verwerken.

In dat opzicht is Tinnitus, net als bij suiker, ook bij het eten van zout weer een alarmsignaal en maakt het je attent om minder zout te eten. Ook nu weer zou Tinnitus dus weer eens je leven kunnen redden. Het enige wat jij weer moet beseffen is dat je lichaam je een signaal stuurt. Ook nu weer is het besef super belangrijk voor Tinnitus-patiënten. Mijn persoonlijke ervaring leert dat de minste wijziging in een Tinnitus geluid, zeker als het luider of hoger wordt, angst en zenuwachtigheid opwekt wat je dagelijkse leven beïnvloedt. Als je nu beseft en weet dat zout een impact kan hebben op jouw geluid en je geluid dus luider zet, dan weet je dat je Tinnitus niet erger is geworden of dat je iets verkeerds gedaan hebt. De verhoging van je geluid is te wijten aan voeding, eten van zout, en zal na bepaalde tijd terug reduceren.

Tinnitus en koffie of cafeïne

Als je vorige punten over suiker en zout hebt gelezen, dan weet je dat Tinnitus geluiden, die in het hoofd worden gecreëerd, worden beïnvloedt door hersenprikkels. Het zal je dan wellicht niet verbazen dat ook koffie je Tinnitus-geluid zal beïnvloeden. Koffie bevat namelijk cafeïne hetgeen werkt als een oppepper of stimulator dat je hersencellen extra prikkelt. Merk je dus plots een verhoging van je Tinnitus geluid, dan zou dit wel eens te wijten kunnen zijn aan cafeïne of andere oppepper in je voeding. Voor mezelf tracht ik dan ook koffie te minimaliseren, zeker in de namiddag, en tracht ik zoveel mogelijk koffie of andere dranken cafeïnevrij te drinken.

Tinnitus en andere versterkers in je voeding

Het zal je nu wel duidelijk zijn dat Tinnitus en voeding een bepaalde relatie hebben met elkaar en deze relatie het Tinnitus-geluid kan beïnvloeden. Ik zeg expliciet “kan” want het is niet altijd van kracht. Bij piep-geluiden, die vaak ontstaan bij gehoorschade in het binnenoor, merkt men minder deze relatie tussen voeding en Tinnitus-geluid en blijft het gepiep eerder constant (let op = piep is wel stress afhankelijk). Als je Tinnitus-geluid thans gecreëerd wordt in je hersenen, dan is je Tinnitus direct gekoppeld aan prikkelingen in je hersencellen. De minste wijziging in deze cellen, zoals suikers, zout, cafeïne en andere factoren zoals stress bijvoorbeeld genereren prikkels wat zich letterlijk laat horen in je Tinnitus-geluid.

In dit artikel heb ik gesproken over suikers, zout en cafeïne, maar er zijn uiteraard nog andere voedingsstoffen die de hersencellen kunnen prikkelen. Wat deze stoffen zijn en wat ze precies doen, is een zoektocht die je zelf even moet ervaren, doch weet dat voeding en Tinnitus een relatie hebben. En zoals eerder al aangegeven is het net deze bewustwording, dat je weet dat voeding en je luidere geluidopstoot gerelateerd zijn, wat je rust moet geven om het verhoogde geluid te aanvaarden en je er niet druk in te maken (dat maakt het alleen maar erger). Je moet weten en beseffen dat, als je geluid plots hevig staat, je waarschijnlijk iets fout hebt gegeten en je Tinnitus niet erger is geworden of je iets fout gedaan hebt. Het zit gewoon in je voeding.

Bij mij persoonlijk weet ik dat mijn Tinnitus ruis zeer gevoelig is en sterk op en neer danst. Ik heb momenten, uren en dagen dat het zeer luid staat en ik ook heb momenten, uren en dagen dat ik het helemaal niet hoor. Belangrijk is rustig te blijven en te aanvaarden dat het schommelt. Goede en slechte dagen.

Ook moet je beseffen dat een opstoot, waar je geluid heviger is, tijdelijk is en terug zal afzwakken. Besef, en blijf rustig en het luide geluid zal vanzelf terug afzwakken. Denk er ook om dat je Tinnitus geluid een alarmsignaal is en je wel eens kan behoeden van ernstige kwalen, ziektes en erger. Tinnitus kan een signaal zijn van je lichaam dat je waarschuwt dat er iets fout zit in je lichaam en je moet bijsturen om erger te voorkomen. Luister er dan ook naar en probeer te achterhalen wat je lichaam je wil zeggen.

Jouw tinnitus alarmsysteem

Bij het eten van suiker
je merkt tinnitus wordt luider = kans op hoge insuline waarden = alarm voor kans op diabetes suikerziekte = suikers en snelle koolhydraten minimaliseren + dagelijks vitamine B1 nemen om beschadigde cellen te herstellen (let op = bij bloedtest controle wordt suiker gemeten, niet insulinewaarden. Bij te hoge suikerwaarden in je bloed, is het vaak ietwat te laat)

Bij het eten van zout
Je merkt tinnitus wordt luider = nieren kunnen zwak zijn = alarm voor kans op problemen met hart en bloedvaten = zout minimaliseren of vermijden + dagelijks veel water drinken om nieren te helpen.

Nog even kort herhalen

Voeding kan, net als oorschade, Tinnitus of oorsuizing veroorzaken en/of kan een tijdelijke opstoot creëren waar je geluid (ruis, piep, enz.) wijzigt of luider wordt. Deze opstoot is tijdelijk gedurende minuten, uren of enkele dagen en zal op termijn terug afnemen. Het aller voornaamste is dat je beseft dat dergelijke opstoot geen verergering is van je Tinnitus en tijdelijk zal zijn, te wijten aan voeding. Hou je ten allen tijden rustig en kalm (is uiteraard niet makkelijk - op je buik ademen, niet je bostkas !!). Je opjagen of angstig maken, zal de opstoot alleen maar erger maken en in tijd verlengen. Tracht uit de opstoot te leren en analyseer wat je gegeten hebt wat tot de opstoot heeft kunnen leiden. Leer er uit waardoor je volgende opstoten kan vermijden en/of controleren en/of accepteren.

Alsluiter
Ik hoop alvast dat je deze informatie nuttig vond en je deze zal delen met vrienden en collega’s die last hebben van Tinnitus. Zo helpen we samen anderen.

Alvast dank voor het lezen van dit artikel.
Auteur: collega tinnitus patiënt Ludo Claes

badkamer badkamermeubelen inrichting TIPS

Badkamer – Hoe vocht en schimmel vermijden – Advies

U bent hier : Home > Wonen > Vocht en schimmel in de badkamer

badkamer badkamermeubelen inrichting TIPS

Ga je een badkamer bouwen of renoveren dan zijn er enkele punten die je zeker even in acht dient te nemen wil je project succesvol zijn. Het zou namelijk jammer zijn mocht je nieuwe badkamer eindigen in een bron van problemen. Problemen veroorzaakt door vocht.

Het zal je wellicht niet vreemd in de oren klinken als we zeggen dat vocht de grootste oorzaak is van vele problemen en ellende in de badkamer. Vocht tast niet alleen de kwaliteit van de badkamer aan maar kan onder de vorm van schimmel zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Reden genoeg dus om vocht in de badkamer nader onder de loep te nemen en eens te bekijken hoe dit euvel best kan aangepakt worden. Hier vind je praktische tips voor de badkamer.

1. Hoe ontstaat vocht in een badkamer eigenlijk?

Vocht in de badkamer ontstaat op verschillende manieren of beter gezegd, profileert zich op meerdere manieren. We wassen ons in de badkamer, waarbij we uiteraard water gebruiken, wat op zich dus al vocht creëert. Klinkt logisch. Doch is er meer aan de hand dan enkel water van het wassen. Wassen we ons met lekker heet bijvoorbeeld, dan krijgen we naast het water ook vocht door nevel. Deze nevel zweeft lekker doorheen de badkamer en maakt alles in de badkamer vochtig en nat waarbij de vochtigheid bepaald wordt door de temperatuur van het water. Des te heter het water, des te dikker de nevel en des te meer vocht zich in de badkamer verspreidt, wat dan weer condenseert tot druppels op de koudere oppervlaktes van de muren, vloer, plafond, meubelen, en zo meer.

Als je dus even diepgaand naar vocht kijkt die in je badkamer kan ontstaan dan zie je eigenlijk twee soorten. Enerzijds vocht dat veroorzaakt wordt door het water dat je gebruikt zijnde waterdruppels of nevel en anderzijds waterdruppels op je lichaam of huid die tijdens wassen op je lichaam komen te zitten en die je meeneemt als je uit je douche of bad stapt. Beiden zijn dus bronnen van vocht in je badkamer. Als je dus je nieuwe badkamer gaat ontwerpen, dan dien je even stil te staan met beiden soorten van vochtoverdracht.

2. Ruwbouw van de badkamer

Als je een nieuwe badkamer gaat bouwen of een bestaande gaat renoveren waarbij je tevens de ruwbouw aanpakt, zijnde een nieuwe vloer, verbouwen van de muren of plafond, dan is het voornaam de mogelijke impact van vocht goed te analyseren. Je wil echt niet dat de ruwbouw van je badkamer te lijden krijgt onder vocht en op termijn ernstige schade kan ontstaan. Wees derhalve extra aandachtig voor zowel de materialen die je gebruikt als de wijze waarop je gaat bouwen of verbouwen. Laat je desnoods adviseren door badkamer specialisten, architecten of interieurachitecten. Zij kunnen je gegarandeerd adviseren in de do’s en dont’s van de bouw van een badkamer.

Gebruik alvast vochtwerende of vochtbestendige materialen in de ruwbouw van de badkamer. In de vakhandel vind je een brede waaier aan bouwmaterialen specifiek voor vochtige ruimtes. Doe dit ook voor je bevestigingsmaterialen zoals schroeven, lijmen of andere bevestigingen. Vermijd spleten en openingen in de ruwbouw waardoor vocht onder de vorm van mist in de ruwbouw van de badkamer kan doorsijpelen en de bouwmaterialen kan aantasten. Denk hierbij vooral aan isolatiemateriaal in de muren of plafond en hout in het plafond die extra gevoelig zijn voor vocht en op termijn voor problemen kan zorgen.

Ga je je badkamer verven, kijk dan ook naar kwaliteitsverf die goed tegen vocht kan. Slechte verf kan na verloop van tijd schilferen en brokkelen wat de looks van de badkamer zeker niet ten goede komt. Je badkamer behangen is zeker geen aanrader maar uiteraard, het kan al is het ook nu weer voornaam behangpapier te kiezen dat goed tegen vocht kan. Let bij het behangen ook op mogelijk vochtpenetratie op de eindpunten van het behang. Als het behang op de eindpunten niet goed tegen de muur kleeft en dus wat los hangt, wordt het mogelijke kweekpoel voor allerhande schimmels die zich op langere termijn gaan uiten.

Naast de muren en gevels dient ook bij de keuze van het plafond de mogelijke impact van vocht in acht genomen te worden. Kies derhalve steeds voor materialen die vochtbestendig of speciaal tegen vocht behandeld zijn wil je na verloop van tijd niet tegen allerhande ongewenste situaties en problemen aanlopen. Het plafond vergt zeker extra aandacht gezien de warme stoom van het baden steeds naar boven stijgt en tegen het plafond blijft hangen. Deze stoom gaat vervolgens als het ware op zoek naar allerhande spleetjes en kieren waarin het gaat nestelen en vroeg of laat gaat schimmelen. Dit dien je dus te vermijden en derhalve het advies om zowel de materialen als de bevestigingen, alsook allerhande openingen zoals verlichting bijvoorbeeld goed af te dichten zodat stoom er geen doorgang kan vinden en de materialen of bouwmaterialen in het plafond kan aantasten.

Denk hierbij zeker aan de verbindingen tussen het plafond en de muren. Als je naar een badkamer in het algemeen bekijkt met het oog op schimmelvorming, dan zie je de zwarte schimmelvlekken, kenmerkend voor schimmel door vochtproblemen, het vaakst in de hoeken of zijden aan het plafond waar de aansluiting is met de muren en gevels. De reden waarom net daar vochtproblemen ontstaat is dat de verbinding onvoldoende gedicht is, stoom kan penetreren, kan condenseren en de materialen aantast met alle gevolgen van dien, wat na de schimmelvorming wel eens kan uitgroeien tot ernstige bouwkundige problemen als de bouwmaterialen aangetast zijn.

Ook de vloer blijft zeker niet ongespaard aan vocht in de badkamer. Al het water dat je tijdens het baden of douchen morst valt op de vloer. Stap je uit de douche of bad, dan zijn je voeten wellicht nat en wordt de vloer ook nu weer nat. Het vocht dat onder de vorm van nevel doorheen de badkamer zweeft, koelt af en valt op de vloer. Kortom, je baden zonder de badkamervloer nat te maken is vrijwel uitgesloten. Het is dan ook aan te raden een vloer te kiezen die vochtwerend is waarbij in de meeste badkamers voor een vloertegel gekozen wordt al kan een goed afgewerkte laminaatvloer of gegoten gietvloer eveneens goed functioneren waarbij deze laatste zeker in een opmars is.

Naast een waterbestendige vloer is het tevens voornaam stil te staan bij het makkelijk poetsen en schoonmaken van de vloer. Telkens als de vloer nat is, moet je even drogen met een droogdoek of aftrekker waarbij een vloer met voegen of naden niet zo handig is. Daarom is het aan te raden de vloervoegen, bij vloertegels, mooi glad en egaal te maken, gelijk met de vloertegel opdat geen diepe voegen ontstaan waarin het water kan blijven staan. Ook kan het nuttig zijn de vloervoegen die aansluiten met de muur met een afdichtkit af te dichten zodat geen water of nevel via eventuele spleetjes of naden doorheen de wand of vloer kan naar achterliggende bouwmaterialen kan doorsijpelen en aantasten.

TIP: Gebruik donker materiaal om je vloertegels te voegen. Vloervoegen in de badkamer worden vuil en vies en kunnen schimmelen wat een lichte vloervoeg donker maakt en vies oogt. Dit kan je vermijden door je vloervoegen donker te maken.

3. Verluchting versus vocht in de badkamer

Je beste wapen tegen vocht en schimmel in de badkamer is verluchting. Verluchting zorgt er namelijk door dat de aanwezige vochtnevel in de badkamer uit de badkamer wordt weggezogen naar buiten. Zet dus na het baden of douchen even een raam open en het vocht in de badkamer verkleint aanzienlijk. Ga je je badkamer verbouwen en elektriciteit leggen, overweeg dan zeker een ventilator of afzuiging in je badkamermuur of plafond te voorzien waardoor je ook tijdens het baden de nevel uit je badkamer kan wegzuigen. De meeste afzuigingen zijn voorzien van sensoren die vocht detecteren en dus automatisch opstarten als teveel vocht in de badkamer aanwezig is. Lekker makkelijk.

4. Badkamermeubelen en vocht

Als laatste dien je ook even stil te staan bij je badkamermeubelen. Ook deze staan blootgesteld aan het vocht in je badkamer en kunnen na verloop van tijd te lijden krijgen van het langdurige vocht. Kies ook nu weer vochtwerende materialen of materialen die speciaal behandeld zijn en kijk zeker ook kritisch naar materialen die kunnen oxideren en beschimmelen zoals kranen, waterspuitmonden zoals douchekoppen of jets en zo meer. Kies ook nu voor kwalitatieve materialen die goed behandeld zijn en die ook door-en-door voor vochtige ruimtes geschikt zijn. Probeer ook, indien mogelijk, om badkamermeubelen van de grond te monteren waardoor je onder het meubel makkelijk kan poetsen en vocht kan verwijderen.

Kortom, ga je een badkamer bouwen of renoveren dan hoop ik dat deze tips en advies je kan helpen in het slagen van je project en dat je goed gewapend bent om vocht en schimmel te lijf te gaan.

Gerelateerd:
- Badkamer TIPS
- Je badkamer als relaxruimte

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - GezondheidHobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

5000+ TIPS - Slider

Nieuwsbrief – Nieuwe TIPS en studies

U bent hier : Home > Nieuwsbrief


Ontvang elke maand de nieuwste TIPS direct op je webbrowser. Je krijgt dus geen vervelende email, maar een directe melding op je webbrowser. Lekker makkelijk.
(Klik op onderstaande link en zie melding bovenaan, klik op "Toestaan")

NIEUWSBRIEF - Nieuwe TIPS en onderzoeken

acne puistjes jeugdpuistjes TIPS 01Last van Acne of puistjes, dan heb je misschien te weinig vetten in je voeding.
Als je al wat ervaring hebt met acne en puistjes, dan zal je kunnen beamen dat voeding een grote rol speelt met de intensiteit van...
Zie Acne en puistjes TIPS > Tip 11

weegschaal weegsysteem geijkt winkel of bedrijf TIPSWeeg je teveel of te weinig, dan staat je weegschaal misschien niet waterpas
Je staat er wellicht niet steeds bij stil maar gewichten kunnen enkel juist gemeten worden als de weegschaal perfect waterpas...
Zie Weegsystemen TIPS > Tip 4

vrachtwagen trekker oplegger TIPSNieuw systeem vermijdt water en ijs op de daken van vrachtwagens tijdens het rijden
Je hebt het wellicht al wel eens gezien. Je rijdt met de auto achter een vrachtwagen en plots valt een plets water van het dak voor je...
Zie Vrachtwagens TIPS > Tip 5

sport fitness zumba aerobics TIPS

Last van verzuring van de spieren, dan hebben je spieren te weinig zuurstof
Ken je ook dat branderig gevoel in je spieren als je even intens bezig bent zoals bij het sporten bijvoorbeeld of tijdens het klussen
Zie Sport en fitness TIPS > Tip 8

fietsen elektrische dames heren TIPSWelk type fiets is het meest stabiel en verkleint de kans op vallen?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we even een testje ondernemen om te achterhalen wat de stabiliteit van een fiets eigenlijk bepaalt. Een test die je...
Zie Fietsen TIPS > Tip 10

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingenTinnitus – waarom kunnen onze hersenen niet tegen piep geluiden?
Als je last hebt van Tinnitus of oorsuizingen, dan leert de ervaring dat je vaak meer problemen hebt met hoe je op het geluid...
Zie Tinnitus en piep geluiden

Covid-19 antlichamen in moedermelk neutraliseert Corona virusCovid-19 antilichamen in moedermelk van moeders met immuniteit neutraliseert Corona virus
Een nieuwe studie naar Covid-19 heeft antilichamen ontdekt in de moedermelk van moeders die immuniteit hebben verworven na...
Zie Covid-19 in moedermelk

bomen struiken fruitbomen verzorgen snoeien TIPSEchte kerstboom in huis is slecht voor de gezondheid
Dit is misschien even schrikken maar een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van New York heeft aangetoond dat een kerstoom in huis weldegelijk...
Verder lezen - Bomen TIPS > Tip 7

kantoormeubelen en kantoorinrichting TIPSGeluidsoverlast is grootste stressfactor bij werknemers op kantoor
Je zou denken dat het op een kantoor redelijk stil is, in vergelijking met een magazijn of werkplaats bijvoorbeeld, maar niets is minder waar. Een nieuwe studie toont namelijk aan dat...
Verder lezen - Kantoorinrichting TIPS > Tip 8

zonnecentrum bruine huid TIPSOnderzoekers werken aan een revolutionair pilletje tegen zonnebrand
Britse wetenschappers hebben een revolutionair pilletje ontwikkeld als alternatief tegen het vervelende smeren. Hoe werkt dat pilletje dan?
Verder lezen - Bruine huid TIPS > Tip 6

wijn witte rode rose TIPS van de wijnhandel in België en NederlandWijn wordt aanzienlijk sterker door opwarming van de aarde
Dit lijkt misschien wat vreemd maar studies tonen aan dat wijn weldegelijk sterker wordt door de opwarming van de aarde. Door de opwarming...
Verder lezen - Wijnen TIPS > Tip 11

succesvolle reclame publiciteit TIPSReclame bepaalt weldegelijk het aankoopgedrag van kinderen
Zit uw zoon of dochter ook aan uw hoofd te zeuren na het zien van speelgoed op TV reclame “Pappa, mamma, ik wil dat hebben”? Wel, je bent niet alleen. Een studie heeft aangetoond dat...
Verder lezen - Reclame en publiciteit TIPS > Tip 7

5000+ TIPS - Dating via datingsitesWaarom stellen we hogere eisen aan een geschikte date op een datingsite?
In een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Duke en Chicago naar ons gedrag en zoekpatronen bij het zoeken en vinden van een geschikte date via datingsites is gebleken dat...
Verder lezen - Dating TIPS > Tip 15


Ik hoop alvast dat u genoten heeft van de TIPS en artikelen en dat u deze website nog vaak zal bezoeken.
Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd in allerhande thema's.

