Wil je beter studeren? Je hersenen bepalen wat je gaat onthouden – Onderzoek

U bent hier : Home > Hobby > De hersenen bepalen wat je gaat onthouden

studeren of taal leren via avondschool of thuisstudie TIPS

Wil je efficiënt studeren voor je examens, dan is deze studie over de kracht van het onthouden zeker iets voor jou.

Neurospecialisten weten al veel als het gaat over hoe de hersenen nieuwe dingen aanleren en begrijpen maar men weet nog niet veel over de wijze waarop de hersenen zich het sterkst focussen of concentreren als je iets nieuw leert. Een recent onderzoek heeft hier nu klaarheid in gebracht.

Als een mens of dier zich nieuwe dingen aanleert dan moet het extra aandachtig zijn op zijn omgeving. Dit om een juist beeld te kunnen vormen van de minder belangrijke dingen, die niet gevaarlijk zijn en waarop niet dient gereageerd en snel vergeten kunnen worden. En anderzijds de wel belangrijke dingen, die wel gevaarlijk kunnen zijn, waarop wel gereageerd dient te worden en die zeker niet mogen vergeten worden.

Beide dingen, belangrijk en niet belangrijk, worden door de hersenen (Paraventricular Thalamus - PVT) snel verwerkt en geplaatst waarbij de waarde van de belangrijkheid de concentratie en bewaartijd bepaalt. Des te groter de waarde van belangrijkheid, des te prominenter de aandachtswaarde en concentratie en des te langer en beter het bewaard of onthouden blijft.

Wat toonde dit uniek hersenonderzoek

Het onderzoek toonde aan dat de hersenen eigenlijk zelf bepalen wat we leren, wat we onthouden en hoe prominent het in de hersenen wordt opgeslaan zijnde: onbelangrijk en mag snel vergeten worden of belangrijk en mag niet vergeten worden.

Kortom, ga je dus studeren voor een examen of ga je iets nieuw aanleren, denk er dan even aan dat indien je merkt dat bepaalde dingen als onbelangrijk worden gezien door je gevoelens (het signaal van je hersenen), je hersenen dit niet prominent gaan opslaan en je dit wellicht snel zal vergeten. Wil je het wel langere tijd onthouden, maak het dan belangrijk voor je hersenen. Hoe? Dat is aan jou.