Deel deze website zeker met uw vrienden.
Met gezonde groet, Ludo Claes

5000+ TIPS - Hoe kat binnenshuis verzorgen

Hoe kan je een kat goed verzorgen en stress vermijden – Advies

U bent hier : Home > Dieren > Kat op poes binnen in huis verzorgen

kat binnenshuis verzorgen TIPS

Wil je een kat of poes binnen in huis goed verzorgen en gelukkig houden, dan zijn er belangrijke punten waarop je even moet letten. Hier vind je alvast praktische Tips. Elke week worden nieuwe tips, artikelen, studies, filmpjes en video’s toegevoegd. Sla deze website dus zeker op bij uw favorieten.

Tip 5 : Kat of poes binnen in huis verzorgen – waarop letten

Als je een kat of poes enkel binnenshuis wilt houden, op een appartement bijvoorbeeld, dan zijn er enkele aandachtspunten die je zeker even dient te bedenken. Katten of poezen kan je makkelijk binnen houden, doch is het voornaam je kat ook gelukkig is. Om je kat gelukkig en prettig te houden, moet de kat zowel van goede voeding en drinken voorzien worden, moet ze makkelijk haar behoefte kunnen doen in een kattenbak bijvoorbeeld, moet ze ergens kunnen slapen en rusten, maar moet ze ook kunnen spelen en ravotten. En dit alles dient uiteraard veilig te gebeuren opdat de kat zich niet kan verwonden. Katten kijken ook graag buiten. Kijk daarom eens even in je woning of de kat veilig aan een raam kan zitten, op de vensterplank bijvoorbeeld. Wil je je kat liever uit de zetel of het salon houden als je uit werken bent, leg dan eens zilverpapier in de zetel. Daar kunnen katten niet zo goed tegen.

Als de kat binnenshuis wordt gehouden, dan zal de woonplaats gegarandeerd de speeltuin van de kat worden. Alles wat ze in de woonkamer kan vinden wordt interessant en zal ze met de nodige nieuwsgierigheid onderzoeken. Dit kan wel eens tot ongewenste situaties leiden. Vermijd dus zeker toegang tot allerhande giftige producten en plaats ze weggeborgen in kasten. Plaats zeker een kattenpaal of krabpaal waaraan de kat zich kan amuseren en waarop de kat kan klimmen en springen. Heb je geen krabpaal of klimpaal, dan zal de kat gegarandeerd andere dingen, die je misschien dierbaar zijn, gebruiken om haar energie kwijt te raken. Kam de kat ook regelmatig om een overvloed aan haartjes in de woning te vermijden.

Denk eraan, katten blijven niet de hele dag liggen en slapen. Ze hebben veel energie en ze zijn super nieuwsgierig. Zorg er dan ook voor dat je spulletjes voorziet waarmee ze zich kunnen amuseren. Let ook op voor bloemen en planten. Niet alleen kunnen ze wel eens als speeltje fungeren voor de kat, wat je zeker niet wil zien als je terug thuis komt, maar sommige planten zijn ook giftig en kunnen je kat ziek maken. Als je merkt dat je kat heeft zitten smullen van de bloemen, contacteer dan zeker even de dierenarts.

Hou ook even rekening met een jaarlijks bezoek aan de dierenarts. Ofschoon de kat binnenshuis wordt gehouden, is er nog steeds gevaar voor virussen en ziekte of vlooien. Ook moet de kat zeker jaarlijks ontwormt worden. Een jaarlijkse controle bij de dierenarts blijft dus een noodzaak voor een gezonde kat. Denk ook even aan het laten plaatsen van een traceer-chip. Deze wordt net onder de huid ingebracht en geeft je de locatie van de kat, stel dat ze eens zou ontsnappen en buiten ronddwalen.

TIP 4 : Kan je katten trainen of kunstjes leren?

Anders dan honden die je kan trainen op een hondenschool is er voor katten helaas geen speciale training of wijze van opvoeding en zal je dus zelf aan de slag moeten. Laat alvast duidelijk zijn dat dit geen akkefietje is. Anders dan honden, die op zich zeer gehoorzaam en leergierig zijn, hebben katten eerder een eigen wil en gaan dus ook niet zo maar gehoorzaam zitten of liggen of een pootje geven op commando. Als de kat er geen zin in heeft dan mag je staan roepen en gillen, ze zal niet ingeven en gewoon haar eigen ding doen. Het trainen en opvoeden van katten is dan ook een grote uitdaging. Wil je toch resultaat boeken, dan zal je eerst even moeten kijken welke motivatie je kat graag heeft. Dit kan een specifiek snoepje of streling zijn wat je gaat gebruiken als beloning als de kat iets goed gedaan heeft. Roepen en tieren heeft alvast geen zin als je bij een kat iets wil afleren. Dat werkt gewoon niet. Beter is hier een waterspuitje of waterpistooltje te gebruiken. Water is de aartsvijand van de kat en dit kan je makkelijk gebruiken om ze te straffen of aan te geven als je iets niet wil. Let wel dat een kat die binnenshuis zit zeker je trainings-aandacht op rijs zal stellen en ook al leert ze niets bij, het zal allicht tal van lachwekkende taferelen opleveren. Kijk maar even naar de talloze katten-filmpjes op internet.

TIP 3 : Kattenbak plaatsen – waarop letten

Als je een kattenbak gebruikt voor de behoefte van de kat, wat zeker een vereiste is als de kat binnenshuis wordt gehouden, dan moet deze best dagelijks gereinigd worden en is het raadzaam per kat een eigen kattenbak te voorzien. Katten zijn nette dieren en wensen zeker geen behoefte van een andere kat in hun kattenbak. Let er ook op dat de kattenbak op een locatie wordt geplaatst waar de kat niet gestoord wordt tijdens haar behoefte. Plaats de kattenbak dus zeker niet in de wasruimte bijvoorbeeld waar een wasmachine staat te draaien. Net als wij mensen, zoeken katten een rustige plaats om de behoefte te doen.

TIP 2 : Hoe een kat benaderen en afwijzingen respecteren?

Deze vraag lijkt misschien wat simplistisch want je kan tenslotte toch niets fout doen bij het benaderen of aaien van een kat, toch. Zou je inderdaad denken, maar toch zijn er enkele punten waarop je even moet letten bij het benaderen of aanraken van je kat of je zou wel eens een stevige uithaal zoals een krab of bijt kunnen verwachten. Katten hebben nu eenmaal een eigen karakter dat wel eens wispelturig kan zijn. Het ene moment staat ze zelf te fletsen aan je benen, vragen om aandacht. Het andere moment slaat ze stevig om zich heen als je nog maar in de buurt komt en wil ze met rust gelaten worden. Het benaderen van een kat is dus steeds weer een klein avontuurtje en je weet eigenlijk nooit wat te verwachten en hoe de kat op je beweging gaat reageren. Het is dan ook aangeraden even goed te kijken hoe je kat reageert op je intenties en eventuele aanraking en er vervolgens respect voor te hebben.

Als je kat ongunstig reageert door hetzij te sissen, met haar pootje te slaan of haar gezicht weg te draaien, waardoor ze aangeeft dat ze je aanwezigheid even niet wenst, ga dan ook niet door maar ga weg en respecteer haar/zijn wens. Als je toch doorzet en de kat absoluut wenst aan te raken ofschoon ze getoond heeft dit niet te wensen, dan kan je je gegarandeerd aan een pootslag of bijt verwachten. Gaat ze in op je intentie en laat ze zich aaien, dan kan lekker gezellig geflodderd worden.

Heeft de kat je toegelaten en ben je gezellig samen aan het aaien en flodderen gegaan, hou er ook even rekening mee dat ook de kat ook nu weer bepaald hoelang dit aaien, strelen en flodderen gaat duren. Op een bepaald moment zal ze er gegarandeerd genoeg van hebben en wil ze weer even alleen zijn en met rust gelaten worden. De kat zal dan beginnen tegenstribbelen en proberen uit je armen weg te glippen. Toon ook hiervoor respect en laat de kat gaan. Als je je toch verzet en je kat absoluut wil blijven aaien en strelen, kan het zijn dat je je wederom aan een pootslag of bijt mag verwachten. Denk er steeds aan dat katten eigenzinnig zijn en ook stemmingswisselingen hebben. Wat ze nu lekker vinden kunnen ze gelijk ook weer vervelend vinden wat ze dan duidelijk laten merken.

TIP 1 : Waar kan je een kat best aaien en strelen?

Als je een kat benadert en gaat aaien of strelen, dan is het goed om weten waar katten in het algemeen het prettig vinden om gestreeld te worden. Het zou jammer zijn als je kat je om de oren slaat en van je weg wilt omdat je op plaatsen streelt waar ze dat niet wil. Denk er ook nu even aan dat een kat een eigenwijs karakter heeft. Het zou dus kunnen dat ze gisteren graag had dat je ze op haar buikje streelde en dan ook mateloos op de rug ging liggen, genieten van je buikstreling, maar vandaag fors van zich afbijt als je nog maar in de buurt van de buik komt. Wees daarom altijd voorzichtig als je je kat gaat aaien. De plaatsen waar een kat zeker graag geaaid en gestreeld wordt zijn boven op het hoofd, tussen de oren wat je leuk met enkele vingers kan, onder de kin, aan de wangen, op de rug en haar buikje.

Denk er ook even aan dat je een kat altijd zachtjes aait en streelt. Anders dan honden die wel weten te genieten van wal bruusker aaien en flodderen, zijn katten eerder gesteld op zacht aaien en strelen. Geen harde of bruuske handelingen dus. Ook zal je merken dat de kat de sterkte of kracht van de streling mede zal bepalen. Als de kat je streling op prijs stelt, dan zal ze zeker gaan terug duwen, denk hierbij maar aan haar hoofdje bijvoorbeeld. Als je over haar hoofdje streelt en de kat heeft het graag, dan zal ze gegarandeerd tegenduwen om de druk wat te vergroten. Doch, ook nu bepaalt de kat hoe sterk gestreeld mag worden. Is de druk te groot dan zal ze zeker wegtrekken. Kortom, het strelen van katten is zacht en met gevoel, dit in groot contrast met het flodderen met honden wat vaak wat bruter kan.

De meest voorkomende aai of streel, als we een kat aaien is de lange streel beginnende boven op het hoofdje en eindigend aan einde van de rug. We strelen dus het hoofdje, de nek en de rug in één lange beweging. Als je deze streelbeweging maakt is het belangrijk dit traag en rustig te doen. Katten vinden het niet prettig om te snel gestreeld te worden. Daarom is het voornaam dit traag te doen. Doe het ook niet te hard maar eerder zachtjes. Te harde streelbeweging waarbij te veel druk wordt gezet, wordt door de kat eerder als onprettig ervaren wat ze na enkele streelbewegingen zeker zal laten merken. Zorg er bij deze lange streelbeweging ook altijd voor dat je steeds met de haren mee aait, dus van hoofdje naar staart. Beweeg niet tegen de haren is want ook dit wordt als onprettig ervaren. Tevens is het aan te raden de staart niet mee te aaien en te stoppen op het einde van de rug. De meeste katten houden er niet van aan de staart gestreeld te worden. Ook de zijkanten, naar de buik toe, worden best vermeden. Concentreer je dus enkel op de rug, doe het traag en rustig zonder te veel kracht en ze zal snel beginnen spinnen, lekker genieten van de streling.

Gerelateerd:
- Dierenarts en dierenkliniek
- Honden en rashonden
- Dierenopvang en dierenhotel

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - GezondheidHobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

5000+ TIPS - Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingen

Tinnitus extreme – Hoe leren leven met een erge vorm van oorsuizingen – Advies

U bent hier : Home > Gezondheid > Tinnitus extreme oorsuizingen

Tinnitus Extreme - Hoe leren leven met erge oorsuizingenHeb je extreem veel last van tinnitus ofwel oorsuizingen, is het storend of maakt het je leven ondragelijk, dan vind je op deze pagina hoe je ermee kan leven en zelfs meer. Elke week worden nieuwe tips, artikelen, studies, filmpjes en video’s toegevoegd. Sla deze website dus zeker op bij uw favorieten.

Even vooraf: graag zou ik jou, als tinnitus patiënt, willen verzoeken deze (lange) webpagina goed en aandachtig te lezen omdat het je gegarandeerd gaat helpen. Ook wil ik je vragen deze webpagina te delen met vrienden die problemen hebben met hun tinnitus. Samen kunnen we zo anderen helpen. Alvast dank. Auteur Ludo Claes

Lees ook:
- Tinnitus oorsuizingen en voeding, suiker, zout en koffie
- Tinnitus - Waarom kunnen onze hersenen niet tegen piepgeluiden?

BELANGRIJK: Je bent met je tinnitus eerst al naar de dokter geweest en je hebt ook een Neus-Keel-Oren specialist geraadpleegd waarbij ze hebben gezegd: “Je tinnitus heeft geen medische oorzaak, we kunnen je helaas niet helpen, je zal met je tinnitus moeten leren leven”, dan is deze website pagina voor jou. Zo niet, ga eerst naar de dokter en laat je medisch onderzoeken opdat je weet dat je tinnitus geen medische oorzaak heeft.

1. Enkele belangrijke vragen en antwoorden over tinnitus

 • Is tinnitus te genezen? Bestaat er een medicijn? (anno 2020) = NEEN
 • Zijn er medische studies gaande teneinde tinnitus effectief te genezen = JA
 • Bestaat er een methode waardoor tinnitus dragelijk wordt en je ermee kan leven = JA
 • Bestaat er een kans dat je tinnitus-geluid je niet meer stoort of ergert = JA
 • Bestaat er een kans dat je je tinnitus-geluid zelfs geheel niet meer hoort = JA
 • Ook als dit geluid nu zéér luid is zoals bij jou?” = JA

Meer nog. Er bestaat zelfs een kans, en die kans is zeker reëel, dat je hersenen je tinnitus geluid niet meer bewust maken waardoor je je geluid geheel niet meer hoort, zelfs niet in een geluidsarme ruimte. Straf? Ik weet het en je gelooft mij nu waarschijnlijk niet want jouw geluid is dermate hard en krachtig dat het niet meer horen gewoon onrealistisch is, toch? Ik ken dat gevoel. Maar toch is het effectief zo. Je kan na het lezen van deze webpagina je extreem luide geluid beheersbaar maken en zelfs volledig laten verdwijnen (korte of lange termijn). Maar zo ver zijn we nog even niet. Eerst moet je tinnitus goed begrijpen en vervolgens de technieken en oefeningen op deze webpagina goed oefenen. Deze webpagina biedt je zowel directe oplossingen als heling op langere termijn.

Mijn studie en ervaring is gebaseerd op de grondleggers van het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell, maar gaat nog een stukje concreter in het begrijpen van tinnitus en het aanreiken van concrete oplossingen en oefeningen.

2. Waarom deze pagina over tinnitus oorsuizingen?

Ikzelf, als webmaster van deze website, heb ernstige tinnitus sinds 2010 bestaande uit maar even drie hoge tonen zijnde uit twee hoge frequentie fluitketel geluiden in mijn beide oren waarvan links het sterkst, en één hoge ruistoon in mijn hoofd. Ik heb zeer diep gezeten met mijn tinnitus. Ik heb zelfs een tattoo met “Tinnitus Extreme” op mijn bovenarm laten plaatsen voor het geval dat ik in het ziekenhuis zou opgenomen worden. Als ik dan rare gedragingen zou hebben en ik me niet kon verwoorden, dan zouden de dokters of verplegers toch op mijn arm kunnen aflezen dat ik die gedragingen (angst, paniek, enz…) heb omwille van Tinnitus. Ja, zo diep zat ik.

“Je moet er maar mee leren leven”. Dat was het motto van alle dokters en specialisten die ik heb gezien en dat heb ook jij waarschijnlijk te horen gekregen. Tja, makkelijk praten als je niet zoals ik, en misschien ook jij, op de rand van de afgrond staat en niet weet hoe je met die ondraaglijke tinnitus in je hoofd moet leven. Maar ik ben er uit geraakt. Meer nog. Ik heb ondertussen bedrijven opgezet, boeken gepubliceerd en een prachtig leven opgebouwd. Hoe ben ik er dan uitgeraakt? Door veel studie, veel experimenteren en persoonlijke ervaring. Met deze webpagina zet ik even mijn ervaring en studies uiteen en ben ik er van overtuigd dat ik hierdoor anderen, die hetzelfde ondergaan, een helpende en vooral verlossende hand kan toesteken.

Let wel, deze pagina is enkel van nut voor diegenen die ernstige problemen hebben met hun tinnitus-geluid. De meesten die Tinnitus of oorsuizingen ervaren (lage geluid-irritatie), hebben er weinig of geen last van en gaan gewoon door met hun leven en dagelijkse activiteiten. Als men er niet op let, dan hoort men het geluid niet, en als men het hoort dan stoort het niet. Dit zijn als het ware de gelukkigen van de tinnitus patiënten. Ca 2% tot 5% van de tinnitus patiënten daarentegen heeft wel ernstige problemen met hun tinnitus-geluid. Dit omdat hun geluid (hoge geluid-irritatie) om de één of andere reden in de hersenen gekoppeld is aan een negatief gevoel, voornamelijk angst, hoge mentale spanning en depressie. Voor hen, en waaronder jij misschien, is hun tinnitus geluid zeer irritant en zo ingrijpend sterk aanwezig dat het hun dagelijkse leven sterk beïnvloedt om niet te zeggen bijna ondragelijk maakt. Deze website pagina is specifiek voor deze mensen.

3.A. Wat is tinnitus of oorsuizingen?

Tinnitus is een aandoening, geen ziekte dus, waarbij je een geluid of meerdere geluiden hoort die er eigenlijk niet zijn. Jij, en jij alleen hoort dus dit geluid. De oorzaak van tinnitus kan allerlei zijn zoals een beschadiging van het binnenoor door blootstelling aan een zeer luid geluid, een geluidscorrectie van de hersenen die een geluidsstoring van het oor proberen te corrigeren, een oorontsteking, een nare gebeurtenis, hoge of langdurige stress, een traumatische ervaring, iets banaals zoals oorsmeer dat niet goed verloopt, en zo meer. De oorzaken kunnen dus allerlei zijn. Ook zal je wel gemerkt hebben dat de oorzaken niet meteen fysiek zijn zoals een beschadiging aan het binnenoor, maar ook psychologisch van aard kunnen zijn zoals blootstelling aan hoge stress en dergelijke. Tinnitus of oorsuizingen is dus niet altijd gerelateerd met het oor, zoals vaak wordt gedacht, maar wordt veeleer veroorzaakt door het systeem in je hersenen dat geluiden detecteert en verwerkt? Kortom, wat de reden of oorzaak ook moge zijn, je hoort nu eenmaal een geluid dat er eigenlijk niet is en dat stoort je, irriteert je, of maakt je leven ondragelijk. Dit is het enige wat we moeten weten en waarmee we aan de slag gaan.

3.B. Wat is somatische Tinnitus

Als we praten over somatische tinnitus dan bedoelen we hiermee dat het tinnitus geluid, niet de oorzaak is van een gehoorschade of ander probleem het je gehoor, maar afkomstig is vanuit je lichaam. Dit lijkt misschien wat vreemd, maar je moet hier denken op neurologisch niveau waarbij de neuronen in je hersenen, die je gehoor activeren en sturen, gekoppeld zijn aan de neuronen die instaan voor je spieren en je zenuwstelsel. Als je dus je spieren spant, dan heeft dit plots een impact op je tinnitus geluid dat vervolgens harder of scherper wordt en weer normaal wordt bij ontspanning van de spier. Somatische tinnitus staat ook gekend als niet alleen een mogelijk oorzaak, maar zeker een versterker van je “normale geluid”. Bij een somatisch probleem, gaat dit je tinnitus dus erger maken.

Bij de meeste tinnitus patiënten met somatische oorzaak of versterking, is de tinnitus gekoppeld aan de nekspieren of kaakspieren maar kan zich ook profileren naar de oogspieren, oorspieren, mondspieren, schouders, rug en zelfs de huid. Je kan dit makkelijk testen door bijvoorbeeld even hard op je tanden te bijten of je hoofd even naar voor te buigen, of naar linke of rechts te draaien waardoor je nekspieren opspannen. Als je bij deze beweging merkt dat je tinnitus geluid scherper of harder wordt, dan heb ook jij waarschijnlijk een vorm van somatische tinnitus. Een tweede richting die wijst naar een mogelijke somatische oorzaak bij tinnitus is als je een gehoortest hebt ondergaan waarbij de test heeft aangetoond dat je gehoor geen of slechts minimale afwijking heeft. Ook dan is de kans zeer groot dat de oorzaak of versterking van de tinnitus somatisch is.

Het nadeel van somatische tinnitus, volgens mijn eigen ervaring, is dat het tinnitusgeluid zéér scherp en een zéér hoge toon kan aannemen wat bijna supersonisch aanhoort. Ook leert mijn eigen ervaring dat mijn tinnitusgeluid op enkele maanden in scherpte, toonhoogte en geluidsterkte maar bleef toenemen zonder enige reden, wat me zeer frustreerde en angstig maakte, maar wat eigenlijk betekende dat ik slechte houdingen en stress had waarbij mijn spieren of zenuwstelsel steeds onder spanning stonden, ook al dacht ik dat ik ontspannen was. Ontspannen zijn, wil dus niet automatisch zeggen dat al je spieren ook effectief ontspannen zijn. Vaak zijn er spieren in je lichaam die op volle spanning staan zonder dat jij het zelf beseft.

Het voordeel van somatische tinnitus is dan weer dat het behandelbaar is en je via oefeningen of kinesitherapie of fysiotherapie de scherpte en toonhoogte van je geluid kan verlagen tot zelfs volledig wegwerken zodat je het niet meer hoort. Wel vergt het tijd en is dit niet iets wat je één, twee, drie realiseert. Vraag hiervoor raad en advies bij je huisdokter of kine of fysiotherapeut. Ook is het belangrijk om weten dat eenmaal je je geluid minder hoort of zelfs volledig weg is, het aan te raden is de oefeningen of nieuwe houdingen te blijven doen, wil de hoge toon niet plots terug opduiken. Ook is het volgens mijn persoonlijke ervaring psychologisch belangrijk dat je het besef hebt dat jouw tinnitus geluid (dat nu loeihard staat) een somatische oorzaak kan hebben, dat behandelbaar is, wat je nu wat rust geeft en de angst van je geluid wat wegneemt waardoor de stress ook weer wat beter beheersbaar wordt.

Graag zou ik je naar volgende studies willen verwijzen betreffende somatische tinnitus (Engelstalig)
Studie ondernomen bij somatische tinnitus patiënten (jong en oud) met metingen en ervaringen

Belangrijk. Als je start met het oefenen, zal je merken dat je tinnitusgeluid waarschijnlijk harder en scherper wordt. Dit is volledig normaal. Je kan het vergelijken met het starten met fitness. Dan zijn je spieren tijdens, na en ook enkele dagen later stijf. Zeker omdat je die specifieke spieren niet vaak gebruikt. Hetzelfde verhaal als je start met de oefeningen. Let er ook op dat de oefeningen therapeutisch zijn en tijd vergen. Het is zeker niet zo dat indien je nu start, je na de oefening meteen verlichting ervaart. Dit heeft tijd nodig. Ben je niet zeker van de oefening op zich, vraag raad bij je huisdokter of kine fysiotherapeut.

4. Hoe wordt geluid door de hersenen geïnterpreteerd?

Als we dit gaan bekijken dan moeten we realiseren dat ons lichaam al miljoenen jaren op deze aarde rondloopt en zich heeft geëvalueerd volgend de ervaringen die het gedurende die tijd heeft opgedaan. Gedurende die miljoenen jaren leefden we in continu gevaar om opgegeten te worden en heeft ons lichaam als bescherming allerhande systemen opgebouwd die ons waarschuwen en aandachtig maken om te kunnen overleven. Dat deze ontwikkelde systemen succesvol zijn wordt bewezen door het feit dat jij en ik nu op deze aardbol rondlopen. Waren deze systemen niet succesvol dan waren we al lang opgegeten en uitgestorven.

Eén van die prachtige en succesvolle oer-systemen is de interpretatie en verwerking van geluid door onze hersenen. Geluid wordt op bijna supersonische snelheid in onze hersenen opgenomen en verwerkt. Dit omdat geluid op een mogelijk gevaar kan duiden. Het geritsel van een naderende hongerige leeuw bijvoorbeeld of het kraken van hout bij een vallende boom. Hierbij wordt geluid niet alleen gehoord maar gaan onze hersenen supersnel bepalen of dit geluid gerelateerd staat met gevaar (spanning) of geen gevaar (ontspanning). Betekent het geluid “gevaar”, dan gaan onze hersenen supersnel tal van systemen inschakelen die volledig onbewust, zonder dat je het beseft, plaatsvinden. Zo wordt door je limbisch systeem in je hersenen direct een emotie (angst, kracht, stress en spanning, enz..) aan het geluid gekoppeld, wordt vervolgens direct je zenuwstelsel geactiveerd waardoor je lichaam in een “vecht-vlucht-bevries” status komt en wordt er in de hersenen adrenaline aangemaakt om je scherp te stellen. Tevens wordt je spijsvertering stilgelegd, dat heb je uiteindelijk niet nodig als je in gevaar bent, en wordt extra bloed en zuurstof naar de spieren gepompt. Je gaat anders ademen om meer zuurstof in je bloed, spieren en hersenen te krijgen, je gaat opgespannen zijn om te kunnen vechten of vluchten en zo meer. En dit gebeurd allemaal automatisch en supersnel, zonder dat je ervan bewust bent. En dat allemaal door een simpel geluidje waarvan je hersenen gezegd hebben dat het op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden.

Denk hierbij maar even aan een geritsel bijvoorbeeld dat je hoort in het midden van de nacht als je alleen bent. Ken je dat gevoel van angst en spanning dat je op dat moment ervaart omdat je niet weet wat dit geritsel veroorzaakt en gevaarlijk zou kunnen zijn. Dat is wat ik bedoel. Je hersenen horen iets, en zetten je lichaam en hersenen direct in volle actie en spanning voor het geval dat het geluid effectief gevaarlijk zou zijn (een grote hond in de bosjes bijvoorbeeld) en je snel moet reageren (vechten-vluchten-bevriezen).

Dus, heb jij extreem veel last van je tinnitus-geluid, dan hebben je hersenen jouw specifiek geluid als “gevaar” geklasseerd en er een “negatieve” emotie (angst, spanning en stress, of dergelijke) aan gekoppeld gecombineerd met een reeks aan automatische reacties. Dit lijkt erg maar je moet even beseffen; dit een normaal proces van je hersenen en is uiteindelijk goed omdat het in het algemeen levens red. Alleen is de mentale koppeling die je hersenen, je limbisch systeem, gemaakt hebben tussen je tinnitus-geluid en je emoties ietwat ongelukkig waardoor je geluid eigenlijk een last is geworden. Maar je moet ook volgend beseffen; deze gemaakte mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, stress, enz…) is plastisch en is dus te wijzigen tot zelfs om te vormen zoals je verder zal kunnen lezen. Dat is alvast goed nieuws.

5. De geluidsversterker in je hersenen maakt tinnitus nog erger

Nog zo een prachtig overlevingssysteem dat ons oer-lichaam over de miljoenen jaren heeft ontwikkeld is een interne geluidsversterker. Dit unieke systeem, dat zich eveneens in de hersenen bevindt, heeft als taak om een geluid dat op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden, denk aan het geritsel uit vorig punt, luider te maken dan het eigenlijk is zodat we het geluid sterker horen en we het bijgevolg beter kunnen analyseren of het nu echt een gevaar (spanning) of geen gevaar (ontspanning) betekent. Meer nog. Ditzelfde systeem heeft de mogelijkheid om geluid dat we horen en we als belangrijk zien (het geritsel bijvoorbeeld, wat een gevaar zou kunnen zijn) doelgericht te richten en er extra aandacht op te vestigen waardoor andere geluiden, die niet belangrijk zijn, extra gedempt worden waardoor we bijgevolg enkel dit specifieke geluid, het geritsel, horen.

Dus nog eens verduidelijken. Als je hersenen bijvoorbeeld een geritsel horen wat op een mogelijk gevaar zou kunnen duiden, maar er zijn ook nog andere geluiden die het geluid van het geritsel storen zoals omgevingsgeluiden van wind in de bomen bijvoorbeeld, dan gaan je hersenen niet alleen dit gevaar-geluid (het geritsel) versterken maar ook nog eens de andere storende geluiden dempen zodat je hersenen zich volledig kunnen focussen. Dit wederom zodat je het gevaar-geluid zeker goed zou horen en je weer gepast kan reageren (vechten-vluchten-bevriezen), mocht het geritsel effectief een gevaar zijn (grote hond in de bosjes). Knap systeem hé, toch?

Helaas is dit prachtige overlevingssysteem weeral niet zo prettig als je een irritant tinnitus-geluid hebt. Doordat je hersenen dit tinnitus-geluid gekoppeld hebben aan een negatieve emotie zoals emotionele spanning, angst, stress, irritatie, frustratie, boosheid, of dergelijke, zien de hersenen dit geluid als belangrijk en treedt dit versterking-systeem dus in werking. Gevolg: je geluidsversterker in je hersenen zet het volume van je tinnitus-geluid op maximaal en gaat er zich nog eens volledig op focussen. Gevolg: je hoort het tinnitus-geluid sterker dan het eigenlijk is en wordt door de sterke focus van de hersenen zelfs ondragelijk. Meer nog, je hersenen laten de focus niet meer los waardoor je je tinnitus-geluid continu hoort.

Dit automatisch versterken van tinnitus-geluid door je hersenen is ook aangetoond bij meerdere metingen en studies. Als men jouw specifieke tinnitus-geluid effectief zou gaan meten, dan zou je wel eens verbaasd kunnen zijn van hoe laag de toonsterkte eigenlijk wel is, al staat het voor jou loeihard en is het ondragelijk. Maar dit is niet je eigenlijke geluid. Het is namelijk je interne geluidversterker die je lage tinnitus-geluid luider maakt. Sterker nog, als je je gaat concentreren op je tinnitus-geluid, dan kan je je geluid zodanig luid zetten dat het boven alle geluiden uitreikt, zelfs boven een discobar of een straalmotor van een vliegtuig. Zo sterk en krachtig is dit overlevingssysteem.

6. Wanneer zet je geluidsversterker je geluid harder?

Dat is een goede vraag. Mijn ervaring leert dat concentratie het belangrijkste is. Concentreer je je op je geluid, dan vraag je eigenlijk aan je versterker om het geluid te versterken, wat dan ook direct gebeurt, en dat wil eigenlijk je liever niet, toch? Andere dingen zoals koffie, suiker, zout en zo meer kunnen je geluid ook wel wat aansterken, maar die zie ik persoonlijk niet als een hoofdoorzaak. Wel goed opletten voor spanning zoals stress want die hebben wel een impact op je versterker. Als je gespannen en onrustig bent dan vraag je eigenlijk aan je hersenen om super alert te zijn wat dus betekent dat je versterker extra hoog gaat staan en je geluid gaat versterken. Ontspannen en rustig zijn is dus zeker een aanrader, al is dit makkelijker gezegd als gedaan als je tinnitus hebt. Ik weet er alles van. Maar het kan. Verder lees je hoe.

Stop met zoeken naar oorzaken waarom je geluid zo hard staat.
Een grote fout die we allemaal maken als ons tinnitus geluid loeihard staat is het zoeken naar oorzaken waarom het zo luid staat. “Heb ik teveel koffie gedronken? Heb ik te intens gesport? Heb ik teveel in de zon gelopen? Heb ik een kwaal gekregen? Heb ik te weinig geslapen? Wat heb ik fout gedaan?” en ga zo maar door. Gouden tip. Stop hier onmiddellijk mee. Des te meer je hieraan denkt, des te meer aandacht en spanning je creëert en dus, des te luider je interne geluidsversterker je geluid zal zetten. En daar ga je weer. Stop dus met zoeken naar oorzaken waarom je je geluid nu luider hoort dan daarnet of gisteren of vorige week. Dit is zoals je nu weet volledig psychologisch en wordt bepaald door je geluidsversterker in je hersenen. Het is dus je geluidsversterker die bepaalt hoe hard of hoe stil je geluid staat, niet jij. Dus, aanvaard het zoals het nu is en weet dat het straks weer anders zal zijn.

Even wat goed nieuws -  Een geluidsdemper in je hersenen
Als je vorig punt goed gelezen hebt, dan heb je gelezen dat je hersenen enerzijds beschikken over een systeem dat geluiden versterkt (belangrijke geluiden zoals het geritsel), maar dat anderzijds hetzelfde systeem ook geluiden kan verzachten (onbelangrijke geluiden zoals omgevingsgeluiden). Kan dit verzachten of dempen dan ook voor je tinnitus? JA.

BELANGRIJK : deze stelling is niet een denkbeeldig iets of een droom, maar pure realiteit. Je beschikt effectief over een systeem in je hersenen dat je tinnitus-geluid in volume kan regelen, hoog of laag, waarbij dit systeem zelfs instaat is je tinnitus (hoe loeihard het nu ook moge zijn) geheel uit te schakelen waardoor je het niet meer hoort behalve als je je goed gaat concentreren. Straks meer hierover.

7. De cognitieve ofwel mentale koppeling bij tinnitus

Als we even samenvatten, dan weten we nu dat alle geluiden die we horen door de hersenen worden getoetst aan hun belangrijkheid, en dat doen de hersenen continu (ook als je slaapt), en dat de hersenen een gevaar of geen gevaar gaan koppelen aan dit geluid. Als het geluid een gevaar vormt, dan wordt automatisch het zenuwstelsel geactiveerd (vecht-vlucht-bevries conditie), wordt adrenaline aangemaakt, je lichaam wordt in spanning gezet, je spijsvertering wordt uitgezet, ja ademhaling wordt intenser en naar de borstkas gericht, emoties worden gekoppeld (angst, vrees, mentale kracht, en zo meer) en dergelijke. Dit alles gebeurd in een fractie van een seconde en volledig automatisch.

Het volgende wat plaatsvindt is het maken van een cognitieve ofwel mentale koppeling. Het geluid en al wat daarop volgde wordt nu door de neuronen in je hersenen aan elkaar gekoppeld wat een herinnering wordt. Dit maakt dat als je dit geluid een volgende keer hoort, automatisch al hetgeen dat werd gekoppeld, toen je het geluid voor het eerst hoorde, automatisch wordt herhaald.

Even verklaren. Stel, je bent alleen op wandel midden in de nacht en je hoort een specifiek geluid van een geritsel waarbij je plots een gevaarlijke hond uit de bosjes ziet komen waarbij je hoge spanning en angst ervaart. Je zet het snel op een lopen. Stel, je bent de volgende dag weer alleen op wandel bent en je hoort weer dat specifieke geritsel, dan zal je automatisch terug diezelfde spanning voelen en het wellicht weer op een lopen zetten. Ook al is er nu geen hond. Waarom? Omdat je hersenen de eerste keer bij dat specifieke ritsel-geluid een gevaar-gevoel hebben gekoppeld met spanning en angst. Vanaf nu zal je dus telkens weer opnieuw dezelfde spanning en angst voelen bij dat specifieke ritselgeluid. Deze samenhang tussen het geluid en al wat automatisch volgt, noemen we een mentale koppeling of een cognitieve koppeling.

Er is meer. Elke mentale of cognitieve koppeling wordt versterkt door herhaling en de kracht van je gevaar-gevoelens. Des te vaker je het specifieke geluid van het geritsel hoort en des te vaker je er diezelfde of hogere spanning of angstgevoel bij ervaart, des te sterker wordt de gemaakte mentale koppeling. Het wordt dus een automatisme.

NOTA : Aan Tinnitus wordt door de hersenen vaak de emotie ANGST gekoppeld
Sommige patiënten hebben meer problemen met de angst dan het eigenlijke tinnitus geluid
DUS : Het belangrijkste is niet je tinnitus maar wel hoe je er mee omgaat.

Dit proces gebeurd ook bij tinnitus. Des te vaker de tinnitus je stoort en des te sterker je reageert door negatieve emoties, des te sterker wordt de mentale koppeling wat betekent dat het tinnitus-geluid en je reacties een automatisme wordt. Nu heb je dus niet alleen een probleem met je geluid maar ook met de gekoppelde reacties en emoties (spanning, angst, stress, frustraties, en zo meer). Maar ook nu weer; dit is zeer normaal en is een goed werkend systeem want slechte ervaringen leren ons dat we bepaalde dingen beter vermijden omdat het bedreigend zou kunnen zijn. Helaas is dit prachtig systeem ook nu niet zo gunstig als je tinnitus hebt. Maar ook nu weer belangrijk om weten, mentale koppelingen zijn her-programmeerbaar en te wijzigen tot zelfs volledig om te vormen.

Even een kort bewijs. Stel, je bent midden in de nacht alleen op wandel en je hoort dat specifiek geritsel. Je wordt angstig en gespannen want je denkt dat er gevaar dreigt (grote gevaarlijke hond) waardoor je automatisch in een “vecht-vlucht-bevries” conditie komt. Stel nu dat je ziet wat er uit de bosjes komt en dit blijkt een egeltje te zijn. Vraag: ben je nu nog bang of gespannen? Sta je nu nog in een (vecht-vlucht-bevries) conditie? Neen, je hebt gezien wat het is, je hebt het mogelijke gevaar geanalyseerd en als ongevaarlijk geëvalueerd en je lichaam gaat automatisch ontspannen (zenuwstelsel schakelt over naar rust). En wat als je het ritsel-geluid nogmaals hoort? Inderdaad, het stoort je niet meer. Je hoort het wel, maat het stoort je niet meer. Je eerste mentale-koppeling (geritsel = angst) is dus volledig verbroken en je blijft rustig. Ook dat principe kan gebeuren met je tinnitus-geluid.

BELANGRIJK : deze stelling is niet een denkbeeldig iets of een droom, maar pure realiteit. Je beschikt over een systeem in je hersenen dat instaat is om negatieve mentale koppelingen (tinnitus = angst en spanning) enerzijds te creëren en anderzijds te wijzigen. Alle mentale koppelingen, hoe erg of hoe sterk ook, zijn buigzaam tot zelfs volledig vervormbaar.

8. Stop met vermijden en doorbreek de tinnitus cirkel

Als we vorig punt even in acht nemen dan kennen we nu een eerste stap in het leren leven met tinnitus. Analyseer eens goed je tinnitus-geluid volgens het reële gevaar. Ga je er dood van? Ik denk het niet. Waarom ben je er dan bang van of waarom ben erdoor gespannen? Vooral omdat je het geluid niet kan plaatsen en je het niet kan verdragen. Zo was het toch bij mij. Maar als je weet dat het niet dodelijk is, dan is dat toch al goed nieuws, toch?

Vraagje. Luister jij met aanvaarding naar je geluid of ben je de hele dag bezig om je erover op te jagen en het te vermijden? Als je dit laatste doet, dan zeg je eigenlijk tegen je hersenen dat je tinnitus-geluid belangrijk voor je is en je weet nu ook wat dit als resultaat heeft. Je interne versterker zet je geluid op maximaal volume en gaat zich specifiek richten. Maar dit wil je niet, dus je gaat je nog meer opjagen en proberen te vermijden waardoor het geluid nog belangrijker wordt en je versterker het nog luider gaat zetten. Zie je de cirkel waarin je zit? En dit gaat zo maar door, elke dag, elke nacht. Je hersenen maken er een harde focus van en je hoort het continu.

Heb je al eens gehoord van de “paradox van emoties”, een stelling uit de neuro-wetenschap? Die zegt: “des te meer we forceren om een emotie te vermijden des te sterker ze wordt”.

Dit geldt ook voor de emoties rond je tinnitus. Stop dus met je op te jagen en te vermijden maar probeer te aanvaarden. En ja, ik weet het. Dat is makkelijk gezegd zeker als je net als ik destijds tegen de muren op loopt omdat je het niet kan verdragen. Maar zoals bij aanvang al gezegd, heb ik precies daarvoor deze website pagina geschreven. Om je hierin te helpen en concrete oplossingen te bieden. Je leest het verder.

9. Aanvaard en accepteer dat je tinnitus hebt

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, ik weet het, maar hier moet je even hard en realistisch zijn tegen jezelf. Of je het nu wil of niet, je hebt nu eenmaal tinnitus. Dus waarom je er nog druk om maken en het erger maken. Het heeft gewoon geen zin. Het is verloren energie die je beter in iets anders kan steken. Probeer vanaf nu los te laten en te aanvaarden dat jouw tinnitus-geluid deel uitmaakt van je leven, net als je voeten. Voel je je voeten? Ik denk van niet. Waarom je er dan op concentreren? Dit is net als je tinnitus. Het is er gewoon, dus laat het gewoon aanwezig zijn, zonder dat je je erop gaat concentreren.

Wat is aanvaarden of loslaten precies?
Aanvaarden is de kunst om naar je tinnitus-geluid te luisteren zonder dat je hierbij gevoelens zoals spanning, angst, frustratie, boosheid of dergelijke ervaart. Aanvaarden is dus je emoties in bedwang houden. Van zodra je de emotie voelt opkomen (van je onbewuste) is het aan jou (je bewuste) om deze emotie te erkennen maar ze niet aan te houden. Ze kort te houden dus. Van zodra je dit kan, dan heb je je geluid en de emotie aanvaard en is de belangrijkste stap al gezet. (In een volgend punt lees je hoe je je emoties kan beheersen)

Dit loslaten zal alvast je interne versterker aanspreken om je geluid wat zachter te zetten aangezien je aangeeft dat het geluid niet belangrijk is. Misschien gebeurt dit niet direct en vergt het wat tijd. Bedenk wel even aan dat je een sterke emotionele koppeling hebt gemaakt met je tinnitus-geluid en het dus even kan duren vooraleer je hersenen (je onbewuste) deze koppeling losmaken. Bedenk tevens dat vooraleer je hersenen, je onderbewuste, de koppeling losmaken, jij eerst het signaal aan je hersenen moet geven dat jij, als het bewuste, het geluid aanvaard (je emoties bedwingen). Pas dan zal ook je onderbewuste een poging wagen om de koppeling langzaam los te maken en je geluid zachter te zetten of zelfs geheel weg te laten. Dus, probeer het geluid niet te vermijden, weg te cijferen of erop te concentreren maar probeer gewoon te aanvaarden zoals het is. Ook al staat het nu hard of stil.

Even belangrijk om weten.
Als je nu direct instaat bent om los te laten en dus naar je geluid kan luisteren zonder dat je gevoelens ervaart, dan gaat je zenuwstelsel direct van spanning naar rust, ga je bijgevolg direct uit je “vecht-vlucht-bevries” conditie en is het geluid niet meer ondraagbaar storend waardoor je je terug op andere dingen kan concentreren. Als dat niet prachtig is.

10. Realiseer en aanvaard dat het volume van tinnitus op en neer gaat

Als je eenmaal start met de technieken en oefeningen op deze website pagina, dan zal je merken dat je tinnitus-geluid niet altijd hetzelfde is. Het volume gaat op en neer. Dit is ook logisch omdat het volume ervan geregeld wordt door je interne geluidsversterker en deze niet altijd op stil of luid staat. Dit is wel even zeer belangrijk om weten. Zeker als je plots merkt dat je geluid stiller staat of het plots geheel niet hoort. Dat is euforie, maar bedenk dat je versterker elk moment het geluid terug hard kan zetten. Als dat gebeurt, is het voornaam dat je weet dat je aandoening niet erger geworden is of dat je probleem groter geworden is, wat tot angst en spanning leidt en je dus weer in die cirkel komt vast te zitten, maar begrijp dat dit normaal is en gewoon je interne geluidsversterker is die je geluid weer terug luider heeft gezet. Het feit dat je dit weet en beseft, maakt het je makkelijker om het te aanvaarden en los te laten “Oei, Mijn geluid staat precies harder! Ach, ja het is niets ernstig, is mijn versterker die mijn geluid weer harder heeft gezet. Dit wordt straks wel weer minder”.

Tinnitus kan snel wijzigen of lang aanhouden
Hou er ook even rekening mee dat je interne versterker altijd waakzaam is en ten allen tijden je geluid harder of stiller kan zetten en dit ook kan aanhouden. Je interne versterker kan dus nu direct, of binnen enkele minuten, of binnen enkele uren, of binnen enkele dagen, of binnen enkele maanden je geluid wijzigen en, je versterker is tevens instaat om je geluid-sterkte aan te houden gedurende minuten, uren, dagen, weken, maanden om het dan weer plots te wijzigen. Dit verklaart ook de reden waarom sommige tinnitus patiënten zo lang en zo hevig in hun tinnitus probleem verblijven. Hun interne versterker staat continu op maximaal volume, maar het verklaart evenzeer waarom je plots, uit het niets, je geluid geheel niet meer hoort, hoe sterk of hard het enkele seconden geleden ook stond. Dat is de kracht van je interne versterker.

Wat er ook gebeurd, loeihard of stil, de kunst bestaat erin dit op en neer gaan te beseffen en je ten allen tijden rustig te houden zodat je kan aanvaarden en loslaten (de emoties angst, frustratie, boosheid, en dergelijke kort houden en bedwingen). Loslaten = je geluid is er maar het stoort or irriteert je niet meer. “Ach ja het is er weer”.

11. Staat je tinnitus loeihard, dan moet je NU volgend direct doen!

Dit punt is super belangrijk voor jou als je geluid loeihard staat of ondragelijk is en komt voort uit het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell. Zij stellen dat de sterkte van je geluid dat je ervaart in direct relatie staat met de sterkte van het geluid op de achtergrond waarin je je bevindt hetgeen ook logisch is. Sta je dus in een stille ruimte, dan zal je je geluid sterk horen. Sta je in een geluidsrijke omgeving dan zal je je geluid minder hard horen. Dat is vergelijkbaar met het beter zien van een kaars in het donker dan in het daglicht zoals omschreven in hun gepubliceerde boek.

Deze theorie gaan we dan ook direct in de praktijk zetten, en doe dit NU, wacht hiermee niet tot morgen.

 1. Zorg dat je een smartphone hebt = Smartphones - Bol.com
 2. Zorg dat je smartphone oortjes hebt = Oortjes smartphones - Bol.com
 3. Download de GRATIS app “Noise Generator” of andere geluidgenerator

Nogmaals, doe dit nu !!! Dit is je directe hulpmiddel voor je tinnitus behandeling. Je zal zien, het helpt direct en biedt je een wereld van verluchting. Niet wachten dus.

Ik denk dat je wel weet waarom je een smartphone nodig hebt. Inderdaad, om de app “Noise Generator” te kunnen gebruiken. Deze speciale app heeft verschillende ruisgeluiden (wit, bruin, violet, en zo meer). Van deze ruisgeluiden is geweten dat dit niet alleen rustgevend inwerkt op de hersenen maar tevens tinnitus kan onderdrukken (maar dit laatste is niet de bedoeling). Dit werd ook bevestigd in een grootste Amerikaanse studie bij militairen in het Amerikaanse leger (studie naar tinnitus na gehoortrauma in oorlogsgebieden). Uniek aan deze app is dat je niet alleen je ruistoon kan kiezen maar dat je zelf de frequentie van elke ruistoon kan instellen. Hierdoor kan je dus je eigen geluid creëren dat best past tegen jouw specifieke tinnitus geluid. Ikzelf gebruik hierbij de ruistoon VIOLET en zet deze op 20.000Hz.

Nu ga je je tinnitus geluid direct sturen.
Wat doen we nu? Zoals gezegd in het TRT programma is de sterkte hoe je je geluid ervaart afhankelijk van het omgevingsgeluid waarin je je bevindt. We gaan nu dus met de app extra omgevingsgeluid creëren waardoor we het loeiharde tinnitus-geluid (door je interne versterker zo hard gezet) minder hard of minder irritant gaan ervaren waardoor onze emotie zoals spanning, angst, boosheid of irritatie (die het tinnitus-geluid weer hard zetten) weg gaat en we dus uit de tinnitus-cirkel geraken. Dus, staat je tinnitus geluid loeihard, zet het geluid van je telefoon dan wat harder (niet te hard hé opdat je geen gehoorschade oploopt) waardoor je je tinnitus geluid minder hard hoort en je geen spanning meer ervaart. Makkelijk toch. Dus waarom wachten. Doe dit nu en je merkt direct verlichting in je spanning.

Samengevat

 1. Selecteer je gewenste ruistoon dat best past bij je tinnitus geluid
 2. Selecteer de frequentie van de ruis die best past bij je tinnitus geluid
 3. Regel het volume volgens de irritatie die je ervaart van je tinnitus geluid
 4. Je doel nu = je emoties en spanning weg / niet tinnitus-geluid overtreffen

Geef het even tijd. Ga niet eisen dat van zodra je je telefoon aanzet, de app start ook meteen je tinnitus-geluid weg is. Dat komt wel maar is nu, bij je eerste keer nog te snel. Geef jezelf even de tijd. Je hersenen moeten het nieuwe geluid even leren kennen en pas na enkele minuten of uren zal je pas merken hoe je spanning afneemt omdat de focus van je hersenen loskomt van je tinnitus. Kan je je na enige tijd toch nog niet concentreren op het geluid van je telefoon en heb je bijgevolg toch nog spanning, wijzig dan de frequentie of het type ruistoon of het volume. Belangrijk is dat je die combinatie vind die je tinnitus ervaring wat onderdrukt en je spanning, je emotie afneemt. Je moet rust ervaren.

BELANGRIJK
Let wel, het is niet de bedoeling dat je de ruistoon zodanig luid zet dat het je je tinnitus-geluid niet meer hoort. Dat is nu nog even onmogelijk omdat je interne geluidsversterker nog op maximaal volume staat en je je tinnitus geluid ALTIJD zal horen, ongeacht hoe sterk je het ruisgeluid ook zet. De bedoeling is dat je je tinnitus-geluid minder sterk of minder hard hoort waardoor de focus van je hersenen op de tinnitus wat loskomt en je emoties, je spanning afneemt. Je tinnitus-geluid effectief stilzetten volgt later. Nu moet eerst je spanning weg krijgen en je zal merken dat als je spanning weg, je makkelijker kan leren aanvaarden en loslaten. (Je hoort je tinnitus maar het soort niet)

Gebruik de oortjes om het geluid van de telefoon-app nog efficiënter en doeltreffender te maken. Je kan uiteraard ook gewoon de luidspreker van je telefoon gebruiken, wat ik heel vaak doe, maar oortjes bieden wel een groot verschil. Probeer het maar. Ik zou ook adviseren oortjes te nemen met bluetooth waardoor je niet met een kabel zit te knoeien en neem zeker oortjes met een lange batterijduur van minimaal 10 uur zodat je ze makkelijk kan gebruiken om te slapen. Ik persoonlijk heb een Samsung telefoon en gebruik recent de Earbuds van Samsung op aanraden van een collega en gebruik dit enkel in mijn linker oor omdat in dat oor mijn tinnitus-geluid het hards aanwezig is. Ik had vroeger oortjes met kabels en een slaap-hoofdband met luidsprekers maar ik merk dat de Earbuds makkelijker zijn. Ik gebruik ze overdag als ik het echt nodig heb (is nog zelden), in de avond bij TV (gebeurt soms nog wel eens), maar zeker om te slapen (doe ik altijd). Echt een aanrader. Ik slaap als een roosje, ook al staat mijn geluid loeihard als ik naar bed ga (zie een volgend punt).

Het feit dat je nu weet dat je kan sturen biedt verzachting in je spanning
Dit zal wellicht je eerste opluchting zijn. Als je eenmaal een ruistoon of ander geluid (er zijn vele apps beschikbaar) hebt gevonden die verlichting geeft aan je gevoel of emotie van je tinnitus-geluid, dan zal dit gegarandeerd een gevoel van opluchting en rust geven. Gewoon het feit dat je weet dat je iets hebt waardoor je jezelf uit de tinnitus irritatie kan halen is een rustgevend gevoel en zal je helpen je tinnitus te aanvaarden en uiteindelijk los te laten.

SAMENVATTING geluidtherapie bij Tinnitus

 1. Welke muziek (geluid) moet je zoeken? Een geluid dat je rust brengt en gemoedelijk is en je zeker niet opjaagt of zenuwachtig maakt.
 2. Waar vind je die muziek? Via een app of via Youtube "Tinnitus Sound Therapy" of dergelijke
 3. Moet je altijd dezelfde muziek gebruiken? Nee, het is best meerdere rustgevende muziekjes te vinden. Vaak is het zo dat een bepaald muziekje vandaag rust geeft maar morgen minder goed werkt en een ander muziekje efficiënter is.
 4. Wat is het doel van dit muziekje (geluid)? Het doel is je rust te geven en hierdoor je hersenen te herprogrammeren naar gewenning. Onrust = tinnitus luider. Rustige muziek tempert je luide tinnitus geluid en geeft rust. Tinnitus + rust (in plaats van angst) = training naar gewenning in de hersenen (gewenning, zie verder op deze website)
  Nadenkertje : "Als je dan toch naar geluid luistert, luister dan naar rustgevende muziek in plaats van je angstgevende tinnitus en train hierdoor je hersenen naar gewenning".
 5. Hoe luid/hard moet je het muziek/geluid zetten? Dit moet je even afstemmen en is van moment anders. Het muziekje moet je rust geven maar mag NOOIT luider staan dan je tinnitus geluid. Als je hersenen je tinnitus geluid niet horen, dan kan geen gewenning plaatsvinden.
 6. Hoe lang/vaak moet je een muziekje(geluid) opzetten? Dat bepaal je zelf maar de regel is: van zodra je onrustig bent. Dit kan zijn in de avonduren en de nachten, maar kan ook gedurende de dag of als je je gewoon wat wilt ontspannen. Ben je geïrriteerd door je tinnitus, maak het jezelf dan makkelijker en gebruik je muziek (gebruik oortjes, je smartphone luidspreker, of wat dan ook)
 7. Goed om weten: Als je je muziekje uitzet, dan ga je de tinnitus automatisch wat luider horen en is de kans groot dat je even terug angst ervaart. Laat dit gewoon begaan, het is volledige normaal. Vaak is het maar enkele minuten en wordt je weer wat rustiger. Denk erom dat je sensoren op scherp staan en je hersenen automatisch direct je tinnitus gaan zoeken en op de voorgrond zetten. Dit wordt na verloop van tijd beter maar kan in het begin wat beangstigend zijn. Des te langer/vaker je geluidstherapie gebruikt, des te meer je hersenen je tinnitus aan rust gaan koppelen en meer naar de achtergrond gaan plaatsen waardoor ze uiteindelijk het tinnitusgeluid niet meer zo sterk gaan zoeken en aanbieden.

12. Let op !! Wie tinnitus zoekt, die vind

Dit is een gevaarlijke en iedereen die tinnitus heeft valt in deze valkuil. Van zodra je begint met oefenen met de technieken op deze pagina en je je tinnitus-geluid plots niet meer hoort of minder hoort, dan ben je geneigd om te gaan zoeken naar je geluid. “Hoor ik het nog?” en je gaat dus zoeken. Ik kan je garanderen dat je het gaat vinden. Meer nog. Als je het dan vindt, dan slaat het ook meteen hard toe want wat je eigenlijk doet is je oer-systemen activeren. Je vraagt als het ware aan je hersenen om het geluid terug hoorbaar maken waarop je hersenen gaan reageren en niet alleen door het hoorbaar te maken maar door tevens je geluidsversterker te activeren en je geluid terug op maximaal volume te zetten met volle focus als gevolg. Dus, als je je tinnitus-geluid niet meer hoort, of minder hoort, ga dan zeker niet zoeken maar ook nu, accepteer, wees blij en laat los door niet meer aan tinnitus te denken.

13. Goed slapen met tinnitus

Als je geconfronteerd wordt met tinnitus dan wordt goed slapen een probleem. Zeker als je geluid loeihard staat. Je tinnitus gaat er niet alleen voor zorgen dat je moeilijk de slaap kan vatten, maar kan je ook wakker maken. Mijn slaaponderzoek in het ziekenhuis toonde aan dat mijn tinnitus me maar liefst 35 keer per uur wakker maakt, al besef ik dat niet altijd. Zelfs de neuroloog stond verbaasd van deze metingen. Maar ergens is het normaal en is het weer een oer-systeem dat zijn werk doet.

Mijn hersenen hebben sterke emoties gekoppeld aan het tinnitus-geluid waardoor er steeds een gevaar wordt gesignaleerd. Als je slaapt, werkt dit systeem gewoon door, hersenen slapen namelijk nooit, gelukkig maar, en werken 24op24. Dit betekent dus dat mijn hersenen steeds weer gevaar detecteren en me dus wakker maken om me te waarschuwen. Dit is goed, als je in de oertijd leeft maar nu is dit systeem niet zo handig. En er is meer. Aangezien dat mijn hersenen me waarschuwen voor gevaar gaan ze me bij het wakker worden ook direct in paraatheid te zetten door mijn zenuwstelsel op actief te zetten “vecht-vlucht-bevries” conditie. Wakker worden is voor mij dus echt geen pretje.

Toch slaap ik nu als een roosje
Laat duidelijk zijn dat ik hulpmiddelen nodig heb om te kunnen slapen. Als eerste zou ik je adviseren te slapen met een geluid in je directe omgeving zodat je hersenen zich niet focussen op je tinnitus. Ik gebruik hiervoor mijn ruis-geluid (app Noise Generator, zie een vorig punt) samen met een oortje (bluetooth + lange batterijduur) of slaapmuts of hoofdkussen met luidspreker. Ik zet het volume van het ruis-geluid ietsje lager dan het geluid van mijn tinnitus zodat mijn hersenen twijfelen op wat ze zich moeten focussen waardoor het voor mij een stuk makkelijker wordt om me te concentreren op mijn ruis-geluid en de hersenen de tinnitus makkelijker gaan stilzetten (Zie een vorig punt). Dit geeft me rust en ontspanning opdat ik de slaap zou kunnen vatten.

Producten om goed te kunnen slapen

Medisana "Sleepwel" hoofdkussen met ingebouwde luidsprekers voor je smartphone voor een heerlijke nachtrust met geluiden uit je kussen.

Slaaptrainer ruismachine met LED - toestel met ruisinstellingen om op je nachtkaste te plaatsen

Hoofdband met geïntegreerde slaap koptelefoon met Bluetooth - Slaapmasker

Daarnaast zou ik willen adviseren een TV met DVD speler op de slaapkamer te plaatsen. Dit niet om gewoon eender welk Tv-programma te kijken, maar om een extra afleiding te creëren. Als je gewoon een TV plaatst en je gaat eender welk TV programma bekijken, dan kan het zijn dat je het programma echt wil zien en je jezelf gaat forceren om niet inslaap te vallen. Dit is uiteraard niet de bedoeling. Hetgeen ik doe is een DVD opzetten van een serie (bij mij is dit Big-Bang theorie) wat me ontspant. Vervolgens staat de TV op donker beeld waardoor ik nog net zie wat er afspeelt en de ondertitels kan lezen, staat het geluid stilletjes opdat het me niet stoort. Omdat ik de DVD al vaak gezien heb, wil ik eigenlijk de afloop niet absoluut zien, ga me dus niet forceren om wakker te blijven en sta ik mezelf dus toe om op elk gepast moment, als ik moe wordt, inslaap te vallen. De TV heb ik geprogrammeerd om na een uurtje automatisch uit te schakelen. Kortom, als ik dus ga slapen dan hoor ik mijn ruis, en kijk relax naar een serie en voor ik het weet ben ik in slaap gevallen. Ik ga nu met plezier en ontspannen slapen. Echt een aanrader voor elke slechte slaper.

Zoals bij aanvang van dit artikel aangegeven vertel je ik alles en houd ik geen geheimen. Ik vertel je dus ook dat ik slaappillen neem. Dit zal je wel niet verbazen denk ik. Ik gebruik hiervoor Dormonoct van 1mg en ik neem dit elke dag net voor het slapen gaan. Let wel dit is enkel verkrijgbaar op doktersvoorschrift al zijn er ook andere slaapmiddelen op natuurlijke basis die zo verkrijgbaar zijn. Kan je de slaap niet vatten, of wordt je vaak wakker tijdens de nacht, dan kan je eens testen met de natuurlijke inslapers of ga eens op gesprek bij je huisarts en geef aan dat je tinnitus hebt en de slaap niet kan vatten of vaak wakker wordt.

14. Heeft het aantal uren slaap invloed op het tinnitus geluid?

Dit is een goede vraag waarop ik helaas geen concreet antwoord kan geven omdat mijn ervaring me geen rechtlijnig uitsluitsel of resultaat geeft. Over het algemeen kan gesteld worden dat vermoeidheid een negatieve inwerking heeft op de hersenen waardoor je interne versterker geneigd zal zijn het tinnitus geluid luid te zetten. Maar dit geeft volgens mijn ervaring geen uitsluitsel of relatie met het aantal uren dat je slaapt.

Mijn ervaring leert dat ik bijvoorbeeld nachten heb dat ik normaal slaap rond acht uur of nachten heb dat ik langer slaap, wat op een goede nachtrust zou moeten duiden, en mijn geluid toch hard staat. Anderzijds heb ik nachten van slechts enkele uurtjes slaap, waarbij ik minder tot zelf geheel geen last van mijn geluid ervaar. Ik kan dus niet concreet zeggen of je aantal slaapuren impact hebben op het volume van je tinnitus geluid. Ik heb wel het vermoeden dat het volume bepaald wordt door wanneer je in je slaapcyclus waker wordt. Zoals je weet hebben we per nacht meerdere slaapcycli die opgebouwd zijn uit meerdere stappen, remslaap, diepe slaap en zo meer. Ik denk, maar weet dus niet zeker, dat het geluidsvolume van je tinnitus eerder bepaald wordt door wanneer je in deze cyclus wakker wordt dan wel door het aantal uren dat je geslapen hebt.

15. Tinnitus oefeningen om je emoties te sturen

Nu je een betere duiding hebt van wat tinnitus eigenlijk is en hoe het werkt, weet je dat je eigenlijk meerdere factoren hebt die je tinnitus bepalen zijnde je geluid op zich, wat hiervan de oorzaak ook moge zijn, je interne versterker die de sterkte van je geluid regelt, en de emotie die eraan gekoppeld zit. Je weet nu ook dat dit allemaal automatisch door de hersenen geregeld wordt. Ook weet je dat je tinnitus-geluid je dermate kan irriteren of sterke spanning kan creëren dat je zenuwstelsel wordt geactiveerd wat je in een staat van “vecht-vlucht-bevries” plaatst waardoor je lichaam geactiveerd wordt.

Als je dus je extreem veel last hebt van tinnitus die je wenst te wijzigen of zelfs volledig wenst stil te zetten dan moeten we technieken of oefeningen doen die je instaat stellen om al die mechanismen te sturen. Let wel, deze oefeningen zijn gebaseerd op training en zijn dus een leerproces voor je hersenen. Het is dus zoals leren fietsen. De hersenen hebben dus wat tijd nodig om het leerproces te leren en er acties aan te geven waardoor bestaande automatismen worden doorbroken en nieuwe worden gevormd.

Oefening 1 : Verleg je concentratie weg van je tinnitus

Zoals eerder reeds aangegeven, wordt je tinnitus-geluid in sterkte bepaald door je interne geluidsversterker die dan weer direct gekoppeld staat met je concentratie. Des te meer je je concentreert op je tinnitus-geluid, des te harder dit geluid wordt. Dit net zoals je voeten zoals eerder al eens aangekaart. Voel je nu je voeten? Neen waarschijnlijk niet. Je voelt ze wel van zodra je je erop gaat concentreren. Meer nog. Als je je wat langer op je voeten gaat concentreren dan voel je wellicht ook je sokken en merk je misschien ook plots ongemak omdat je schoenen wat knellen. Thans, dit alles voelde je enkele seconden geleden niet. Pas  wanneer je je er op begon te concentreren begon alles ineens op te vallen en misschien zelfs te irriteren. Dat is de kracht van concentratie en is zeker niet te onderschatten bij tinnitus. Probeer dus je concentratie ter verleggen, weg van je tinnitus, en je zal zien dat je automatisch gaat ontspannen waardoor je even kan loslaten.

Maar hoe doe je dat dan? Lees een boek, kijk TV, ga werken, ga fietsen, ga wandelen, ga sporten in een sportcentrum, zet muziek op, ga knutselen, ga met vrienden shoppen, of wat dan ook. Er zijn tal van dingen die je kan doen om je concentratie weg te halen van je tinnitus-geluid. Kies maar. Alles is mogelijk als je je maar kan concentreren op iets anders dan je tinnitus geluid. Probeer dit vervolgens meerdere keren per dag. Als het je eenmaal lukt om stilaan en misschien in begin maar enkele seconden je geluid even uit te zetten of te verminderen door concentratie-verplaatsing waardoor je plots opmerkt: “He, ik hoor mijn geluid nu even niet” zal je een enorm gevoel van opluchting voelen. En het is net dit gevoel dat je nodig om te realiseren dat je je geluid effectief kan uitzetten of verminderen hetgeen je rust en ontspanning zal geven om je tinnitus te aanvaarden en uiteindelijk gedurende lange tijd of zelfs volledig los te laten waardoor het zelfs geheel verdwijnt.

BELANGRIJK : forceer je niet om je concentratie te verleggen. Forceren = vermijden en frustreren = emotionele spanning = je interne versterker zet je tinnitus-geluid op maximaal volume. Doe gewoon iets wat je wil doen of wat je echt interesseert zodat je concentratie geleidelijk overgaat van je tinnitus naar je activiteit en je plots merkt “He, ik hoorde mijn geluid net even niet”. En als het niet lukt, het zij zo, probeer het later even opnieuw maar ga zeker niet frustreren en ergeren “Ik kan het niet, mijn geluid is te hard, enz…”. Van zodra je gaat frustreren dan maak je het jezelf moeilijk. En ja, ik weet het, het verleggen van concentratie is niet eenvoudig als je geluid loeihard staat en het vergt dus wat oefening. Geef je hersenen dan ook even tijd om te leren. Voornaam voor nu is dat je weet dat je aan het werken bent om een oplossing te vinden voor je tinnitus in plaats van steeds weer meegesleurd te worden door de emoties van angst, stress, spanning en zo meer.

LET OP !! Zoals je weet, ga niet zoeken naar je geluid als het even weg is want je zal het snel weer vinden. Aanvaard de situatie (hard of stil) maar realiseer je nu dat je je geluid kan afzetten of kan minderen door je concentratie te verleggen.

Oefening 2 : Zet je hersenen op een verkeerde been door gecombineerde concentratie

Ik hoor je na het lezen van vorig punt nu al denken: “Concentreer je op iets anders? Dat is makkelijk gezegd als je geluid loeihard staat!”. Je hebt absoluut gelijk en ik weet precies wat je bedoeld. Als je geluid loeihard staat waardoor je je gewoon niet kan concentreren op iets anders, dan heb je iets meer nodig en wel meerdere afleidingen tegelijkertijd waardoor we als het ware je hersenen in de war gaan brengen, ze op een verkeerde been gaan zetten waardoor ze bijgevolg zelf ook niet meer weten waarop ze zich eigenlijk moeten focussen.

Hoe doe je deze gecombineerde concentratie dan?

 1. Neem je smartphone, zet je app aan en zet je ruistoon zodanig dat je je tinnitus nog net kan horen (dit is ALTIJD je basis)
 2. Zet nu de radio aan en zorg dat je zowel de radio, de ruis en je tinnitus kan horen

Nu wordt het even lastig voor je hersenen om een focus te leggen en vast te houden. Nu komen er namelijk drie geluiden binnen die geanalyseerd en verwerkt moeten worden. Nu zal je merken dat het voor jou een stuk makkelijk wordt om te kiezen waarop je je gaat concentreren. Je tinnitus, de ruis, de radio. Wil je je concentreren op de radio maar merk je na enkele minuten (geef het even tijd, zeker ca 10 minuten) dat het niet lukt en je hersenen de focus vasthouden op je tinnitus (zonder dat jij je erop concentreert), zet dan de radio een klein tikje harder of je ruis iets luider. Let wel, het mag je tinnitus-geluid niet overheersen want dan ben je aan het vermijden en krijg je een emotionele slag (angst, stress, spanning) als je de radio terug stiller zet en je je tinnitus terug hoort. De kunst bestaat er dus in dat je alle drie de geluiden kan horen.

Kan je je nog niet concentreren en overheerst je tinnitus nog steeds, lees een boek.
Dus: je leest nu een boek, je radio staat aan, je ruis-geluid staat aan, je hoort je tinnitus.

Ik denk wel dat je nu begrijpt wat we willen bereiken. We gaan meerdere afleidingen tegelijkertijd activeren waardoor we het je hersenen moeilijker maken om op je tinnitus gefocust te blijven en jij makkelijker kan kiezen waarop je je wil concentreren. Belangrijk is dat je een punt in tijd vind (en dat kan even duren) waar je plots, zonder dat je het eigenlijk beseft, opmerkt “He, ik hoor mijn geluid nu even niet, of he, ik hoorde het net even niet” en dat is de start die je moet hebben om straks een langdurig en lange termijn resultaat te gaan bereiken. Je moet gewoon weten en beseffen dat zelfs jouw hardnekkige en loeiharde geluid kneedbaar is. Hoe onmogelijk dit voor jou nu ook mag aanvoelen, het is kneedbaar, je beschikt net als iedereen over die systemen. Maar zoals gezegd, ga niet forceren. Het moet natuurlijk komen. Zet je neer, zet je meerdere afleidingen aan en probeer te concentreren en te genieten tot je plots opmerkt dat je even je geluid niet gehoord hebt. Dat is je startpunt en je “YES” euforie moment. Maar geef het even tijd. Je hersenen hebben zoals je weet een sterke mentale koppeling gemaakt met je tinnitus-geluid en zullen het niet zo maar loslaten.

Wat gebeurt er als de focus weg is?
Staat je geluid nu loeihard, om welke reden dan ook? Dan weet je dat je hersenen nu volledig gefocust zijn op je tinnitus. Alle energie gaat dus integraal naar de focus van je hersenen naar je tinnitus wat je moet zien los te wrikken door je concentratieverschuiving.

WAT GEBEURT ER DAN : er komt een moment dat je hersenen je concentratie-verschuiving effectief gaan volgen en zich dus losmaken van je tinnitus-geluid en mee gaan naar datgene waarop je je concentreert.

GEVOLG: Je bent volledig geconcentreerd op je activiteit en, je hoort je geluid niet meer.

Mijn ervaring leert me dat door concentratieverschuiving mijn geluid het ene moment loeihard staat, dan weer weg is, om dan weer loeihard te staan. Soms heb ik uren, dagen geen geluid, en zit ik in de zetel bij de TV om plots weer een loeihard geluid te horen, zo maar uit het niets. Heb ik dan iets verkeerd gedaan, neen. Dat is het typische aan tinnitus als de hersenen en je interne versterker zich aan het aanpassen zijn. Dan hard, dan weer weg, dan weer hard en ga zo maar door. Soms sta ik op met een loeihard geluid, ga in de douche om dan te merken dat mijn geluid volledig weg is. Onvoorstelbaar.

Het enige wat je in dit geval kan doen is het gewoon accepteren, aanvaarden en weten als het nu loeihard staat, het in enkele minuten weer weg kan zijn. Vooral niet ergeren of emoties vormen en gewoon laten gebeuren is mijn motto, en als het me echt niet gaat, dan roep ik mijn hulpmiddelen in. Mijn ruis-geluid aan en afleidingen. Gewoon het feit dat ik weet dat mijn geluid, hoe hard dan ook, binnen enkele seconden ook weg kan zijn, maakt het me mogelijk ook de loeiharde geluiden te aanvaarden.

Oefening 3 : Mentaal schakelen om je emoties in bedwang te houden

Deze oefening oefen ik vaak. En wel om volgende reden. Als je eenmaal opmerkt dat je geluid even weg is of als je geluid straks langere tijd weg is wat uiteraard goed is, dan bestaat het gevaar dat je een emotionele slag (angst, spanning, stress) krijgt als je het tinnitus-geluid terug hoort. Denk erom dat tinnitus kan komen en gaan, kan komen en gaan, kan komen en gaan. Je begrijpt wat ik bedoel. Dit terug opmerken van je geluid kan dan wel emotioneel zwaar zijn waardoor je emoties zoals spanningen, angst, frustraties, woede en zo meer weer aangezet worden. Zeker als je dacht dat je er definitief van verlost zou zijn en nu terug is. Niet tegenstaande dat het terug opwakkeren van je geluid normaal is, is het aan te raden te leren hoe je hiertegen kan wapenen opdat de emoties je geen parten gaan spelen waardoor je weer diep wegzakt en meegesleurd wordt door de negatieve emoties.

Om te leren mijn emoties in bedwang te houden als ik mijn tinnitus geluid terug hoort, nadat het kort of lang weg is geweest gebruik ik mijn ruis-geluid waarmee ik mentaal ga schakelen. Ik zet me ergens rustig neer, in een stille omgeving en zet mijn app (ruis-geluid) aan. Dat zet ik tijdens het oefenen zodanig luid dat ik mijn tinnitus-geluid niet meer hoor. Dit geeft dus rust en houd ik ca 10 seconden aan. Dan zet ik het ruis-geluid uit waardoor het tinnitus-geluid plots terug opduikt wat dus weer emoties (spanning) opwekt. Ook nu houd ik dit ca 10 seconden aan waarna ik de ruis terug aanzet. Dit gaat zo maar door gedurende ongeveer tien minuten. Na even oefenen ben ik instaat om me rustig te houden en voel ik de negatieve emoties bij het uitzetten van de ruis en het plots horen van de tinnitus niet meer. Dit is het resultaat dat we zoeken. Gevoel van rust bij je tinnitus-geluid. Met deze oefening train ik dus mijn hersenen om geen negatieve emoties meer te maken bij het tinnitus geluid en rustig te blijven. Soms zeg ik ook gewoon “RUST” als ik spanning voel opkomen om het negatieve gevoel te beheersen.

Als je dit ook gaat oefenen dan zal je merken dat na enkele dagen oefenen, je plots geen emoties (spanning) meer ervaart als je je tinnitus geluid hoort. Je hebt namelijk zo vaak geschakeld en je hebt je zodanig geoefend dat je hersenen een nieuwe gewoonte of automatisme (tinnitus = RUST) hebben aangeleerd om bij je tinnitus geen emotie (spanning) meer te tonen. Als je dit leest, dan besef je nu wellicht dat je eigenlijk je mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, enz) die je hersenen aan je tinnitus hadden gekoppeld, hebt bijgestuurd en wel door de bestaande koppeling (tinnitus = angst) te wijzigen en een nieuwe koppeling te maken (tinnitus = rust).

Nog even herhalen en bewijzen: Een wet in de neuro-wetenschap zegt dat elke mentale koppeling (aaneenschakeling van neuronen in de hersenen), hoe sterk ook, buigzaam of her-programmeerbaar is naar een vernieuwde of geheel nieuwe koppeling (actie-reactie-emotie). Hoe? door trainen en oefenen waarbij de hoeveelheid en de intensiteit van de training de sterkte van de nieuwe koppeling bepaalt.

Oefening 4 : Je lichaam gebruiken om rust signaal te zenden naar je hersenen

Ook bij deze oefening gaan we je mentale koppeling (tinnitus = spanning, angst, enz) wijzigen en gaan we hiervoor nu ons lichaam gebruiken. Zoals je weet zijn onze hersenen verbonden met ons lichaam via het zenuwstelsel. Als we een dreiging zien of horen, dan gaan onze hersenen automatisch schakelen, een emotie koppelen in het limbisch systeem en het zenuwstelsel op actief zetten (ik noem het zo maar even om geen moeilijke termen te gebruiken).

Wat velen niet weten dat dit systeem ook andersom van toepassing is. Als jij je lichaamsbeweging namelijk vertraagt, maar dan ook echt vertraagt, dan stuurt deze vertraging doorheen het zenuwstelsel een signaal naar de hersenen dat er geen gevaar is en er dus geen nood is aan spanning of angst of frustratie of andere emoties. We kunnen dus rustig en ontspannen zijn. Deze vertraagde lichaamsbeweging is met andere woorden de techniek die we gaan gebruiken om de bestaande mentale koppeling tussen je tinnitus geluid en je emoties (spanning, angst enz..) te doorbreken en om te buigen.

Hoe doe je dit. Eigenlijk vrij eenvoudig. Neem voor deze oefening elke dag minstens 10 minuten de tijd. Ga gewoon staan met je armen losjes naast je lichaam. Nu ga je langzaam je armen opwaarts bewegen alsof je vliegt, maar dan traag, zeer traag. Adem hierbij rustig in als je je armen omhoog beweegt en adem rustig uit als je je armen terug laat zakken. Doe dit zo traag mogelijk. Des te trager des te beter je zenuwstelsel zich op “rust” zal zetten en naar je hersenen zal signaleren dat er geen gevaar is. Terwijl je dit doet ga je je voor 100% concentreren op je tinnitus-geluid, met als hoofddoel neutraal te blijven en geen emoties (spanning, angst) te ervaren, en als je ze voelt, direct te bedwingen.

Ik denk dat je al wel weet wat het doel is. We gaan je via je lichaam je hersenen signaleren dat je tinnitus geen gevaar is en je hierbij rustig blijft. Aangezien je rustig blijft (trage ademhaling en lichaamsbeweging en geen spanning) gaan je hersenen de gemaakte koppeling (tinnitus = spanning en angst) in twijfel brengen aangezien het rustsignaal niet meer overeenstemt met de originele koppeling van spanning, angst en zo meer.

Veel trainen en oefenen om de nieuwe koppeling sterk te maken
Vervolgens is het aan jou om de nieuw gemaakt mentale koppeling (nieuwe koppeling van neuronen in je hersenen) van tinnitus = rust en ontspanning, zodanig intens en vaak te trainen en te oefenen dat deze nieuwe koppeling zodanig sterk wordt dat ze de oude koppeling (tinnitus = spanning, angst) overtreft. Als dit gebeurt dan betekent dit dat bij een volgende keer dat je tinnitus-geluid plots opkomt, je hersenen de meest sterke koppeling gaat volgen = RUST. Dit in plaats van de oude koppeling = SPANNING

Even herhalen: wet uit de neuro-wetenschap = een nieuw geleerd proces in de hersenen wordt een automatisme als het intens en vaak wordt herhaald.

Oefening 5 : Luister naar je tinnitus geluid en leer het beter kennen

Toegegeven, dit is een angstwekkende oefening. Bij deze oefening bestaat de uitdaging erin je in een stille ruimte te zetten, en daadwerkelijk volledig geconcentreerd naar je tinnitus-geluid te luisteren. Dit is inderdaad een moeilijke. Het doel hiervan is enerzijds je geluid beter te leren kennen en te beseffen dat het niet levensbedreigend is waardoor je het beter kan aanvaarden en anderzijds je emoties neutraal kan houden (geen spanning of angst) waardoor je mentale koppeling (tinnitus = spannen, angst, enz) door je hersenen weer in vraag wordt gesteld. Het allerbelangrijkste van deze oefening is dus dat je dit doet terwijl je volledig rustig blijft. Je gaat rustig zitten of liggen en je gaat gewoon even luisteren naar je geluid, zonder dat je spanning, angst, frustratie of andere emoties ervaart, en merk je de emoties toch op probeer ze dan weer te bedwingen zodat je toch rustig blijft.

Ja, ik weet het, dit is een echte uitdaging en vergt zeker in begin mentale kracht en inspanning. Als je merkt dat het moeilijk gaat, vraag dan iemand om je even te vergezellen opdat je niet alleen bent. Dat kan al helpen om je angst en spanning in bedwang te houden. Doe deze oefening minimaal tien minuten en probeer het regelmatig te doen. Ik deed ze, toen ik nog erge spanning merkte bij mijn tinnitus, echt dagelijks en zelfs meerdere keren per dag en zelfs tot een uur per sessie. Als je eenmaal geen spanning of angst meer voelt bij het tinnitus-geluid, heb je je doel bereikt. Vanaf dan kan je rustig blijven terwijl je je geluid hoort. Dit rustgevoel tijdens je tinnitus-geluid kan zich vervolgens doorzetten doorheen de dag en de nacht. En zoals je weet is geen angst of spanning meer ervaren bij je geluid de start voor succes, maar hierop moet je, zoals je ook weet trainen en oefenen.

Ervaar je de oefening als te moeilijk, forceer jezelf dan niet en sla ze over. Je hoofddoel bestaat er ten allen tijden uit rust te koppelen aan je tinnitus geluid. Als je je dus niet kan ontspannen, doe het dan niet of probeer het laten eens. Probeer het ook eens even met wat achtergrond geluid waardoor de sterkte van je tinnitus wat zachter is. Dit kan helpen je tijdens de meditatie rustig te houden en met enige zachtheid naar je geluid te luisteren waardoor je het makkelijker kan aanvaarden.

Oefening 6 : Maak van tinnitus voorgrond een achtergrond geluid

Deze oefening is de makkelijkste doch een zeer succesvolle methode en is deels gebaseerd op het TRT “Tinnitus Retraining Therapy” programma van Dr. Pawel J. Jastreboff en Dr. Jonathan W.P. Hazell waarbij we gebruik gaan maken van ons voorheen gekende ruis-geluid op de telefoon app. We gaan zoveel en zolang mogelijk het ruis-geluid opzetten (dan en nacht) waarbij we het volume zodanig zetten dat we ons tinnitus geluid nog horen, maar waar beide geluiden (ruis en tinnitus) bijna even sterk staan. Het doel hiervan is dat we enerzijds een gewenning aan het tinnitus geluid gaan creëren doordat het geluid via de ruis dragelijk is en we het kunnen aanhoren, en anderzijds gaan we onze hersenen wederom in twijfel brengen waardoor ze geneigd zijn zich te focussen op het ruis-geluid in plaats van het tinnitus geluid. Dit wijzigen van de focus van de hersenen (tinnitus of ruis) kunnen we zoals geweten bijsturen door ons volledig te concentreren op het ruisgeluid zoals in een eerder punt al aangegeven. De kunst bestaat er dan ook in het geluid van de ruis zodanig te kiezen dat beiden, ruis en tinnitus, hoorbaar zijn maar niet storend werken.

Als dit eenmaal gebeurd dat de hersenen echt de weg kwijt zijn, en dit gaat op en neer (dan ruis, dan tinnitus, en zo gaat het maar door) dan is de kans groot dat de hersenen je concentratie op het ruis-geluid uiteindelijk volledig gaan volgen en zich gaan focussen op het ruis-geluid waardoor het tinnitus geluid plots een achtergrond geluid wordt, en dan is de kans groot dat iets wonderbaarlijk gebeurd.

Zoals we bij aanvang van dit artikel hebben gezien zijn onze hersenen speciaal geprogrammeerd om achtergrondgeluiden, die niet belangrijk voor je zijn, integraal te wissen en niet meer naar je bewustzijn te sturen, alleen als je je echt weer concentreert. Dit betekent dus dat je je tinnitus-geluid, dat nu door je hersenen van belangrijk naar niet belangrijk is geklasseerd, gewoon niet meer kan horen, ook niet in een geluidsarme omgeving. Dit is prachtig nieuws toch. En nogmaals. Dit is geen droom of fictie maar pure realiteit. Dagelijks worden onbelangrijke achtergrond geluiden gewoon gefilterd en niet naar je bewuste gestuurd.

Graag wil ik je ook nu adviseren deze methodiek goed te trainen. Ga dus weer regelmatig (zeker één keer per dag) gedurende tien minuten of langer geconcentreerd in een stille ruimte zitten, zet je ruis (bij voorkeur met oortjes) aan en zet het volume van je ruis net onder het geluid van je tinnitus zodat je dus beiden kan horen. Ga je nu gedurende die tijd volledig concentreren op je ruis-geluid. Je zal merken dat na enige tijd, je je tinnitus-geluid niet meer hoort. Dat is het resultaat dat je wenst wat dit betekent dat je hersenen bezig zijn om je tinnitus geluid te aanzien als een achtergrond geluid wat betekent dat de kans groot is dat de hersenen dit permanent gaan blijven doen en je dus je tinnitus niet meer hoort behalve als je je weer erop gaat concentreren. Ook nu weer belangrijk. Hou je emoties altijd neutraal en zorg dat je geen spanning of angst ervaart en als ze opkomen, aanvaard ze maar probeer ze in bedwang te houden door snel aan iets anders te denken. En let erop, hersenen hertrainen vergt tijd, soms veel tijd. Geef jezelf dan ook die tijd en ga zeker niet forceren.

16. Wat tonen studies en onderzoeken

Nog even dit. Studies hebben aangetoond dat dit fenomeen van verdwijnen van tinnitus geluiden bij iedereen kan plaatsvinden. Ook al staat je geluid nu zodanig loeihard dat het ondragelijk is en ook al heb je al jaren last van tinnitus. Studies en ervaringen tonen aan dat elk type geluid, hoe hard en irriterend ook, door de hersenen kan gefilterd worden van zodra het geluid onbelangrijk wordt en wordt aanzien als achtergrond geluid. Stap één is thans dat je leert om ten allen tijden rustig en ontspannen te blijven als je je tinnitus-geluid hoort.

NOTA: In een stille ruimte zal je altijd geluid horen. Studies hebben aangetoond dat iedereen allerhande geluiden hoort in een stille kamer. Zit je dus op toilet en hoor je geluiden, dan is dit zeer normaal. Aanvaarden dus.

17. Leuk voorbeeldje over geluid en wat je hersenen automatisch doen

Stel je steekt de straat over en plots hoor je achter je een auto die luid toetert. Hoe reageer je? Wat voel je? Waarschijnlijk zit nu je hart in je nek en sta je te trillen van de schrik. Het geluid van de toeter heeft namelijk volledig automatisch allerhande processen in je hersenen gestart en tevens het actieve systeem van je zenuwstelsel geactiveerd omdat de toeter voor jouw levensbedreigend en dus belangrijk was.
DUS : Als tinnitus-geluid = belangrijk = SPANNING

Doch, als je je omdraait zie je dat de auto stil staat langs de straat en gewoon even toeterde op een vriend die passeerde. Hoe reageer je nu? Wat voel je nu? Er valt nu wellicht een blok van opluchting van je af en ben je automatisch weer ontspannen. Maar hoe komt dat dan? Het is nog steeds die toeter. Omdat je geverifieerd hebt (je hebt het gezien) dat de auto geen bedreiging meer is en de auto dus niet meer belangrijk is. Ook dit is weer een signaal aan de hersenen waardoor allerhande processen automatisch geactiveerd worden om de spanning weg te nemen en je zenuwstelsel terug op neutraal of rust te plaatsen. Vraag: Ben je nog bang als je de toeter nog eens hoort? Waarschijnlijk niet want je weet dat de auto langs de kant staat en niet gevaarlijk of belangrijk is.
DUS : Als tinnitus-geluid = onbelangrijk = RUST

Ik ga nog even verder: Stel, je staat nog langs de straat en je krijgt een berichtje op je telefoon wat je aandachtig aan het lezen bent. Na enkele minuten stel je vast dat bij de auto heel wat mensen staan en dat de bestuurder eigenlijk een hele tijd heeft staan toeteren. Maar je hebt dit niet gehoord. Hoe komt dit dan? Omdat je hersenen de toeter als onbelangrijk hebben geklasseerd en het lezen van je berichtje volgens je hersenen-klassement belangrijker was dan de toeter waardoor de hersenen het toeter-geluid niet meer naar je bewuste hebben gezonden.
DUS : Als tinnitus = onbelangrijk = ook hersenen (onbewuste) klasseren tinnitus als onbelangrijk en je hersenen gaan het niet meer bewust maken. Je hoort je tinnitus dus niet meer, behalve als je je echt op je geluid gaat concentreren.

BESLUIT: des te vaker jij aan je hersenen signaleert dat je tinnitus onbelangrijk is (door de oefeningen op de webpagina) des te sneller je hersenen (je onbewuste) dit gaan overnemen en ze je tinnitus-geluid uiteindelijk volledig gaan blokkeren en klasseren.

GEVOLG : Je hoort je geluid niet meer. Ongeacht hoe luid je tinnitus-geluid nu ook moge zijn en ongeacht het soort geluid dat je hebt. En denk erom, ook jij hebt hersenen en ook jij hebt dus dit oer-systeem. Wat jij vanaf nu moet doen is trainen en oefenen.

En nog even dit. Van zodra je beseft dat je tinnitus-geluid eigenlijk onbelangrijk is en je bijgevolg ten allen tijden in rusttoestand kan aanvaarden dat het er is, dan zou je wel eens versteld kunnen staan hoe snel dit proces van start gaat. Maar wees alert, het gaat op en neer. Je hoort het, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Wees dan ook ten allen tijden rustig en laat je hersenen werken tot ze het volledig begrepen en geklasseerd hebben. Geef je hersenen de tijd om tinnitus als onbelangrijk te zien, ook al kan dit soms lang duren. En ondertussen, leef !!

18. GOUDEN REGEL – NU direct goed leven met Tinnitus Extreme

 1. Ofwel is je tinnitus-geluid NU draagbaar (geen emotionele spanning) en leef je zoals je wilt leven en is de kans zéér groot dat op termijn (kort of lang) je hersenen je geluid gewoon gaan uitzetten omdat het voor jou niet belangrijk is. Je hoort het nu en dan nog.
 2. Ofwel is je tinnitus-geluid NU ondraagbaar (wel emotionele spanning) en heb je bijgevolg ALTIJD je hulpmiddelen klaar zoals als je basis, het ruis-geluid van je app (met of zonder oortjes), waardoor je tinnitus-geluid hoorbaar maar draagbaar wordt (geen emotionele spanning), train en oefen je de oefeningen uit deze webpagina en leef je zoals je wilt leven en is de kans zéér groot dat op termijn (kort of lang) je hersenen je geluid gewoon gaan uitzetten omdat het voor jou niet belangrijk is. Je hoort het nu en dan nog.
 3. Merk je het tinnitus-geluid thans plots terug op na lange tijd stilte (kan soms gebeuren), weet dan dat dit normaal is, aanvaard het dan en ga terug naar punt 1 of 2

19. Gewenning van tinnitus

Alle voorgaande oefeningen hebben als doel je te leren gewennen aan je tinnitus geluid. Ongeacht wat dit geluid ook moge zijn of ongeacht hoe luid je geluid ook moge zijn. Nu op dit moment, als je dit artikel leest, staat je geluid gegarandeerd super luid en denk je bij jezelf dat je hieraan nooit zal kunnen wennen en je gek zal maken. Wel, welkom bij de club. Dit hebben we allemaal als we voor het eerst met tinnitus geconfronteerd worden.

 1. Wat is gewenning? Gewenning betekent dat je je tinnitus aanvaard hebt en dat je niet meer geïrriteerd bent door het geluid. Het is er wel maar het stoort je niet meer, net als je horloge om je arm of je schoenen aan je voeten. Alleen als je je concentreert, voel of hoor je het.
 2. Wat is volledige gewenning? Met volledige gewenning bedoel ik dat je hersenen je tinnitus geluid, hoe luid of hard het nu ook moge zijn, het  aanzien als achtergrond geluid en het gewoon uitzet waardoor je het niet meer hoort. Denk hierbij aan het geluid van een ijskast bijvoorbeeld of van een tikkende klok die je niet hoort omdat je hersenen het als onbelangrijk zien en het niet meer op de voorgrond zetten.
 3. Wat is gewenning in de praktijk? Gewenning is het trainen of herprogrammeren van de hersenen dat tinnitus (hoe erg het ook is) geen dreiging is waardoor de hersenen het geluid als achtergrond gaan zien, het geluid stiller maken en na verloop van tijd zelfs volledig stil zetten.
 4. Hoe lang duurt het eer gewenning plaatsvindt? Studies hebben aangetoond dat gewenning aan ernstige vorm van tinnitus plaatsvindt tussen 6 en 18 maanden, maar het is zeer persoonlijk. Bij sommigen gebeurt gewenning super snel, na enkele minuten zelfs als ze kunnen loslaten. Bij anderen duurt het dan weer jaren omdat ze de aandacht en emoties aan hun geluid houden waardoor de hersenen het geluid als iets belangrijk zien en het steeds op de voorgrond houden.
 5. Gebeurt gewenning bij iedereen? Ook hier tonen studies dat 98% van de mensen die ernstige problemen ervaren met tinnitus uiteindelijk gewennen aan hun geluid. Diegenen die niet wennen, blijven dus een bepaalde emotie houden aan hun geluid waardoor de hersenen het dus weer op de voorgrond houden.
 6. Hoe gebeurt gewenning? Ook dit is weer zeer persoonlijk, maar het is belangrijk om weten dat de weg naar gewenning of volledige gewenning met ups-and-downs gaat. Het is dus geen constante. Het kan zijn dat het ene moment je rustig bent met je geluid, en plots vanuit het niets je geluid loeihard staat, om dan weer plots weg te ebben. Dit is normaal en behoort toe aan de weg naar gewenning.
  Belangrijk: Als je geluid plots vanuit het niets weer loeihard staat, wat normaal is, kijk dan goed naar je emoties. Ga zeker niet denken "Och nee, het is weer terug, ik geraak er nooit vanaf" of "Oei, Ik heb iets fout gedaan" of een andere negatieve gedachte. Denk eraan dat het normaal is en deel uitmaakt van de gewenning. Blijf positief en laat het gewoon gebeuren. En kan je het even niet meer aan, gebruik dan je hulpmiddelen.
  DENK EROM : Je emoties op het geluid zijn belangrijker dan de sterkte van het geluid. Sterke emotie = signaal naar hersenen dat het belangrijk is voor jou = DUS hersenen zetten je geluid harder, en harder en harder.
  Blijf dus ten allen tijden rustig als je geluid schommelt en probeer te aanvaarden. Ga iets nuttigs doen waardoor je je concentratie kan verplaatsen.
  Gewenning kan je niet forceren en is een proces van tijd dat geleidelijk en volledig automatisch in je hersenen gebeurt.
 7. Verandering van geluid of nieuw geluid tijdens gewenning. Een fenomeen dat tevens deel kan uitmaken van je gewenning is het wijzigen van je geluid en het optreden van nieuwe geluiden. Het zou dus kunnen dat je geluid in soort wijzigt of dat je een nieuw geluid hoort. Ook dit is normaal.
  Belangrijk: Als je eenmaal tinnitus hebt ervaren met sterkte emoties (irritatie, nerveus, angst, depressie of dergelijke) dan zijn je hersenen extra alert voor interne geluiden ofwel tinnitus geluiden (die anderen niet horen). Dit betekent dus dat je hersenen automatisch elk nieuw geluid naar de voorgrond gaan brengen waardoor je het hoort. Als je hierbij realiseert dat je lichaam en je hersenen continu geluiden maken en creëren (die je normaal niet hoort) is het dus normaal dat je plots iets nieuw hoort.
  Ook nu weer: Ga zeker niet denken "Och nee, nu dat weer, ik geraak er nooit vanaf" of "Oei, Ik heb iets fout gedaan" of een andere negatieve gedachte. Denk eraan dat het normaal is en deel uitmaakt van de gewenning. Blijf positief en laat het gewoon gebeuren.
 8. Goed om weten: Je hersenen doen continu aan gewenning en ze filteren dan ook voortdurend. Alles wat nu op dit moment voor jou niet belangrijk is hoor, ruik, zie of voel je niet. Alles wat jij wel belangrijk vindt (je hebt er een emotie mee = nerveus, angst, of dergelijke) hoor, voel, ruik of zie je. Dat wel of niet gewaarworden is het filteren van de hersenen. De kunst bestaat er nu in je tinnitus als iets onbelangrijk te aanzien waardoor je hersenen het als iets onbelangrijk gaan aanzien en het op de achtergrond plaatsen. Het kan bij iedereen en het gebeurt elke dag.

20. Hoe gaat het nu met mij en mijn tinnitus?

Super goed. Toen ik in 2010 met Tinnitus werd geconfronteerd werd ik overweldigd door iets wat me werkelijk naar de afgrond dreef. De geluiden in mijn hoofd waren zodanig luid en scherp dat ik dacht “dit overleef ik gewoon niet”. Ik dacht: “hoe kan een mens hiermee leven, hoe kan men hiermee functioneren, hoe kan men slapen”. Kortom ik zag het gewoon niet meer zitten en alles werd zwart.

Daarnaast had ik enorme angst van mijn tinnitus, begon ik te beven omdat mijn zenuwstelsel helemaal overspannen geraakt was, mijn maag en darmen lagen overhoop door de enorme tinnitus-stress, ik sliep niet meer en een onderzoek in een slaapkliniek toonde dat ik omwille van mijn hoge alertheid (ontstaan door tinnitus) per uur maar liefst 35 keer wakker werd, niets boeide me nog, ik zonderde me af, en zo meer. Ik zat dag en nacht in dat harde ondraaglijke geluid en spanning wat in mijn ogen gewoon niet vol te houden was. En het enige wat ik hoorde van de dokters en specialisten, mijn grote hoopgevers, was: “we kunnen er niets aan doen, je moet er maar mee leren leven”. Kortom, mijn wereld stortte volledig in.

Nu, zoveel jaren later ben ik ervaren met tinnitus, weet wat het is, hoe het werkt en hoe ik het enigszins kan sturen en controleren waardoor ik het kan plaatsen en accepteren. Ik heb nu vele dagen dat ik het geluid gewoon niet meer hoor, zelfs niet in een stille ruimte, maar ik heb ook nog momenten dat het weer loeihard staat wat dan weer te wijten aan stressmomenten of een emotionele gemoedstoestand. Ik weet dus nu dat als ik stress heb ervaren gedurende de dag, mijn geluid straks of morgen weer wat luider zal staan en ik heb me daarbij neergelegd en als het dan toch even wat te veel wordt, dan doe ik even mijn oortjes in of leg mijn smartphone bij me met wat extern geluid zodat ik me kan ontspannen.

Anderzijds weet ik nu ook dat als ik een dag of periode van volledige rust en ontspanning heb, mijn geluid ook rustiger wordt tot zelfs volledig weg is en ik me zelfs moet concentreren om het geluid terug te horen. Het vreemde hierbij is dat dit, het uitzetten van het geluid door de hersenen, meestal enkele dagen later gebeurd.

Ik weet nu ook hoe belangrijk en krachtig concentratie is bij tinnitus. Concentratie stelt je instaat om je tinnitus direct, nu onmiddellijk, te sturen en te controleren. En nogmaals, ik herhaal het opdat het echt tot je doordringt, dit is geen fabeltje en effectief zo. Ik kan nu beslissen wat ik wil. Ik speel als het ware nu met mijn tinnitus zoals een muziekinstrument (aanzetten – loeihard zetten – uitzetten).

 • Wil ik mijn geluid horen = effe op concentreren en hoppa, daar is het weer
 • Wil ik het geluid loeihard = langer en met meer focus op concentreren en me spannen (zenuwstelsel belasten) en hoppa staat loeihard.
 • Wil ik het geluid terug weg = concentratie verplaatsen, me echt focussen op iets anders, mijn aandacht op het geluid loslaten en hoppa, geluid gaat naar achtergrond (duurt even)
 • Wil ik het geluid weg uit mijn aandacht (naar achtergrond) = rustig zijn en ontspannen – enkele momenten of dagen later is geluid heel wat minder tot zelfs volledig weg (gebeurt automatisch door de hersenen)

Kortom, mijn ondraaglijke geluid dat in 2010 mijn leven gewoon volledig beheerste is nu deel van mezelf geworden. Het is er gewoon. Dan wat luider, dan weer wat stiller, dan is het helemaal weg, dan staat het weer wat luider. Ok, hetzij zo. Het is wat het is en ook al staat het nu loeihard, dan weet ik dat het straks weer volledig weg is. Ik heb geleerd dat tinnitus geen constante is.

Mijn tinnitus opstoot in 2019
Ook moet ik even melden dat ik in 2019 een opstoot heb gehad en mijn tinnitus-geluid plots weer heel luid stond en ook anders in was, waardoor ik het angstgevoel aan het nieuwe geluid had gekoppeld dat, zoals je nu weet, alles erger maakte dan het was. De reden van de opstoot was te zoeken bij een medisch probleem waarbij ik hevige stress heb ervaren gedurende meerdere maanden. Dit uitte zich uiteindelijk in een nieuwe tinnitus opstoot. Gelukkig had ik mijn vorige ervaring en wist ik dat door oefenen en accepteren ook nu weer een gewenning op termijn zou plaatsvinden waardoor ik het niet meer zou horen. Na enkele maanden is het dan ook effectief gebeurd en hebben mijn hersenen het nieuwe harde geluid meer en meer naar de achtergrond geplaatst en hoor ik het enkel als ik me echt concentreer of als ik stressmomenten heb of gespannen ben. Ook nu komt en gaat het geluid en staat het de ene dag wat harder als de andere en is het soms gewoon volledig weg.

21. Hoe gaat het nu verder met jou en jouw tinnitus?

Ik hoop dat je na het lezen van dit artikel beseft en tot je doordringt dat je tinnitusgeluid, hoe hard het nu ook moge staan en hoe ondragelijk het ook is, tijdelijk is en je instaat bent om dit te gaan sturen. Dit vergt wel wat oefening uiteraard en hierbij is de ene dag niet de andere, maar je tinnitus is niet levenslang, is niet contant, is niet levensbedreigend en kan je leren sturen. Meer nog. Je hersenen kunnen het op termijn gewoon als achtergrondgeluid aanzien waardoor je het gewoonweg niet meer hoort. En NEEN het is geen fabeltje. Ik heb het twee keer beleefd. En ja, ik weet ook wat jij nu denkt. “Ja maar mijn geluid is zodanig hard en ondraaglijk, dat het bij mij niet kan”. Welkom bij de club. Dit heb ik ook twee keer gedacht.

Moet je nog even weten:
Hou er even rekening mee dat jij nu op dit ogenblik waarschijnlijk in een staat van opperste alertheid verkeert omdat je tinnitus geluid nu ondraaglijk en loeihard staat. Dit betekent dus dat je hersenen en je lichaam in staat van ALARM staan waardoor ze super alert zijn en je geluid dus super luid hebben staan. Dit is normaal. Je eerste taak bestaat er dus in je hersenen en je lichaam uit deze staat van ALARM te brengen. Dit doe je door rust en zen signalen naar je hersenen te sturen (zie oefeningen). Denk eraan dat zolang je hersenen in staat van ALARM blijven, je geluid NOOIT stiller zal worden. Dus, stop nu met het bezig zijn met je geluid, en zoek naar jouw methode om rust te vinden. Je tinnitus zachter zetten of zelfs uit zetten volgen later wel. Het uitzetten is namelijk een gevolg van je rust en zen zijn.

Ook even in gedachten houden dat als je eenmaal tinnitus slecht hebt ervaren en er een sterke emotie zoals angst aan hebt gekoppeld waardoor je systeem in ALARM is gegaan, je super gevoelig wordt voor andere interne geluiden die eventueel zouden opkomen. Als je dus plots een nieuw geluid waarneemt zoals een oor die begint te fluiten, wat frequent voorkomt en ook snel weer weggaat, is de kans groot dat je systeem direct weer in ALARM gaat. Weet dat dit vanaf nu normaal is. Niet schrikken dus als het gebeurt.

Tinnitus werkt als een oorwurm
Ken je dat? Je hoort een liedje dat zo bij blijft dat je het niet uit je hoofd krijgt. Het wordt een oorwurm. Wel, dit fenomeen profileert zich ook bij je tinnitus geluid. Je hersenen klampen zich zo hard vast aan je tinnitus, omdat je er een emotie aan hebt aangekoppeld, dat je hersenen het steeds weer op de voorgrond gaan zetten waardoor je het blijft horen. Besef dus dat dit normaal is en ook een basissysteem van je hersenen is. Dit oorwurm principe is met name van toepassing als je tinnitus pas ervaart wat verklaart waarom het in het begin moeilijker is om het uit te zetten.

Nog even een tip
Je smartphone is vanaf nu meer dan enkel een apparaat. Het is je medicatie tegen tinnitus. Als je tinnitus je even teveel wordt, zet direct je smartphone aan, luister naar rustgevende ruis of muziek (app, youtube en zo meer) waardoor je rustig en zen wordt. Des te meer jij rustig zen bent terwijl je je tinnitus lichtjes hoort (geluid dus niet harder zetten dan je tinnitus), des te meer je je hersenen traint om je harde tinnitus te aanzien als een zacht achtergrond geluidje (zoals een ijskast die je niet meer hoort) en ze het geluid temperen.

Mijn smartphone heb ik altijd bij me, ook als ik ga slapen. Ik heb een tweede oude smartphone (zonder netwerk) waarop ik leuke muziekjes heb, watervalgeluiden, kikkers, ruistonen en zo meer die ik gewoon onder mijn hoofdkussen leg als ik ga slapen. Dit geeft me zoveel afleiding en rust dat ik geniet van het bedliggen en slaap als een roosje. Gewoonweg doen. Echte aanrader. Zit je aan tafel te eten, naar TV te kijken, op werk, of waar dan ook en heb je last van je tinnitus (stress, irritatie, frustratie, angst, of wat dan ook) zet meteen je smartphone aan en maak jezelf rustig door extern geluid.

Mijn laatste advies
Stop nu onmiddellijk met jezelf te folteren en constant aan je geluid te denken. Dit maakt je tinnitus alleen maar luider, harder, scherper, dus erger dan het is. Ga nu onmiddellijk verder met je leven, ga dingen doen die je aandacht trekken of waarop je je goed kan concentreren en vooral, geniet van je leven. Des te meer jij geniet en je geluid links laat liggen, des te meer je hersenen je tinnitus naar de achtergrond gaan plaatsen. Steek je energie dus niet in het piekeren, angsten uitstaan, zenuwen op stang jagen en zo meer, maar start nu met het omgaan met je tinnitus. Leer het jezelf aan om het te leren kennen en het te sturen. Iedereen kan het. Het is tenslotte een basismechanisme van de mens. De hersenen filteren continu interne en externe geluiden volgens het belang dat jij eraan hecht (horen - niet horen – stilletjes horen – hard horen). Jij bepaalt nu hoe jouw tinnitus-geluid gefilterd wordt. Leer het te sturen.

22. Afsluiter

Ik ben ervan overtuigd dat de oplossingen op deze webpagina tinnitus patiënten kan helpen en ik hoop dat het jou, als collega tinnitus patiënt, net als mij een mooi en gelukkig leven schenkt. Ken je iemand die problemen ervaart met tinnitus, deel dan even de link van deze webpagina. Samen helpen we zo anderen.
Ik wens je alvast van harte een mooi en gelukkig leven.
Auteur, Ludo Claes.

5000+ TIPS - Paard op stal paardenstal TIPS

Wat is een goede paardenstal voor uw paard – Paardenstallen Tips en Advies

U bent hier : Home > Dieren > Paardenstal

Paard op stal paardenstal TIPS

Je paard op stal zetten, dan zijn er enkele punten die je dient te weten over een paardenstal zowel in de wei als in de manege. Op deze pagina vind je praktische TIPS. Elke week worden nieuwe tips, artikelen, studies, filmpjes en video’s toegevoegd. Sla deze website dus zeker op bij uw favorieten.

Het doel van een paardenstal is uiteraard bescherming te bieden voor het paard tegen de weersomstandigheden. Wil je dus een ideale stal, dan dient er in eerste instantie dus voldoende beschutting te zijn tegen harde windvlagen, regen en sneeuw. Doch zijn er nog andere kenmerken die van een stal een goede en ideale paardenstal maken.

Tip 6 : Soorten paardenstallen volgens hun functionaliteit

Als we de paardenstallen even nader bekijken dan moeten we eigenlijk een onderscheid maken tussen twee soorten volgens de functionaliteit. Een eerste soort paardenstal is deze waar het paard zelf in en uit kan gaan en vindt men meestal buiten in een wei. Een ander soort paardenstal vinden we in de manege waar de paarden onder begeleiding in en uit de paardenstal worden geleid. Beiden stallen zijn evenwel gelijkaardig doch ook weer verschillend.

Als een paard onder begeleiding naar een stal wordt gebracht zoals in de paardenmanege bijvoorbeeld, dan zal je merken dat de acceptatie van het paard vrij groot wat dus betekent dat het paard makkelijk en zonder tegenstribbelen in de stal gaan, ongeacht het ontwerp van de stal. Staat de stal thans buiten in de wei waar er dus geen begeleiding is, dan zal het paard zelf besluiten om al dan niet van de stal gebruik te maken en is het ontwerp en de opbouw van de stal dus bepalend of het paard al dan niet in de stal zal gaan. Als je dus een stal in een wei ziet, doch de paarden staan buiten in regen en wind, dan zou het wel eens kunnen dat de paarden de stal maar niets vinden en dienen er aanpassingen te gebeuren opdat de paarden toch van de stal gaan gebruik maken.

Tip 5 : Paarden gaan ook liggen, zorg voor een zachte vloer

Het spreekt voor zich dat een paardenstal voldoende ruim dient te zijn wil een paard zich comfortabel voelen. De hoogte van het dak moet hoger zijn dan de grootte van het paard opdat het paard het hoofd niet continu dient te bukken, en de oppervlakte van de stal dient zodanig te zijn dat het paard zich makkelijk dan draaien en bewegen. Daarnaast moeten we denken aan een comfortabele ligplaats. Je zou het misschien niet meteen denken maar een paard slaapt gemiddeld twee uur per dag. Tijdens dit slapen gaat het paard veelal liggen. Als je een goede paardenstal wilt voorzien, dan dien je er dus op te letten dat het paard lekker en comfortabel kan gaan liggen om te slapen of om even te rusten. Op harde beton of een harde gietvloer liggen is niet echt comfortabel en is dus niet aangewezen. Beter is het de harde ondervloer van de stal te verzachten door het plaatsen van een laagje stro of rubber matten speciaal voor stallen. Hierdoor kan het paard lekker zacht gaan liggen als het hiertoe de nood heeft wat wederom het welzijn van het paard ten goede komt. Als het paard gaat liggen dan moeten we ook even de lighouding in acht nemen. Paarden kunnen zowel op hun buik liggen als op hun zij. Als ze op de zij liggen, dan liggen ze met uitgestrekte poten wat dus wat ruimte vergt. Bij de ideale stal is er dus voldoende ruimte dat het paard makkelijk op de zij kan gaan liggen met uitgestrekte poten.

Tip 4 : Vermijd eenzame opsluiting bij paarden

Paardenstallen in de manege hebben veelal als doel een langdurige stalling te bieden voor een paard. Dit betekent dus dat het paard meerdere dagen in dergelijk stal kan verblijven voor het buiten kan. Om dit mogelijk te maken is het comfort van het paard zeer belangrijk. We dienen dus alles in staat te stellen dat het paard zich gedurende de stalling goed voelt. Hierbij dienen we in eerste instantie te beseffen dat paarden kuddedieren zijn. Een paard helemaal alleen opsluiten zonder contact met andere paarden is geen aanrader en komt zeker niet ten goede aan het welzijn van het paard. Daarom worden de voorpanelen en deuren van stallen in de manege voorzien van grote openingen waar het paard makkelijk het hoofd kan doorsteken en andere paarden in de omgeving en andere omliggende stallen zien. Niet tegenstaande het paard dus alleen in een stal staat, is het toch niet alleen. Dit is zeer belangrijk. Paarden houden zeker niet van een eenzame opsluiting. Hoe zou je zelf zijn.

Tip 3 : Gaan je paarden wel naar de stal in de wei?

Heb je paarden in een wei staan waarbij je merkt dat de paarden in weer en wind buiten staan en niet in de stal gaan, dan hebben de paarden wellicht de stal afgekeurd en zal je even moeten gaan nadenken hoe je de stal kan aanpassen opdat de paarden alsnog in vrijwillig in de stal gaan. Zoals eerder reeds aangegeven is een stal in een wei geheel anders dan een stal in een manege omdat bij een stal in de wei het paard volledig zelf beslist om al dan niet in de stal te gaan. De stal moet in deze dus niet voldoen aan de voorwaarden van het baasje maar van het paard. Als je paard de stal niet goed vindt, zal het ook niet vrijwillig in de stal gaan en verkiest het om gewoon buiten te blijven, in weer en wind. Het is dus aan jou om de stal dusdanig interessant te maken dat het paard er effectief gebruik van maakt.

De reden waarom een paard vrijwillig in een stal gaat is om beschutting te zoeken tegen slechte weersomstandigheden zoals sneeuw of hagel, extreme hitte of koude, en zo meer. Om hieraan een antwoord te bieden moet de stal dus een beschutting bieden. Er dient dus in eerste instantie een dak aanwezig te zijn en een mogelijkheid om uit de wind te staan. Wanden dus. Maar hier moeten we even oppassen. Naast beschutting hechten paarden veel belang aan veiligheid. Paarden ervaren dan ook angst en kunnen paniekaanvallen krijgen als ze zich onveilig voelen. En als paarden zich onveilig voelen in de stal, zullen ze er nooit in gaan. Maar wanneer voelen paarden zich dan eigenlijk onveilig in een stal? Als ze zich opgesloten voelen en niet snel kunnen vluchten als er gevaar dreigt. Kleine deuropeningen zijn dus uit den boze. Een paard moet gewoon snel en makkelijk uit een stal kunnen rennen. Als je dus een stal voorziet met een te smalle deuropening, zullen de paarden vrijwel nooit in de stal gaan. Beter is dan een grote brede opening te voorzien of zelfs de volledige voorkant van de stal open te laten. Hierdoor zien ze steeds een grote opening om doorheen te vluchten wat een gevoel van veiligheid creëert.

Tip 2 : Een ideale paardenstal is een nette stal

Ik veronderstel dat ook jij niet graag verblijft in een smerige woning of slaapkamer. Dit geldt ook voor paarden. Paarden zijn trotse dieren en opteren voor nette ruimtes. Dit geldt dus ook voor de stal. Staat je paard in een stal in een manege waarbij het paard dus meerdere dagen op stal staat, dan zijn er uiteraard uitwerpselen en andere onreinheden die regelmatig verwijderd dienen te worden. Het regelmatig poetsen en onderhouden van een stal is dan ook noodzaak. Vers stro op de vloer, het opruimen van alle onreinheden en uitwerpselen behoort nu eenmaal tot de hobby van het houden en gezond houden van paarden. Nalatigheid in deze resulteert gegarandeerd in ziektes en aandoeningen wat we als dierenliefhebbers ten allen tijden willen en moeten vermijden.

Tip 1 : Paarden schuren wel eens, is je stal sterk genoeg?

Als een paard jeuk heeft dan kan het zichtzelf niet krabben zoals wij mensen. Om zichzelf dan toch te krabben, maken paarden gebruik van schuren. Ze plaatsen zich hiervoor tegen een boom of ander schuuroppervlak en beginnen naar voor en achter te bewegen zodat de huid waar het jeukt tegen het oppervlak schuurt en de jeuk ophoudt. Hierbij dienen we te beseffen dat als de jeuk intens is of als het schuren zodanig goed doet, het paard wel eens met volle gewicht tegen de boom of schuuroppervlak duwt waardoor dus een zeer zware en grote kracht uitgeoefend wordt. Als het paard hierbij de stal als schuuroppervlak kiest, dan moet de stal voldoende sterk zijn om deze schuurkracht op te vangen. Als je met andere woorden morgen in je wei komt en je stal ligt tegen de vlakte, dan zou het wel eens kunnen dat je paard de stal als schuurobject heeft gekozen en je stal dit niet heeft overleefd.

Dit geldt eveneens voor stampen. Paarden zijn wel eens rumoerig en onrustig waarbij ze wel eens aardig en krachtig met de achterpoten kunnen stampen. Gebeurt dit in de stal, dan zal ook nu de stevigheid van de wanden op de proef gesteld worden. Zie je morgen plots beuken of beschadigingen aan de wanden op kniehoogte, dan heeft je paard wellicht een slechte dag gehad en je stalwanden getest op de stevigheid door er een flinke trap tegen te verkopen.

Kortom heb je paarden of denk je eraan om paarden te houden, hetzij in een manege hetzij in een wei, dan zal je zeker een paardenstal moeten voorzien om het comfort en welzijn van je paard te garanderen. Zorg ervoor dat je stal niet gewoon een stal maar een ideale stal is. Je paard zal stralen en je eeuwig dankbaar zijn.

Gerelateerd:
- Paarden verzorging TIPS
- Aanhangwagens TIPS
- Dierenarts en veearts TIPS

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - GezondheidHobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

5000+ TIPS - Hoe potplanten verzorgen en mooi houden

Hoe kan je potplanten lang mooi houden – Tips en Advies

U bent hier : Home > Tuin > Potplanten

potplanten leuke TIPS

Hier vind je leuke praktische TIPS, advies en onderzoeken voor het lang mooi houden van potplanten - 5000+ TIPS.

TIP 5 : Potplanten laten groeien, steek bananenschillen bij de potgrond

Ben jij een liefhebber van bananen en heb je thuis potplanten staan? Dan heb je een succesverhaal in de hand. Bananenschillen zijn namelijk een grote bron van voeding, specifiek voor potplanten. Dit lijkt misschien ietwat vreemd maar het is effectief zo. Vooraleer je dus je bananenschillen in de groen-afvalbak gooit, toch maar even opletten. Je mist misschien wel een gouden kans. Als de bananenschil namelijk begint te rotten, bruin worden dus, dan maken ze unieke stoffen aan zoals stikstof, fosfor en magnesium wat bijdraagt tot het creëren van de ideale voedingsbodem voor de potplant. Deze extra voeding stimuleert de groei van de potplant. Een extra voordeel is dat het rottingsproces van de schil langzaam en over langere tijd verloopt wat maakt dat de voeding over lange tijd aan de potgrond en de plant wordt afgegeven wat dan weer het algemene groeiproces ten goede komt.

Als je bananenschillen aan je potgrond wil toevoegen, dan kan je dit eenvoudig door de schil bovenaan op de potgrond te leggen zoals bij bestaande gepotte planten bijvoorbeeld. Schil hiervoor de banaan en leg de schil enkele centimeters van de plantstam op de potgrond en laat de vervolgens de natuur rustig haar werk doen, het rottingsproces starten. Je kan de plant blijven water geven zoals je altijd al hebt gedaan. Ga je planten verplanten of nieuwe planten in potten plaatsen, dan kan je vooraf de schil versnijden in kleine stukjes en mengen onder de potgrond waardoor je een ideale en zeer voedingsrijke potgrond krijgt waarin je de nieuwe planten kan planten. Ook nu zal moeder natuur haar werk doen en het rotten-voedingssysteem opstarten. Kortom, heb je potplanten staan en eet je graag bananen, gooi de bananenschillen dan zeker niet zomaar weg, maar gebruik ze in de potgrond van je planten. Je zou wel eens versteld kunnen staan van het resultaat.

TIP 4 : Filmpje - welke planten kunnen in een pot?

Ben je op zoek naar leuke potplanten voor binnen of buiten, dan stel jij jezelf misschien ook wel de vraag welke planten eigenlijk kunnen dienen als potplanten. Onderstaand filmpje van "Tuinieren.nl" geeft je alvast een antwoord.

TIP 3: Potgrond snel droog, steek een spons in de pot

Als je wilt dat een plant goed groeit, dan heeft de plant uiteraard water nodig. Zonder water zal de plant niet lang overleven. De hoeveelheid water dat de plant nodig heeft is hierbij afhankelijk van het type plant wat wel eens aanzienlijk kan zijn. En hier is vaak een probleem, zeker als de plant binnen in potten staat. Als planten binnen in potten staan dan gebeurt het wel eens dat het water geven vergeten wordt, of ietwat te laat gebeurt waardoor de potgrond eigenlijk te droog is en de plant dus onvoldoende water krijgt met alle gevolgen van dien.

Om dit te voorkomen kan een makkelijk trucje gebruikt worden namelijk het plaatsen van een spons in de pot. Een spons heeft het kenmerk water op nemen en vast te houden. Dit gebeurt ook in de pot. Van zodra je de plant water geeft, dan zal de spons in de pot veel water opnemen en proberen vast te houden. Het resultaat is dus dat je per gietbeurt meer water zal moeten geven maar het zal verdeeld worden. Een deel van het water zal door de potgrond opgenomen worden, zoals ook voorheen zonder de spons, maar een groot deel zal tevens door de spons opgenomen worden. De spons gaat dit opgenomen water vasthouden en geleidelijk terug afgeven. Dit betekent dat de omliggende potgrond lange tijd water krijgt van de spons en dus vochtig blijft. De plant kan dus genieten van een langdurig aanbod van water wat uiteraard de groei en de gezondheid van de plant te goede komt.

TIP 2 : Last van mieren in je potplant, gebruik koffie

Heb je het ook al wel eens meegemaakt dat je mieren een woning of smulfestijn van je potplant hebben gemaakt en daarbij leuke baantjes trekken doorheen je hele woning, dan zal je ook al wel gemerkt hebben dat het vaak heel lastig is om de mieren uit je potplant te krijgen en volledig uit je woning te bannen. Thans bestaat er een makkelijke techniek waarmee je in enkele weken van de kleine rakkertjes kan verlost zijn en dit door het gebruik van koffie, zijnde het koffiedik. Mieren zijn geen liefhebber van koffie, meer ze nog, ze proberen het te vermijden, en dat is net wat we nodig hebben. Door het koffiedik boven op de potgrond uit te strooien worden mieren vies van de potgrond en gaan deze vermijden.

Koffiedik is met andere woorden een natuurlijk afweermiddel tegen mieren waardoor je allerhande chemische producten kan vermijden en je de mieren dus ook niet doodt. Je maakt de potgrond gewoon onaantrekkelijk waardoor de mier vanzelf de potplant gaat mijden. Daarnaast heeft koffiedik nog een groot voordeel voor de potplant. Namelijk een bron van extra voeding. Koffiedik bevat stikstof, fosfor, kalium en magnesium, net dat wat de potplant nodig heeft om goed te groeien. Ben je dus een fervente koffiedrinker, gooi dan zeker het koffiedik niet weg maar gebruik het bij je potplanten. Het houd mieren weg en is goed voor de plant.

TIP 1 : Met vakantie, zet een fles in je potplanten

Je kent dit vast wel. Je hebt een heel jaar veel zorg gedragen voor je potplanten, en dan ga je met vakantie, dus wat nu met je potplanten. Ze gaan gegarandeerd uitdrogen gedurende je vakantieperiode waardoor de plant na je vakantie er lang niet meer zo fris en gezond uitziet als voor je vakantie. Al je werk dus voor niets en je plant is aan een opknapbeurt nodig met kans dat de plant nooit meer zal zijn wat ze geweest is. En dit allemaal omdat je wat vakantie verdiend had.

Al deze plantellende kan je thans vermijden door een simpel trucje namelijk het plaatsen van een fles met water in je pot. Door de fles, gevuld met water, omgekeerd in de potgrond te steken, blijft het water gedurende lange tijd uit de fles lopen en blijft de potgrond dus vochtig. Gebruik hiervoor best een plastic fles en maak een gat in de dop. Vul de fles met water, schroef de dop op de fles en steek de fles nu onderste boven in de potgrond. Draag er zorg voor dat de fles goed vast zit en niet kan omvallen. Kijk nu even naar de fles en kijk hoe snel het water uit de fles vloeit. Dit wordt bepaald door het gat in de dop van de fles. Des te groter dit gat, des te sneller het water uit de fles zal lopen. Doch dit gebeurt niet zomaar. Er zit namelijk een onderdruk in de fles waardoor het water niet uit de fles zal lopen.

Om de onderdruk weg te halen dien je in de bodem van de fles, die staat dus naar boven want de fles staat onderste boven, een klein gaatje te maken. Je zal merken dan van zodra je dit gaatje gemaakt hebt, het water uit de fles zal gaan lopen. De kunst bestaat er nu in de snelheid van het uitlopende water zodanig te regelen dat het water in de fles zeker niet leeg is gedurende de tijd van je vakantie. Dit regelen doe je zoals gezegd, door het groter maken van het gat in de dop. Heb je het gat te groot gemaakt, neem dan een andere dop, of kleef het gemaakt gat even af. Via deze eenvoudige tip kan je dus zonder zorgen op vakantie.

Gerelateerd:
- Tuincentrum vaste planten TIPS
- Bloemenwinkels en snijbloemen TIPS

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - GezondheidHobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes

5000+ TIPS - Hoe regenwormen kweken om te vissen

Hoe kan je de beste en dikste regenwormen kweken om te vissen? – Advies

U bent hier : Home > Dieren > Hoe regenwormen kweken

regenwormen kweken vissen

Denk je eraan om regenwormen te kweken, dan zijn er enkele punten waarop je zeker moet letten. Hier vind je alvast praktische TIPS. Elke week worden nieuwe tips, artikelen, studies, filmpjes en video’s toegevoegd. Sla deze website dus zeker op bij uw favorieten.

Als we praten over regenwormen dan moeten we even in acht nemen dat er maar liefst 4.400 soorten bestaan over de hele wereld. De tips in dit artikel hebben dan ook enkel betrekking tot de soort die in West-Europa voorkomt. De gekende roze regenworm uit de tuin.

Tip 5 : Wat is de ideale grond voor regenwormen?

Als je wormen gaat bewaren voor langere termijn met als doel ze lekker dik te maken om straks die grote vissen te vangen, of als je misschien regenwormen wilt kweken of voortplanten zodat je straks veel wormen hebt en veel vis kan vangen, dan is het in eerste instantie voornaam dat je goede grond gebruikt. Wormen houden van vochtige grond die tevens niet te hard is. Gebruik daarom gewoon potgrond die je in de winkel kan vinden. Deze grond is lekker vochtig, maar ook weer niet te nat, en is tevens lekker zacht, dus niet hard aangedrukt waarin de wormen makkelijk kunnen bewegen. Deze combinatie van vochtige zachte grond is de ideale leefwereld voor de regenworm.

Kan je geen potgrond gebruiken maar opteer je voor gewoon grond van eigen tuin, draag er dan zorg voor dat er geen harde stukken in zitten. Maal de grond daarom even fijn opdat de regenworm er makkelijk doorheen kan bewegen. Als je de grond gaat bevochtigen, zorg er dan voor dat de grond vochtig doch niet te nat is. Als je de grond in je handpalm zou samenpersen, dan mogen er eigenlijk geen druppels vallen. Als er tijdens het persen van de grond toch druppels uit je hand druppelen, dan is de grond eigenlijk te nat en is dit niet ideaal voor de regenworm. De regenworm is verzot op luchtige ietwat vochtige grond. Kan jij deze ideale grond creëren, dan heb je de ideale leefwereld voor de worm en zal deze floreren. Dik worden en zich voortplanten.

Tip 4 : Regenwormen bewaren in bakken en kratten

Als je de grond in bakken of kratten bewaart om de regenworm een ideale verblijfplaats te bieden, draag er dan zorg voor dat je geen doorzichtige bakken gebruikt. Doorzichtige bakken laten licht door wat de regenwormen niet echt op prijs stellen. Dat verklaart ook de reden waarom je in de tuin niet vaak regenwormen aantreft. Ze verkiezen een lustenleventje in de donkere ondergrond. Draag er dan ook zorg voor dat de bakken of kratten die je gebruikt eerder donker zijn en geen licht doorlaten. Heb je enkel maar doorzichtige bakken, dan kan je ook een folie of een krant aan de binnenzijde aanbrengen waarin je vervolgens de grond legt. De folie of krant fungeert dan als een soort zonwering waardoor de grond lekker donker blijft. Ook zal de grond in de bakken langer vochtig blijven als er geen zonlicht in kan.

Als je de bakken en kratten eenmaal gevuld hebt met de ideale grond en de regenwormen, dan is het aan te raden de bakken niet in het zonlicht te plaatsen. Bewaar de bakken liefst in een donkere of schaduwrijke omgeving. Te veel licht is niet goed voor zowel de grond als de wormen. Ook de temperatuur speelt nu een rol. Bewaar de bakken met grond en wormen niet op een te warme plaats of te koude plaats. Zeker als je de wormen voor lange termijn gaat bewaren. De wormen floreren het best bij een koele omgevingstemperatuur en ze houden zeker niet van een te warme of te koude omgeving.

Als je de grond en wormen in bakken en kratten bewaard, dan is het tevens voornaam om de grond nu en dan te vervangen. Zeker als je de regenwormen bewaart voor lange termijn. Dan is het aan te raden de grond elke drie maanden te verversen. Bij deze verversing zal de bestaande grond dus uit de bakken moeten gehaald worden en nieuwe grond toegevoegd, wederom zoals voorheen aangekaart zijnde zacht en vochtig.

Tip 3 : Voeding, wat eten regenwormen eigenlijk?

Als je regenwormen wilt bewaren, ze laten groeien en ze laten voortplanten, dan hebben ze uiteraard voeding nodig en liefst voedingsrijke voeding. Des te beter en rijker de voeding, des te beter ze zullen groeien. Maar wat eet een regenworm nu eigenlijk? Om dit te analyseren moeten we even naar de tuin kijken. Al wie een tuin heeft zal kunnen beamen dat de meeste en dikste regenwormen te vinden zijn in de grond onder de composthoop of de mesthoop. De grond onder de composthoop krioelt van de regenwormen omdat de grond aldaar aan alle voorwaarden voldoet om voor de regenworm ideaal te zijn. De grond is vochtig, zacht, rijk aan voeding en ideaal van temperatuur. De ideale leefomgeving dus.

Als je gaat kijken naar wat de regenworm eigenlijk eet, dan is dit alle biologisch materiaal. En dit zowel vers als rottend. Ze zijn echt verzot op planten die bij voorkeur ietwat aan het rotten zijn. Het rotten van de planten creëert namelijk niet alleen een ideale voedingsbron maar creëert tevens de ideale leefomstandigheden voor de regenworm. De ideale temperatuur, de ideale vochtigheid en de ideale bewegingsruimte. Dat verklaart de reden waarom zoveel regenwormen te vinden zijn in composthopen en mesthopen.

Tip 2 : Hoe ademen regenwormen eigenlijk?

Regenwormen ademen door de huid. Ze hebben dus geen ademhalingssysteem zoals wij mensen waar via longen en luchtkanalen zuurstof in het bloed wordt gebracht. Bij regenwormen wordt de zuurstof in de huid opgenomen en aldaar via een complex systeem in het lichaam gebracht om alle lichaamsdelen van zuurstof te voorzien. Om de zuurstofopname via de huid mogelijk te maken moet de regenworm zich in een vochtige grond bevinden. Te droge grond heeft een negatieve impact op de huid en de opname van zuurstof. Zo ook bij te natte grond. Ook nu zal de zuurstofopname beïnvloed worden ten nadele van de gezondheid van de regenworm. Wil de regenworm dus goed kunnen ademen en lang overleven, dan is de vochtigheid van de grond belangrijk. Niet te nat en zeker niet te droog. Denk ook even aan de ademhaling als je de regenwormen bewaart in bakken of kratten. Sluit de bak of krat zeker niet luchtdicht af. De regenwormen hebben zuurstof nodig.

Tip 1 : Waarom zie je veel regenwormen als het regent?

Dit is inderdaad een fenomeen waar menige onderzoekers zich het hoofd over hebben gebroken. Van zodra het begint te regenen zie je op allerlei plaatsen regenwormen uit de grond kruipen. Maar waarom eigenlijk? Sommige onderzoekers claimen dat de regenwormen dit doen om niet te verdrinken terwijl hun leefwereldje onderloopt, al claimen andere onderzoekers dan weer dat ze dit doen om zich makkelijker en sneller te verplaatsen dan in de grond om zo nieuwe territoria te betreden om zich voort te planten. Een ander onderzoek claimt dan weer dat regenwormen bij regenweer naar boven komen omdat het vallen van de regendruppels vibraties in de grond creëert die de regenworm niet kan verdragen of die veel weg heeft van hun natuurlijke vijanden waardoor ze eigenlijk vluchten. Wat de echte reden ook moge zijn, het is alvast makkelijker om regenwormen te vangen bij regenweer. Ze komen gewoon naar boven. Dit verklaart dan ook de naam "regenworm". Je ziet ze gewoon vaak als het regent.

Wekelijks worden nieuwe TIPS toegevoegd

Gerelateerd:
- Sportvissen TIPS
- Vissen Aquarium TIPS
- Vijvers en zwemvijvers TIPS

Rubrieken
- Auto - Beauty - Dieren - Elektro - Gezondheid - Hobby - Kantoor - Kleding - Party - Magazijn - Reclame - Reizen - Tuin - Wonen

Effe lachen
- Moppen en grappen - Verborgen Camera

Producten en campagnes
- Toppers gezien op TV - Promoties en Campagnes